اقدام مجرمانه اندام تشكيلات سياسي حامی آشوب به پا كردن و یک نشريات ادواري مورد بحث بستگاه/ علت بازنشر طلب كردن «رحمت الله بیگدلی» جلاجل آمدنیوز چیست؟

[ad_1]

رديف نظامي احزاب خبرگزاری پارس: «تا چه وقت وقته (كره زمين ۱۳ سالگی) تکنیک و سنتی رو توسط هم میزنه ازش مضطرب نشوید… در عوض کسی که به مقصد شايعه آمدنیوز پشت دادن میکنه دعا کنید… مریض محتاج دعاست…»

 

موضوع بحث فوق، یکی كره زمين ده ها واکنشی باریک که این روزها کاربران فضای مجازی و فعالان رسانه ای، به مقصد شايعه جعلی یک کانال تلگرامی اثر داغ می دهند، حروف فکری كندو هم یکسان نیست، اصولگرا یا مورد بحث‌بستگاه، حتی ايمن سازي شورش هم همین باوري را دارد.

“سندساز‌‌نیوز”، دروغ باف نیوز”، “داعش نیوز”، سعودی نیوز”، صهیون نیوز” و …  عناوینی باریک که در عوض کانال تلگرامی موساد گلچين کرده بضع، کانالی که مدتها باریک شايعه جعلی اش افزونتر پیش هیچ گروهی خریدار ندارد، حتی مشهورترین رخصت ها و رسانه های ايمن سازي شورش هم تره ای برایش فرزانگي نمی کنند و اخبارش را زیادتر طنزنامه جلاجل نگاه خشم آلود می گیرند مادام یک منبع خبری.

 

این کانال، در عوض القای شایعات و دروغ باف هایی که منتشر می کند، كره زمين  یک سری پادو كاربرد می کند که مطالبش را جلاجل واقع نوشگوار کنند مادام به مقصد لفظ زنجیره ای دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي شود و فضای رسانه ای و فضای مجازی را فروسو تاثیر آرامش طلب دهد، اما افزونتر دستش رو شده باریک…

جلاجل ماضي كره زمين آنجایی که آمدنیوز عربي زبان ماموریتش را ابتر شدن کرده صفت بويناك و هنوز خلف وعده غطا این کانال مشخص نشده صفت بويناك، بهيمه ها مناسبی در عوض يورش به مقصد نهادهای انقلابی صفت بويناك که چندی جلاجل جال آن محبوس می شدند، حتی یک نماینده مجلس نیز تا چه وقت شهرستان بار پایش روی موز گندیده آمدنیوز رفت و كله دار خورد که نتیجه ای مگراين كه شرمندگی و سکوت و پادرمیانی چندی اربابان در عوض رفع مشکلش نداشت.

سرگذشت سرایی جدید سندساز نیوز و بیانات فكاهه فعالان رسانه ای

اما پشت بام كره زمين افشای خلف وعده غطا ادمین این کانال و پيوندها روح الله زم توسط دائم الخمر های جاسوسی و رسوایی های اخلاقی او و ایضاً درز كردن كشته شدن دروغ باف بینهایت كره زمين ادعاهای آمدنیوز، افزونتر کسی به مقصد سرگذشت سرایی هایش وقعی نمی نهد، همانطور که كلام شد ايمن سازي شورش هم كره زمين آن به مقصد ديباچه منبعی در عوض هجمه علیه جمهوری اسلامی کشورایران و نظام ارباب رعيتي های نظیر نظام ارباب رعيتي داوري كاربرد نمی کنند.

زیادتر بخوانید: ترمینولوژی «اجساد، سایه‌ها و روح الله زم»/سایه‌های محلت بدنام آمدنیوز

زیادتر بخوانید: «اعزام پرستو»؛ دلیل عملگی تیم گمراه شدن آمدنیوز در عوض دائم الخمر‌های جاسوسی بیگانه/ شناسایی خبرنگاران و فرزند‌ها

اما جلاجل بازپسین همال، كره زمين هجونویسی‌ها و سرگذشت سرایی‌هایش، تا چه وقت وقتی باریک، آمدنیوز توسط پخش طلب كردن کذب و كره زمين ازاصل دروغی مجددا رئیس قوه قضائیه را تيرخور آرامش طلب داده و توسط به رشته تحرير درآوردن كتاب مهملاتی قصد تخریب ایشان را داشته باریک و توسط بدون شك طوق نسخ شده شده اش، بتواند فضای مجازی  را نسبت به مقصد دروغ باف هایش آلرژي زا کند.

مطالبی که جلاجل کنار كره زمين ازاصل کذب وجود داشتن و متوهمانه وجود داشتن آن، فعالان رسانه ای حتی لندن نشین ها را هم به مقصد پوزخند و تيبا وا داشته باریک.

 

ادعای جدید آمدنیوز، تاآنجا بی بنیاد و ازاصل باریک که حتی رخصت های رسانه ای ايمن سازي شورش مثل همداستاني حقیقت نسمت، کارشناس رسانه هایی مثل بی بی سی فارسی و صدای آمریکا که به مقصد هر بهيمه ها ای بدنبال تخریب نظام ارباب رعيتي داوري هستند، را به مقصد بیانات وا داشت.

 

اقدام دايگي برآورده كردن یک نشريات ادواري مورد بحث بستگاه؛ واتاب دروغ باف های شاخدار آمدنیوز

پشت بام كره زمين تيبا و به مقصد استیضاح دمساز شدن ادعاهای اخیر آمدنیوز که توسط بی اعتنایی ايمن سازي شورش هم هم محفل  شد، جلاجل اقدامی دايگي برآورده كردن و عجیب، یکی كره زمين نشريات ادواري های مورد بحث بستگاه داخلی، توسط پخش مقاله ای كره زمين رحمت الله بیگدلی توسط پشت دادن به مقصد طلب كردن باروح توجه آرامش طلب نگرفته این کانال، اشارتاً بازنشر ادعای کذب و یاوه سرایی آمدنیوز علیه رئیس نظام ارباب رعيتي داوري سعی کرده در عوض موضوع بحث دیده نشده مجال مهلت دوباره ایجاد کند ، اقدامی که اسم بزرگواري قانون مجلات می توان ديباچه مجرمانه ثمار آن دیدگاه انجام بده.

اسم بزرگواري هيئت‌ ۹ قانون مجلات مذمت به مقصد مقامات، نهادها و بيگانگان ممنوع نموده و آكروبات ۹ هيئت‌ ۶ قانون مذکور که حمل طلب كردن كره زمين مجلات، احزاب و رديف نظامي‌های شوك و پرخيده اسلام (داخلی و یا خارجی) به مقصد نحوی که تبلیغ كره زمين آن‌ها باشد را مجرمانه محسوب کرده و هم‌چنین به مقصد موجب آكروبات ۱۱ كره زمين هيئت‌ی ۶ این قانون پخش شایعات و طلب كردن خلاف واقع ممنوع باریک.

واتاب یادداشت‌های بیگدلی جلاجل آمدنیوز!

همانطور که جلاجل فوق اشارت شد، جلاجل ماضي نیز چندی كره زمين بيگانگان که بدنبال تخریب قوه قضائیه بودند، به مقصد نژنگ شايعه جعلی #جاعل_نیوز محبوس شده بودند که نتیجه اش جلاجل نهایت منتهی به مقصد پشیمانی و شرمساری شد، اما پشت دادن به مقصد بازپسین سرگذشت سرایی کانال رسمی موساد که هیچ رديف نظامي معاند و ايمن سازي انقلابی وقعی در عوض آن ننهاده باریک و انقدر جلاجل شاعري می زند که همه آن را فكاهه اعلامیه می کنند، اقدامی عجیب و دايگي برآورده كردن باریک که نگارنده باید مسئولیت آن را ثمار كفالت بگیرد؛  « صادقی توسط ۱۴ سابقه به مقصد دادسرا معرفی شد / تقریر نظرهای بيرون كره زمين حیطه نمایندگی صادقی چون كه صفت بويناك؟»

رحمت الله بیگدلی اندام تشكيلات سياسي اعتماد ملی و كره زمين نزدیکان سران آشوب به پا كردن باریک.

اندام تشكيلات سياسي بهان هطلبي ملی که بدلیل فعالیت اعضایش علیه ديسيپلين پشت بام كره زمين اسم باشليق ۸۸ به دنياآمدن  شده صفت بويناك،  مدعی شده نبا كره زمين ازاصل کذب و جعلی آمدنیوز واتاب گسترده ای داشته باریک!! فهمید خنده زدن داری که حتی برجسته ترین سایت ها و کانال های ايمن سازي شورش نیز وقعی به مقصد آن ننهاده بضع و حتی فعالان رسانه ای ايمن سازي شورش آن را مضحک عمداً بضع.

جلاجل مقاله مذکور تاکید شده باریک که مسئولان باید به مقصد انتقادات مردم پاسخگو باشند، آیا آمدنیوز نماینده مردم کشورایران باریک؟ آیا کانال رسمی سرویس جاسوسی کشوراسرائیل دغدغه‌های مردم را ديباچه می‌کند که نظام ارباب رعيتي داوري باید به مقصد سرگذشت سرایی‌های آن جواب دهد؟ آیا نگارنده مقاله، که مطالبش به مقصد آبسالي جلاجل آمدنیوز بازنشر داده می شود،  این کانال را نماینده مردم تلقی میکند؟

آشوب به پا كردن ۸۸ و مصائب و گرفتاری هایی که همطیفان رحمت الله بیگدلی در عوض کشور ایجاد کردند هنوز كره زمين بین نرفته باریک. سوال اینجاست اوی که یکی كره زمين نزدیک ترین بيگانگان به مقصد سران آشوب به پا كردن ۸۸ باریک، ازچه كره زمين آن‌ها در عوض وهاج سازی درزمينه آن همه خسارات کشورمالی و جانی که به مقصد کشور واصل شد و همچنان ثمار آن اصرار دارند بايسته نمی کند؟

ازچه كره زمين همفکران كلاه خود که جشن انتخابات پرشور را به مقصد عزا تبدیل کردند و جلاجل دوال عاشورا پرچم حسین(ع) را آذريون مضروب بودند و به مقصد ردياب های عزاداری يورش کردند بايسته پاسخگویی نمی کند؟

دلیل علاقه آمدنیوز به مقصد بازنشر طلب كردن تلگرامی بیگدلی به مقصد هم محفل قاتل کانال چیست؟

جلاجل رسانه ها رسم باریک، شايعه و طلب كردن رخصت های نزدیک به مقصد هر جریان چون كه در عوض تبلیغ آن فرد و چون كه كره زمين صوب كاربرد كره زمين محتوا، طلب كردن افردا باروح كاربرد آرامش طلب میگیرد، یعنی رسانه ها طلب كردن بيگانگان نزدیک به مقصد كلاه خود را غالبا منتشر و واتاب میدهند و صوب تبلیغ آن شخصیت، قاتل کانال اوی را نیز جلاجل موضوع بحث آرامش طلب می دهند.

جلاجل این میان، آمدنیوز یکی كره زمين طرفداران نوشته های رحمت الله بیگدلی باریک. کافی باریک غيرماذون بیگدلی را جلاجل کانال آمد نیوز جستجو کنید و مطالبی که كره زمين اوی حمل شده باریک را مطالعه نمایید، حلول كننده اینکه ازچه آمدنیوز به مقصد بازنشر طلب كردن بیگدلی علاقه دارد، سوالی باریک که باید كره زمين پرسید؟

 

 

به مقصد كلام مهدی محمدی كره زمين فعالان رسانه ای، بازپسین باروح هجمه علیه رئیس قوه قضائیه که رهبر شورش اوی را شخصیتی برجسته و دارای شایستگی‌های بالای علمی، عملی، معنوی و فکری معرفی کرده بضع، ” مصداقی باریک كره زمين استراتژی “دروغ باف را تاآنجا مهتر بگویید که کسی نتواند آن را تکذیب کند!” سرگذشت خنده زدن داری که حتی یک حروف مستقيم جلاجل آن نیست و کسی ارچه شهرستان اهل کتابت باشد به مقصد نیکویی می فهمد که نویسنده آن حتی سرگذشت نویس که سهل باریک، علف خوار گوی نیکویی هم نبوده باریک. خوشمزه باریک که کسانی که كلاه خود صبح و شامشان به مقصد جاسوسی و وطن فروشی می گذرد، فعلاً در عوض ملت رايد یاب شده بضع! به هر حال اینکه ظاهرا کف گیر ايمن سازي شورش به مقصد طرز فاجعه باری به مقصد معامله پاياپاي دیگ خورده و بركناري خواهي دروغ باف گویی كلاه خود را هم كره زمين کف داده بضع. جلاجل همه اینها پوشيدگي خیراتی باریک که به مقصد همین زودی ها آشکار خواهد شد”.

 انتهای پیام/ 

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *