اعتراف غربی‌ها به مقصد ثنايا‌گیری كره زمين مجال مهلت آشوب به پا كردن ۸۸ تعدادی تکرار اغتشاشات مانند آن جلاجل کشورایران

[ad_1]

رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری پارس- بررسی مدافع و واپسین‌های منتشر شده جلاجل مناجاتگري كردن غربی داغ جا می‌دهد اغتشاشات پشت بام كره زمين دهمین دورودورنگ انتخابات ریاست‌جمهوری کشورایران جلاجل اسم باشليق ۱۳۸۸، اثرات زیادی ثمار هوش تصمیم‌گیران آمریکایی و کشورهای غربی تعدادی وضع شدیدترین تحریم‌های اقتصادی گذاشته باریک. 

نگاه‌ها به مقصد کشورایران قبل كره زمين انتخابات 

نگاهی به مقصد واپسین‌های محافل کارشناسی و رسانه‌ای آمریکا قبل كره زمين انتخابات ۸۸ داغ جا می‌دهد آمریکایی‌ها جلاجل آن زمان کشورایران را جلاجل عزايم اقتدار ارزیابی می‌کنند. 

به مقصد ديباچه مثال، مرکز مطالعه ها بین‌المللی دانشگاه «مام‌آی‌تی» جلاجل تحلیلی آوریل اسم باشليق ۲۰۰۹ (فروردین ۱۳۸۸) درزمينه موقعیت شهربان‌ای کشورایران می‌نویسد:

«کشورایران فردا، نسبت به مقصد هر زمان افزونتر كره زمين هنگام شورش اسلامی، بازیگر قوی‌تری جلاجل شهربان باریک. شهرستان تهران، مادام اندازه زیادی رهبر كره ارض اسلام شناساننده انجام خواهد شد. کشورایران، علی‌رغم سیاست‌های آمریکا جلاجل زمینه تحریم‌، تهدید نظامی و انزوای سیاسی، كلنجار eight ساله توسط کشورعراق، ازدحام جلاجل کشورافغانستان (که كورس میلیون زنهاري را راهی این کشور انجام بده)، فروپاشی شوروی و ناآرامی جلاجل شوروی سابق جلاجل نزدیکی مرزهایش و شماری مشي‌های بدكرار خوش خدمتي كردن جلاجل اظهاروجود‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به مقصد این جایگاه دستگاه بافندگي پیدا کرده باریک. علی‌رغم پیش‌بینی‌های مکرر درزمينه فروپاشی فوری کشورایران این کشور، قدرتمند، نسبتاٌ دموکراتیک و كره زمين نگاه مردمش مشروع به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد.»

جلاجل چنین شرایطی پیشنهادها و گزینه‌های مختلفی تعدادی مقابله توسط کشورایران و کاستن كره زمين دستاوردهای شهربان‌ای این کشور جلاجل آمریکا مطرح و پیگیری انجام خواهد شد، اما تقریباً هیچ سیاستی تعدادی تراكم ثمار شهرستان تهران و تغییر رفتارش کارگر نمی‌افتد. 

کشورایران جلاجل يكم عصر اوباما 

دولت اوباما، جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۹ جلاجل شرایطی روی کار می‌آمد که «جورج دبلیو بوش»، رئیس‌خلق قبلی ده‌ها دستور كار تعدادی تباني‌گیری توسط مخالفان ایرانی را يكم کرده و مبهوت میلیون‌دلار تعدادی بی‌ثبت كننده وزیر ها اوضاع داخلی کشورایران اختصاص داده صفت بويناك. 

مطابق شماری آمارها، کنگره آمریکا مهجور بین اسم باشليق‌های ۲۰۰۵ مادام ۲۰۰۹ (۱۳۸۴ مادام ۱۳۸۸) زیاد كره زمين ۴۰۰ میلیون دلار بي پروايي كردن تعدادی دستور كار‌های كلنجار رقيق وزارت خارجه آمریکا جلاجل برابر کشورایران اختصاص داد. 

علاوه ثمار این، «سیمور هرش»، فصل نامه‌نگار تحقیقی آمریکا ۷ جولای ۲۰۰۸، قريب یک اسم باشليق قبل كره زمين انتخابات ریاست‌جمهوری کشورایران جلاجل فصل نامه نیویورکر شرح احوال داد دولت بوش نحو يكم «عملیات‌های مخفیانه جلاجل کشورایران» توسط تيرخور ثبت كننده‌زدایی كره زمين این کشور را صادر کرده و کنگره توسط بايسته بي پروايي كردن ۴۰۰ میلیون دلاری او جلاجل این راستا موافقت کرده باریک. این عملیات‌های مخفیانه، شليطه تكاپو كردن به مقصد افراد‌های قومیتی جلاجل کشورایران و حمایت كره زمين «دائم الخمر‌های پرخيده» توسط حکومت کشورایران را شامل می‌شد.

تغییر محاسبات درزمينه کشورایران

به مقصد اذعان كلاه خود آمریکایی‌ها جلاجل زمان محضر اوباما جلاجل قوچ هیچکدام كره زمين این سیاست‌ها و سایر اقدامات تعدادی تراكم ثمار کشورایران موفقیتی جلاجل تغییر روال این کشور به مقصد دستگاه بافندگي نیاورده بودند، اما مهجور تا چه وقت ماه پس ازآن صفت بويناك که تنش زايي داخلی کشورایران و اغتشاشات پشت بام كره زمين دهمین دورودورنگ انتخابات ریاست‌جمهوری این محاسبات درزمينه کشورایران و شکست‌ناپذیری این کشور را تغییر داد. 

فصل نامه وال‌استریت‌ژورنال، ۲۷ ژوئن ۲۰۰۹، كورس هفته پس ازآن كره زمين سرخرگ اغتشاشات جلاجل کشورایران جلاجل تیتر كلاه خود نوشت: «آمریکا، ناآرامی‌های کشورایران را فرصتی تعدادی کاهش دستاوردهای شهربان‌ای این کشور می‌بیند.»

این فصل نامه نوشت:

«مقام­های دولت اوباما و متحدان این کشور جلاجل خاورمیانه جلاجل حلول كننده بررسی این مشکل هستند که توسط سرمایه­ گذاری ثمار روی تنش زايي سیاسی کشورایران، دستاوردهای راهبری شهرستان تهران جلاجل سرتاسر شهربان را كره زمين بین ببرند. 

یکی كره زمين مربوط به حوزه‌های اصلی که آمریکا جلاجل این راهبرد جلاجل حلول كننده تکمیل آن را به مقصد رستني آزمون خواهد گذاشت، کشورسوریه خواهد صفت بويناك که وعاء مهمی جلاجل کمک به مقصد شهرستان تهران تعدادی تسلیح رديف نظامي‌­های حماس و تشكيلات سياسي‌الله دارد. 

کارشناسان امور راهبردی آمریکا اکنون جلاجل حلول كننده ارزیابی این مشکل هستند که آیا ناآرامی‌­های داخلی کشورایران، رهبران این کشور را ملزم خواهد انجام بده مادام حمایت­ها كره زمين این دائم الخمر­ها را کنار بگذارند و به مقصد جای آن ثمار سربه زير وزیر ها مخالفان داخلی متمرکز شوند یا خیر. 

جلاجل مقابل شماری كره زمين کارشناسان امور راهبردی آمریکا كره زمين این نگران هستند که رهبران کشورایران ممکن باریک به مقصد خاطره ها عاطل بي زوري جلاجل هم تراز و هم سان داخلی عملیات برون‌مرزی‌كندو را گشايش دهند مادام قوی به مقصد نگاه خشم آلود برسند. 

باراک اوباما كره زمين اختصاصی‌ها پیش تمایلش را تعدادی كره زمين بین جابه جايي اتحاد نظامی و اقتصادی بشار پررازورمز توسط شهرستان تهران تقرير کرده باریک. این مشکل می تواند به مقصد توسط ثبت كننده وزیر ها کشورلبنان و پیشبرد  فرایند آرامش کشوراسرائیل ـ کشورفلسطین کمک کند. 

کاخ سفید جلاجل همین راستا جلاجل هفته جاری تصمیم گرفت سفیر آمریکا جلاجل دمشق را پس ازآن كره زمين وقفه‌ای four ساله به مقصد کشورسوریه برگرداند؛ اقدامی که دستگاه بافندگي­‌ناچیز مادام اندازه­ای احتمالاً كره زمين افزایش صاحبدیوان واشنگتن به مقصد این مشکل باریک که بی‌­ثباتی داخلی کشورایران بتواند پررازورمز را به مقصد بازنگری جلاجل اتحادش توسط شهرستان تهران ملزم کند. 

دیپلمات‌­های آمریکایی و خاورمیانه می‌­گویند بی‌­ثباتی داخلی کشورایران می‌­تواند به مقصد آمریکا تعدادی پیش جابه جايي وسیع‌­نمناك مدل آرامش اعراب و کشوراسرائیل هم کمک بکند.

کارشناسان هم تراز و هم سان راهبردی جلاجل آمریکا قبل كره زمين انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۲ ژوئن جلاجل کشورایران مادام اندازه زیادی موقعیت کشورایران جلاجل كله دار مادام كله دار شهربان را رو به مقصد افزایش می دیدند که این احتمالاً كره زمين کنار رفتن صدام حسین جلاجل کشورعراق و خواستاران جلاجل کشورافغانستان صفت بويناك.

نيرنگ ساز كشته شدن راه حالت تحریم‌های گذران كردن

جلاجل واپسین‌های آمریکایی‌ها، اکنون آشکارا صاحبدیوان‌هایی هم درزمينه امکان حرکت به مقصد سمت وضع تحریم‌های اقتصادی شدید علیه کشورایران دیده می‌شد. به مقصد ديباچه مثال،  فصل نامه کریستین‌ساینس‌مانیتور، four ژانویه ۲۰۱۰ (۱۴ دی‌ماه ۱۳۸۸) به مقصد حمل كره زمين کارشناسان ارشد هم تراز و هم سان کشورایران به مقصد دولت اوباما پیشنهاد می‌دهد که توسط توجه به مقصد آسیب‌پذیر كشته شدن کشورایران جلاجل تاثير تنش زايي‌های پساانتخاباتی، این کشور را تيرخور تحریم‌های گذران كردن و كريه اقتصادی آرامش طلب دهد. 

«شهرام چوبین»، کارشناس هم تراز و هم سان کشورایران جلاجل اندیشکده کارنگی به مقصد این فصل نامه گفت:

«کشورایران، الان به مقصد كورس شکل [در برابر تحریم‌ها] آسیب‌پذیرتر باریک، اولاً راه پيمايي اعتراض آميز‌ها و درگیری‌های خیابانی كره زمين اواخر ماه ژوئن به مقصد این منطوق باریک که بخشی كره زمين جامعه کشورایران، حکومت را مقصر هر نوع تحریم جدید خواهد دید.

دوم اینکه، اکنون رژيمان پاسداران ثمار بخش‌های متنوع‌تری كره زمين اقتصاد کشورایران کنترل دارد و این باعث انجام خواهد شد که رژيمان، تيرخور بزرگتری باشد و بتوان آن را به مقصد نحو دقیق‌نمناك تيرخور تحریم آرامش طلب داد.»  

جلاجل بدون شك زمان مقام‌های دولت اوباما جلاجل گفت‌وگو توسط نیویورک‌تایمز جلاجل سنه ۲ ژانویه ۲۰۱۰ (۱۲ دی‌ماه ۱۳۸۸) آشکارا اعلام می‌کنند اغتشاشات خیابانی را مجال مهلت مناسبی تعدادی تراكم ثمار کشورایران جلاجل مشکل هسته‌ای و حالت تحریم‌های جدید می‌بینند.  

این فصل نامه می‌نویسد:

«همزمان توسط تشدید فشارها روی اوباما تعدادی پشتیبانی كره زمين ضربت‌الاجلش درزمينه تعالی دیپلماتیک توسط کشورایران، دولت او می‌گوید ناآرامی‌های داخلی و مشکلات غیرمنتظره جلاجل دستور كار هسته‌ای شهرستان تهران، سران این کشور را جلاجل روبه رو تحریم‌های جدید و فوری آسیب‌پذیر می‌کنند.

جلاجل حالی که چندین پيرامون تحریم جلاجل درافتادن اسم باشليق‌های ماضي، کشورایران را كره زمين آدم كردن فناوری‌های هسته‌ایش انصراف يافته نکرده، یک مقام دولت آمریکا که جلاجل تدوین سیاست‌ها جلاجل برابر کشورایران وعاء دارد می‌گوید ‘صاحبدیوان ما این باریک که مشکلات فعلی [ایرانی‌ها] پنجره‌ای جلاجل اختیارمان آرامش طلب می‌دهد مادام تعدادی اولین شهرستان بار تحریم‌هایی را وضع کنیم که می‌تواند ایرانی‌ها را درزمينه اینکه دستور كار هسته‌ایشان توسط توجه به مقصد خرجیهایش مقرون به مقصد صرفه نیست، به مقصد تأملی دوباره ملزم کند.’» 

دیالکتیک تحریم-اغتشاش 

جلاجل چنین شرایطی دولت اوباما به مقصد این نتیجه رسید که اولاً بسترهای بین‌المللی تعدادی حالت تحریم‌های شدید اقتصادی علیه کشورایران مهیا باریک و ثانیاً اینکه پشت بام كره زمين وضع چنین تحریم‌هایی، دیالکتیک تحریم-اغتشاش مدلی عملی باریک که می‌توان هر زمان كره زمين آن تعدادی ایجاد شکاف میان حاکمیت و مردم، تشدید اختلافات داخلی و خودداری كره زمين اجمال جریان آشوب به پا كردن كاربرد انجام بده. 

اولین شايعه درزمينه تحرکات جدید دولت اوباما را «وال‌استریت‌ژورنال» افشا انجام بده. این فصل نامه كره زمين تشکیل جلسه‌ای اسموسيع جلاجل سنه ۹ اکتبر ۲۰۰۹ (روبه رو توسط ۱۷ مهر ۱۳۸۸) جلاجل مقر خزينه ها‌داری آمریکا نبا می‌داد که به مقصد «گردهم آيي کشورهای همفکر» علیه کشورایران قومگرايي شد.

این جلسه به مقصد ابتکار «اشتوارت لوی»، مقام ارشد خزينه ها‌داری آمریکا برگزار می‌شد و تيرخور كره زمين آن بررسی راهکارهای ایجاد اجماع جهانی صوب وضع تحریم‌های شدید اقتصادی علیه کشورایران، جلاجل پرتو اغتشاشات پشت بام كره زمين انتخابات صفت بويناك. 

وال‌استریت‌ژورنال نوشت:

«شرک­ت‌کنندگان جلاجل این نشست می­‌گویند وزارت خزينه ها‌داری به مقصد صفت منسوب به طوس خصوصی جلاجل این جلسه هشت مربوط به حوزه‌ای که واشنگتن عاطل می­‌کند شهرستان تهران جلاجل ايشان آسیب‌­پذیر باریک را مشخص کردند. این مربوط به حوزه‌ها عبارتند كره زمين: فك دسترسی کشورایران به مقصد پروژه‌های بنزین، جریمه‌هایی علیه شرکت‌های بیمه کشورایران، طر ح‌های تعدادی فك توانایی کشورایران جلاجل كاربرد كره زمين فعاليت ها کشتی‌رانی بین‌المللی و کمپین‌هایی جدید تعدادی فلج وزیر ها بخش بانکی کشورایران.» 

نمایندگان هفت کشور تکنیک نام نهاده شده به مقصد رديف نظامي ۷ (کشورکانادا،کشورفرانسه، کشورآلمان، کشورایتالیا، کشورژاپن، انگلستان و آمریکا)، کشورعربستان سعودی، امارات، کشوراسترالیا و کشورکره جنوبی یازده کشور شرکت‌کننده جلاجل این نشست مخفیانه بودند؛ کشورچین و کشورروسیه، به مقصد ديباچه كورس کشور متحد کشورایران و بی‌میل به مقصد تشدید تحریم‌ها به مقصد این جلسه فراخواني نشده‌بضع، اما وال‌استریت‌ژورنال كره زمين قصد «هیلاری کلینتون»، به ‌دست آوردن خارجه هنگام ولادت دولت اوباما تعدادی هم نشين وزیر ها ايشان نبا داده باریک.

مبارزه‌های دیپلماتیک دولت اوباما تا چه وقت ماه پس ازآن به مقصد شهرستان بار نشست و آمریکا اعضای شورای ایمنی دائم الخمر ملل متحد را پارچه نخي درشت باف انجام بده جلاجل تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰ (۱۹ خرداد ۱۳۸۹) به مقصد قطعنامه شماره ۱۹۲۹ تعدادی وضع شدیدترین و بی‌خرابكاري‌ترین تحریم‌‌های اقتصادی علیه کشورایران رأی واحد وزن معادل بدهد.

«آتش زدن رایس»، نماینده هنگام ولادت آمریکا جلاجل دائم الخمر ملل متحد، پشت بام كره زمين تصویب این قطعنامه که بخش‌های گازوئيل، بیمه و بانکی کشورایران را تيرخور آرامش طلب می‌داد آن را «قوی‌ترین و اجتماع‌ترین ديسيپلين تحریم‌ جلاجل كره ارض» خواند. قطعنامه ۱۹۲۹، علاوه ثمار این، جلاجل ماه‌ها و اسم باشليق‌های پس ازآن، زیربنای حقوقی بخش اعظمی كره زمين شبکه تحریم‌های كاستن کشورمالی و اقتصادی علیه کشورایران را مهيا آورد.  

قبيله تحریم‌های اتحادیه اروپا 

به مقصد مسافر کوتاهی پس ازآن كره زمين تصویب این قطعنامه صفت بويناك که اتحادیه اروپا تعدادی اولین شهرستان بار، بيرون كره زمين چهارچوبه تحریم‌های دائم الخمر ملل اقدام به مقصد حالت چندین پيرامون تحریم‌های اقتصادی مستقل علیه کشورایران انجام بده. 

پیش كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۰، سیاست اتحادیه اروپا تعدادی اجرای تحریم‌ها علیه کشورایران مادام اندازه زیادی محصول به مقصد اجرای تحریم‌­های هدفمندی صفت بويناك که دائم الخمر ملل كره زمين اسم باشليق ۲۰۰۶ به مقصد پس ازآن علیه کشورایران وضع کرده صفت بويناك و این اتحادیه هرگز به مقصد لفظ مستقل، حالت تحریم علیه کشورایران را جلاجل نحو کار آرامش طلب نداده صفت بويناك. 

اولین پيرامون تحریم­‌های اتحادیه اروپا، ۲۶ جولای ۲۰۱۰، جلاجل شکل «تصمیم شورای اروپا» اعلام شد. عنصر اصلی این تحریم­ها، نهي كردن سرمایه‌­گذاری اروپا جلاجل بخش نفت و رخت شو کشورایران و برترشدن كره زمين تأمین تجهیزات، فناوری­‌ها، مناجاتگري كردن کشورمالی و ارائه کمک­های باروح كاربرد تعدادی تصفیه، اکتشاف و اشکال رخت شو طبیعی مایع (LNG) کشورایران صفت بويناك.

اتحادیه اروپا پس ازآن كره زمين آن هم چندین پيرامون تحریم تعدادی خودداری كره زمين واردات، خرید و برج دريايي و حمل نفت علیه کشورایران تصویب انجام بده.

  ۱۵ مارس اسم باشليق ۲۰۱۲ شورای اروپا بخشنامه‌های واجب شده را به مقصد بزرگترین شبکه پیام‌­رسانی کشورمالی كره ارض نام نهاده شده به مقصد «جامعه جهانی پيوندها کشورمالی بین بانکی یا «سوئیفت» تعدادی فك تباني توسط ۲۵ بانک ایرانی که جلاجل فهرست تحریم­های اتحادیه اروپا آرامش طلب داشتند، داد. این اقدام باعث می‌­شد توانایی کشورهای افزونتر تعدادی مبادله کشورمالی توسط کشورایران زیاد كره زمين پیش محصول شود.

تحریم‌های یکجانبه آمریکا 

کنگره آمریکا هم پس ازآن كره زمين تصویب قطعنامه ۱۹۲۹، چندین پيرامون تحریم‌های كريه‌گیرانه و یکجانبه را علیه بخش‌های مختلف اقتصاد کشورایران به مقصد تصویب رساند.   «مدل اجتماع تحریم‌ها، پاسخگویی و گروهي سرمایه‌گذاری کشورایران ۲۰۱۰» (سیسادا) یکی كره زمين این مدل‌ها صفت بويناك که جلاجل تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۰ توسط امضای اوباما به مقصد قانون تبدیل شد.   

این قانون تحریمی شرکت‎هایی که زیاد كره زمين ۲۰ میلیون دلار جلاجل بخش نفت و رخت شو کشورایران سرمایه‌گذاری کنند یا سلب كننده زیاد كره زمين ۵ میلیون دلار جلاجل اسم باشليق بنزین به مقصد کشورایران بفروشند، را مشمول كيفر يافتن‌های سنگین می‌انجام بده. 

اعتراف غربی‌ها به مقصد تيرخور تحریم‌ها

تيرخور آمریکا و کشورهای غربی درزمينه اینکه پس ازآن كره زمين آشوب به پا كردن ۸۸ به مقصد مقوله تحریم‌‌ها به مقصد ديباچه یک سرمایه اجتماعی تعدادی ایجاد اغتشاشات مانند آن آن اسم باشليق، صوب براندازی ديسيپلين کشورایران یا تغییر ماهیت و شخصیت آن می‌نگرند استريوفونيك پنهان نمانده باریک. 

اولین و علنی‌ترین اعتراف جلاجل این زمینه را یک مقام اطلاعاتی آمریکا جلاجل گفت‌وگو توسط فصل نامه واشنگتن‌پست ۱۲ ژوئن ۲۰۱۲ مطرح انجام بده. او علناً گفت که تيرخور تحریم‌های آمریکا علیه کشورایران، ایجاد نارضایتی عمومی جلاجل این کشور و فروافتاده وزیر ها ديسيپلين این کشور باریک. هر تا چه وقت واشنگتن‌پست بعداً چندین شهرستان بار تیترش را بديل انجام بده و جلاجل نهایت به مقصد حمل كره زمين این مقام نوشت: «ایجاد غضب عمومی یکی كره زمين منوي ها تحریم‌های آمریکا علیه کشورایران باریک»، توسط گذشت زمان آميختگي ها بیشتری جلاجل این زمینه آشکار شدند. 

اکتبر اسم باشليق ۲۰۱۲ (شطرنج باز اسم باشليق ۱۳۹۱)، راه پيمايي اعتراض آميز‌های پراکنده و ناچیز‌كثرت وقوع جلاجل شهرستان تهران به مقصد دلیل تنش زايي ارزی فروغ لمعان امید را جلاجل قلب غربی‌ها درزمينه به مقصد شهرستان بار قعود تحریم‌ها بيدين می‌کند و ايشان بیشترین حاکی علنی را درزمينه اینکه جلاجل شهرستان اندیشه تکرار آشوب به پا كردن ۸۸ و تغییر حکومت یا تغییر محاسبات و روال کشورایران هستند، مطرح می‌کنند. 

«ویکتوریا نولاند»، سخنگوی هنگام ولادت وزارت خارجه آمریکا، four اکتبر جلاجل جواب به مقصد سوالی درزمينه اعتراضات جلاجل شهرستان تهران درزمينه جهش نرخ سعر می‌گوید: ««كره زمين دید ما معنای این (اعتراضات) فشارهای بین‌­المللی بی‌­امانت نگهدار و موفقیت‌­آمیزی باریک که بایست ما داریم به مقصد اقتصاد کشورایران واصل می­‌کنیم. تحریم­‌ها جلاجل حلول كننده نفوذ عمیق و عمیق­‌نمناك به مقصد اقتصاد کشورایران هستند و این عملي ساختن مهمی جلاجل راستای مبارزه تعدادی تغییر محاسبات رهبران کشورایران باریک.» 

تا چه وقت سنه پس ازآن، فصل نامه گاردین (۷ اکتبر ۲۰۱۲) كره زمين «فیلیپ هاموند»، به ‌دست آوردن دفاع هنگام ولادت انگلیس حمل انجام بده فشارهای تحریم‌ها علیه کشورایران را بایستی مادام كله دار حد تهدید سرنگونی حکومت فوق سرما مادام کشورایران پشت بام كره زمين تهدید بقایش ملزم به مقصد تغییر روال شود. 

گاردین نوشت:

«حاکی هاموند صریح‌­ترین چراغ خضرا كره زمين چشم یک مقام غربی تعدادی تشدید تحریم‌­ها توسط تيرخور فوق جابه جايي مشقات اقتصادی جلاجل خیابان­های شهرستان تهران تعدادی ایجاد ازدحام­ها و اختلاط كردن­های «تهدیدکننده رژیم» باریک. 

لحن نوشين اخیر هاموند جلاجل شرایطی مطرح شده که قيمت يك جهت سعر کشورایران دائماً جلاجل حلول كننده صفه باریک. 

هاموند گفت آميختگي ها آشکاری صور دارند مبنی ثمار اینکه تحریم­‌های فعلی توسط ضربه تكاپو كردن به مقصد اقتصاد کشورایران و ثمار هم تكاپو كردن وحدت جلاجل میان مقامات این کشور اثرات كلاه خود را ثمار جای گذاشته‌بضع. تصویر ارائه شده توسط اوی درزمينه سیاست های تحریمی که آرامش طلب باریک مادام عسرالنفس سرنگونی رژیم کشورایران پیش برده شوند، داغ جا دهنده واقعیت جدیدی درزمينه تيرخور تحریم­ها باریک باآنكه او اصرار می­ورزد که آرامش طلب نیست ايشان دولت را فروافتاده کنند. 

هاموند گفت: درستكاري­هاتی درزمينه تحریم عمومی مبادلات تجاری کشورایران و ایضاً فك دسترسی‌های باقی‌ مابقي کشورایران به مقصد کانا‌ل‌های بانکی بین‌­المللی صور دارند. ما قطعاً می­توانیم مشقت­ها را خیلی زیادتر بکنیم. مهجور چیزی که ممکن باریک رژیم را به مقصد تحرک وادارد هنگامی باریک که ايشان تعدادی بقایشان تهدید عاطل کنند. جلاجل صورتی که مساحت گرفتن فشارهای اقتصادی به مقصد حدی برسد که به مقصد صفت منسوب به طوس بالقوه بتواند اختلاط كردن و ازدحام­های بالقوه جلاجل خیابان­های شهرستان تهران تعدادی تهدید رژیم ایجاد کند، ايشان ممکن باریک روششان را تغییر دهند.»

یک قواله اسموسيع كره زمين ایمیل‌های افشا شده «هیلاری کلینتون» هم حاوی واقعیت‌های بیانگری جلاجل همین زمینه باریک. جلاجل این قواله که پيوسته كاري به مقصد ۱۷ فوریه ۲۰۱۰ باریک و ۳۱ آگوست ۲۰۱۵ (۹ شهریورماه ۱۳۹۴) كره زمين طبقه‌بندی اسموسيع بيرون شده «سیدنی بلومنثال»،  كره زمين نزدیکان «هیلاری کلینتون» و یکی كره زمين نفرات دخیل جلاجل شکل‌دهی به مقصد تصمیمات او تحریم‌ها را ابزاری مفید تعدادی «کمک به مقصد مخالفان کشورایران» توصیف کرده باریک. 

 او جلاجل آن ایمیل جرم بخش به مقصد کلینتون نوشته وام گذاردن پیشنهاد مذاکره به مقصد کشورایران، و جلاجل بدون شك حلول كننده حالت تحریم‌های كريه‌گیرانه علیه این کشور روشی باریک که اختلافات داخلی جلاجل کشورایران را تشدید کرده و به مقصد مخالفان هم کمک می‌کند. 

«بلومنثال» نوشته باریک: «پیش جابه جايي مذاکره جلاجل کنار تحریم‌ باعث تشدید اختلافات داخلی، جلاجل هر جایی که باشد، انجام خواهد شد. طويل وزیر ها دستگاه بافندگي دوستی و جلاجل بدون شك حلول كننده تکان وام گذاردن تاباق، فضای رزمايش دیپلماتیک و سیاسی را به مقصد روی کشورایران می‌بیند. ارچه کشورایران دستگاه بافندگي دوستی را پشت بام بزند، كاربرد كره زمين تاباق توجیه انجام خواهد شد. اینکه همزمان توسط اجرای تحریم‌ها كلام شود راه افزونتر نيرنگ ساز باریک، روشی به دردخور باریک. توسط این طوق، آسیبی که به مقصد کشورایران می‌رسد، نتیجه انتخابی باریک که خوش خدمتي كردن کرده. این طوق به مقصد مخالفان هم کمک می‌کند…. مخالفان، عملي ساختن جدیدی جلاجل معادلات پيوسته كاري به مقصد کشورایران هستند که باید ايشان را جلاجل مساحت گرفتن سیاسی و اخلاقی جلاجل نگاه خشم آلود گرفت.»

انتهای پیام/ M


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی پارس

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *