اهدای اندام three اجمال مغزی اصفهانی به مقصد ۱۰ نفر روح دوباره بخشید

[ad_1]

مریم خلیفه‌سلطانی فردا جلاجل گفت‌و‌گو توسط خبرنگار سواره جلاجل شهر اصفهان تقریر داشت: جلاجل هفته ماضي توسط اهدای اعضای سه باروح اجمال مغزی جلاجل مدیر شهر اصفهان، ۱۰ نفر كره زمين اجمال نجات یافتند، اعضای اهدایی این سه نفر کلیه‌ها، کبد و پانکراس بوده باریک و فواد هیچ‌کدام درخور اطفال پیوند نيستي.

مسؤول مهيا‌آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) جلاجل آدم كردن گفت: محمدجواد حیدری ۳۵ ساله ساکن شهرضا نیز جلاجل بسته‌ای، خونریزی مغزی شد که كشيده شده به مقصد اجمال مغزی او جلاجل بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهرضا شد و پشت بام كره زمين تقریر رضایت خانواده تعدادی تأیید اجمال مغزی و اعمال مقام ها قانونی به مقصد بیمارستان الزهرا(س) نقل مكان و جلاجل دوال ۱۷ خرداد ماه كورس کلیه، کبد و پانکراس او به مقصد شیراز نقل مكان و پیوند شد.

اوی افزود: حبیبه بیاتی ۴۳ ساله ساکن یکی كره زمين روستاهای خوانسار جلاجل بیمارستان شهید منتظری نجف‌پررونق ثمار اجاره دهنده خونریزی مغزی گريبانگير اجمال مغزی شد که پشت بام كره زمين اعلام رضایت خانواده تعدادی تأیید اجمال مغزی و اعمال مقام ها قانونی به مقصد بیمارستان الزهرا(س) نقل مكان و جلاجل دوال ۱۴ خرداد ماه كورس کلیه و کبد او اهدا شد، كورس کلیه به مقصد كورس سيده جلاجل شهر اصفهان پیوند و کبد به مقصد شیراز تبرئه داده شد.

اوی ديباچه انجام بده: حمیدرضا طالبیان ۳۶ ساله ساکن شهرستان شاهین‌شهر نیز جلاجل بیمارستان گلدیس شهرستان شاهین‌شهر به مقصد خاطره ها ایست قلبی تنفسی گريبانگير اجمال مغزی شد و پس ازآن كره زمين اعلام رضایت خانواده تعدادی تأیید اجمال مغزی و اعمال مقام ها قانونی به مقصد بیمارستان الزهرا(س) تبرئه داده و دوال ۱۷ خردادماه كورس کلیه و کبد او به مقصد شیراز نقل مكان و پیوند شد.

خلیفه‌سلطانی به يادماندني انجام بده: اسم باشليق ۹۶ جلاجل مدیر شهر اصفهان ۵۱ اهداکننده اندام و ۱۲۱ اندام اهدایی یا دریافت‌کننده اندام و كره زمين ابتدای اسم باشليق ۹۷ مادام به مقصد فردا ۱۳ اهداکننده و ۳۱ اندام اهدایی داشته‌ایم؛ جلاجل بین اعضای اهدایی، کلیه و پشت بام كره زمين آن کبد بیشترین اندام اهدایی هستند و در عرض جلاجل کشورایران، استا‌ن‌های شیراز و شهرستان تهران بیشترین اهداکننده را دارند.

* کلیه و کبد بیشترین اندام اهدایی هستند

اوی جلاجل باروح اعضای دايگي پیوند چنین تبیین انجام بده: جلاجل کیهان eight اندام، دايگي پیوند هستند، این جوارح عبارتند كره زمين فواد، كورس کلیه، كورس ریه، کبد، پانکراس و روده؛ ولی پیدا وزیر ها باروح اجمال مغزی که هر eight عضوش درخور اطفال پیوند باشد بسیار غريب باریک؛ در عرض بافندگي كردن یا نسج‌های قرنیه، پوسه، عظم و دریچه‌های فواد هم دايگي پیوند هستند، كره زمين هر باروح اجمال مغزی می‌توان ۵۳ بافندگي كردن پیوند انجام بده.

اوی جلاجل باروح حلول كننده بیماران پشت بام كره زمين پیوند جوارح چنین گفت: ارچه پیوند اعمال شده تعدادی بیمار، پیوند مناسبی باشد، پیمان عمومی بیمار بسیار تغییر می‌کند و مرغوبيت انجام خواهد شد، توسط این‌که مشکلات بیمار پشت بام كره زمين پیوند به مقصد تلخه نمی‌رسد ولی جلاجل حلول كننده موجودي مهجور علاج بخش نارسایی‌های پیشرفته جوارح مثل کبد و فواد، پیوند باریک؛ جلاجل بیماران توسط نارسایی کلیه، پیوند کلیه باعث افزایش کیفیت و درافتادن حيات تازه يافتن آن‌ها انجام خواهد شد. مسؤول مهيا‌آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) جلاجل آدم كردن تقریر انجام بده: جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل مدیر شهر اصفهان، پیوند اعضای کلیه، فواد و کبد و  پیوند بافندگي كردن‌ها یا نسوج قرنیه، پوسه و عظم اعمال انجام خواهد شد.

خلیفه‌سلطانی اذعان انجام بده: توسط صور این‌که اولویت زمانی یکی كره زمين بااستعداد‌ترین پارامترها تعدادی دریافت اندام پیوندی باریک ولی جلاجل مواردی که فرد متقاضی دریافت اندام، کودک یا باروح اورژانسی باشد، پیوند سوا جلاجل نگاه خشم آلود خوگرفتن اولویت زمانی اعمال انجام خواهد شد، علاوه‌ ثمار این پارامترهای دیگری مثل ظلم كردن یا سازگاری بافتی، رديف نظامي خونی، صحنه، جنس، قد و… صور دارد که تیم‌های پزشکی بررسی می‌کنند مادام بتوانند بهترین گلچين را داشته باشند.

* بیماری‌های خودایمنی مانع اهدای اندام نمی‌شوند

اوی جلاجل باروح بیماری‌هایی که مانع اهدای اندام انجام خواهد شد اعلام انجام بده: بيگانگان مبتلا به مقصد بیماری‌های خودایمنی یا صفت سرطان زا‌هایی که محدودند و گشايش نیافته‌بضع، می‌توانند اهداکننده اندام باشند و احكام بیماران توسط بوي بد‌های پیشرفته، صفت سرطان زا‌های گشايش یافته و اچ.آی.اوی نمی‌توانند عضوی اهدا کنند، تیم پزشکی كره زمين همه نگاه خشم آلود فرد اهداکننده را بررسی می‌کند و ارچه اعضایی كره زمين او گريبانگير نارسایی باشد نمی‌توان آن اندام را پیوند انجام بده، به مقصد ديباچه مثال شخصی توسط نارسایی کلیه نمی‌تواند کلیه كلاه خود را اهدا کند.

* طوق‌های دریافت کارت اهدای اندام

مسؤول مهيا‌آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) توسط تبیین این‌که تعدادی دریافت کارت اهدای اندام هیچ پیمان خاصی نیاز نیست، توصیه انجام بده: مردم می‌توانند تعدادی مندرج غيرماذون کارت اهدای اندام به مقصد سایت ehda.centerکه پيوسته كاري به مقصد تين اهدای اندام ایرانیان باریک و یا توسط جلاجل دستگاه بافندگي درآمد داشتن کارت شناسایی به مقصد بیمارستان الزهرا(س)، سازمان پیوند بدي ها علاج بخش رجوع کنند و کارت اهدای اندام صادرشده را تحویل بگیرند.

* رضایت اولیای دم، شرط اصلی اهدای اندام

اوی جلاجل پایان متذکر شد: جلاجل کشور ما توسط صور کارت اهدای اندام فرد اجمال مغزی، حتماً رضایت اولیای دم هم نیاز باریک و جلاجل لفظ گروهي رضایت آن‌ها این اهدا اعمال نمی‌شود، هر فردی که کارت اهدای اندام را دریافت می‌کند، جلاجل واقع تمایل كلاه خود را به مقصد اهدای اندام جلاجل لفظ اجمال مغزی اثر داغ می‌دهد و به مقصد ديباچه وصیت فرد باریک، پشت بام مرغوبيت باریک خانواده فرد كره زمين این کار او آلات لهو باشند مادام مثمرثمر واقع شود، خانواده وقتی بدانند که عزیزشان به مقصد لفظ شفاهی یا توسط خوگرفتن کارت اهدای اندام، تمایل كلاه خود را اعلام کرده باریک، حتماً رضایت می‌دهند به دلیل اینکه رضایت اولیای دم جلاجل هر شرایطی حرام توشه باریک. 

 انتهای پیام/ع

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *