بیانیه اقتصاددانان وفاخواه به مقصد شورش اسلامی + اسامی

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي اقتصادی خبرگزاری پارس، اسم ستيزه گر بیانیه ۵۰ اقتصاد‌دان کشورمان جرم بخش به مقصد رئیس خلق به مقصد گزارش ها زیر باریک: 

باسمه تعالی

ملت قيد جوان مردانه و انقلابی کشورایران، همانگونه که می دانید جلاجل اسم باشليق های آغازین پیروزی شورش اسلامی، كلنجار همه جانبه ای توسط استکبار جهانی و ایادی آن ثمار میهن عزیزمان تحمیل شد. به مقصد گواهی تاریخ، ورود و محضر جهادی فرزندان شما وعاء بی بدیلی را جلاجل رد شدن كره زمين آن تنش زايي و جادادن كره زمين آن پیمان ایفاء نمود.

اکنون کشور ما جلاجل اعراض كننده یک كلنجار تحمیلی اقتصادی جمعناتمام عیار آرامش طلب گرفته باریک که اگرآثار و عواقب آن كره زمين كلنجار نظامی به مقصد مراتب زیادتر نباشد، بطور فك و یقیین كره زمين آن کمتر نیست، و ديسيپلين استکباری نقشه­ های شومی در عوض ترویج ناامیدی و القاء ناکارآمدی ديسيپلين جمهوری اسلامی کشورایران و ناتوانی جلاجل گدازش مشکلات اقتصادی جلاجل كله دار دارد.

یکی كره زمين ترفندهای كلنجار روانی عدو در عوض ایجاد مهاجرنشين جلاجل مردم شریف و تاثیر منفی ثمار اقتصاد، تحریم نفتی کشور باریک، جلاجل حالی که این امر می تواند به مقصد بهترین مجال مهلت در عوض اقتصاد کشورایران تبدیل شود و واقعا باید كره زمين آن پيشواز کنیم. اینکه مسؤلین امر والامنشي اصلی كلاه خود را به مقصد این موردتوجه کنند که جلاجل هرحال نفت را صادر خواهیم انجام بده بازی جلاجل زمین عدو باریک. آدم كردن کیفیت موجود یعنی فروش نفت در عوض تامین مخزن ها کشور مناجاتگري كردن خدادادی را هدر داده و ما را به مقصد پي عقد كردن خواهد رساند.

این کیفیت آلرژي زا ایجاب می­کند برخودهموار كردن سرينگاه مدیریت جهادی و انقلابی جلاجل اظهاروجود های اقتصادی کشور ساری و جاری گردد.

ملت کشورایران مطمئن باشند که توسط تمسک به مقصد لطف و مددرساني الهی همچون مقام ها شهرستان پیشین كره زمين این محب تآميز نیز توسط پیروزی و سرافرازی و به مقصد صحت رد شدن خواهیم انجام بده.

سوا تردید یکی كره زمين مهمترین علل نوسانات و التهابات کنونی بازارگه سکه و سعر رشد نقدینگی نالايق توسط بخش واقعی اقتصاد و گروهي اتخاذ تدابیری در عوض هدایت صحیح آن به مقصد بخش مولد می باشد.

جايگزين شدن اقتصاد کشورایران جلاجل اعراض كننده یک كلنجار اقتصادی جمعناتمام عیار و اثرپذیری آن كره زمين شوک های خارجی و محروميت اعتماد مردم به مقصد دلیل صور رانت ها و مضارع اقتصادی به مقصد هم محفل جدا شدن تدبیر اقتصادی دولت ثمار نكراء نوسانات افزوده باریک.

گروهي اطمینان به مقصد آینده موجب شده برخودهموار كردن چندی كره زمين بيگانگان در عوض صفت به خاطرسپردني قيمت زروسيم و افزایش دارايي كلاه خود به مقصد خرید سکه و سعر روی آورده و به مقصد دلیل نكراء مسئلت، قیمت این قبیل دارایی ها، ساق دست به مقصد ساق دست جلاجل حلول كننده افزایش باشدکه معیشت عموم مردم را به مقصد مخاطره جدی انداخته باریک.

نوسانات و التهابات ارزی جلاجل حالی يكدلي می­افتد که کشور ما جلاجل مقایسه توسط اكثراً کشورهای كره ارض كره زمين ظرفیت­ها و امکانات اقتصادی بسی زیادتر و سرشاری كام روا باریک.

به مقصد صفت منسوب به طوس همال ما چهارمین تولیدکننده نفت و دارای اولین ذخایرگازی كره ارض هستیم. ایضاً همسنگي جلاجل مناجاتگري كردن و صف آرايي كردن ارزی کشور برپا باریک جلاجل زیادتر اسم باشليق­ها مناجاتگري كردن ثمار صف آرايي كردن فزونی داشته باریک.

توسط صور این امکانات و دارايي ملی دايگي توجه، چرایی رويداد این التهابات ارزی مقام تاخير جدی باریک. پیمان موجود واقعیتی بغير پیامدهای احتمالاً كره زمين جدا شدن مدیریت اقتصادی افرادی نیست که توسط انکار و فرافکنی و نگاه به مقصد دستگاه بافندگي بیگانگان و سوا توجه به مقصد ظرفیت های داخلی لگام امور را جلاجل دستگاه بافندگي دارند.  گروهي توجه به مقصد رهنمودهای رهبری، عمل نکردن به مقصد سیاست های کلان و بندهای اقتصاد مقاومتی و گروهي رعایت شایسته سالاری نادیده انگاشتن و گروهي كاربرد كره زمين خبرگان بالنتيجه و توسط نشاط جلاجل مدیریت کشور و ایضاً بی اعتنایی به مقصد تذکرات اقتصاددانان لبخند دغدغه و دلسوز کشورایران اسلامی كره زمين ویژگی­های رویکرد فعلی مدیریت اقتصادی کشور باریک.

کاهش قوچ خرید و کوچک كشته شدن مربوط به سفر مردم و افزایش نگران کننده شکاف فقیر و غنی كره زمين يكباره مصادیق بارز و نتایج مشهود رویکرد مذکور می باشد که می­تواند آسیب­های اعتقادی را نیز به مقصد كنار زدن داشته باشد. ولايت موسی پي جعفر علیه السلام می فرماید: اوصی والی المسلمین ان لا یفقرهم فیکفرهم. به مقصد حاکم مسلمانان سفارش می­کنم که آنان را فقیر نسازد که جلاجل نتیجه به مقصد کفر آنان بیانجامد.

این جدا شدن مدیریت و تدبیر، ماضي كره زمين بهره ها شخصی و مفاسدی که به مقصد كنار زدن داشته باریک ، عمدتا احتمالاً كره زمين تبعیت دولت كره زمين نسخه های اقتصادی بوده که مع الاسف توسط افرادی تجویز شده باریک که خير علم اقتصاد متعارف را به مقصد نیکویی درک کرده و خير  آشنا درستی كره زمين ماهیت ديسيپلين اقتصادی کشورایران داشته بضع. بدیهی باریک که توسط توجه به مقصد امکانات و ظرفیت های ملی و توانمندی خبرگان کشور، قطعا راه گدازش های کوتاه اختصاصی ( و سریع) و رسا اختصاصی در عوض حالت تغییر اساسی جلاجل کشور صور دارد .

این تغییر فرد توسط كاربرد كره زمين خبرگان مجتهد به مقصد مبانی علم اقتصاد و توانمند به مقصد كاربرد صحیح آن، مجرب و مسلط به مقصد آشنا دقیق كره زمين اقتصاد کشورایران، پاکدست و معتقد به مقصد صفت به خاطرسپردني و صیانت كره زمين بیت المال، دارای روحیه جهادی، مردمی و انقلابی و جلاجل لفظ ایجاد یک مدیریت یکپارچه اقتصادی جلاجل کشور امکان پذیر باریک.

سوا تردید جلاجل میان جوانانی که در عوض دفاع كره زمين اسلام و شورش روح، ثروت و آبروی خودشان را جلاجل اعراض كننده مضرت گذاشتند، نیروهای فراوانی صور دارند که دارای این ویژگی­ها بوده و دردسترس بضع نيرنگ ساز جمعناتمام هستی خودشان را در عوض كرنش و سربلندی ديسيپلين هزینه کنند.جلاجل این لفظ باریک که می توان هم سر و مشکلات را سرينگاه منتفي نموده و امید و اعتماد را به مقصد مردم، جامعه و بازیگران اقتصادی نيرنگ ساز گرداند.

والله المستعان و علیه التکلان

وحید ارشدی، علی امامی‌میبدی، حسین امیری، نعمت الله پناهی بروجردی،محمد مكرم توکلی، فتح‌اله تاری، محمداسماعیل توسلی، ایرج توتونچیان، سید عبدالحمید جايز شمردن، علی جابری، احمد جعفری صمیمی، محمدحسین حسین زاده بحرینی، سید همداستاني حسینی،محمد حیدری، سیداحسان خاندوزی ، محمد زيبنده خلیلیان ، ستايش شده دهقانی ، پرویز داودی، عطاءالله رفیعی آتانی، سید محمد کاظم رجایی، مهدی رجائی، منصور زراءنژاد، علی اصغر صفت پير ، وحید شقاقی شهری، احمد شعبانی، احمد صوت منش، حسین صمصامی، محمودعیسوی، سعید فراهانی، شهرستان توحید فیروزان ، مهدی قائمی مايه، محمد قربانی ،عطاپيشه قلیچ ، هادی قوامی، جعفر قادری، سیدحسن قوامی ،محمد حسین کریم ، محسن کریمی ، محمد کهندل، غلامرضا مصباحی مقدم، محمد علی متفکر آزاد، محمدمهدی مجاهدی، محمد مكرم ثابت شدن نیا، غلامعلی معصومی نیا، همداستاني مقدس، میثم موسائی، سید حسین میر معزی، محمد نصر اصفهانی ،محمد واعظ برزانی ، احمد علی یوسفی.

انتهای پیام/ب

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *