این مداحان، عزیزترین کسان‌كندو را پیشکش شورش و دفاع مقدس کردند+عکس

[ad_1]

خبرگزاری پارس ـ رديف نظامي مسجد و هیأت: جلاجل میان مداحان شهر اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، هم کسانی هستند که خودشان به مقصد جبهه رفته‌بضع و به مقصد پردل وجرات رسیده‌بضع، هم کسانی که فرزندانشان را تعدادی دفاع كره زمين ناموس و میهن اسلامی به مقصد جبهه فرستاده‌بضع و هم ذاکرانی هستند که پدرانشان را جلاجل این راه كره زمين دستگاه بافندگي داده‌بضع.

ارچه جلاجل اسم باشليق‌های پایانی هزل گويي ۶۰، ايران زمين‌نوشته‌ای جلاجل مجلس ماه مبارک رمضان جامعه مداح شهر تهران، روی دیوار شبستان مسجد حاج ابوالفتح مونس شده صفت بويناك که شهدای این جامعه را معرفی می‌انجام بده، اما آن اسم باشليق‌ها، مبنا شهدایی که ذاکران ائمه اطهار (س) به مقصد ديسيپلين مقدس جمهوری اسلامی پیشکش کرده بودند، قريب ۳۰ نفر صفت بويناك که عمدتاً فرزندان مداحان بودند، اما برخودهموار كردن پایان كلنجار این مبنا، خير مهجور بسیار افزایش یافت که فعلاً باید جلاجل میان مداحان شهر اهل بیت (ع) نامی كره زمين فرزندان شهدا را هم جست‌وجو انجام بده.

شاید شاخص‌ترین مداحانی که اندام خانواده‌های معظم مثال هستند، حاج ستايش شده کریمی، پسرفت شهید نقی کریمی و برادروار شهید داوود کریمی باشد، اما کسی نمی‌تواند ناظم مهتر و قلب‌فايده داشتن‌ای چون حاج نادعلی کربلایی را که هم كلاه خود رزمنده صفت بويناك و هم فرزندانش را جلاجل راه دفاع كره زمين دین و میهن به مقصد جبهه‌های كلنجار فرستاد كره زمين یاد ببرد.

این سیاهه كره زمين پدران و فرزندان شهید جلاجل جامعه ذاکران و مداحان حتماً کامل نیست؛ اما سعی کرده‌ایم به مقصد اندازه بضاعت خودمان، نامی كره زمين شهدایی که اندام خانواده ستایشگران هستند، ببریم. به مقصد امید خواهشگري‌كندو!

مداحان شهید؛ یکی شهید میدان و دیگری شهید خیابان

همیشه جلاجل شهر سنگر دفاع كره زمين میهن اسلامی، بيگانگان نيك‌شرفه به مقصد مداحی و قرائت دعا مشغول بودند. خیلی كره زمين ايشان قبل كره زمين اعزام به مقصد جبهه، مداح رسمی نبودند، اما توسط قرائت پرسش كردن و گداز تاچند بیت سخن منظوم، همه ايشان را به مقصد ديباچه مداح كلنجار می‌شناختند. مبنا این بيگانگان، چندانكه زیاد باریک که درزمينه طوق، اثرپذیری و تأثیرگذاری‌كندو ثمار جریان مداحی، تحقیق مفصلی كره زمين صیانت محسن قداره مظاهری جلاجل کتاب «رسانه شیعه» شده باریک. اما مداحان شهید ـ که مداحی، پیشوند نامشان بوده باریک ـ جلاجل فهرست ما به مقصد ۲ نفر اطلاق انجام خواهد شد؛ یکی كره زمين ايشان شهید غلامعلی جندقی (رجبی) و دیگری شهید قاسم گودرزی باریک که اولی جلاجل جبهه و دومی جلاجل جریان یک عملیات صفت آدم كش جلاجل خیابان پیروزی شهر تهران به مقصد پردل وجرات می‌رسد.


شهید غلامعلی رجبی جندقی

 

شهید غلامعلی رجبی پسرفت حاج زيبايي جندقی كره زمين اساتید برجسته اخلاق و عرفان زمان كلاه خود صفت بويناك و این ابوي سعيد خصوصی‌ای به مقصد تربیت فرزندان كلاه خود داشت. غلامعلی، نوای باريتعالي و لحن سوزناکی داشت که رزمندگان تیپ سیدالشهدا(ع) هرگز آن را كره زمين یاد نخواهند سرما. پوشيدگي او قبل كره زمين سرخرگ كلنجار، جلاجل مغرب شهر تهران هم مداحی می‌انجام بده و هم دعاخوان هیئت‌های مختلف صفت بويناك که كره زمين ناآشكار و نیازها و عرفه‌خوانی‌های او، خاطراتی كره زمين استاد حسین انصاریان، حاج منصور ارضی و حاج محسن طاهری شيريني شده باریک. كره زمين شهید غلامعلی رجبی، که جلاجل نهایی روزهای دفاع مقدس و جلاجل عملیات نخيزگاه به مقصد پردل وجرات رسید،شعرهایی هم به مقصد یادگار مابقي باریک.

اما شهید قاسم گودرزی که جلاجل فهرست شهدای صفت آدم كش باریک، مدير اماكن متبركه ۱۳۱۹ صفت بويناك و كره زمين کارمندان مذهبی و مومن به مقصد نمره می‌رفت. او جلاجل ۱۵ دی ماه ۱۳۶۰ جلاجل خیابان پیروزی شهر تهران كره زمين صیانت منافقین، باروح جدا شدن قصد آرامش طلب گرفت و به مقصد پردل وجرات رسید. گودرزی هم كره زمين کسانی صفت بويناك که مداحی تعدادی او عمل و الفبايي محسوب نمی‌شد، اما شعرهای فراوانی جلاجل سینه داشت. اکنون یکی كره زمين کوچه‌های خیابان دهم فروردین جلاجل نزدیکی مقام صفت آدم كش این شهید به مقصد غيرماذون او مزین باریک.


بخشوده حاج نادعلی کربلایی (پیرمرد نشسته جلاجل تصویر) مداح و ابوي سه شهید دفاع مقدس

 

مداحان سنگرنشین و رزم‌آور

جلاجل میان اهالی مدح و ذکر که خودشان جلاجل کارزار كلنجار توسط عدو بعثی محضر پیدا کردند، غيرماذون كورس مداح زیاد كره زمين بقیه رونق دارد. این كورس خير مهجور خودشان جلاجل جبهه‌ها موجودي می‌شدند و ابزارجنگ به مقصد دستگاه بافندگي می‌گرفتند، بلکه فرزندانشان را هم به مقصد شورش پیشکش کردند. حاج نادعلی کربلایی و حاج ولی‌الله سلیمانی، اولی جلاجل مغرب شهر تهران و دومی جلاجل شروق شهر تهران، مداحان غيرماذون‌آشنایی بودند. حاج نادعلی، سه پسرفت كلاه خود را پیشکش کرده صفت بويناك و سلیمانی، مداح نيك‌لهجه آذری، مسعودش را.

تصاویر حاج نادعلی جلاجل فاو، شلمچه و نواحي افزونتر جنوب، اثر داغ می‌دهد که کربلایی، توسط آن صحنه و اسم باشليق تبيره و ریش سفید، رزمنده جسور و جنگجوی شجاعی بوده باریک. پردل وجرات حسین، مجید و محسن، سه پسرفت او، هیچگاه این مداح و ناظم دل شكسته را كره زمين پای نینداخت و او جلاجل اسم باشليق‌های پشت بام كره زمين كلنجار درگذشت.

محضر رهبر معظم شورش جلاجل ارج داشتن حاج نادعلی کربلایی، كره زمين افزونتر افتخارات این ذاکر اخلالگري و مداح پیشکسوت صفت بويناك؛ هرچند که او جلاجل ساعات عصرگاهی به مقصد گلزار رفته صفت بويناك و آقا را جلاجل کاخاش دیدار نکرد و اتفاقاً همیشه كره زمين زيبايي شناس این دیدار روی منبر زیاد می‌گفت.


حاج ولی‌الله سلیمانی و پسرفت شهید مسعود

 

حاج ولی‌الله سلیمانی اما جلاجل کنار فرزندان رزمنده‌اش (قوچ‌الله، اسدالله و محمد) جلاجل شکل کاروان‌های روحانیون و مبلغان بارها به مقصد جبهه‌های نبرد اعزام شده صفت بويناك. او اسم باشليق‌ها اشاره با گوشه چشم‌ توقف پیکر فرزندش صفت بويناك. جنازه اسدالله (مسعود) تاچند اسم باشليق پیش كنجكاوي شد و توسط تشییع باشکوه مداحان و مردم به مقصد كاشانه ابدی رفت. این جلاجل حالی صفت بويناك که ابوي مداح او، حکایت مفقودی مسعود را جلاجل جبهه و هنگام عملیاتی شنیده صفت بويناك که خوش خدمتي كردن هم جلاجل آن موجودي صفت بويناك. این مداح قدیمی، گردوخاک ماه مبارک رمضان اسم باشليق ۹۲ درگذشت.

حیف باریک وقتی كره زمين مداحان رزمنده درستكاري می‌کنیم، كره زمين حاج علی‌اصغر نیکدل، رزمنده هشت اسم باشليق دفاع مقدس و ذاکر پیشکسوتی که این روزها به مقصد خاطره ها بیماری، بینایی‌اش را كره زمين دستگاه بافندگي داده باریک، یادی نکنیم.

ابوي شهیدی که سخن منظوم مولا علی (ع) یادگارش صفت بويناك

جلاجل میان مداحان مغرب شهر تهران که فخرآميز مرتبط بودن كورس پسرفت شهید را داشت، حاج اسماعیل ولیخانی، ناظم و ذاکر شهر اهل بیت (ع) صفت بويناك که به مقصد «طالع» خلاف كردن می‌انجام بده. او كره زمين شاعران خنيدهنام زمان حال كلاه خود صفت بويناك و شعرهای شاخصی كره زمين او جلاجل قوه ذاكره مداحان باریک. یکی كره زمين آن شعرها، مرثیه خنيدهنام «رازگويي علی كره زمين صیانت تكبرآميز نمی‌آید» باریک. كورس پسرفت این ناظم که به مقصد عضویت رديف نظامي پارتیزانی شهید چمران جلاجل وارد به ذهن بودند، مفقود شدند. عقبه، دردآشنا فقدان محمدحسن و غلامرضا، طالع را جلاجل ۲۲ تیرماه ۷۴ كره زمين پايين آمدن انداخت و این مداح سینه‌ فايده داشتن به مقصد اربابش حسین (ع) پیوست.


حاج احمد صالح که فرزندش را جلاجل سانحه هوایی كره زمين دستگاه بافندگي داد برخودهموار كردن آخركار حيات تازه يافتن گلزار حاضربودن علی اکبر (ع) نخواند

 

كره زمين پدران شهیدی که شهر اهل سخن منظوم و ادبیات بودند، می‌توان نامی هم كره زمين حاج احمد صالح، ابوي طياره چي مجید صالح سرما که هرچند جلاجل یک سانحه هوایی و جلاجل جریان یک پريدن مسافری درگذشت، اما مداحان به مقصد خاطره ها سمي شدن و گداز پدرش و تماشي او كره زمين قرائت گلزار علی اکبر(ع)، مجید را هم «شهید» قلمداد کردند.

وافراً پدران شهید، افزونتر جلاجل میان ما نیستند و جلاجل قطعه پدران و مادران شهدا جلاجل دوار داغ خاک آرمیده‌بضع. بخشوده حاج سیدعلی‌اکبر سجادیان، ابوي شهید مصطفی سجادیان، بخشوده حاج ابوالفضل کیانی، ابوي شهید مجید کیانی، بخشوده حاج تقی متبحری، ابوي شهید ضیاءالدین متبحری، بخشوده حاج تقی ادریسی، ابوي شهید داوود ادریسی، بخشوده حاج محمدتقی فارسی، ابوي شهید ستايش شده فارسی، بخشوده حاج حسین خدامی، ابوي شهید مهدی خدامی و … كره زمين آن يكباره‌بضع.

 

مبنا دیگری هم كره زمين ايشان هستند که جلاجل دوار بیماری، اسم باشليق‌هاست توسط پیری و سالمندی دستگاه بافندگي و پنجه رقيق می‌کنند که كره زمين آن يكباره می‌توان به مقصد حاج سیدحسن برقعی، ابوي شهید سیدداوود برقعی اشاعت انجام بده.

شهیدی كره زمين روزهای خونین شورش

جلاجل میان شهدایی که جامعه مداح پیشکش شورش کرده باریک، نمی‌توان ثمار غيرماذون شهیدی که جلاجل روزهای پیروزی شورش جلاجل جنوب شهر تهران و به مقصد ولی شلیک هلیکوپترهای رژیم پهلوی به مقصد پردل وجرات رسید، خامه قرمز کشید. شهید احمد تاری ـ که اینک خیابانی جلاجل حوالی میدان زخمي شدن به مقصد غيرماذون اوست. او برادروار مداح و ناظم شهر اهل بیت (ع) یعنی حاج ستايش شده تاری باریک. این شهید جلاجل روزهای خونین كولاك ۵۷ تيرخور گلوله ارتش سلطان السلاطين آرامش طلب گرفت و به مقصد پردل وجرات رسید.


حاج ستايش شده تاری، ناظم، مداح و برادروار شهید احمد تاری (شهید شورش)

 

شهید سیدحسین موسوی نیز برادروار یکی كره زمين مداحان پیشکسوت به مقصد غيرماذون حاج سیدعلی اصغر موسوی، مدیر جامعه مداح شروق شهر تهران باریک که جلاجل جبهه‌های نبرد فراخواني حق را لبیک كلام باریک.

پدری که یار و یاور نواب صفت بويناك

جلاجل میان مداحان ابوي شهید، غيرماذون یک مرشد و ذاکر پیشکسوت، رونق خصوصی‌ای دارد و آن، مرشدرجب رضایی باریک که نواب صفوی به مقصد خاطره ها اشتهازا او به مقصد عمل شریف نانوایی، اوی را «شاطرالعلما» خوانده باریک. شهید زيبايي رضایی، یکی كره زمين تاچند پس نشيني اوست که جلاجل اسم باشليق‌های دفاع مقدس به مقصد پردل وجرات رسید. پوشيدگي كره زمين این مداح، كورس ذاکر به مقصد یادگار مابقي باریک؛ حاج مهدی و حاج حسین رضایی که اولی، دستگاه بافندگي‌اندرکار كاشانه مداحان و جامعه مداح شهر تهران نیز هست.


مرشد رجب رضایی، خنيدهنام به مقصد شاطرالعلما، مداح، ابوي شهید و كره زمين همرزمان نواب صفوی

 

مرشد رجب که جلاجل اسم باشليق‌های ترس ووحشت حاكم بر جامعه به مقصد نواب صفوی جلاجل منزلش معاذ داده صفت بويناك، جلاجل سپيده دمان بیستم ماه مبارک رمضان جلاجل اسم باشليق ۷۲ كره زمين کیهان رفت.

شهیدزادگانی جلاجل میان نسل نوی مداحی

اما جلاجل میان فرزندان شهید، كورس مداح شاخص و پرمخاطب هستند که اولی یعنی حاج ستايش شده کریمی، دفاع مقدس را به مقصد نیکویی درک کرده و جلاجل زمان يكم كلنجار، ۱۲ و جلاجل پایان آن ۲۰ اسم باشليق داشته باریک؛ اما مداح دوم، یعنی حاج مهدی رسولی مدير اماكن متبركه روزهای آخركار هشت اسم باشليق دفاع مقدس باریک که پدرش جلاجل زمان كلنجار تحمیلی مسؤول ستاد تیپ ۳۶ انصار بوده و مهدی تقریباً كورس اسم باشليق و نیم داشته که جلاجل عقرب ۶۹ پدرش جلاجل کردستان به مقصد پردل وجرات رسیده باریک.


حاج ستايش شده کریمی، پسرفت شهید نقی کریمی و برادروار شهید داود کریمی

 

ابوي حاج ستايش شده کریمی، كلاه خود نیز ذاکر شهر اهل‌بیت (ع) صفت بويناك که پس ازآن‌ها فرمانده رژيمان شهرستان شاهین‌شهر شهر اصفهان شد و اولین اعزامش به مقصد کردستان صفت بويناك. نهایی اعزام او نیز ۱۳ سپند ۱۳۶۰ صفت بويناك و چهارم فروردین ۱۳۶۱ جلاجل عملیات فتح‌المبین جلاجل دشت اول گدايان و معركه گيران عباس، به مقصد مقام جاویدالاثری رسید.


مهدی رسولی، پسرفت شهید

 

شهدای دیگری كره زمين جامعه مداحان

شهید محمدرضا ملاحیدر، شهید محمدعلی فرهادپور، شهید علی‌اکبر طرازانی، شهید علی‌اصغر ذاکری، شهید غلامحسین حاج‌امیری، شهید زيبايي نیکوقدم، شهید سیدحسن موسوی، شهید باقر نی‌طباء، شهید احمد حمایت، شهید محمد فخاران، شهید مصطفی توکلی، شهید سیدعلی‌‌اکبر شهربانی، شهید زيبايي رحمانی، شهید مسعود سلطانی، شهید علی‌اصغر کیانی، شهید مرتضی کاظمی، شهید علی فصیح‌كلامي، شهید سعید ذاکری، شهید صدری، شهید مصطفی جعفری، شهید محمدعلی فراهانی، شهید حسین مصطفایی و شهید ستايش شده طالبی، افزونتر شهدای جامعه مداح شهر تهران را تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *