«الجزیره» كره زمين ابعاد جدید لابی‌گری «اف‌دی‌دی» در عوض کشوراسرائیل و امارات غطا ثمار‌می‌دارد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری سواره، شبکه «الجزیره» جلاجل آدم كردن كلكسيون مستندهای جنجالی‌اش درزمينه لابی‌گری دائم الخمر‌های غيرمشدد به مقصد رژیم صهیونیستی در عوض پیش جابه جايي بهره ها کشوراسرائیل جلاجل مغرب، آرامش طلب باریک مستندی را درزمينه وعاء دائم الخمر «بنیاد دفاع كره زمين دموکراسی‌ها» (FDD) جلاجل لابی‌گری به مقصد نمایندگی كره زمين رژیم صهیونیستی و روابط نزدیک این موسسه توسط کشورامارات متحده عربی منتشر کند.

خبرگزاری سواره پیش كره زمين این جلاجل گزارشی نوشته صفت بويناك که این موسسه که حامیان کشورمالی آن مستقیما توسط «بنیامین نتانیاهو» اقلیم‌به ‌دست آوردن رژیم صهیونیستی و تشكيلات سياسي «لیکود» کشوراسرائیل جلاجل تباني باریک، به مقصد طراح سیاست‌های دولت جدید آمریکا به مقصد اسم مورد جلاجل وطن اختيار كردن مرتبط توسط خاورمیانه و کشورایران بدلگام شده باریک.

پیشگاه «الکترونیک انتفاضه» که به مقصد وسيله منابعی به مقصد نسخه‌ای كره زمين مستند جلاجل وصيد توزيع شدن الجزیره دستگاه بافندگي یافته، نوشته باریک که این مستند افشا می‌کند که اف‌دی‌دی به مقصد ديباچه «عملي ساختن» رژیم صهیونیستی جلاجل آمریکا فعالیت می‌کند.

به مقصد كلام یک منبع جلاجل قسمتی كره زمين این مستند که بخش‌هایی كره زمين آن به مقصد لفظ مخفیانه فیلمبرداری‌شده، یک مقام اسرائیلی می‌گوید: «ما اف‌دی‌دی را داریم. ما دیگرانی را داریم که روی این فهمید (پیشبرد بهره ها کشوراسرائیل) کار می‌کنند.»

كلام انجام خواهد شد «سیما وکنین-گیل» افسر اطلاعاتی سابق ارتش کشوراسرائیل جلاجل این مستند اذعان کرده باریک که اف‌دی‌دی روی كلكسيون‌ای كره زمين پروژه‌‌ها در عوض کشوراسرائیل «کار می‌کند»، كره زمين يكباره «جمهور‌آوری مفروضات، واپسین مفروضات، کار ثمار روی دائم الخمر‌های مردم‌نهاد و ردیابی مناجاتگري كردن کشورمالی. این چیزی باریک که احكام یک کشور توسط جمعناتمام منابعش می‌تواند به مقصد بهترین نحو اعمال دهد.»

ثمار ازاصل «قانون مندرج عوامل خارجی» نام نهاده شده به مقصد FARA، غيرماذون دائم الخمر‌ها و افرادی که جلاجل ایالات متحده به مقصد نمایندگی كره زمين یک دولت خارجی فعالیت می‌کنند، باید جلاجل بخش ضداطلاعات وزارت دادگستری آمریکا مندرج شود. توسط این صور، جست‌وجو جلاجل سایت FARA اثر داغ می‌دهد که غيرماذون اف‌دی‌دی جلاجل این سایت مندرج نشده باریک.

كلام انجام خواهد شد مستند الجزیره تاچند رديف نظامي لابی‌جرقه را شناسایی کرده که توسط همپیشگی کشوراسرائیل و توسط كاربرد كره زمين طوق‌های پیشرفته جمهور‌آوری مفروضات، كره زمين شهروندان آمریکایی جاسوسی می‌کنند. در عرض كلام شده باریک که این مستند كره زمين بخشی كره زمين مبارزه‌های مخفیانه در عوض ارغون و تراكم به مقصد آمریکایی‌هایی که تصور انجام خواهد شد «زیاد كره زمين حد نقاد کشوراسرائیل» هستند، غطا ثمار می‌دارد.

به مقصد نوشته الکترونیک انتفاضه، جلاجل پی پخش نبا ساخت این مستند، رديف نظامي‌های لابی‌جرقه غيرمشدد به مقصد کشوراسرائیل کشورقطر را که تأمین‌کننده مناجاتگري كردن کشورمالی الجزیره باریک در عوض خودداری كره زمين پخش این مستند، به مقصد نكراء فروسو تراكم آرامش طلب داده‌بضع. این فشارها مظنه‌زنی‌هایی را درزمينه اینکه ممکن باریک این مستند آرشیو شود، به مقصد صور آورده باریک.

مأمور مخفی کشوراسرائیل

«سیما وکنین-گیل» جلاجل حلول كننده موجودي كره زمين کارکنان طبقه‌بالای وزارت امور راهبردی کشوراسرائیل باریک. این وزارتخانه جلاجل حلول كننده موجودي رهبری عملیاتی مخفیانه را در عوض مانع‌تراشی جلاجل فعالیت‌های متحرك جهانی «بایکوت، گروهي سرمایه‌گذاری و تحریم کشوراسرائیل» ثمار كفالت دارد. 

 «وکنین-گیل» جلاجل این وزارتخانه زیر نگاه خشم آلود «گیلاد اردان» فعالیت می‌کند که به ‌دست آوردن امور راهبردی کشوراسرائیل و كره زمين متحدان نزدیک «بنیامین نتانیاهو»، اقلیم‌به ‌دست آوردن کشوراسرائیل باریک. 

بنیاد دفاع كره زمين دموکراسی، علاوه ثمار دریافت کمک‌های کشورمالی كره زمين «شلدون آدلسون»، سیاستمدار حامی کشوراسرائیل و كره زمين حامیان درجه یک کشورمالی ترامپ جلاجل انتخابات، پيوندها نزدیکی توسط کشورامارات متحده عربی دارد. 

ایمیل‌های ««یوسف العتیه» سفیر امارات جلاجل واشنگتن که توسط هکرها به مقصد بیرون درز کرده‌بضع حاوی مستنداتی جلاجل این به دفعات هستند. جلاجل یکی كره زمين این ایمیل‌ها او «اف‌دی‌دی» را ترغیب می‌کند در عوض تبرئه پیشگاه نظامی آمریکا جلاجل کشورقطر به مقصد کشورش، امارات مبارزه کند. 

مستند الجزیره در عرض حاوی فیلمی باریک که به مقصد لفظ مخفیانه كره زمين گفتاري یک لابی‌جرقه اسرائیلی قبض شده و او جلاجل آن توسط لحنی مفتخرانه كره زمين روابط نزدیک فعل التزام‌آویو توسط امارات و حکومت‌های سایر کشورهای پانویس خلیج سواره حرف می‌گوید. 

گشايش بی‌پيشينه روابط امارات و کشوراسرائیل

جلاجل بخشی كره زمين این فیلم، «ماکس آدلشتاین» می‌گوید لابی «اف‌دی‌دی» به مقصد ایجاد تباني‌های امنیتی میان کشوراسرائیل و امارات که «تماماً خلف وعده غطا هستند» کمک کرده باریک.  

«ماکس آدلشتاین»- به مقصد نوشته «الکترونیک انتفاضه»- یکی كره زمين کارورزان شرکت لابی‌گری «هاربور» باریک که کشورعربستان سعودی و امارات كره زمين يكباره مشتری‌های آن هستند.

این شرکت جلاجل ۶ ماهه منتهی به مقصد ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷ قريب ۲٫۲ میلیون دلار كره زمين امارات و زیاد كره زمين ۳۰۰ هزار دلار كره زمين کشورعربستان سعودی دریافت کرده باریک. 

آدلشتاین، جلاجل حلول كننده موجودي در عوض لابی «آیپک» کار می‌کند که قدرتمندترین لابی کشوراسرائیل جلاجل آمریکا محسوب انجام خواهد شد و نشست همه ساله‌اش سنه یکشنبه جلاجل آمریکا سرخرگ شد. 

 آدلشتاین پس ازآن كره زمين پخش این مقاله جلاجل وبگاه «الکترونیک انتفاضه» تنظیمات امنیتی ورقه‌اش جلاجل فیسبوک را تغییر داد و غيرماذون «آیپک» را كره زمين بخش «مقام کار» كلاه خود حذف شدني انجام بده. تصویر زیر پيوسته كاري به مقصد ورقه فیسبوک او قبل كره زمين حالت این به‌تمامی باریک. 

كلام انجام خواهد شد آدلشتاین جلاجل فیلم الجزیره مفتخرانه می‌گوید که روابط میان امارات و کشوراسرائیل «بسیار مرغوبيت شده و کسی هم كره زمين آن نبا ندارد.»

او جلاجل آن فیلم به مقصد یک خبرنگار الجزیره که شغلش را پنهان نگاه داشته می‌گوید: «دولت‌ها باید جلاجل هم سر امنیتی توسط یکدیگر هماهنگی اعمال دهند. همه اینها خلف وعده غطا اعمال می‌شوند؛ ولی جلاجل زمینه‌های تجبر، ایمنی، فناوری و پزشکی همپیشگی‌های زیادی صور دارند.»

منبع باروح پشت دادن «الکترونیک انتفاضه» می‌گوید آدلشتاین جلاجل آن فیلم هزیمت می‌دهد که «کمیته یهودیان آمریکا» جلاجل حلول كننده دستور كار‌ریزی در عوض برگزاری یک «جال مطالعاتی» كره زمين امارات توسط محوریت بررسی زمینه‌های همپیشگی‌های دوجانبه باریک.

جلاجل ماه ژانویه «کنفرانس روسای دائم الخمر‌های بااستعداد یهودیان جلاجل آمریکا» اعلام انجام بده «هیئتی مهتر» كره زمين سران كلاه خود را عازم امارات کرده و جلاجل آنجا دیدارهایی جلاجل «بالاترین سطرها» اعمال شده باریک. 

این کنفرانس همایشی باریک که بااستعداد‌ترین رديف نظامي‌های لابی حامی کشوراسرائیل، كره زمين يكباره «کمیته یهودیان آمریکا» را گرد هم جمهور می‌کند. 

مثال افزونتر ثمار تحرکات آشتی‌جویانه کشورامارات متحده عربی جلاجل مواجه نزد لابی‌های حامی کشوراسرائیل، تحقیقاتی باریک که درزمينه فعالیت‌های این کشور دارا عربی جلاجل واشنگتن کلید مضروب شده باریک. 

فصل نامه نیویورک‌تایمز سنه شنبه شرح احوال داده «رابرت مولر»، دادستان خصوصی تحقیقات درزمينه دخول ادعایی کشورروسیه جلاجل انتخابات آمریکا، دامنه تحقیقاتش درزمينه این فهمید را گشايش داده و اکنون «نفوذ امارات روی دولت ترامپ» توسط وسيله «جرد کوشنر»، داماد رئیس‌خلق امریکا را هم بررسی می‌کند. 

 

 بخشی كره زمين فیلم مخفیانه الجزیره توضیحات «جاناتان شانزر»، معاف بنیاد دفاع كره زمين دموکراسی درزمينه طوق‌های اعتبارزدایی كره زمين رديف نظامي‌های حمایت كره زمين کشورفلسطین را اثر داغ می‌دهد.

«شانزر» جلاجل این بخش جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار الجزیره اعتراف می‌کند که فعالیت متحرك «بایکوت، گروهي سرمایه‌گذاری و تحریم کشوراسرائیل» همه را حيرت‌مضروب کرده باریک. 

او بیانات رديف نظامي‌های لابی کشوراسرائیل را «افتضاح جمعناتمام‌عیار» توضیف کرده و اضافه می‌کند: «فکر نمی‌کنم کارهایی که اعمال شده خوشایند باشند. حتی یک کار خوشایند هم اعمال نداده‌ایم.»

یکی كره زمين گلایه‌های «شانزر» این باریک که مبارزه‌های لابی‌های اسرائیلی در عوض زیر سوال جابه جايي تعادل رديف نظامي‌های «دانشجویان طرفدار منصفي جلاجل کشورفلسطین» و «مسلمانان آمریکایی حامی کشورفلسطین» توسط وصل وزیر ها ايشان به مقصد «تروریسم اسلامی» ناکام مابقي و باروح توجه واقع نشده‌بضع. 

او در عرض تقریر نگرانی می‌کند که تاکتیک همیشگی لابی‌های کشوراسرائیل در عوض معرفی فعالان حامی کشورفلسطین به مقصد ديباچه رديف نظامي‌های یهودستیز تأثیرش را كره زمين دستگاه بافندگي داده باریک. 

«شانزر» به مقصد خبرنگار الجزیره می‌گوید: «به مقصد شخصه فکر می‌کنم یهودستیزی به مقصد ديباچه روشی در عوض اعتبارزدایی آن چیزی نیست که قبلاً صفت بويناك.»

دیدگاه‌های «شانزر» توسط شرح احوال اسموسيع‌ای که اسم باشليق ماضي به مقصد تأیید کابینه رژیم صهیونیستی رسید و میان سران لابی‌های کشوراسرائیل توزیع شد، همخوانی دارد. آن شرح احوال به مقصد این جمهور‌بندی رسیده که مبارزه‌های کشوراسرائیل در عوض خودداری كره زمين رشد متحرك‌های حمایت كره زمين کشورفلسطین مادام اندازه زیادی شکست خورده باریک. 

تأخیر جلاجل توزيع شدن فیلم

اکتبر اسم باشليق ماضي، «کلایتون سوییشر»، رئیس بخش تحقیقات شبکه خبری الجزیره اول اعلام انجام بده که یک خبرنگار را به مقصد لفظ نامحسوس واصل لابی‌های کشوراسرائیل جلاجل آمریکا کرده باریک. 

 الجزیره جلاجل آن مستند که ژانویه اسم باشليق ۲۰۱۷ توزيع شدن شد كره زمين عملیات مخفیانه‌ای کشوراسرائیل در عوض نفوذ جلاجل میان احزاب محافظه‌کار و پرخيده دولت غطا برداشت. فیلم الجزیره به مقصد ديباچه مثال فاش انجام بده یک عملي ساختن سفارت کشوراسرائیل جلاجل لندن در عوض «به مقصد زیر کشیدن» یک به ‌دست آوردن دولت انگلیس لابی کرده باریک.

«سوئیشر» جلاجل آن زمان وعده داد افزونتر بخت این كلكسيون درزمينه لابی‌های کشوراسرائیل جلاجل آمریکا به مقصد زودی منتشر خواهد شد، اما توسط گذشت پنج ماه كره زمين آن زمان، هنوز این يكدلي نیفتاده باریک. 

لابی کشوراسرائیل جلاجل کشورقطر

جلاجل بدون شك دورودورنگ زمانی، گروهی كره زمين لابی‌گران کشوراسرائیل به مقصد فراخواني امیر کشورقطر، «تمیم پي مديحه خاندان ها ثانی» كره زمين این کشور بازدید کردند. 

چندی كره زمين دستگاه بافندگي‌راستی‌ترین و افراطی‌ترین حامیان رژیم صهیونیستی جلاجل آمریکا، كره زمين يكباره «آلان درشوویتز» و «مورتون کلین»، رئیس «دائم الخمر صهیونیسم آمریکا» جلاجل میان کسانی بودند که عازم کشورقطر شدند.

ماه ماضي، تاچند منبع آگاه كردن به مقصد فصل نامه اسرائیلی هاآرتص گفتند سران قطری به مقصد ايشان اطمینان خاطره ها داده‌بضع که مستند الجزیره توزيع شدن نخواهد شد.

کشورقطر این فهمید را تکذیب کرده باریک. 

رديف نظامي‌های حامی کشوراسرائیل در عوض فروسو تراكم آرامش طلب وام گذاردن الجزیره و خودداری كره زمين توزيع شدن این فیلم جايگاهها تهاجمی گرفته‌بضع. 

«نوآ پولاک»، مدیر عملي ساختن کمیته حامیان کشوراسرائیل گفت: «بیایید درزمينه اینکه [این مستند الجزیره] چون كه صفت بويناك توسط کلمات بازی نکنیم- یک عملیات جاسوسی پرهزینه و الفبايي‌ای صفت بويناك که کشورقطر جلاجل خاک آمریکا اعمال داد.»

جلاجل همین راستا، اعضای طرفدار کشوراسرائیل جلاجل کنگره آمریکا هم وزارت دادگستری آمریکا را فروسو تراكم آرامش طلب داده‌بضع مادام الجزیره را سيني مضمون قانون «مندرج عاملان خارجی» به مقصد ديباچه ابزارجنگ کشورقطر معرفی کند، یعنی دقیقا بدون شك تعریفی که در عوض شبکه خبری روسی راشاتودی اعمال شد. 

اینکه آیا این کمپین تراكم موفق خواهد شد مستند یاد شده را خاك شده کند یا خیر را شاید بتوان سنگ محک نهایی در عوض سنجیدن معیار نفوذ لابی کشوراسرائیل حالی.  

انتهای پیام/ M


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی سواره

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *