بزرگترین سابقه‌های كالاي ممنوع پيوسته كاري به مقصد لوازم خانگی‌ باریک/ گذران هم نشين شدن ۷۵ مرزنشین توسط کوله‌بری

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره به مقصد حمل كره زمين خبرگزاری صداوسیما، ولی ملکی جلاجل دستور كار گفتگوی خصوصی خبری شبکه كورس سیما افزود: این کار نیاز به مقصد جایگزینی سرچشمه ها درآمدی دیگری در عوض دولت دارد که این سرچشمه ها مشخص نیست.

اوی گفت: دولت در عوض کمک به مقصد تولیدکنندگان می‌تواند خوش خدمتي كردن لایحه کاهش مالیات ثمار قيمت افزوده به مقصد مجلس ارائه دهد.

ملکی توسط تعبیر اینکه نوسانات نرخ پول بيگانه سرمایه گذاری را تهدید و در عوض تولیدکنندگان مشکل ایجاد می‌کند، افزود: همه باید در عوض كاربرد كره زمين کالاهای داخلی بيكارگي داشته باشند و جلاجل این زمینه فرهنگ سازی شود.

اوی گفت: ۷۵ هزار نفر كره زمين مرزنشینان كره زمين راه کوله بری تحصي لمعاش می کنند و ارچه بخواهیم كره زمين فعالیت ايشان گریز کنیم باید فکری در عوض معیشت ايشان داشته باشیم.

عبدالمجید اجتهادی مدیرکل پیشگیری و نظارت محصوله و پول بيگانه دائم الخمر تعزیرات حکومتی نیز جلاجل این دستور كار توسط تعبیر اینکه جلاجل اسم باشليق ۹۶، هفتاد هزار سابقه پيوسته كاري به مقصد كالاي ممنوع جلاجل این دائم الخمر رسیدگی شد، گفت: بزرگترین سابقه ها پيوسته كاري به مقصد كالاي ممنوع لوازم خانگی باریک.

اوی افزود: ثمار ازاصل قانون و آئین نامه های اجرایی دولت امکان هدیه مكرر کالاهای كالاي ممنوع جلاجل جامعه صور ندارد و باید به مقصد بيرون كره زمين کشور صادر شود مگر وزارت صنعت، كان و تجبر تشخیص دهد که به مقصد این کالاها جلاجل کشور نیاز جدی صور دارد.

اجتهادی گفت: تاکنون هیچ کدام كره زمين کالاهای كالاي ممنوع قبضه شده واصل بازارگاه نشده و تراکم این کالاها جلاجل انبارها ثمار این ازاصل باریک.

اوی افزود: تاکنون زمینه نتیجه این کالاها­نیز مهيا نشده باریک.

اجتهادی توسط تعبیر اینکه واردات لوازم خانگی به مقصد ولی کوله ديد زدن به مقصد دلیل حجم این لوازم اندک باریک جلاجل عین حلول كننده ثمار­لزوم ساماندهی کوله ديد زدن تاکید انجام بده.

حبیب الله انصاری دبیر کل تين صنایع، لوازم خانگی کشورایران نیز جلاجل این دستور كار صنعت لوازم خانگی را یکی كره زمين ۱۱ صنعت شتاب دهنده اولین اقتصادی کشورها تعبیر و اضافه انجام بده: توسط توجه به مقصد رویکرد مدیران این صنعت به مقصد افزایش کیفیت محصولات اکنون ۷۵ درصد نیاز جامعه به مقصد ولی تولیدکنندگان داخلی تامین انجام خواهد شد.

اوی گفت: فرهنگ سازی در عوض كاربرد كره زمين کالاهای ایرانی بااستعداد باریک، اما پیش كره زمين آن باید موانع پیش روی تولیدکنندگان كره زمين يكباره مناقشه كالاي ممنوع و مالیات ثمار قيمت افزوده رفع شود.

انصاری افزود: قبضه پیشنهاد كالاي ممنوع تيرخور نیست، بلکه باید كره زمين واصل كشته شدن آن به مقصد بازارگاه گریز شود.

اوی توسط مطرود گشتن این سوال که ­کالاهای كالاي ممنوع قبضه شده ­مادام چون كه زمانی می‌خواهند جلاجل انبارها نگهداری ­شوند، گفت: زمانی که پیشنهاد كالاي ممنوع کشف می شود، حتما باید معدوم شود.

انصاری افزود: مالیات ثمار قيمت افزوده را باید اسم پري زده کننده بپردازد خير اینکه آن را كره زمين تولیدکننده دریافت کنند.

اوی گفت: باید کارتهای اعتباری جلاجل اختیار مردم در عوض خرید کالاهای ایرانی و حمایت كره زمين اشکال آرامش طلب دهند.

محمد طحان پوزش طلب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز جلاجل این دستور كار گفت: مالیات ثمار قيمت افزوده اشکال کشور را توسط نازخرامي مقابل شدن کرده باریک و ارچه دولت می خواهد اشکال فروغ بگیرد باید كره زمين تولیدکننده این مالیات را نگیرند یا به مقصد آن تخفیف دهند.

اوی افزود: تولیدکنندگان داخلی در عوض هم چشمي كردن توسط کالاهای وارداتی باید فعاليت ها پشت بام كره زمين فروش كلاه خود را به مقصد بهترین شکل اعمال دهند.

طحان پوزش طلب گفت: کارخانه های اشکال لوازم خانگی ارزان و آزمایش ارچه تعطیل شدند، به مقصد دلیل دولتی توافق داشتن ايشان صفت بويناك، جلاجل حالی که ۵۰ کارخانه مرغوبيت كره زمين ايشان صور دارد.

اوی زن خواهي برخورد جدی نمناك دائم الخمر تعزیرات حکومتی توسط اسم مكلف كالاي ممنوع شد و افزود: كورس سابقه توسط گواه ها و مدارک کامل درزمينه كالاي ممنوع کولرهای گازی صور دارد که قاضی های این سابقه ها مدارک را نپذیرفتند.

خديو حسین فتاحی تولیدکننده لوازم خانگی نیز جلاجل این دستور كار توسط تعبیر اینکه در عوض كاربرد كره زمين کالاهای ایرانی باید فرهنگ سازی شود­گفت: طرز فکری جلاجل کشور باریک که پیشنهاد ایرانی کیفیت ندارد، اما جلاجل کشور تولیدکنندگان لوازم خانگی صور دارند­ که جزو ۱۰ برند بالاتر کیهان جلاجل این زمینه هستند.

اوی افزود: تولیدکنندگان باید توسط ایجاد مزیت های رقابتی توسط کالاهای وارداتی هم چشمي كردن کنند

انتهای پیام/ب

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *