تعمیر طلبان مجلس شورا درزمينه آینده برجام چون كه گفتند؟؛ آبروریزی در عوض آمریکا، اولتیماتوم به مقصد اروپا

[ad_1]

رديف نظامي پارلمانی خبرگزاری پارس- سیده زهرا عبداللهی: دونالد ترامپ رئیس خلق کشورایالات متحده آمریکا، سه‌شنبه هفته ماضي (۱۸ اردیبشهت ماه ۱۳۹۷ و هشتم می ۲۰۱۷)، جلاجل سخنانی جلاجل کاخ سفید رسما برون رفت این کشور كره زمين سازواري برجام توسط رديف نظامي پنج به مقصد علاوه یک را که ژوئیه سه اسم باشليق پیش به مقصد توضيحات رسید، اعلام انجام بده.

به مقصد كنار زدن آن، مقامات بلندپایه کشورایران كره زمين يكباره مجلس شورای اسلامی این اقدام را محکوم کرده و زن خواهي اقدام درعوض جمهوری اسلامی جلاجل مقابل این نقض عهد شدند.

خبرگزاری پارس، طی شرح احوال خصوصی‌ای توسط چندی تعمیر‌طلبان مجلس دهم شورای اسلامی به مقصد گفت‌وگو نشسته و جلاجل این اخبار نقالي كردن نظرات ايشان را جویا شد.

جلاجل بخش زیر گفت‌وگوی چندی تعمیر‌طلبان و اعضای فراکسیون امید مجلس دهم شورای اسلامی كره زمين نگاهتان می‌گذرد:

(در عوض مشاهده اسم ستيزه گر کامل شايعه، روی عناوین ايشان کلیک کنید)

*فروزش: لحن تهدیدآمیز ترامپ، ملت کشورایران را جلاجل مقابله توسط فشارها متحدتر می‌کند/ توسط هم‌دلی مردم كره زمين این دوران می‌گذریم

محمدرضا فروزش نماینده مردم شهرستان اردکان و نائب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: ايشان اعلام کردند که دائم الخمر انرژی اتمی کشورایران آمادگی دارد که ارچه روند راستی آزمایی کشورهای اروپایی، کشورروسیه و کشورچین به مقصد نتیجه مطلوبی نرسد جلاجل مقابل تهدیدهای آمریکا غنی‌سازی اورانیوم را كره زمين كله دار بگیرند.

اوی افزود: بدیهی باریک که جلاجل شرایطی فعلی ما باید توسط اتکا توسط اقتصادی مقاومتی، مصلحت کشور و ایضاً تکیه ثمار علوم شرعي حاکم ثمار سیاست خارجی‌مان که همانا كرنش، حکمت و صلاح جويي باریک منفعل ملی را رقم بزنیم.

*مطهری: ارچه اروپا به مقصد برجام پایبند نباشد كره زمين برجام برون مرز می‌شویم یا اقدامات دیگری می‌کنیم/ زمان وحدت و همدلی باریک

علی مطهری نماینده مردم شهر تهران و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تقریر داشت: این اقدام ترامپ داغ جا می دهد برجام اقدام گیتی بوده که این نوع اصرار دارد كره زمين این سازواري برون مرز شود.

 

اوی افزود: مسئولان ما هم اکنون تصمیم مدبرانه گرفتند، ثمار این ازاصل ما مجال مهلت مسدود به مقصد اروپا می دهیم ارچه پيوست ها مستحکم آوردند ما به مقصد این سازواري پایبند می مانیم و جلاجل مقابل فشارها و جریمه های آمریکا ایستادگی می کنیم و همچنان جلاجل برجام می مانیم ولی ارچه این همزباني نیافتد ممکن باریک كره زمين برجام برون مرز شویم یا اقدامات دیگری می‌کنیم.

*صادقی: ارچه اروپایی‌ها جلاجل تاثير فشارهای آمریکا به مقصد تعهدات كلاه خود عمل نکنند بقای ما جلاجل برجام منفعتی ندارد

ستايش شده صادقی نماینده مردم شهر تهران و اندام فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نیز تقریر داشت: به مقصد هر حلول كننده برجام یک سازواري چندجانبه بین‌المللی به مقصد دیدگاه حقوقی باریک.

 

صادقی ديباچه انجام بده: بنابر این ارچه اروپایی‌ها بتوانند به مقصد تعهدات كلاه خود عمل کنند که برجام دايگي آدم كردن باریک، به چه دليل که ما برخودهموار كردن کنون كره زمين محضر آمریکا تأثیری جلاجل این كورس اسم باشليق ندیدیم، اما ارچه چشم‌های افزونتر جلاجل تاثير فشارهای آمریکا عملاً‌ نتوانند به مقصد تعهدات كلاه خود آدم كردن دهند ما باید تصمیم جدیدی بگیریم؛ فایده آن هم این باریک که ما هزینه منفعت کرده‌ایم و به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد جلاجل آن لفظ بقای ما جلاجل برجام منفعتی ندارد.

*نوبخت: ترامپ آبروی كلاه خود را سرما/جلاجل صورتی که مغرب هم به مقصد توافقات كلاه خود عمل نکند به مقصد آنچه مصلحت مملکت باریک بازمی‌گردیم

ایضاً علی نوبخت حقیقی نماینده مردم شهر تهران و اندام فراکسیون امید مجلس، توسط محکومیت برون رفت آمریکا كره زمين برجام، تقریر داشت: اولا اینکه باید بگوییم ترامپ آبروی كلاه خود را توسط این کار برده باریک.

 

اوی افزود: کشوری که داعیه‌دار تمدن جهانی باریک و می‌گوید ارچه بخواهید دموکراسی را یاد بگیرید و می‌خواهید كره زمين اجرای قانون چیزی بفهمید آن را باید كره زمين منبرها یاد بگیرید، به مقصد نگاه خشم آلود منبرها در عوض ارتقا كره زمين برگزيدگان آمریکا سرافکندگی ایجاد انجام بده.

اوی افزود: آمریکا كره زمين بدون شك دوال اولا اجرای برجام به مقصد اکثر قریب به مقصد همزباني تعهداتش عمل نکرد و عملاً آن ميزان انتفاعی كره زمين برجام در عوض مردم کشورایران به مقصد دستگاه بافندگي نیامده باریک و كره زمين دستگاه بافندگي وام گذاردن این قرارداد ضرری را متوجه ملت کشورایران نخواهد انجام بده.

*رحیمی: بی‌اعتباری و روسیاهی آمریکا زیادتر در عوض جهانیان تاييد كردن شد/ افکار عمومی و شرکای آمریکا توسط یک تردید مهتر مواجه شده‌بضع

علیرضا رحیمی نماینده مردم شهر تهران و اندام فراکسیون امید هم توسط اشارت به مقصد نقض عهد آمریکا جلاجل مشکل برجام تقریر داشت: اتفاقی که افتاده باریک اکنون كورس موقعیت را ایجاد می‌کند.

 

اوی افزود: جلاجل وهله اولا زمانی که آمریکا كره زمين ۱+۵ قاعدتاً برون مرز انجام خواهد شد، ‌ائتلافشان به مقصد ديباچه چشم توافقنامه به مقصد دیدگاه حقوقی دست خورده باریک و باید اروپایی‌ها، کشورچین و کشورروسیه نسبت به مقصد این موقعیت تعیین تکلیف کنند.

*مافی: برون رفت ترامپ كره زمين برجام در عوض دولت آمریکا بسیار پرهزینه خواهد صفت بويناك/اروپایی‌ها تصمیم سختی پیش رو دارند

ایضاً تصديق مافی نماینده مردم شهر تهران و اندام فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی به مقصد بدعهدی آمریکا و نقض عهد آن جلاجل اسم مكلف برجام شاره انجام بده و تقریر داشت: برون رفت آمریکا كره زمين برجام در عوض دولت آمریکا بسیار پرهزینه خواهد صفت بويناك. 

 

 

اوی توسط تاکید ثمار اینکه ترامپ باید پاسخگوی سؤالات اظهاروجود بین‌الملل باشد، افزود: به مقصد هر حلول كننده ترامپ جلاجل رأس دولتی قرارگرفته باریک که كلاه خود را متعهدترین دولت ها جلاجل كره ارض به مقصد اعمال قراردادهای بین المللی معرفی کرده باریک. 

*سعیدی:بدعهدی آمریکا دايگي پیش بینی صفت بويناك/ بهترین مجال مهلت باریک که جمعناتمام مردم کشورایران همدل مقابل بی‌عقلی ترامپ بایستند

ثمار این ازاصل،‌ فاطمه سعیدی نماینده مردم شهر تهران و اندام فراکسیون امید مجلس شورا، تقریر داشت: باید دید سیاست کشورایران جلاجل مقابل این بدعهدی چون كه خواهد صفت بويناك.

 

اوی افزود: اقدام آمریکا که كره زمين قبل هم دايگي پیش‌بینی صفت بويناك و همه دولتمردان و مردم کشورایران توسط توجه به مقصد رویه اقدامات ترامپ، پیش‌بینی می‌کردند که كره زمين برجام برون مرز شود.

*مازنی: ارچه آدم كردن برجام توسط منفعل ملی ما جلاجل ناسازگاري باشد دلیلی ندارد آن را آدم كردن دهیم

دليل‌الاسلام احمد مازنی هم که نماینده مردم شهر تهران و اندام فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی باریک، ديباچه انجام بده: برجام یک مجال مهلت تاریخی در عوض تاييد كردن قوچ مذاکره و گفت‌وگوی ملت کشورایران صفت بويناك.

 

 

اوی آدم كردن داد: می‌گفتند ایرانی‌ها احكام كلنجار‌بستگاه و خوشحال شدن هستند و منطقی نیستند ما را همواره داراي اتهام به مقصد تروریست می‌کردند و کشورایران‌هراسی را جلاجل کیهان به مقصد نوع‌ای مطرح کردند که ارچه یک فضای جنگی در عوض کشور ما مهيا می‌کردند جلاجل ملت‌های کیهان هیچکس نيستي که بگوید این‌ها حق‌كندو كلنجار نيستي. به مقصد هر حلول كننده می‌شد توسط این‌ها گفت‌وگو انجام بده.

*کواکبیان: ارچه عاطل کنیم اروپایی‌ها احكام «روبه راه كردن برجام» را نگه می‌دارند یک هفته هم در عوض رایزنی زیاد باریک

مصطفی کواکبیان نماینده مردم شهر تهران و اندام فراکسیون امید مجلس هم توسط اشارت به مقصد بدعهدی و نقض عهد برجامی آمریکا، تقریر داشت: بنده اساسا آدم بدبینی نیستم اما جلاجل روند برجام ما دیدیم که اروپایی‌ها همواره چشمشان به مقصد آمریکا صفت بويناك.

 

اوی ثمار این باوري باریک که جلاجل درافتادن این اختصاصی خیلی کارهای جدی لفظ نگرفته باریک لذا عقیده بنده ثمار این باریک که خیلی هنگام ولادت‌مان را ادا كردن نکنیم کارهای جدی باید كره زمين الان به مقصد پس ازآن باشد.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *