اصلا ما خودمختاري بانک مرکزی نخواستیم!

[ad_1]

مجله سواره مفرش؛ سیامک شادکام: ستايش شده بهمنی نماینده مردم ساوجبلاغ و رئیس سابق بانک مرکزی جلاجل گفت‌وگو توسط سواره(اینجا) توسط اشارت به مقصد تنش زايي به مقصد صور وارد به ذهن جلاجل مربوط به حوزه اقتصادی کشور، مواردی را مطرح انجام بده که توسط بیانات های فراوانی بین مخاطبان روبه‌رو شد. 

بخشی كره زمين بااستعداد‌ترین محورهای اصلی درستكاري‌های بهمنی عبارت بودند كره زمين:

– بانک مرکزی پسفردا مستقل نیست.

– ارچه ما جلاجل مربوط به حوزه ارزی جلاجل برون مرز كره زمين بانک مرکزی تصمیم بگیریم که باید چون كه اعمال دهیم و یا پول بيگانه را به چه طريق مدیریت و جلاجل این اخبار به چه طريق عمل کنیم یعنی قطعاً مشکل داریم.

– یارانه مسافرت‌های تفریحی را وام گذاري نکنیم و هرکس هزینه مسافرت‌های تفریحی كلاه خود را، كلاه خود وام گذاري کند.

– به چه جهت ما باید در عوض زوار بيت اله که كلاه خود مستطیع هستند یارانه‌ وام گذاري کنیم؟ این یارانه‌ها را باید در عوض بیماران کشور و دارو اختصاص دهیم.

این گفتاري توسط بیانات‌های فراوانی جلاجل مردم و رسانه‌ها هم نشين شد. بخشی كره زمين این بیانات‌ها به مقصد مخاطبان خبرگزاری سواره اختصاص داشت که بیانگر نگاه و موضع مردم به مقصد نظرات رئیس سابق بانک مرکزی باریک. باده بي درد و بررسی این بیانات‌ها خالی كره زمين لطف نیست.

 

یکی كره زمين مخاطبان نوشته باریک: همه ما مسلمانیم و زيارت كعبه حرام توشه باریک. اما بنظرم در عوض هیچ سفيران خارجی اعم كره زمين تفریحی یا زیارتی نباید كره زمين بیت‌المال هزینه بشه. این تاريكي ها جلاجل حق کسانیست که خير‌مهجور توانایی سفيران جلاجل داخل و حتی زیارت ولايت همداستاني(ع) رو ندارند، بلکه جلاجل پیدا وزیر ها عمل، ازدواج، خرید كاشانه و خودرو مشکل اساسی دارند و صحنه و سالشون داره میره تبيره.پروردن میدونه دوستی داشتم که كره زمين واهمه كردن هزینه بحرها، رفته صفت بويناك دکتر که بحرها‌شون رو بندازن و توسط خانومش مشکل پیدا کرده صفت بويناك.

یکی افزونتر كره زمين مخاطبان نیز جلاجل اختلاط كردن توسط نظرات بهمنی نوشت: توسط آزاد وزیر ها نرخ پول بيگانه و افزایش آن، شماری زوار بيت اله كره زمين مستطیع وجود داشتن برون مرز می شوند. احکام شرعی را توسط کار سیاسی قاطی نکنید لطفا!

«حسین کاظمی» نیز نوشته باریک: وجه مشترک مسئولین ما اینه که وقتی جلاجل قله کار هستند كره زمين این حرفآ نمی زنن اما وقتی قله کار نیستن…

کاربری توسط غيرماذون «حسین» اما ظاهرا زیادتر كره زمين دیگران جلاجل جریان نحوه تخصیص دلار به مقصد زوار بيت اله بوده. او نوشته: این بنده‌خداها سنه ماضيه نقدا زروسيم پول بيگانه رو دادند، وقتی که دلار زیر four هزار ده ريال صفت بويناك، به چه جهت باید الان هم دلار بالای four ده ريال بگیرند و هم تهمت و منت و…. بشنوند؟ 
قصور كره زمين چشم دولت باریک خير اینها!

دیگری سعی کرده توسط کمی شمار و کتاب، کیفیت اختصاص پول بيگانه به مقصد گردشگران را بررسی کند: الان اگه کسی بخواد قوزدار کشورتایلند صفت تبليغاتچي هزار یورو پول بيگانه دولتی میگیره! جالب این که اگه سفرش کمتر كره زمين یک هفته درافتادن بکشه توسط یک شمار سرانگشتی به مقصد دستگاه بافندگي میآد که قريب ۴۰۰ یورو اضافه میآد که توسط تفاوت قیمت پول بيگانه دولتی و آزاد تقریبا هزینه رفت و آمدش به مقصد کشورتایلند رایگان درمیاد! عجب می کنم كره زمين این همه بی‌عدالتی! اسم باشليق ماضي احكام ۸۰۰هزار توریست به مقصد کشورترکیه رفتند!

مخاطره ها دیگری نیز توسط یک سوال، كلام‌های بهمنی را به مقصد جنگ جو کشیده باریک:‌ به مقصد نظرتون یارانه در عوض سفيران انتالیا و پاتایا حرام توشه تره یا زيارت كعبه حرام توشه؟ كره زمين سفيران زيارت كعبه می پرسن برخودهموار كردن سفيران آنتالیا به مقصد کناره قوزدار!

یکی كره زمين مخاطبان هم توسط گلایه پرسیده باریک: به چه جهت آقای بهمنی که جلاجل سالهای ۹۰ و ۹۱ نتونست بازارگه را کنترل کند فعلاً نسخه در عوض کشور می پیچد؟

دیگری پیشنهادی در عوض نحوه توزیع پول بيگانه به مقصد مسافران داشته باریک: بااستعداد مکان سفيران نیست بلکه دلیل سفيران باریک. به مقصد سفرهای تفریحی نباید پول بيگانه دولتی علاقه بگیره. سفرهای درمانی، بازدید كره زمين وابستگان درجه یک، تحصیلی و کاری میتوانند پول بيگانه دولتی بگیرند.

یکی كره زمين مخاطبان هم که ظاهربين كره زمين پیمان فعلی و ناکارامدی طوق‌های مرسوم به مقصد ستوه وارد به ذهن، نوشته:‌ جلاجل پیمان كلنجار اقتصادی هستیم پشت بام افزونتر كره زمين این حرفها ماضي. باید مملکت را بنحو احسن سازمان انجام بده برخودهموار كردن عدو ناامید شود. کلیه چیزهایی که كره زمين اقتصاد جهانی بلدیم بهتره بگذاریم کنار. خودمختاري بانکی هم الان نمیخواهیم.

یکی افزونتر كره زمين مخاطبان نیز مشکل را به مقصد زمین وزارت صحه کشانده و كلام:‌ وزارت صحه به مقصد حد کافی پول بيگانه قورت داده و میده!درکار واردات غیردارویی هم که هست! شما نمیخواد نگران باشید.

حكماً بعضی كره زمين نظرات، زیادتر كره زمين آنکه به مقصد بررسی کیفیت بپردازد، به مقصد تسویه شمار‌های سیاسی نزدیک شده باریک. به طورمثال مخاطبی كره زمين عملکرد كلاه خود بهمنی لغاز کرده باریک:‌ سركار بهمنی شما اسم باشليق ۹۰ و ۹۱ باعث گرانی ۱۰۰۰ درصد كالا و به مقصد‌اسم مورد دلار شدین! و مخاطره ها دیگری جلاجل جواب يابي این كس، نوشته: قطعا كره زمين آشوب شما مرغوبيت کار کرده. پس ازآن كره زمين برجام وعده دلار هزاری می دادید برخودهموار كردن ده هزار تبيره بردید!

شخصی که كلاه خود را دانايي پرورش دادن علوم اقتصادی توسط گرایش توسعه اقتصادی و دستور كار‌ریزی معرفی کرده باریک نیز درزمينه علت گرانی دلار به مقصد مناقشه علمی روی آورده و نتیجه غير شمار و کتاب نفت را مقصر اصلی همه مشکلات معرفی کرده: علت‌العلل بیحد كره زمين تورم‌های کشور جلاجل ۵۵اسم باشليق اخیر خصوصا پس ازآن كره زمين شورش ، نتیجه نفت و تزریق قوچ خرید به مقصد شکل نقدینگی جلاجل داخل باریک.
یعنی بانک مرکزی پول بيگانه محصول برداري كره زمين فروش نفت را جلاجل برون مرز نگه داشته و به مقصد دولت معادل سهم كلاه خود اجازه چاپ اسکناس و اشکال نقدینگی می‌دهد و دولت هم بجای این که احكام معادل درآمد ارزی تازهکار كره زمين نتیجه غیرنفتی مصرف کند معادل هر كورس درآمد تازهکار كره زمين نتیجه نفتی و غیر نفتی مصرف می‌کند و روزبروز نقدینگی افزایش می یابد.
ويد کار، فك وابستگی مخزن ها دولت به مقصد درآمدهای نفتی یا بقول قومگرايي کاهش وابستگی به مقصد درآمدهای نفتی باریک و چون ما جلاجل درافتادن این ۴۰ اسم باشليق نخواسته‌ایم یا نتوانسته‌ایم این فك وابستگی به مقصد درآمد نفت را كلاه خود داوطلبانه اعمال دهیم الطاف خفیه داروي تقويتي شامل ما شده و بدست شمر زمان یعنی ترامپ این کار جلاجل حلول كننده اعمال باریک.
مرغوبيت باریک این تهدید را توسط زرنگی به مقصد مجال مهلت تبدیل کرده و یک شهر بار در عوض همیشه احكام معادل درامد تازهکار كره زمين نتیجه غیرنفتی مصرف کنیم.
باور کنید بتدریج آثار واحد وزن معادل این سم‌زدایی جلاجل اقتصاد کشور ظهور خواهد شد.
باور کنید.
ولي واجب شده باریک دولتمردانی جدید و كلاه خود‌باور این را عملیاتی بکند.

 

 

انتهای پیام / 

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *