به مقصد برکت دلاوری‌های رژيمان غیور و ارتش مثال ایمنی مثال‌زدنی جلاجل کشور هستیم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار مربوط به حوزه دولت خبرگزاری پارس زيبايي روحانی رئیس خلق، پسفردا(سه‌شنبه four اردیبهشت) جلاجل جمهور مردم شهرستان تبریز، توسط تبیین اینکه مردم غیور و دلير آذربایجان شرقی، همين جرز اصلی کشورایران عزیز ما بوده‌بضع تقریر داشت: مردم عزیز و غیور آذربایجان به مقصد ديباچه سرزمین مردان و زنان نامدار مهتر؛ سرزمین علما و اربابان و شعرا و انقلابیون، سرزمین مقام معظّم رهبری، سرزمین شعرای بزرگی چون شهریار و سرزمین ستّارخان‌ها و باقرخان‌ها و وثوق‌السلام تبریزی.

اوی آدم كردن داد: سرزمین سپاهبد باکری‌ها و باقری‌ها، شفیع‌زاده‌ها، سرزمین لشکر عاشورا، سرزمین مرکز دوم شکاری شهرستان تبریز، سرزمین باضافه طباطبایی و باضافه امینی، شهید قاضی و شهید مدنی و همه اربابان این سرزمین.

روحانی جرم بخش به مقصد مردم آذربایجان شرقی گفت: مردم عزیز و غیور آذربایجان، غيرماذون‌آوران کشورایران، شهرستان تبریز قهرمان، پسفردا یک شهر بار افزونتر ما می‌خواهیم پیوند جدیدی را در عوض ارتقاء آذربایجان و سربلندی کشورایران توسط هم ببندیم.

اوی توسط تبیین اینکه كره زمين اردیبهشت اسم باشليق ماضي four وعده ایمنی، استشهادات، آزادی و ترفیع را دادیم، تاکید انجام بده: این چادرپوش شعار اصلی اردیبهشت اسم باشليق ماضي صفت بويناك و پسفردا برمی‌گردیم به مقصد آنچه که وعده داده بودیم.

رئیس خلق آدم كردن داد: ما پای وعده‌هایمان به مقصد آذربایجان در عوض دریاچه شهر ارومیه، در عوض فرهنگ و زبان ترکی، در عوض ارتقاء وزنه بردار و تیم تراکتور، ایستاده‌ایم. 

اوی توسط تبیین اینکه ما به مقصد هم وعده دادیم سرزمین ما، سرزمین ايمن ساختن و ایمنی باشد تاکید انجام بده: پسفردا به مقصد برکت دلاوری‌های رژيمان پاسداران عزیز و غیور، ارتش جمهوری اسلامی، بسیج ایثارگر و فدارکار، ما مثال ایمنی مثال‌زدنی کشورایران عزیمان هستیم.

اوی آدم كردن داد: ما هر دوال امنیتی را که جلاجل سایه وحدت و انسجام ملت کشورایران بوجود وارد به ذهن و این انسجام و وحدت را آدم كردن می دهیم پاس می داریم.

رئیس خلق تاکید انجام بده: آرامش طلب ما استشهادات صفت بويناك، ما استشهادات زندگی مردم و ارامش بازارگاه را وقايه خواهیم انجام بده، منبرها به مقصد شما مردم مهتر کشورایران و مردم غیور اذربایجان گفت می‌دهم توق آمریکا، صهیونیست‌ها و شماری كره زمين نوستيزي تازي جلاجل شهربان جلاجل ترفیع کشورایران عزیز ما تاثیری نخواهد گذاشت. ايشان که جلاجل کاخ سفید نشسته‌بضع بدانند به مقصد تعهداتشان پایبند باشند یا نباشند، به مقصد تمدن‌كندو پایبند باشند یا نباشند، به مقصد انسانیت‌كندو پایبند باشند یا نباشند ملت مهتر کشورایران و دولت به مقصد نمایندگی كره زمين ملت کشورایران توسط هرگونه توق ايشان و نقشه ايشان توسط قوچ و دولت کشورایران به مقصد نمایندگای كره زمين ملت کشورایران جلاجل مواجه نزد ‌ايشان توسط قاطعیت خواهد ایستاد.

رئیس قوه مجریه به يادماندني انجام بده: مردم عزیز و دلير هیچکس این ملت مهتر را نمی‌تواند مایوس کند و هیچ کس نمی‌تواند امید آینده را كره زمين ملت ما بگیرد. ما كره زمين هر زمان افزونتر مقتدرتر، پای پیمان‌هایمان ایستاده‌ایم اما ارچه کسی بخواهد به مقصد ملت ما و به مقصد پیمان ما خیانت کند بداند عواقب وخیمش شامل حلول كننده كلاه خود ايشان خواهد شد.

روحانی افزود: مردم و دولت کشورایران در عوض جمعناتمام مرحمت ها مختلف جلاجل مواجه نزد ايشان دستور كار‌ریزی کرده باریک. ما مشکلی را پیش رو نخواهیم داشت. ارچه مشکلی داریم توسط دستگاه بافندگي پرکفایت ملت کشورایران آن را گدازش و فصل خواهیم انجام بده.

رئیس‌خلق تقریر داشت: به مقصد همین دلیل ما در عوض ‌استشهادات مردم تصمیمات قاطع و محکمی راجع به مقصد سعر کشور اتخاذ کردیم، کسی نگران واردات و نتیجه نباشد، کسی نگران کالاهای باروح نیاز کشور نباشد،‌ما جلاجل مواجه نزد توق خارجی و شماری كره زمين بيگانگان کوته‌بین جلاجل داخل دستور كار‌ریزی قاطعی را اعمال داده‌ایم، جمعناتمام نیازمندی‌های کشور توسط سعر ۴۲۰۰ تومانی واصل خواهد شد. جمعناتمام کالاهای اساسی توسط بدون شك قیمت قبل واصل کشور خواهد شد.

اوی اضافه انجام بده: مردم هیچگونه نگرانی در عوض واردات نداشته باشند، واردات جلاجل پايار ارچه ۵۰ میلیارد دلار بوده، ارچه امسال ۶۰ میلیارد دلار باشد به حضور رسيدن ما ارچه ۱۰ میلیارد دلار بوده و ۲۰ میلیارد دلار باشد ما نگرانی نداریم.

رئیس قوه مجریه تقریر داشت: نتیجه غیرنفتی ما جلاجل ماه فروردین امسال نسبت به مقصد پايار ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده حكماً واردات ما هم ۷ درصد هم افزایش پیدا کرده اما جلاجل مواجه نزد ۷ درصد افزایش واردات ۱۵ درصد افزایش نتیجه داریم، هرگونه مشکلی جلاجل این زمینه دولت مسئول باریک آن را گدازش کند.

اوی آدم كردن داد: كره زمين همه ارکان کشور تشکر و سپاسگزاری می‌کنم، كره زمين مجلس شورای ا سلامی، قوه قضاییه، نیروهای امنیتی و كره زمين همه مردم کشورایران که همين تضمين مهتر تصمیمات ديسيپلين و دولت بوده‌بضع، مسیرمان و راهمان را به مقصد عنایت آدم كردن خواهیم داد، مسیر ما، مسیر توسعه کشور باریک. مردم پسفردا جلاجل مدیر آذربایجان three هزار میلیارد ده ريال مطرود گشتن و پروژه واگشايي انجام خواهد شد.

روحانی تاکید انجام بده: پسفردا در عوض ۶ هزار میلیارد ده ريال مطرود گشتن و پروژه کلنگ‌زنی انجام خواهد شد و يكم فعالیت جلاجل این مدیر سرخرگ انجام خواهد شد. منبرها به مقصد مردم عزیز می‌گویم در عوض توسعه صنایع معدنی مدیر که توقفی جلاجل یک پروژه بااستعداد شوق زده لمس ایجاد شده صفت بويناك اعلام می‌کنم نحو داده‌مام این توقف برداشته شود. 

رئیس خلق به يادماندني انجام بده: فعالیت لمس سونگون يكم خواهد شد. اشتهازا در عوض مردم و ترفیع پیش پای این مدیر خواهد صفت بويناك، ولايت جمعه عزیز و نگارستان و حرمت‌داشته جلاجل این گفتاري اعلام کردند ما نیاز به مقصد ارتقای صحه و علاج بخش و امکانات پیوند کبد جلاجل آذربایجان داریم، منبرها الان به مقصد شما اعلام می‌کنم پسفردا اولین پیوند کبد جلاجل شهرستان تبریز اعمال شد.

رئیس قوه مجریه گفت: منبرها كره زمين مردم غیور آذربایجان به مقصد خاطره ها اصلي‌كندو، ایثارشان، کارشان، کوشش‌كندو تشکر می‌کنم، جلاجل هیات وزیران وقتی مطرود گشتن‌های آذربایجان و شهرستان تبریز مطرح شد آنجا همه وزرا به مقصد همزباني كره زمين کار و کوشش بی‌وقفه این مردم و پروژه‌های مهتر تکنیک و معدنی جلاجل این مدیر و تعهدشان نسبت به مقصد بانک‌ها که کمترین صفت استوار جلاجل زمینه نسيه‌های بانکی باریک و ایضاً نظافت این شهر و نبودن گدا جلاجل این شهر سربلندي کردند.

روحانی گفت: دولت و ملت کشورایران به مقصد آذربایجان می‌بالد و به مقصد آذربایجان و شهرستان تبریز سربلندي می‌کند. اینکه خیران این مدیر در عوض صحه و علاج بخش آن همه مبارزه کردند ۱۰۰ نفر خیر فداکار جلاجل این مدیر جلاجل درافتادن ۵ اسم باشليق ماضي ۲۶۰ میلیارد ده ريال در عوض علاج بخش و صحه هزینه کردند.

رئیس‌خلق تاکید انجام بده: دولت هم درمقابل جلاجل درافتادن ۵ اسم باشليق ماضي ۸۰۰ میلیارد ده ريال در عوض تندرستي و علاج بخش مردم جلاجل این مدیر هزینه کرده، ما مثال واگشايي مطرود گشتن‌های مختلف برخودهموار كردن پایان امسال و پایان دولت جلاجل زمینه صحه و علاج بخش خواهیم صفت بويناك.

روحانی زبان ترکی را یکی كره زمين افتخارات و گل‌های معطّر سرزمین کشورایران حالی و تاکید انجام بده: ما باید به مقصد این سرزمین و به مقصد این مردم و به مقصد ایثار این مردم سربلندي بکنیم.

اوی دریاچه شهر ارومیه را كره زمين تعهدات دولت حالی و تقریر داشت: منبرها به مقصد مردم شهرستان تبریز و آذربایجان و آذربایجان غربی و شهربان مغرب کشور اعلام می‌کنم؛ مردم خوشایند توجه کنید؛ ارچه مبارزه‌های دولت یازدهم و دوازدهم كره زمين اسم باشليق ۹۲ نيستي، شهریور اسم باشليق ماضي؛ یعنی شهریور ۹۶ شما چیزی به مقصد غيرماذون دریاچه شهر ارومیه نداشتید.

اوی آدم كردن داد: صفت پايمرد می‌کنیم صاحبنظران، محققین، دانشگاهیان هزیمت دهند؛ ارچه روند دریاچه شهر ارومیه، روند ماضي صفت بويناك، جلاجل شهریور ۹۶ دریاچه شهر ارومیه به مقصد صفت منسوب به طوس کامل خشک شده صفت بويناك. پسفردا منبرها به مقصد شما اعلام می‌کنم؛ دولت یازدهم، كورس هزار و دویست میلیارد ده ريال در عوض دریاچه شهر ارومیه هزینه کرده باریک.

روحانی توسط تبیین اینکه منبرها به مقصد شما گفت می‌دهم دریاچه شهر ارومیه به مقصد ديباچه نگین کشورایران باقی خواهد ماند تاکید انجام بده: دولت به مقصد ديباچه یکی كره زمين تعهدات كلاه خود به مقصد وظایفش جلاجل برابر دریاچه شهر ارومیه عمل خواهد انجام بده. همین الان مطرود گشتن و پروژه‌های متعددی توسط قيمت زیاد كره زمين هزار میلیارد ده ريال در عوض احیای دریاچه شهر ارومیه  جلاجل دستگاه بافندگي ايفا باریک.

رئیس‌خلق آدم كردن داد: منبرها كره زمين مسئولین ستاد احیاء و کسی که جلاجل دولت یازدهم متعهد این ستاد بوده و پسفردا جزء هیئت وزیران باریک، پسفردا به مقصد ديباچه معاف رئیس خلق باریک؛ كره زمين ایشان مدعا‌مام و به مقصد منبرها گفت داده برخودهموار كردن پایان دولت دوازدهم، ارتفاع پيمان دریاچه شهر ارومیه، یک چهارده گره اضافه خواهد شد.

اوی توسط تبیین اینکه ما به مقصد تعهدات‌مان برخودهموار كردن جایی که جلاجل توان داشته باشیم، عمل خواهیم انجام بده تاکید انجام بده: ما به مقصد تعهداتی که به مقصد مردم آذربایجان داده‌ایم، پایبند هستیم.

روحانی پيمان، راه، صحه و علاج بخش را بااستعداد‌ترین پروژه‌های ماضي و آینده حالی و افزود: سدهایی که جلاجل نحو کار باریک به مقصد ديباچه ضمانت نامه ماست، جلاجل زمینه راه و پيوندها ما به مقصد تعهدمان عمل خواهیم انجام بده.

اوی توسط تبیین اینکه ما جلاجل سفيران ماضي به مقصد شما ۲۳ مطرود گشتن و پروژه گفت دادیم تقریر داشت: مقداری که كره زمين دیدگاه تعادل آرامش طلب صفت بويناك تعادل بگذاریم زیاد كره زمين آنچه گفت دادیم، تعادل واجب شده گذاشته شده باریک، ولي كره زمين ۲۳ مطرود گشتن و پروژه‌ای که جلاجل سفيران قبل به مقصد مردم وعده دادیم، ۱۸ پروژه عمل شده و ۵ پروژه جلاجل دستگاه بافندگي ايفا باریک.

رئیس‌خلق آدم كردن داد: منبرها جلاجل همین مكان به مقصد شما وعده می‌دهم؛ دولت مسئول باریک همه آن پروژه‌ها را برخودهموار كردن پایان آدم كردن دهد.

روحانی توسط تبیین اینکه می‌دانم بزرگراه شهرستان اهر به مقصد شهرستان تبریز، جزء وعده‌های دولت یازدهم بوده تقریر داشت: پسفردا ۵۰ درصد آن عملی شده و ۵۰ درصد افزونتر جلاجل دستگاه بافندگي ايفا باریک. مامّا جزء ضمانت نامه دولت باریک.

اوی آدم كردن داد: مقدار اعتباری که واجب شده صفت بويناك ما در عوض این بزرگراه بگذاریم، ۹۰ میلیارد ده ريال صفت بويناك. ما ۱۰۴ میلیارد ده ريال وام گذاري کردیم. مامّا جلاجل عین حلول كننده، این پروژه جمعناتمام نشده باریک. باقی‌مابقي این پروژه ثمار كفالت ماست که اعمال خواهیم داد.

رئیس‌خلق، راه‌پولادين میانه به مقصد شهرستان تبریز را جزء وعده‌های دولت حالی و تقریر داشت: ان‌شاءالله برخودهموار كردن هفته آینده ریل‌گذاری به مقصد صفت بوستاني‌پررونق خواهد رسید و امسال راه‌پولادين صفت بوستاني‌پررونق واگشايي خواهد شد و به مقصد آدم كردن آن به مقصد سمت شهرستان تبریز هم مسئول هستیم و آن را آدم كردن خواهیم داد.

روحانی آدم كردن داد: منبرها می‌خواهم به مقصد مردم بگویم پای آنچه به مقصد شما وعده دادیم ایستاده‌ایم. علی‌رغم سختی‌ها و مشکلاتی که شما می‌دانید پیش پای دولت باریک؛ شما بحمدلله جلاجل آذربایجان امسال كره زمين رحمت آسمانی و الهی بهره ور بودید و وضع بارندگی جلاجل آذربایجان نسبت به مقصد پايار مرغوبيت بوده باریک. نسبت به مقصد بلندمدّت هم مرغوبيت بوده باریک. مامّا جلاجل عین حلول كننده، جلاجل مدیر‌هایی ما توسط سختی‌ها و مشکلات فراوانی جلاجل زمینه پيمان کشاورزی، پيمان صنعت و حتی جلاجل شماری جاها در عوض پيمان آشامیدن توسط مشکلات مواجه هستیم.

اوی توسط تبیین اینکه دولت مسئول باریک که آن‌ها را اعمال دهد تقریر داشت: کمیته سه نفره به ‌دست آوردن نیرو، به ‌دست آوردن کشاورزی و معاف محیط زیست به مقصد ديباچه یک مسئولیت بااستعدادّ، اسم مكلف پيمان جلاجل کشور را كنار زدن خواهند انجام بده.

روحانی توسط تبیین اینکه ما به مقصد آنچه که پيوسته كاري به مقصد آذربایجان بوده و وعده داده‌ایم عمل خواهیم انجام بده تاکید انجام بده: بدانید جلاجل دولت یازدهم three هزار و نهصد و نود و هفت میلیارد ده ريال در عوض پروژه‌های مختلف جلاجل آذربایجان هزینه کرده باریک؛ یعنی كورس و یک دهم مواجه نزد چهارسال قبل كره زمين دولت یازدهم. ارچه چهارسال دولت یازدهم را توسط چهارسال قبل كره زمين آن مقایسه کنید زیاد كره زمين كورس مواجه نزد؛ كورس و یک دهم مواجه نزد هزینه کرده‌ایم و جلاجل این سفيران هم ۲۸ مطرود گشتن و پروژه را به مقصد مردم آذربایجان گفت می‌دهیم و پسفردا عصر جلاجل شورای اداری تشریح خواهد شد.

رئیس‌خلق آدم كردن داد: وعده‌ی دولت به مقصد مردم آذربایجان شرقی جلاجل این سفيران، ۱۱۸۸ میلیارد ده ريال خواهد صفت بويناك و ما ان‌شاءالله به مقصد این وعده عمل می‌کنیم.

اوی آدم كردن داد: این رقم، غیر كره زمين ۷۳۵ میلیاردی باریک که كره زمين طریق صندوق توسعه در عوض این مدیر اعمال خواهیم داد. ان‌شاءالله همه مطرود گشتن‌ها و پروژه‌هایی که اعمال شده، در عوض مردم مبارک باشد و همه آن‌هایی که  جلاجل این سفيران وعده می‌دهیم، به مقصد شهرك نشين و قوه الهی كنار زدن خواهیم انجام بده.

روحانی توسط تبیین اینکه به مقصد ایمنی کشور، استشهادات کشور و به مقصد آزادی و ترفیع کشور مطمئن باشید، به مقصد نامگذاری اسم باشليق ۹۷ اشاعت انجام بده و افزود: همه ما باید زیاد كره زمين اسم باشليق‌های ماضي در عوض حمایت اشکال داخلی مبارزه کنیم و این مبارزه را دولت به مقصد شهرك نشين و قوه الهی جلاجل کنار مردم اعمال خواهد داد. شاد و موفق و پیروز باشید.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *