كره زمين شایعه برخودهموار كردن واقعیت برگزاری اردوی مختلط تیم ملی سنگ‌نوردی/ عکس

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره كره زمين همدان، پنجمین سرگذر اردوی آمادگی تیم ملی سنگنوردی کمباین جلاجل همدان كره زمين ۱۶ تیرماه يكم شده و برخودهموار كردن بیست و دوم همین ماه آدم كردن دارد.

این لشكرگاه در عوض آمادگی ملی‌پوشان سنگنوردی کشورایران در عوض محضر جلاجل مسابقات آسیایی جاکارتا برگزار انجام خواهد شد، ۹ ملی‌پوش به مقصد معاشر کادر فنی جلاجل این لشكرگاه محضر دارند.

تا چه وقت دوال پیش و جلاجل جریان برگزاری این لشكرگاه، تصاویری كره زمين سنگنوردی مختلط سيده‌ها و آقایان ورزشکار جلاجل فضای مجازی منتشر شد که كره زمين یک سون عجله كردن شماری را برانگیخت و كره زمين صیانت افزونتر سوالی را جلاجل ذهن ها ایجاد انجام بده که آیا واقعا این لشكرگاه به مقصد لفظ مختلط جلاجل حلول كننده برگزاری باریک؟ و ارچه چنین باریک کدام نهاد زردتشتي این کار را داده باریک؟

سوالی که رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی مدیر همدان آن را تکذیب انجام بده و گفت: به مقصد هیچ ديباچه اجازه برگزاری اردوهای مختلط ورزشی را نمی‌دهیم.

گوهری: به مقصد هیچ ديباچه اردوی مختلط برگزار نمی‌کنیم

علیرضا گوهری توسط تعبیر اینکه تصاویر منتشر شده به مقصد دلیل آن باریک که تصویربرداران كره زمين سیمای وزنه بردار همدان به مقصد لشكرگاه آمدند و خواستند توسط صفت انحصارطلب ورزشکاران موجودي جلاجل لشكرگاه ضبط كردن داشته باشند، گفت: همچنين هم تأکید می‌کنم به مقصد هیچ ديباچه اردوی تیم ملی سنگنوردی همدان مختلط برگزار نمی‌شود.

اوی جلاجل اسم مورد تصاویر منتشر شده اردوی تیم ملی سنگنوردی جلاجل همدان به مقصد شکل مختلط تقریر انجام بده: كلكسيون ما توسط اردوی مختلط پرخيده باریک.

رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی مدیر همدان توسط تعبیر اینکه جلاجل عکس‌های اردوی قبلی به مقصد هیچ ديباچه اردوی مختلط برگزار نشده باریک، افزود: تصاویر منتشر شده به مقصد دلیل آن باریک که آشوب كره زمين سیمای وزنه بردار همدان به مقصد لشكرگاه آمدند و خواستند توسط صفت انحصارطلب ورزشکاران جناب جلاجل لشكرگاه ضبط كردن داشته باشند.

اوی توسط تعبیر اینکه تصاویر دوال شنبه كره زمين ورزشکاران گرفته شده باریک، یادآور شد: جلاجل کنار بيگانگان یاد شده عکاسان خبرگزاری‌های مختلف جلاجل آن دوال محضر داشتند و یکسری كره زمين عکس‌ها گرفته شده که گویی این لشكرگاه مختلط باریک ولی منبرها تأکید می‌کنم که ما به مقصد هیچ ديباچه اردوی مختلط برگزار نمی‌کنیم.

گوهری توسط تعبیر اینکه اردوی مختلط به مقصد تا چه وقت دلیل برگزار نمی‌شود به چه جهت که زردتشتي آن را نداریم، تاکید انجام بده: ارچه هم چنین مجوزی داشته باشیم ما كره زمين این مشکل دوری می‌کنیم به مقصد هزار و یک دلیلی که ممکن باریک به مقصد خاطره ها این مشکل رخ دهد.

اوی جلاجل جواب به مقصد این سوال که اینکه شماری می‌گویند برگزاری اردوهای مختلط جلاجل لفافه سنگنوردی مرسوم باریک؟ ديباچه انجام بده: به مقصد هیچ ديباچه این مشکل عرف نیست.

رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی مدیر همدان گفت: خير مهجور ما بلکه همه هیأت‌ها و فدراسیون‌های ورزشی جلاجل صورتی مجاز به مقصد برگزاری اردوهای مختلط هستیم که فدراسیون مربوطه توسط هماهنگی كره زمين نگاهباني وزارت وزنه بردار این زردتشتي را داده باشد که چنین مجوزی به مقصد ما داده نشده باریک.

گرجی: در عوض دمساز شدن تصویر مختلط كره زمين سيده‌ها و آقایان به مقصد سازمان کل وزنه بردار می‌روم

نایب رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی نیز جلاجل این اسم مورد به مقصد خبرنگار سواره گفت: توسط هماهنگی روابط عمومی سازمان کل وزنه بردار و جوانان همدان، سیمای همدان و تعدادی كره زمين عکاسان در عوض تصوبرداری جلاجل رياورزيدن موجودي شدند که ما به مقصد ايشان گفتیم الان زمان تمرین آقایان باریک، اما ايشان بايسته کردند که تصاویر توسط محضر دختران و پسران گرفته شود.

منصوره گرجی توسط تعبیر اینکه دختران نیز صرفاً در عوض گرفت تصویر جلاجل این رياورزيدن موجودي شدند و تمرین ايشان نیز نمادین صفت بويناك به مقصد طوری که جلاجل عکس‌ها گویاست، افزود: این تصاویر هم جلاجل دوال شنبه هفته جاری و جلاجل حد کمتر كره زمين یک وقت نما گرفته شده باریک.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه زمان تمرین سيده‌ها پس ازآن كره زمين ظهرها و آقایان نیز صبح‌هاست، گفت: زمان صبح در عوض دختران سنگنورد زمان تمدداعصاب باریک.

نایب رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جلاجل جواب به مقصد این سوال که به چه جهت شما كره زمين دمساز شدن تصویر يك جهت و مختلط كره زمين آقایان و سيده‌ها برترشدن نکردید؟ تقریر انجام بده: بنده اطلاعی كره زمين این کار نداشتم، طي اینکه صداوسیما آگاهی دارد که باید چون كه تصاویری را توزيع شدن کند و چون كه تصاویری را خیر؟ در عوض كلاه خود منبرها هم سوال باریک که این تصاویر که صرفا نمادین بوده به چه جهت توسط این شیوه منعکس شده باریک.

اوی آدم كردن داد: بنده به مقصد خاطره ها همین هم آوازي به مقصد سازمان کل وزنه بردار و جوانان همدان مرحله ها خواهم انجام بده.

گفتاري رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی مدیر جلاجل شرایطی مطرح انجام خواهد شد که مشخص نیست چون كه کسی زردتشتي تصویربرداری كره زمين این لشكرگاه را توسط محضر هر كورس رديف نظامي سيده‌ها و آقایان جلاجل یک رياورزيدن و جلاجل حین اعمال تمرین به مقصد بهيمه ها دمساز شدن یک تصویر يك جهت صادر کرده باریک؟! و به چه جهت نظارتی ثمار این قسم عملکردها نیست؟

مبارزه خبرگزاری سواره در عوض برقراری تباني توسط سازمان کل وزنه بردار و جوانان همدان به مقصد منظور دریافت توضیحات جلاجل این زمینه نیز بی‌نتیجه ماند.

انتهای پیام/ع

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *