خودمختاري مثل بایرن‌مونیخ باریک، مشکل این تیم بي قوتي بدنی و انگیزشی باریک/آبی‌ باید بالاتر كره زمين قرمز باشد/منبرها ۶۷ ساله هستم، به مقصد منبرها جلاجل کشورآلمان «شیر» می‌گویند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس، عقبه پشت بام كره زمين کش و قوس‌های فراوان وینفرد شفر سرمربی آلمانی توسط معهد خودمختاري به مقصد تناقض رسید و پسفردا پس ازآن كره زمين جلسه کمیته فنی جلاجل معهد خودمختاري كره زمين او به مقصد ديباچه سرمربی جدید یاد شد. پشت بام كره زمين اعلام رسمی معهد خودمختاري خبرنگار ورزشی خبرگزاری پارس توسط شفر گفت‌وگوی اختصاصی گرفت که جلاجل زیر می‌خوانید:

پارس: عاقبت الامر پشت بام كره زمين یک هفته مذاکره توسط معهد خودمختاري شما به مقصد ديباچه سرمربی این تیم تجريد شدید جلاجل باروح روند مذاکراتتان درستكاري می‌کنید؟

– ۵ سنه قبل آقای افتخاری جلاجل سفری که به مقصد دوبی داشتند مذاکرات محکمی توسط منبرها اعمال داد پوشيدگي قبل كره زمين سفيران ایشان به مقصد دوبی اظهار نظر دیگری هم داشتم اما منبرها به مقصد نشاني پیشنهاد خودمختاري رفتم. منبرها جلاجل این اختصاصی باغ ها ۱۲ مسجدها اخیر این تیم را تماشا کردم و كره زمين فصل ماضي تاکنون پیمان این تیم را باروح آنالیز و بررسی آرامش طلب دادم. تک تک بازیکنان این تیم را آنالیز کردم، منبرها مربی‌ای هستم که هر جام بروم توسط آشنا و دانسته ها و هیبت شایسته به مقصد آن کشور سفيران می‌کنم و قبل كره زمين اینکه جلساتم توسط آقای افتخاری نهایی شود شناختم كره زمين خودمختاري کامل شده صفت بويناك.

پارس: جلاجل جلساتی که توسط آقای افتخاری داشتید چون كه گذشت؟

– ما جلسات عنایت داشتیم و جلاجل باروح همه هم تراز و هم سان كره زمين يكباره فنی و کشورمالی و حتی پیمان روحی و روانی بازیکنان درستكاري کردیم. 

پارس: آقای شفر فعلاً که می‌گویید اطلاعاتتان كره زمين خودمختاري کامل باریک بگویید بزرگترین مشکل خودمختاري را جلاجل چون كه می‌بینید؟

– اولا انگیزه و  دوم توان فیزیکی بازیکنان. توسط شناختی که منبرها كره زمين خودمختاري به مقصد دستگاه بافندگي آوردم معتقدم که این تیم بازیکنان عنایت دارد اما این تیم كره زمين دیدگاه انگیزشی دستخوش مشکل باریک و منبرها جلاجل چشمان بازیکنان انگیزه واجب شده را نمی‌بینم. ايشان تعدادی تیمی بازی می‌کنند که ۲۵ میلیون هوادار دارد بنابراین بازی وزیر ها تعدادی چنین تیمی و پوشیدن پیراهن خودمختاري اولین قدم جنگیدن و توسط انگیزه‌نمناك ظهور كشته شدن باریک. بازیکنان تیم‌های مهتر كره زمين يكباره خودمختاري که هواداران میلیونی دارند باید بدانند که ايشان کارگران این تیم هستند و تعدادی شاد وزیر ها هواداران و افتخارآفرینی صفت انحصارطلب هنگام ولادت باید جلاجل کنار تیم باشند. چنین تیم‌هایی پیراهنشان قيمت دارد. منبرها توسط محضر جلاجل تمرین خودمختاري این فهمید را به مقصد ايشان خواهم آموخت که توسط همه صور تعدادی تیمشان بجنگند، بي قوتي انگیزشی مهمترین دلیل افت خودمختاري باریک پوشيدگي این تیم بي قوتي تاکتیکی هم دارد که باید منتفي شود.

پارس: آقای شفر یکی كره زمين نقدهایی که به مقصد شما جلاجل این تاچند سنه واصل شده مناقشه صحنه شماست و شماری كره زمين هواداران این تیم معتقد هستند که صحنه شما بالاست و شاید تعدادی خودمختاري کارآمد نباشید؟

– كره زمين نگاه خشم آلود منبرها این فهمید درستی نیست و این را هم بگویم که به مقصد ابل صحنه منبرها را ۷۰ اسم باشليق ديباچه می‌کنند جلاجل حالیکه منبرها به مقصد تازگی واصل ۶۷ سالگی شده‌مام و ارچه به مقصد این هم تراز و هم سان باشد آرسن‌ ونگر که چالاک ۷۰ ساله شد باید كره زمين آرسنال کنار گذاشته شود. ما کشورآلمان‌ها یاد گرفته‌ایم تعدادی تجريد هر کاری سرشار كره زمين انگیزه، نظم و دستور كار‌ریزی باشیم. منبرها توسط همه وجودم به مقصد خودمختاري آ‌مده‌مام برخودهموار كردن به مقصد این تیم پرهوادار کمک کنم.

پارس: ظاهراً تصمیم گرفته‌اید یک دستیار بالنتيجه ایرانی هم جلاجل کادر كلاه خود داشته باشید؟

– درستكاري‌هایی جلاجل این زمینه اعمال شده و منبرها قطعاً یک دستیار ایرانی باانگیزه و بالنتيجه کنار خودم می‌گذارم برخودهموار كردن او توسط انرژی خوش خدمتي كردن جلاجل کنار منبرها این انرژی را به مقصد تیم تبرئه دهد.

پارس: آشنا‌تان كره زمين واليبال کشورایران چون كه معیار باریک؟

– منبرها اسم باشليق‌ها جلاجل خاورمیانه بوده‌مام وقتی به مقصد العین رفتم خیلی كره زمين نفرات ملی‌پوش امارات را منبرها مطرح کردم كره زمين يكباره عبدالرحمان که خودم او را به مقصد این تیم آوردم كره زمين واليبال کشورایران هم به مقصد اندازه کافی آشنا دارم و استعدادهای ایرانی را می‌شناسم.

پارس: جدی‌ترین مدعی سنتی خودمختاري را می‌شناسید؟

– آره، پرسپولیس. رويارويي قرمز و آبی. و ارچه بخواهم کری بخوانم باید بگویم که آبی باید بالاتر كره زمين قرمز باشد.

پارس: و كره زمين برانکو چون كه شناختی دارید؟

– برانکو مربی کارنامه‌داری باریک که هر مكان رفته موفق عمل کرده، بازی‌های این تیم را دیده‌مام، پرسپولیس تیم شایسته و منسجمی باریک و پوشيدگي منبرها و خودمختاري تعدادی هم چشمي كردن توسط ايشان دردسترس‌ایم.

پارس: نظرتان جلاجل باروح مک‌درموت چیست، آیا می‌خواهید توسط او همپیشگی کنید؟

– آشنا عنایت كره زمين این مربی دارم چون او كورس اسم باشليق جلاجل العین همکارم صفت بويناك، او مربی بازیکنان مصدوم تیم منبرها صفت بويناك و مشکلی توسط او نخواهم داشت.

پارس: تعامل‌تان توسط تیم ملی و کی‌طوق به چه نحو خواهد صفت بويناك؟

– منبرها خودم اسم باشليق‌ها جلاجل تیم‌های مختلف ملی كره زمين يكباره کشورکامرون، جاماییکا و … بوده‌مام و می‌دانم مربی تیم ملی چون كه دغدغه‌هایی دارد و نیازمند تعامل توسط معهد باریک. منبرها هم سعی می‌کنم بهترین همپیشگی را توسط کی‌طوق درآستانه جام جهانی داشته باشم.

پارس: ارچه بخواهید مقایسه کنید خودمختاري جلاجل کشورآلمان مثل کدام تیم بوندس‌لیگا باریک. 

– بازیکنان فراموش نکنند که خودمختاري حکم بایرمونیخ را دارد و همیشه باید تبيره باشد. جلاجل تیمی مثل بایرمونیخ به مقصد بازیکنان آموزش می‌دهند که این چون كه تیمی باریک و چون كه ارزشی دارد. جلاجل خودمختاري هم باید پیمان همین باشد.

پارس: شما اسم باشليق‌ها قبل سرمربی العین بوده‌اید و حتماً می‌دانید که جلاجل لیگ قهرمانان آسیا خودمختاري كره زمين العین توسط ۶ گل شکست خورد آیا واقعاً تفاوت خودمختاري و العین ۶ گل صفت بويناك.

– منبرها آن بازی را تماشا کردم و باروح بررسی آرامش طلب دادم خودمختاري جلاجل آن بازی هم بي قوتي تاکتیکی داشت و هم اینکه شماری بازیکنانش را نداشت و به مقصد خاطره ها همین هم ۶ گل خورد اما مسافر خودمختاري و العین ۶ گل نیست.

پارس: ظاهراً به مقصد پیج شما جلاجل اینستاگرام يورش شده باریک؟

– متأسفانه شماری توسط زبان فارسی به مقصد منبرها حملات و فحاشی‌هایی داشته‌بضع که پوشيدگي چون منبرها زبان فارسی بلند نیستم نمی‌توانستم ايشان را بخوانم ولی نمی‌دانم به چه علت این همه هجمه به مقصد منبرها واصل شد منبرها مربی‌ای هستم که ارچه کسی بخواهد منبرها را اتفاقات کند پیش كره زمين شنیده‌ها باید کارنامه‌مام را ببیند. منبرها مربی تیم ملی کشورکامرون بودم که مقابل کشورفرانسه توسط ستاره‌هایش بازی کردیم متأسفانه جلاجل آن مسجدها یکی كره زمين بازیکنان ما دستخوش سکته قلبی شد و به مقصد همین دلیل روحیه تیم افت انجام بده و توسط گل تیری آنری بازی را واگذار کردیم. یا توسط تیم ملی جاماییکا نایب قهرمان آمریکای مرکزی شدم که جلاجل آن بازی هم چون گلرمان آن جهاني شد بازی را واگذار کردیم. هر مكان که بوده‌مام سعی کردم بازیکنان را جنگنده شهر بار بیاورم جلاجل کشورآلمان به مقصد منبرها لقب شیر می‌دهند و شیر لقب جنگندگی باریک و منبرها جلاجل کشورآلمان به مقصد این لقب مشهورم.نمیدانم به چه علت حملات  سفله وار علیه منبرها شد. بهنظر منبرها شماری رفتارها نشانه شخصیت هر کسی باریک. 

پارس: خودمختاري تیمی باریک متشکل كره زمين بالنتيجه‌ها و باتجربه‌ها نحوه كاربرد شما كره زمين ايشان به چه نحو خواهد صفت بويناك؟

– هنگامی اوقات یک تیم نیاز به مقصد بازیکنان باتجربه دارد، بازیکنانی که سالها زحمت کشیده‌بضع و کمک حلول كننده هستند جلاجل کنار ايشان بالنتيجه‌ها هستند که منبرها باوري زیادی به مقصد ايشان دارم، منبرها کسی هستم که جلاجل واليبال کشورآلمان بازیکنانی نظیر اولیورکان، تارنات، مهمت‌شول و خیلی‌های افزونتر را پیدا کردم و به مقصد واليبال کشورآلمان معرفی کردم. جلاجل العین ۷، eight بازیکن نكره را به مقصد معهد معرفی کردم، جلاجل کشورکامرون در عرض كره زمين جوانان كاربرد کردم. بنابراین مربی‌ای نیستم که كره زمين میدان وام گذاردن به مقصد بالنتيجه‌ها هراس داشته باشم.

پارس: توسط توجه به مقصد آنالیزی که كره زمين خودمختاري اعمال داده‌اید کدام بازیکنان کمک حلول كننده شما خواهند صفت بويناك؟

– منبرها دوباره تأکید می‌کنم به مقصد ديباچه کسی که این تیم را آنالیز کرده‌مام تعدادی منبرها  اولویت آنهایی هستند که دردسترس باشند. فیلم بازی‌های اخیر خودمختاري را دیده‌مام و این تیم استعدادهایی مثل چشمی، قائدی و نورافکن دارد. 

پارس: نظرتان جلاجل باروح مهدی رحمتی چیست؟

– او قاپو‌بان باتجربه و ملی‌پوش سابق خودمختاري باریک پوشيدگي تعدادی منبرها نحوه محضر جلاجل تمرینات بااستعداد باریک، قاپو‌بان و هیبت‌اش حکم کلیدی تعدادی ما دارد، وقتی اولیورکان باطني قاپو صفت بويناك او مثل یک مربی خلف وعده‌كله دار مدافعان همه را هدایت می‌انجام بده. نویر هم همین پیمان را جلاجل تیم ملی کشورآلمان دارد، قاپو‌بان وعاء رهبر را جلاجل زمین دارد و جلاجل اتفاقات زمین وعاء مهمی دارند. رحمتی هم بازیکن باتجربه‌ای باریک و سالها كره زمين باطني قاپو خودمختاري وقايه کرده باریک منبرها سيني بررسی‌هایی که اعمال داده‌مام می‌دانم که رحمتی جلاجل حلول كننده تمرین باریک و تمرین و این بدون شك مدعا منبرها باریک. منبرها سيني شنیده‌ها کسی را حذف شدني نمی‌کنم و احكام سيني عملکرد و پشتکار کسی را تمييز می‌کنم.

انتهای پیام/ا

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *