بی‌عملی و راه برون‌رفت كره زمين آن

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي افزونتر دیدگاه خبرگزاری سواره «مهدی فضائلی» کارشناس و تحلیلگر ارشد هم تراز و هم سان سیاسی جلاجل یادداشتی که تعدادی این خبرگزاری فرستادن داشت، نوشت:

نگاهی به مقصد اظهاروجود‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، رخوت و گروهي تحرک واجب شده و به مقصد عبارتی بی عملی را به مقصد وضوح نمایان می‌سازد.
نشاط،پویایی، تحرک و نوآوری تقریبا” فروغی ندارد و چنین سوسویی می‌زند.
حكماً جلاجل این میان اظهاروجود دفاعی کشور استثناست و جلاجل آنجا همچنان تحول و نشاط و سرزندگی را انجام خواهد شد مشاهده نمود و محصولش را جلاجل شکست خليفگي داعش و وثبه نکردن عدو به مقصد دستگاه بافندگي‌اندازی به مقصد کشور دید و ارائه كردن عملكرد انجام بده.
به چه دليل جلاجل اظهاروجود‌های یادشده گواهي نامه اقدام و عمل جدی نیستیم و حرکت چشمگیری مشاهده نمی‌شود؟
جواب به مقصد این سوال، راه یا راه‌‌های برون رفت كره زمين کیفیت موجود را پیش پای ما می‌گذارد و جلاجل این رخوت و جامدشدن، دستگاه بافندگي یافتن به مقصد حرارتی گرمابخش را همين ممکن می‌سازد.
حكماً جلاجل این مشكل سازي مثل اکثر قریب به مقصد همزباني پدیده‌های اجتماعی عوامل متعددی دخول دارد اما به مقصد اقتضای یک یادداشت مطبوعاتی فرد به مقصد كورس عاملی که كره زمين نگاه خشم آلود نویسنده كره زمين بقیه عوامل موثرتر باریک می‌پردازم.
مدیریت و اظهاروجود تصمیم‌گیری و حتی تصمیم سازی کشور تقریبا” جلاجل همه اظهاروجود‌های مذکور پیر و فرتوت باریک!کافی باریک یک پژوهشی بشود برخودهموار كردن این ادعا به مقصد راحتی تاييد كردن گردد.
مدیران پیر،غالبا” محافظه‌کار، فاقد خلاقیت و نوآوری و به مقصد پيرامون كره زمين نشاط و تحرک واجب شده هستند و محصول و خروجی چنین مدیرانی كره زمين قشرگرا خودشان خواهد صفت بويناك.
بنابراین یکی كره زمين راه‌های برون‌رفت كره زمين کیفیت کنونی،”بالنتيجه” كشته شدن تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور باریک.
بدیهی باریک این راه گدازش خير می‌تواند تجویزی تعدادی همه مسئولیت‌ها باشد، خير امکان یکباره آن صور دارد و خير مقصود این باریک که سه گوش” ميانه بالا صحنه مدیران كره زمين بالای ۵۰ اسم باشليق به مقصد زیر ۳۰ اسم باشليق بیاید!
سومین عملي ساختن کیفیت کنونی، مدیران بوروکرات و دیوان‌سالار هستند. مدیرانی که خير احكام به مقصد دلیل سنشان بلکه به مقصد دلیل قسم نگاهشان به مقصد کارها و مدیریت، روالی عادی و روزمره دارند. مدیران کشور غالبا” كره زمين داخل ستاد و حجره‌های غالبا” مجلل به مقصد کشور نگاه می‌کنند و كره زمين راه پيرامون می‌بینند و كره زمين راه پيرامون تصمیم می‌گیرند.
مدیران بوروکرات حداکثر تلاششان ارچه بتوانند این باریک که کارها را “به مقصد” ولی دیگران اعمال دهند و خير “توسط” و “به مقصد” ولی دیگران!
این قشرگرا مدیران ارچه بالنتيجه هم باشند موجودي به مقصد تصمیمات شجاعانه نیستند و جلاجل مقابل کوچکترین مانع تسلیم و زمین‌گیر می‌شوند.
علاج بخش این مشکل نیز اولا” كاربرد كره زمين و میدان‌وام گذاردن به مقصد “مدیران جهادی” جلاجل هر جایی باریک که به مقصد چنین مدیرانی دسترسی داشته باشیم و ثانیا” تربیت چنین مدیرانی.
مدیران جهادی خير احكام كريه‌کوش و مجد بلکه مومن و مسئول، امیدوار و توسط انگیزه، مصمم تعدادی گدازش مشکلات هرچند مهتر باشند، يكرنگي و ولایت دستگاه بافندگي، انقلابی، عدو‌شناس و موجودي جلاجل نمايشگاه و حروف مقدم وجدها توسط مشکلات هستند.
همال مدیران جهادی را خير احكام جلاجل اظهاروجود دفاع مقدس جلاجل eight اسم باشليق كلنجار تحمیلی که همین الآن جلاجل اظهاروجود دفاع كره زمين مزار و اظهاروجود دفاعی کشور و چندی افزونتر كره زمين اظهاروجود‌ها می‌توانیم به مقصد صفت منسوب به طوس جسميت يافته ببینیم.
پیمان کشور ما پیمان عادی نیست که بتوان توسط مدیران عادی و طوق‌های عادی آن را سازمان انجام بده. کشور جلاجل حلول كننده مبارزه جلاجل همه اظهاروجود‌هاست كره زمين اقتصاد برخودهموار كردن سیاست و كره زمين دفاع نظامی برخودهموار كردن فرهنگ و علم لذا تصمیم گیران و تصمیم سازانش باید توسط این پیمان هم آهنگي داشته باشند.
حلقه زدن جلاجل ابتدای یادداشت به مقصد وضوح كلام شد باور منبرها این باریک که تقریبا” همه نظام ارباب رعيتي‌ها كره زمين این كورس بلا سختي می‌برند اما وعاء و تاثیر دولت به مقصد معنای قوه مجریه زیاد كره زمين بقیه باریک؛ هم به مقصد دلیل گوناگوني مربوط به حوزه‌ها و هم گستردگی و حجم دولت. جلاجل این مكان شایسته می‌دانم تجريد به ‌دست آوردن بالنتيجه تعدادی مربوط به حوزه پيوندها و فناوری دانسته ها را به مقصد فال نیک بگیرم و آرزوی موفقیت اوی را ازجمله تعدادی هموار وزیر ها راه چنین تجدید‌نظری داشته باشم.
نظامی که لادگر ثمار داده ها مربوط به بزم رهبر هشتاد ساله‌اش، يوميه قريب ۱۷وقت نما کار جهادی اعمال می‌دهد و جلاجل هر نمايشگاه‌ای که واجب شده باشد (مثل زلزله ) محضر میدانی و غیرتشریفاتی پیدا می‌کند و روحیه‌ای کاملا” امیدوار، باانگیزه و پرنشاط دارد و بالنتيجه‌باور و نخبه‌باور باریک، باید بازوانی هم قشرگرا كلاه خود داشته باشد برخودهموار كردن بتوانند او را درست بسیار کنند.
منصوبان كلاه خود ایشان نیز بعضا” نیازمند چنین تجدید‌نظری هستند هر تا چه وقت جوانگرایی جلاجل انتصابات رهبر فرزانه شورش چون كه جلاجل نیروهای شمخالچي و چون كه جلاجل مسئولیت‌های افزونتر مسبوق به مقصد پيشينه باریک.
به مقصد گمان بنده، حقيرشمردن این كورس نکته می‌تواند تحولی حيرت‌انگیز جلاجل اوضاع کشور به مقصد صور آورد و انبوهی كره زمين ایده ها و راه‌حلهای ابتکاری و آفرينشگري تعدادی گره‌گشایی كره زمين مشکلات را پیش پای کشور بگذارد و وراغ‌های امید را جلاجل قلب اقشار مختلف بویژه جوانان که موتور محرکه و كره زمين مجال مهلت‌های گرانسنگ کشور ما محسوب می‌شوند، تقویت نماید.

انتهای پیام/ز


http://fna.ir/a2ovld
[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *