بازارگاه دردآشنا کروات‌ها جلاجل هندبال کشورایران/ سیطره پرتغالی‌ها توسط ظهور پدیده‌ای به مقصد غيرماذون کی‌طوق

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره كره زمين شهرستان اهواز، هندبال کشورایران كره زمين نخست پیدایش همين مسیری الگومحور را در عوض كلاه خود معین و جلاجل این راستا، نقشه راه  كلاه خود را در عوض آدم كردن حیات كلاه خود مشخص کرده باریک، فوتبالی که می‌توان آن را به مقصد دلیل اتفاقات مختلف قاطي به مقصد سیاست حالی و به مقصد تا چه وقت بخش جلاجل چندین مرحله اي از زمان كره زمين زمان آن را تقسیم انجام بده.

*پیدایش هندبال

فوتبالی که توسط ورود انگلیسی‌ها به مقصد نواحي نفت‌خیز کشورایران نمود پیدا انجام بده و عاريت توسط الگوبرداری كره زمين قسم كاربرد كره زمين دنیای درشتي كردن گرد، به مقصد سایر نقاط کشورایران كره زمين يكباره پایتخت صادر شد.

هندبال جلاجل کشورایران فورسرين همه‌گیر شد و مجموعه عدیده كره زمين جوانان را جلاجل مجامع مختلف درگیر كلاه خود و بيگانگان زیادی را به مقصد ديباچه شهر اهل قلق به مقصد این لفافه معرفی انجام بده.

شاید جلاجل اول فقدان مرکزی در عوض آموزش صحیح و نهادینه‌سازی فنون این لفافه مشهود صفت بويناك، اما ایرانیان فورسرين توسط فراگیری دانايي هندبال، كلاه خود قطبی جلاجل این لفافه شده و معهد‌های متعددی در عوض اجرای بازی هندبال جلاجل سراسر کشور ابتر شدن به مقصد فعالیت کردند.

*جام سريره جمشید، ابتر شدن حکومت هندبال کشورایران جلاجل آسیا

کشورایران جلاجل هزل گويي ۵۰ شمسی تدريجاً راه كلاه خود را پیدا انجام بده و توسط پرورش بازیکنان و ظهور مربیانی کاربلد آقایی جلاجل آسیا را ابتر شدن انجام بده و به مقصد یکی كره زمين قوچ‌های قاره کهن بدلگام شد، برخودهموار كردن جایی که جلاجل جام جهانی ۱۹۷۸ کشورآرژانتین، کشورایران به مقصد تنهایی غيرماذون آسیا را ثمار زبان‎‌ها جاری انجام بده که این فهمید جلاجل نتیجه برگزاری یک لیگ اسلوب مند و قدرتمند، ایضاً پرورش استعدادهای فوتبالی جلاجل سراسر کشور، كره زمين يكباره خوزستان صفت بويناك.

پشت بام كره زمين شورش اسلامی، هندبال کشورایران به مقصد دلیل جلي هم تراز و هم سان سیاسی و رويداد كلنجار تحمیلی که هشت اسم باشليق ثمار کشور سایه افکنده صفت بويناك، دستخوش رکود جلاجل طبقه ملی شد، اما همچنان نمایه‌های قوچ جلاجل ساق‌های بازیکنان و تفکر مربیان وطنی دیده می‌شد، قدرتی که برخودهموار كردن هشت اسم باشليق مجال مهلت ظهور و خودنمایی پیدا نکرد و جلاجل سکوت و ترس ووحشت حاكم بر جامعه تازهکار كره زمين مشکلات عدیده کشور فرو رفت.

دوران پشت بام كره زمين كلنجار تحمیلی هندبال کشورایران تدريجاً مسیر ماضي كلاه خود را كره زمين كله دار گرفت و این ضياع و عقار توسط قهرمانی تیم‌های خودمختاري و پاس جلاجل آسیا به مقصد تثبیت رسید، قهرمانی این كورس تیم جلاجل قاره کهن، ناقوس آغازی صفت بويناك ثمار سرخرگ دوران جدیدی كره زمين هندبال کشورایران که فعلاً باید واصل فازهای جهانی می‌شد.

*هندبال کشورایران پشت بام كره زمين هشت اسم باشليق كلنجار تحمیلی

اما در عوض ورود هندبال به مقصد فازی که کیهان جلاجل حلول كننده ترقی  جلاجل آن صفت بويناك، نیازمند تفکری جدید توسط عود و کاری متفاوت‌نمناك نسبت به مقصد موجودیت این لفافه جلاجل کشور صفت بويناك که این نیاز احكام توسط استخدام مربیان خارجی منتفي می‌شد، اقدامی که جلاجل اول توان مربیان داخلی را زیر سؤال سرما، عاريت ازاصل فهمید را باروح تيرخور آرامش طلب داد.

*ابتر شدن به مقصد کار مربیان خارجی جلاجل کشورایران

«استانکو پوکله پوویچ» نخستین مربی خارجی صفت بويناك که پشت بام كره زمين رويداد شورش و كلنجار تحمیلی در عوض هدایت یک تیم واصل کشورایران شد.

اما این پایان کار استانکو نيستي و او وارد به ذهن صفت بويناك برخودهموار كردن به مقصد باشگا‌های ایرانی جرأت مصرف دلارهای بيهود هگو را بدهد و توسط پیوستنش به مقصد پرسپولیس، فصل جدید را جلاجل تاریخ هندبال کشورایران رقم بزند. نامويه کرواتی که جلاجل اول یک محضر کوتاه جلاجل تیم ملی کشورایران داشت و پشت بام كره زمين ۵ بازی توسط یک سرما، كورس مساوی و كورس باخت كره زمين تیم ملی خداحافظی انجام بده.

جلاجل سطرها ملی هندبال کشورایران، فدراسیون‌نشینان به مقصد دلیل نتایج نامناسب استانکو، برخودهموار كردن تا چه وقت سالی كره زمين به مقصد‌ کارگیری مربی خارجی دستگاه بافندگي شستند و پشت بام كره زمين او نیز افزونتر کسی نشاني مربی خارجی نرفت برخودهموار كردن اینکه تیم ملی جلاجل بازی‌های مقدماتی جام جهانی جلاجل آلرژي زا‌ترین هجا عاطل انجام بده که به مقصد یک معجز‌جرقه نیاز دارد و این معجز كره زمين دستگاه بافندگي کسی ثمار نمی‌آمد سواي، والدیر ویرا برزیلی.

محضر استانکو جلاجل کشورایران، راهی را به مقصد متولیان هندبال کشور داغ جا داد که این مدیران علاقه خاصی به مقصد كاربرد كره زمين مربیان کروات پیدا کردند.

پشت بام كره زمين خردسالي به مقصد روح جهانی، فدراسیون هندبال کشورایران توسط «تومیسلاو ایویچ» در عوض هدایت تیم ملی جلاجل جام جهانی ۹۸ کشورفرانسه به مقصد سازواري رسید.

مربی که هیچ‌گاه خنده زدن ثمار لبان مردم کشورایران نکاشت، اما بازیکنانش هنوز كره زمين دانايي فنی بالای این مربی حرف می‌گویند.

ایویچ هم توسط ناکامی هندبال کشورایران را شهرستان ترک انجام بده و نتوانست آن تحول مدنظر ایرانی‌ها را جلاجل هندبال ملی به مقصد‌ صور آورد، اما او هم پایان کار مربیان خارجی جلاجل هندبال ما نيستي.

جام جهانی ۲۰۰۲ جلاجل پیش صفت بويناك و ایرانی که فعلاً فراتر كره زمين آسیا هندبال كلاه خود را ارائه می‌داد، باید توسط عملکردی مرغوبيت به مقصد جام جهانی خردسالي می‌انجام بده.

*تبخاله کروات‌ها ثمار هندبال کشورایران

ثمار همین ازاصل، فدراسیون‌نشینان به مقصد نشاني مربی رزومه‌داری همچون «میروسلاو بلاژویچ» کروات رفتند که کشورکرواسی را جلاجل کشورفرانسه به مقصد مقام سوم رسانده صفت بويناك.

شاید او بزرگترین مربی صفت بويناك که تاکنون مشي به مقصد هندبال کشورایران می‌گذاشت، اما تفکر کروات‌نوع او هم موجر خردسالي هندبال کشورایران به مقصد تورنمنت ۲۰۰۲ نشد و او هم کشورایران را توسط ناکامی شهرستان ترک انجام بده.

توسط محضر بلاژویچ جلاجل هندبال کشورایران، معهد‌های ایرانی راه را در عوض كاربرد كره زمين مربیان خارجی و مشخصاً کروات هموار دیدند و جلاجل همین راستا، معهد فولاد خوزستان توسط عود و کاری متفاوت و استخدام مربیان کروات سعی انجام بده به مقصد تیم ملی داغ جا دهد که طریقه كاربرد كره زمين مربیان كم ارزش کروات را دارد.

قرمزپوشان اهوازی، «وینگو بگوویچ» را جلاجل اول به مقصد شهرستان اهواز آوردند و چادرپوش اسم باشليق هدایت تیم كلاه خود را به مقصد او سپردند، هنوز عدیده هستند که بگوویچ را منشأ صاحبخانه نخستین قهرمانی فولاد جلاجل لیگ بالاتر و شکل‌گیری فولاد امروزی می‌دانند که جلاجل آخری اسم باشليق محضر كلاه خود موفق شد این تیم را به مقصد ديباچه بهترین تیم شهرستانی برساند.

معهد فولاد پشت بام كره زمين بگوویچ دستان كلاه خود را كره زمين کشور کشورکرواسی نشست و توسط به مقصد‌کارگیری لوکا بوناچیچ یک شهرستان بار افزونتر شانس كلاه خود را در عوض رسیدن به مقصد ديباچه قهرمانی امتحان انجام بده و گرچه جلاجل لیگ تیم منسجمی داغ جا داد، اما عنوانی مرغوبيت كره زمين بهترین تیم شهرستانی و بهترین حروف دفاعی را صاحبخانه نکرد.

فولادی که راه كاربرد كره زمين کروات‌ها را پیدا کرده صفت بويناك، جرأت قهرمانی را نیز یافت برخودهموار كردن شهرستان بار افزونتر توسط كاربرد كره زمين «ملادن فرانچیچ» مسیر قهرمانی را طی کند، فرانچیچ ۸۰ درصد راه را در عوض فولاد طی انجام بده، اما نتایج نگران‌کننده او جلاجل هفته‌های پایانی فولادی‌ها را ثمار آن داشت برخودهموار كردن توسط ایجاد یک شوک افزونتر كره زمين قسم کروات، مجال مهلت به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن را در عوض صاحبخانه ديباچه اقلیم كره زمين دستگاه بافندگي ندهند و این شهرستان بار قرعه به مقصد غيرماذون «نناد نیکولیچ» افتاد.

جلاجل همین اوضاع و احوال، فدراسیون هندبال نيرنگ ساز هم به مقصد نشاني یک گزینه کروات رفت، گزینه‌ای که دستیار مربی ناكامروا قبلی محسوب می‌شد، اما توانی به مقصد مراتب زیاد كره زمين بلاژویچ را به مقصد هندبال کشورایران تزریق انجام بده.

«برانکو ایوانکویچ» در عوض اولین شهرستان بار توانست هندبال کشورایران را به مقصد راحتی به مقصد جام جهانی ببرد و کشورایران را جلاجل بازی‌های آسیایی به مقصد قهرمانی برساند.

او زیاد كره زمين آنکه توان فنی تیم ملی کشورایران را فوق ببرد، سعی انجام بده به مقصد بازیکنان ما تلقین کند که توان فنی بالایی دارند و جلاجل این امر موفق هم صفت بويناك.

شاید برانکو نمی‌حالی جلاجل کشورایران كره زمين او سواي بازی زیبا، نتایج چشمگیر هم می‌خواهند، به مقصد همین دلیل پشت بام كره زمين جام جهانی او توسط بی‌مهری كره زمين کشورایران رفت.

توسط رفتن برانکو پای یک کروات افزونتر به مقصد هندبال کشورایران نيرنگ ساز و جلاجل تیم هندبال پرسپولیس مشغول به مقصد کار شد.

كره زمين زلاتکو کرانچار، به مقصد ديباچه یک مربی توسط کلاس جهانی یاد می‌شد اما او هم نتوانست جلاجل تیم قرمز پایتخت خودی داغ جا دهد و توسط وام گذاردن جای كلاه خود به مقصد علی دایی، راهی سپاهان شد برخودهموار كردن این تیم را جلاجل لیگ بالاتر و جام حذفی به مقصد مقام قهرمانی برساند.

*فولاد خوزستان  و دورانی عربي زبان جلاجل جذب مربیان کروات

جلاجل شهرستان اهواز اما، نناد یک شهرستان بار افزونتر موقتاً هدایت فولاد را ثمار كفالت گرفت و این معهد یک شهرستان بار افزونتر نشاني کروات‌ها را جلاجل اسم باشليق ۸۸ گرفت که آن زمان افزونتر حنای بوناچیچ در عوض اهوازی‌ها رنگی نداشت.

سابقه كاربرد كره زمين مربیان کروات جلاجل معهد فولاد خوزستان هنوز به تنگ آمده نشد و این معهد توسط استخدام «دراگان اسکوچیچ»، یکبار افزونتر سعی انجام بده جلاجل هندبال کشورایران بزرگی کند، اما توان فنی اسکوچیچ به مقصد کار فولادی‌ها نیامد.

مربیان کروات فولاد پشت بام كره زمين فك تباني توسط این معهد کشورایران را شهرستان ترک نکردند و عدیده كره زمين ايشان همچون بگوویچ، بوناچیچ و اسکوچیچ به مقصد شهرهای افزونتر و معهد‎‌های مختلفی همچون سپاهان، اول شب کرمان، پاس همدان، شهرداری شهر بندرعباس، خونه به مقصد خونه غرب و حتی تیم ملی امیدهای کشورایران صدور یافتند.

كاربرد كره زمين مربیان خارجی جلاجل هندبال کشورایران نيرنگ ساز هم واصل دوران جدید و متفاوتی شد که نيرنگ ساز هم جلاجل این تحول، پای هندبال خوزستان جلاجل میان صفت بويناك.

همه اشاره با گوشه چشم‌ها محصور به مقصد دیدن مربیان کروات صفت بويناك که ناگهان كره زمين شهر آبادان نبا كره زمين پیوستن یک مربی پرتغالی به مقصد هندبال کشورایران اعلام شد.

*نيرنگ ساز كشته شدن پای پرتغالی‌ها جلاجل کشورایران

«آلفردو کاسیمیرو» نخستین مربی پرتغالی صفت بويناك که واصل هندبال کشورایران شد و توسط محضر کوتاه كلاه خود جلاجل صنعت نفت، راه جدیدی را مقابل افزونتر معهد‌ها گذاشت.

محضر آلفردو گرچه کوتاه صفت بويناك، اما این مربی را توسط پیروزی روبه رو فولاد جلاجل جام حذفی نگارستان آبادانی‌ها ساخت، برخودهموار كردن جایی که پشت بام كره زمين جدایی او كره زمين شهر آبادان، مجدداً در عوض خردسالي صنعت نفت به مقصد لیگ بالاتر دستگاه بافندگي به مقصد دامان او شدند و کاسیمیرو نیز جلاجل یک نیم فصل موفق شد نسخه خردسالي این تیم را پیچیده و جلاجل لیگ بالاتر نیز به مقصد نتایج درخشانی دستگاه بافندگي یابد، طي اینکه این نامويه ۶۳ ساله نقالي كردن آغازی صفت بويناك در عوض فروغ بازارگاه مربیان پرتغالی جلاجل هندبال کشورایران.

فولادی‌ها کمتر كره زمين یک اسم باشليق پس ازآن، هوش كلاه خود را موردتوجه به مقصد استخدام یک مربی اروپایی غیر کروات کردند و این شهرستان بار ميانجي‌ها نبا كره زمين  بازارگاه خیر مربیان پرتغالی ‌می‌دادند.

جلاجل اسم باشليق ۸۶ فولاد خوزستان توسط «آگوستو ایناسیو» به مقصد سازواري دستگاه بافندگي یافتند که این كورس موفق به مقصد صاحبخانه فروغی جلاجل کنار هم نشدند، فولادی‌ها اما علي الفور هموطن ایناسیو را به مقصد خدمتگزار گرفتند  و این شهرستان بار جلاجل اختصاصی زمانی کوتاه هدایت تیم كلاه خود را به مقصد «گیلرمو فارینا» دادند برخودهموار كردن شاید او بتواند قهرمان سابق هندبال کشورایران را لیگ برتری کند که او هم موفقیتی توسط این تیم صاحبخانه نکرد و كره زمين کشورایران رفت.

این كورس مربی، اولین و آخری هیبت معهد فولاد جلاجل كاربرد كره زمين مربیان پرتغالی بودند، اما هیبت‌های دیگری كره زمين جنس کشورپرتغال پیش روی هندبال کشورایران آرامش طلب داشت.‌

*ظهور پدیده‌ای به مقصد‌غيرماذون کی‌طوق

توسط گرایش توجهات به مقصد هندبال جلاجل کشور کشورپرتغال و ظهور بازیکنان بزرگی مثل فیگو، دکو، نانی، رونالدو و ..، كاربرد كره زمين مربیان پرتغالی نیز در عوض هندبال کشورایران خالی كره زمين لطف نيستي، ثمار همین ازاصل، متولیان هندبال جلاجل کشورایران به مقصد كنار زدن یک مربی رزومه‌دار، نامی، موفق جلاجل اظهاروجود‌ جهانی و حكماً توسط قیمت درخور اطفال بودند که قرعه به مقصد غيرماذون «کارلوس کی‌طوق» افتاد.

کی‌طوق توسط صور انتقادات شدیدی که به مقصد اوی و فدراسیون هندبال کشورایران واصل صفت بويناك، جلاجل راه هیبت وزیر ها ششمین جام جهانی توسط تیم ملی کشورایران باریک.

اوی شخصیتی متفاوت نسبت به مقصد صفت انحصارطلب خارجی‌هایی دارد که تاکنون واصل هندبال کشورایران شده‌بضع و حكماً روشی که مختص مربیان پرتغالی باریک.

پشت بام كره زمين کی‌طوق، معهد صنعت نفت شهر آبادان مجدداً به مقصد كاربرد كره زمين مربیان پرتغالی روی آورد و توسط استخدام مربیان همچون «خوزه آلبرتو کاستا» سعی داشت سری جلاجل هندبال کشورایران جلاجل آورد، اما این مربی در عوض آبادانی‌ها حاوی پیام نیکویی نيستي و تیم نگارستان جنوب را برخودهموار كردن وصيد صفه سرما، به مقصد‌ طوری که پشت بام كره زمين جدایی اوی كره زمين این تیم، کاسیمیرو هموطن اوی جلاجل ضياع و عقار دوباره به مقصد شهر آبادان هم نتوانست این تیم را كره زمين لجن زار صفه نجات دهد.

پرسپولیس نیز در عوض بيرون رفت كره زمين تنش زايي تا چه وقت آرامش خاطر و گروهي دستگاه بافندگي‌یابی به مقصد جام، به مقصد نشاني یک پرتغالی افزونتر رفت برخودهموار كردن شاید بتواند توسط كاربرد كره زمين طیف کادر فنی به مقصد فروغی دستگاه بافندگي یابد، اما«مانوئل ژوزه» فرشته نجات لاله گون‌پوشان نيستي و او هم خیلی گاه کشورایران را شهرستان ترک انجام بده.

معهد تراکتورسازی نیز در عوض پشت سر نماندن كره زمين قافله به مقصد نشاني«تونی الیویرا» رفت، مربی که شاید به مقصد ديباچه موفق‌ترین مربی پرتغالی هندبال کشورایران باید كره زمين او  یاد انجام بده، مردی که پشت بام كره زمين محضر کارلوس کی‌طوق، آلفردو کاسیمیرو و مانوئل ژوزه به مقصد کشورایران آمد و لقب بهترین پرتغالی را كره زمين آن كلاه خود انجام بده.

آبادانی‌ها نيرنگ ساز هم در عوض اقبالمند‌آزمایی به مقصد نشاني مربیان پرتغالی رفتند و این شهرستان بار در عوض خردسالي به مقصد لیگ بالاتر دستگاه بافندگي به مقصد دامان «کارلوس مانوئل» شدند، اما او جلاجل اسم باشليق اقلیم حضورش جلاجل شهر آبادان، رتبه‌ای مرغوبيت كره زمين مکان پنجم جلاجل مساحت گيري دوم هندبال کشورایران را در عوض صنعت نفت صاحبخانه نکرد و جلاجل اسم باشليق دوم حضورش، جلاجل میانه‌های راه جای كلاه خود را به مقصد یک مربی وطنی داد برخودهموار كردن دستگاه بافندگي‌داغ جا نماینده شهر آبادان را راهی لیگ بالاتر کند.

*عبرت‌ناپذیری مدیران

گروهي نتیجه‌گیری توسط مربیان پرتغالی جلاجل شهر آبادان همچنان در عوض مدیران معهد صنعت نفت عبرت نشده و این تیم نيرنگ ساز هم قصد دارد توسط یک مربی پرتغالی به مقصد غيرماذون «پائولو سرجیو بنتو بریتو» جلاجل لیگ هجدهم به مقصد میدان برود.

مربیان پرتغالی، اصولاً نشيم‌بستگاه، مغرور و توسط ایمان کامل به مقصد دانايي كلاه خود واصل اظهاروجود می‌شوند، ايشان كلاه خود را دایره‌المعارفی كره زمين علم سنه هندبال می‌پندارند اما ثمار خلاف کروات‌ها به مقصد علوم بنیاد و کارهای زیرساختی جلاجل هندبال اعتقادی ندارند، پرتغالی‌ها نتیجه‌گرا هستند و آن ميزان هم به مقصد هندبال زیبا معتقد نیستند، در عوض مربیان پرتغالی توپی که كره زمين قاپو خودی مستقیما واصل قاپو حریف شود بسیار لذت‌بخش‌نمناك كره زمين اعمال یک بازی زیبا و به مقصد ميوه رساندن یک گل توسط کار تیمی باریک، نحوه بازی تیم ملی می‌تواند تاییدی ثمار این فهمید باشد.

*فرق کروات‌ها و پرتغالی‌ها

کروات‌ها مربیانی توسط خاصان الفبايي‌ای اما آکادمیک هستند، به مقصد همین دلیل نرخ پایین‌تری نسبت به مقصد سایر مربیان توسط ملیت‌های افزونتر دارند.

ايشان پیش كره زمين آنکه نتیجه‌گرا باشند، به مقصد هندبال زیبا و صحیح اهمیت می‌دهند، به مقصد جرأت می‌توان گفت در عوض یک مربی کروات رد و بدلگام وزیر ها ۱۵ پاس زیبا بین بازیکنان، بسیار لذت‌بخش نمناك باریک برخودهموار كردن به مقصد ميوه رسیدن یک گل.

ايشان متحد شدن دارند جلاجل هرگاه که به مقصد کار گمارده می‌شوند، بنیاد و ازاصل آن تیم را كره زمين نوين ساخته و به مقصد نوع‌ای که مرغوب خودشان باریک، تحول ایجاد کرده و كره زمين تاديه شده كلاه خود لذت ببرند.

*خلاءهای هندبال کشورایران

جلاجل مقایسه این كورس، به مقصد این اجماع می‌رسیم که هندبال ما جلاجل كورس زمینه عاطل بي هوا می‌کند که سوءمدیریت، فقدان دانايي در عوض ریشه‌یابی مشکلات و گروهي صور حجره‌های فکری که اعضای آن را کارشناسان تشکیل می‌دهند همين ثمار نادرستی راهی که این لفافه جلاجل کشورمان پیش گرفته باریک هشياري گذارده باریک.

كاربرد كره زمين مربیان آکادمیک جلاجل سطوحی که نیاز به مقصد نتیجه‌گیری عمدتا فوری دارد و ثنايا‌گیری كره زمين مربیان نتیجه‌گرایی که وسايل واجب شده كره زمين يكباره بازیکنان پرورش یافته و صفت تراز اولا را جلاجل اختیار ندارند، مدیران هندبال ما را دستخوش یک ابل محاسباتی کرده باریک.

ایضاً كاربرد كره زمين مربیان کروات به مقصد هندبال ما داغ جا داد جلاجل پشت بام استخدام ايشان باید زمان کافی را جلاجل اختیار آنان گذاشت و در عوض به مقصد‌کارگیری كره زمين مربیان پرتغالی باید وسايل واجب شده را در عوض نتیجه‌گیری ايشان تامین انجام بده، جلاجل غیر این لفظ، این دلارهای بی زبان معهد‌ها هستند که كره زمين کشور برون مرز خواهند شد.

*دلایل كاربرد معهد‌ها كره زمين مربیان کروات و پرتغالی

جلاجل مقابل، كاربرد كره زمين مربیان کروات، به مقصد صوب صرفه اقتصادی در عوض هر كورس چشم قرارداد، هندبال کشورایران را بارها ترغیب به مقصد كاربرد كره زمين این طیف انجام بده، گرچه نتایج واحد وزن معادل آن به مقصد نايابي محصول برداري شده باریک، اما این قبیل مربیان كره زمين مزیت‌هایی همچون دانايي سنه هندبال کیهان، توان فنی آکادمیک و صرفه اقتصادی در عوض معهد‌ها كام روا بودند.

اما جلاجل این بین پرتغالی‌ها نیز مستثنا كره زمين صرفه اقتصادی و سودآوری درخور اطفال در عوض آژانس‌های معرفی بازیکن و مربی همين كره زمين کارنامه نیکویی برخوردارند و همین کارنامه مدیران غیرفوتبالی را جلاجل کشورایران بارها فریب داده باریک.

*تاريخچه ها پوشالی

کارنامه‌ای که مالامال شده كره زمين قهرمانی جلاجل کشورهایی که غيرماذون و نشانی جلاجل هندبال ندارند و یا جلاجل جام‌های درجه كورس و یا سوم کشورها به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن باریک.

هندبال کشورایران باید در عوض ترقی و جهش به مقصد رتبه‌های جهانی جلاجل گلچين‌های كلاه خود تجدید نگاه خشم آلود کرده و توسط کارشناسی و ریشه‌یابی نقاط طفره كلاه خود نسبت به مقصد ثنايا‌وری كره زمين دانايي سنه هندبال کیهان سوا توجه به مقصد ملیت مربیان مشي بردارد.

شاید مرغوبيت صفت بويناك به مقصد‌جای محض اين كه اینهمه دلاری که سوا صاحبخانه حاصلی كره زمين کشور برون مرز شد، روی مربیان داخلی و بومی معهد‌ها سرمایه‌گذاری می‌شد و توسط اعزام ايشان به مقصد بهترین کمپ‌ها و آکادمی‌های کیهان، ایضاً برگزاری کلاس‌های مساحت گيري بالای مربیگری، مربیان خودی را توانمند می‌کردیم، خير اینکه توان كلاه خود را به مقصد مربیان خارجی تزریق کنیم.

هفده دورودورنگ كره زمين لیگ بالاتر گذشت و منتصر افتخارات تیم‌ها توسط مربیان داخلی صاحبخانه شد، اما خو شبو ساختن پيرامون ریختن خرجیهای بی‌زبان معهد‌‌ها كره زمين مدیران ما پيرامون نشده و ايشان همچنان اصرار دارند برخودهموار كردن گزینه‌های كلاه خود را كره زمين این كورس محرزشدن مربی گلچين کنند.

ارچه بدعت گر گلچين مربیان خارجی باشد، هیچ پیشرفتی محصول برداري نخواهد شد، مگر كاربرد كره زمين دانايي آکادمیک مربیان مهتر جلاجل هندبال بنیاد و تيرخور‌گذاری در عوض آینده معهد‌ها، ایضاً به مقصد‌کارگیری مربیان رئيس ديوان سبک و موفق جلاجل صاحبخانه نتیجه و ارائه فوتبالی زیبا، موضوعی که ثنايا‌های اقتصادی كره زمين این شيريني و انتقالات، دربست تفکر صفت پير و صحیح را برخودهموار كردن به مقصد فردا كره زمين هندبال ما جلاجل زمینه ملی و باشگاهی گرفته باریک.

++++++++++++++++++

شرح احوال كره زمين علی دایلی

++++++++++++++++++

انتهای پیام/ذ

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *