افزایش مزد کارگر به مقصد خرید پیشنهاد ایرانی می‌انجامد/ کارگران تضمين مهتر شورش هستند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پارس، علی ربیعی، به ‌دست آوردن تعاون، کار و توانگري اجتماعی که هم محفل توسط جمعی كره زمين کارگران تعدادی تجدید میثاق توسط منوي‌های بنیان‌جادادن کبیر شورش اسلامی جلاجل اسم پاره ولايت خمینی (ره)محضر یافته، توسط تعبیر اینکه فراموش نمی‌کنیم که کارگران كره زمين دورنما ولايت چون كه شأن و جایگاهی داشتند، تقریر داشت: ولايت خمینی توسط درنظر دمساز شدن کارگران و وعاء ايشان جلاجل پیروزی شورش همين تأکید داشتند که مسئولان باید كره زمين کارگران و مطالبات ايشان حمایت کنند؛ به مقصد یاد دارم که جلاجل محضر شهید ستم كشيده حاضربودن آیت‌الله بهشتی که تضمين عظیمی تعدادی شورش بودند؛ درستكاري می‌کردیم و ایشان به مقصد عنایت جایگاه کارگران را درک می‌کردند؛ اینها صفت بويناك که به مقصد کارگران ما كرنش داد و پسفردا ما جلاجل پیشگاه ولايت‌مان عاطل افتخارآميز می‌کنیم.

اوی توسط تعبیر اینکه شورش تعدادی دسته بندي كردن فرودست تحولات خصوصی‌ای پدید آورد و ايشان را كره زمين پانویس به مقصد اسم ستيزه گر آورد، گفت: منبرها خیلی به مقصد این اسم مكلف فکر می‌کنم که شورش ما چون كه کارکردی تعدادی دسته بندي كردن فرودست جامعه داشت و به مقصد این نتیجه رسیدم که متحرك اجتماعی کارگران پیش كره زمين شورش موجب شد مادام ايشان پشت بام كره زمين شورش توسط حمایت‌هایی که كره زمين ايشان صور داشت كره زمين پانویس به مقصد اسم ستيزه گر بیایند. کارگران هستند که جامعه‌ای را می‌سازند و آجر روی آجر می‌گذارند. درعین‌حلول كننده کارگران خن اجتماعی بودند که جلاجل كلنجار کنار شورش ایستادند توسط این حلول كننده دستمزد ايشان اسم باشليق‌ها افزایش پیدا نکرد.

اوی گفت: به مقصد یاد داریم که آن زمانی که گروهک‌ها علیه شورش توق می‌کردند این کارگران بودند که خلف وعده ديسيپلين ایستادند و اجازه ندادند مادام فعالیت‌های مقعد ايشان به مقصد شورش صدمه بزند؛ ازاین‌رو تأکید دارم که کارگران فعال‌ترین و انقلابی‌ترین اقشار جامعه هستند و بیشترین کوشش را تعدادی صفت به خاطرسپردني خودمختاري و تمامیت ارضی کشور جلاجل جبهه‌های كلنجار به مقصد عمل آوردند و اقدامات ايشان جلاجل صوب تمدید شورش دايگي واپسین باریک.

ربیعی افزود: پسفردا جلاجل مقابل ولايت پیمان می‌بندیم مادام شورش به مقصد دستگاه بافندگي نامحرمان نیفتد و مايه ولایت‌فقیه آن نوع که ولايت می‌خواهان شدن باروح حمایت آرامش طلب گیرد.

اوی جلاجل آدم كردن توسط اشاعت به مقصد شعار حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی گفت: بازآفرینی قيمت‌های شورش توسط حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی ثابت شدن می‌‌شود؛ حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی به مقصد تقویت اشکال ایرانی و درنهایت به مقصد اشتهازا ایرانی كشيده شده انجام خواهد شد. كره زمين طرفی حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی مبارزه توسط تنگ راه را كنار زدن‌ می‌کند.

ربیعی توسط تعبیر اینکه کارگران ایرانی توسط روح و روح كلاه خود کار می‌کنند، گفت: کارگرانی ایرانی کار می‌کنند مادام ایمنی شغلی داشته باشند و ایمنی شغلی ايشان تعدادی ما بااستعداد‌ترین اسم مكلف باریک؛ باید بگویم که جامعه ایرانی بیشترین اسم پري زده پیشنهاد ایرانی را دارد؛ كاشانه هر کارگر ایرانی كره زمين کالاهای ایرانی لبخند باشد.

اوی افزود: بنده جلاجل مذاکرات مزدی ثمار این عقیده بودم که هر ریالی که به مقصد دستمزد کارگران اضافه کنیم مصرف خرید پیشنهاد ایرانی انجام خواهد شد ازاین‌رو صفت به خاطرسپردني قوچ خرید کارگران و تعیین دستمزد بالاتر كره زمين نرخ تورم تيرخور ما صفت بويناك و به مقصد‌نوع‌ای دستور كار‌ریزی کردیم که قوچ خرید کارگران افزایش یابد.

به ‌دست آوردن تعاون، کار و توانگري اجتماعی توسط تعبیر اینکه ما جلاجل مقابل بیکاران هم‌اندازه کسانی که کار می‌کنند، عاطل مسئولیت داریم، گفت: ما باید گفت وگو موجود جلاجل بازارگاه کار را تثبیت کنیم و یافتن کار را تعدادی بیکاران تسهیل کنیم. درعین‌حلول كننده باید به مقصد توانمند وزیر ها مرزنشینان و حمایت كره زمين کالاهایی که ايشان جلاجل روستاهای كلاه خود اشکال می‌کنند، بپردازیم. تأکید دارم که حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی به مقصد‌امر دادن یک متحرك اجتماعی باریک.

ربیعی اضافه انجام بده: جلاجل اسم باشليق حمایت كره زمين اشکال پیشنهاد ایرانی مبارزه می‌کنیم مادام ایمنی شغلی آنان را صفت به خاطرسپردني کنیم. یکی كره زمين جنبه‌هایی که باید به مقصد آن بپردازیم و جلاجل مبارزه توسط آن تمرکز کنیم عمل‌های بی‌کیفیت باریک؛ عمل‌های بی‌کیفیت ایمنی شغلی کارگران را كره زمين بین برده باریک ما نیازمند به‌تمامی جلاجل قوانین و دستورالعمل ها هستیم.

ربیعی توسط تعبیر اینکه كرنش کارگران نسا ایرانی باید صفت به خاطرسپردني شود، گفت: ایمنی شغلی زنان هم تعدادی ما به مقصد یک اندازه توسط ایمنی شغلی مردان اهمیت دارد و باید تعدادی بیکاری آ‌نها هم دستور كار داشت. منبرها عاطل می‌کنم که خدمتگر و آقا نباید جایگاه‌كندو بديل شود.

انتهای پیام/آ

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *