باید توسط ایجاد نهضت ترجمه پیام روح ایمان و مجاهدت و شکست‌ناپذیری ملت کشورایران را به مقصد جهانیان برسانیم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي سیاسی خبرگزاری پارس، هم‌زمان توسط هفته‌ی دفاع مقدس و جلاجل عسرالنفس‌ی سالروز شکست محدوديت شهرستان آبادان، جمعی كره زمين فرماندهان، رزمندگان و ایثارگران و هنرمندان توسط حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم شورش اسلامی دیدار کردند.

جلاجل ابتدای این دستور كار، تعدادی كره زمين پیشکسوتان كلنجار تحمیلی، خاطراتی كره زمين «ایستادگی و مقاومت»، «شهامت و ایمان» و «ایثار و گواهي» دوران دفاع مقدس تعبیر کردند.

جلاجل آدم كردن‌ی این مراسم رهبر شورش اسلامی جلاجل سخنانی، طي قدردانی صمیمانه كره زمين همه‌ی کسانی که متعهدانه پرچم احیای خاطرات و بها‌های دفاع مقدس را برافراشته نگه داشته‌بضع، تأکید کردند: باید توسط ایجاد یک نهضت ترجمه، آثار مکتوب و صدور آثار هنری و فیلم‌های دفاع مقدس، پیام روح ایمان و مجاهدت و پیام شکست‌ناپذیری ملت کشورایران را به مقصد جهانیان برسانیم.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس و خانواده‌های ايشان را گنجینه‌های بی‌بدیل و سرمایه‌ی ملت کشورایران خواندند و افزودند: باید توسط احیای این گنجینه‌ها، كره زمين ضایعات تازهکار كره زمين روایت بدكرار تاریخ دفاع مقدس گریز انجام بده.

ایشان دوران دفاع مقدس را ترسیم‌کننده‌ی موقعیت معادلات قوچ جلاجل دنیای حاکمیت اسم پيش خر دانستند و گفتند: رزمندگان دفاع مقدس توسط عمل كلاه خود، تصویری واقعی كره زمين دنیای وحشی و ستمكار و به مقصد گرد هم آمدن كره زمين معنویت و داد آن زمان، مندرج کردند که این تصویر باید به مقصد مردم کیهان نیز ارائه شود.

رهبر شورش اسلامی توسط اشاعت به مقصد همال‌هایی كره زمين پیمان نامساوي ملت کشورایران جلاجل مقابل عدو تجددطلب بعثی به يادماندني کردند: جلاجل دوران دفاع مقدس درحالی‌که به مقصد ملت کشورایران اجازه‌ی كاربرد كره زمين باغ ها امکانات و تجهیزات و حتی سیم‌خاردار داده نمی‌شد اما به مقصد چشم مقابل، مدرن‌ترین تجهیزات كلنجار و حتی ابزارجنگ شیمیایی می‌دادند.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: درحالی‌که پسفردا تعدادی تهمت ابزارجنگ شیمیایی جاروجنجال به مقصد راه می‌افتد، اما همین کشورهای غربی جلاجل دوران كلنجار تحمیلی به مقصد رژیم صدام ابزارجنگ شیمیایی دادند برخودهموار كردن خير‌احكام جلاجل جبهه‌های كلنجار بلکه جلاجل شهرهایی همچون سردشت نیز كره زمين آن كاربرد کند.

ایشان تأکید کردند: جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل آن دوران خير‌مهجور تحریم اقتصادی و سیاسی صفت بويناك بلکه كره زمين دیدگاه تبلیغاتی نیز تحریم صفت بويناك و صدای ملت کشورایران شنیده نمی‌شد و رسانه‌های کیهان که فروسو اسم پيش خر‌ی صهیونیست‌ها بودند، هر آنچه می‌توانستند ثمار ايمن سازي این ملت تبلیغ می‌کردند.

رهبر شورش اسلامی توسط اشاعت به مقصد کمک‌های تسلیحاتی کشورفرانسه و کشورآلمان به مقصد رژیم صدام افزودند: به چه دليل مردم کشورفرانسه و کشورآلمان نباید بدانند که دولت‌های ايشان جلاجل آن هشت اسم باشليق، توسط ملت کشورایران چون كه کردند؟

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای توسط تأکید ثمار اینکه کیهان اکنون تصویر وهاج و بي حرمت کننده ای را که كره زمين ديسيپلين اسم پيش خر جلاجل نزد ملت کشورایران صور دارد، نمی بیند، به يادماندني کردند: این کوتاهی ما باریک کمک بغایت كره زمين کارهایی را که باید درخصوص دوران دفاع مقدس جلاجل اظهاروجود ادبیات، سینما، شبيه، تلویزیون، فصل نامه نگاری و فضای مجازی اعمال می دادیم، اعمال نداده ایم.

ایشان افزودند: پوشيدگي جلاجل مواردی که کارهای متعهدانه‌ای اعمال گرفته، به مقصد رغم حجم اندک آن، اما تأثیرگذار بوده باریک.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای توسط اشاعت به مقصد اهمیت و عمق هم سر دوران دفاع مقدس افزودند: جلاجل جشنواره‌های غربی، چندی فیلم‌های ایرانی توسط کیفیت الفبايي ای پایین نمناك كره زمين فیلم‌های دفاع مقدس اثر داغ داده می شود اما كره زمين اثر داغ وام گذاردن فیلم‌های دفاع مقدس هراس دارند کمک این فیلم ها تصویر افشاگرانه كره زمين معادلات قوچ جلاجل دنیای حاکمیت اسم پيش خر گری باریک.

ایشان توسط تأکید ثمار اینکه آثار ادبی و هنری دفاع مقدس، ابزارجنگ کارآمد و بزرگی باریک، به يادماندني کردند: باید آثار خوشایند ادبی جلاجل زمینه دفاع مقدس به مقصد زبانهای بيدين کیهان ترجمه شود برخودهموار كردن مردم کیهان بدانند که جلاجل شهرستان آبادان و خرمشهر و جلاجل عملیات‌های ما و جلاجل شهرها و روستاها، چون كه ماضي و بدانند که ملت کشورایران چون كه ملتی باریک.

ایشان افزودند: ارچه پسفردا به مقصد جمعيت آوری و افزودن سرمایه خاطرات دوران دفاع مقدس روی آورده نشود، قطعاً عدو كلنجار را آنگونه که باب میل او باریک، روایت خواهد انجام بده و این، یک ريسك باریک که همه باید توسط عاطل کار، این ريسك را جدی بگیرند.

رهبر شورش اسلامی به يادماندني کردند: جلاجل روایت دفاع مقدس، باید روح ایمان، ایثار، دلدادگی و مجاهدت و ایضاً پیام شکست ناپذیری ملت کشورایران که توسط منيه و شاعري به مقصد میدان كلنجار می‌رفتند، پيروي شده باشد.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: پسفردا نیز ارچه پیام شهیدان و دوران كلنجار ۸ ساله را به مقصد گوش روح و به مقصد درستی بشنویم، دستخوش واهمه كردن و بي آرامي نخواهیم شد و كره زمين آن، پیامِ مسرت و شهامت و اقدام تعدادی ما به مقصد تحقير خواهد آمد.

ایشان توسط تأکید ثمار اینکه دستگاههای متعهد باید به مقصد صفت منسوب به طوس جدی پیگیر افزایش صدبرابری آثار ادبی و هنری دفاع مقدس شوند، افزودند: ارچه این کار به مقصد درستی اعمال شود، نقشه اجتماع استکبار ثمار هم خواهد خورد.

رهبر شورش اسلامی جلاجل پایان تأکید کردند: همانگونه که جلاجل گردوخاک شورش و جلاجل دوران دفاع مقدس، نقشه استکبار تعدادی ریشه آبادی وزیر ها گياه شورش شکست خورد و مجبور به مقصد خلف نشینی شد، اکنون نیز می توان توسط توکل ثمار پروردن و توسط والامنشي و اقدام، این نقشه را باطل انجام بده.

جلاجل این دستور كار دليل الاسلام قمی رئیس دائم الخمر تبلیغات اسلامی، پیراهن شهید محمدطاها اقدامی کوچکترین شهید بسته تروریستی شهرستان اهواز را که خانواده آن کودک چادرپوش ساله به مقصد رهبر شورش اسلامی اهدا کرده بودند، به مقصد حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای پیشکش انجام بده.

رهبر شورش نیز توسط ادای احترام به مقصد این هدیه باارزش، كره زمين رئیس دائم الخمر تبلیغات خواستند درودگويي و تشکر صمیمانه ایشان را به مقصد خانواده آن کودک شهید و مردم شهرستان اهواز يادآوري كردن کند.

جلاجل این دیدار ۱۱ پريان كره زمين رزمندگان دوران دفاع مقدس، آقایان:
مرتضی سرهنگی – مدیر دفتراسناد ادبیات و كمال مقاومت مربوط به حوزه هنری
مرتضی بابایی خراسانی – رزمنده دفاع مقدس و مبتکر طراحی پل ثمار رودخانه اروند
امیردریادار عبدالله معنوی – فرمانده ناوشکن سبلان و نویسنده دفاع مقدس
موسوی- رزمنده دوران دفاع مقدس
اميرالجيشي رهامبخش حبیبی – رزمنده و جانباز دفاع مقدس
سیدمسعود شجاعی – رزمنده و شيرين كام شورش
سرهنگ بال گرد امیرعلی میلان- رزمنده دوران دفاع مقدس
اميرالجيشي حمید سرخیلی – معاف رژيمان شهرستان آبادان جلاجل زمان محدوديت شهرستان آبادان
امیرسرتیپ سعید پورداراب – فرمانده لشکر ۲۱ رشاد
اميرالجيشي سرتیپ نبی الله رودکی – فرمانده لشکر ۱۹ فجر پارس
و سيده فاطمه جوشی – جانباز و نویسنده دفاع مقدس
به مقصد تعبیر نکات و خاطرات كلاه خود كره زمين دوران دفاع مقدس پرداختند.

ایضاً تعدادی كره زمين رزمندگان و نویسندگان دفاع مقدس آثار كلاه خود را به مقصد رهبر شورش اسلامی پیشکش کردند.

جلاجل این دستور كار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای شمخالچي نیز گزارشی كره زمين دستور كار‌ها و فعالیت‌های اعمال‌گرفته جلاجل زمینه صفت به خاطرسپردني و ترویج فرهنگ و بها‌های دفاع مقدس تعبیر انجام بده.

جلاجل این مراسم نماز مغرب و عشا به مقصد امامت رهبر شورش اسلامی اقامه شد.

انتهای پیام/ب

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *