ترامپ انتهایی ضربه به مقصد حیات سیاسی ایالات متحده جلاجل كره ارض اسلام را ضربت ديده باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس، علی اکبر ولایتی مشاور عالی رهبر معظم شورش اسلامی جلاجل امور بین‌الملل جلاجل مراسم اختتامیه سی و یکمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی که جلاجل صفه ولد‌سینا مرکز همایش‌های شرفه و سیما امشب (۵‌شنبه ۱۴ آذر ماه) برگزار شد، توسط اشاعت به مقصد اینکه وحدت و اخوت كره زمين آموزه‌های بااستعداد دین مبین اسلام باریک، تقریر انجام بده: وحدت و تفرقه به مقصد ديباچه یکی كره زمين عوامل اساسی مؤثر جلاجل اعتلا و مغلوبي امت‌ها مطرح باریک. 

اوی افزود: قرآن کریم، وحدت و پیشگیری كره زمين هرگونه تفرقه و افراد را فلسفه تشریع دین و بعثت انبیاء الهی معرفی کرده و همگان را به مقصد وحدت که عملي ساختن ترقی و تعالی معنوی و مادی مسلمانان جلاجل ابعاد مختلف وجودی باریک، ورا می‌خواند.

مشاور عالی رهبر معظم شورش اسلامی جلاجل امور بین‌الملل به يادماندني انجام بده: کشورهای اسلامی دوران حساسی را سپری می‌کنند، توسط صور علم به مقصد اهمیتِ وعاء وحدت و تفرقه جلاجل تعالی و مغلوبي امت‌ها، پاخيره زن به مقصد دلایل مختلف که عمدتاً احتمالاً كره زمين كورس عنصر بااستعداد «غفلت» و «توق» باریک، همچنان مبتلا تفرقه، بزن بزن و افراد هستند.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه فردا كره ارض اسلام جلاجل اجاره دهنده سیاست‌های ديسيپلين اسم پيش خر و استکبار و ایضاً غفلت مدعا یا ناخواسته چندی كره زمين حکام نوستيز، به مقصد پابماه پيشامدها منغص و مبدا تنش زايي‌های مختلف جلاجل اظهاروجود‌های گوناگون وجودی تبدیل شده باریک که تاکنون نیز به استثناي خسران و پستان، چیز دیگری جلاجل پی‌نداشته باریک. 

ولایتی یادآور شد: هم اکنون وحدت و برادری و تعمیق و تعمیم آن به مقصد جمعناتمام سطرها و طبقه ها مختلف مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، نیاز راهبردی تعدادی رهایی و خیزاب كره زمين پیمان سخت کنونی باریک و تقریب مذاهب اسلامی یکی كره زمين بااستعداد‌ترین مؤلفه‌های زمینه‌عود تمدن اسلامی باریک که یکی كره زمين عود و کارهای بااستعداد آن، وحدت تمامی مسلمانان جلاجل روبه رو دشمنان نوفه‌خورده و استکبار جهانی باریک.

اوی به يادماندني انجام بده: مشکلات و معضلات اسم باشليق‌های اخیر پیمان متلاطمی را جلاجل كره ارض اسلام و بین‌‌الملل و کشورهای اسلام ایجاد کرده باریک، احتمالاً كره زمين كورس عنصر بااستعداد «غفلت» كره زمين هرآينگي‌ها و نیازها و مصلحت ها عالی و ایضاً «توق» قدرتها و وعاء‌آفرینان زیاده‌يابس خارجی و جلاجل رأس ايشان ديسيپلين اسم پيش خر و رژیم صهیونیستی باریک. 

ولایتی آدم كردن داد: مدل‌های ايمن سازي ثبت كننده و ایمنی، اقدامات تنش زايي‌عود، تنش‌های قومی، مذهبی و طريقه ها‌ای و كلنجار‌های نیابتی که جلاجل اسم باشليق‌های اخیر جلاجل كره ارض اسلام و شهربان مغرب آسیا جلي و ظهور داشته‌بضع و نازخرامي‌های به عمد‌ای را جلاجل پیش‌روی امت اسلام آرامش طلب داده‌بضع، هم تراز و هم سان منغص و ناگواری هستند که ریشه آن‌ها را باید جلاجل سیاست‌های استکباری، استعماری و استثماری آمریکا پیدا انجام بده که كره زمين جانب آمریکایی‌ها و متحدان شهربان‌ای‌كندو، عمدتاً جلاجل صوب صفت به خاطرسپردني و تأمین ایمنی رژیم صهیونیستی و فروغ معاملات تسلیحاتی پیگیری انجام خواهد شد.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی اضافه رکد: مدل‌های مذکور، اشارتاً اینکه انسجام جلاجل میان امت اسلام را گريبانگير نابساماني کرده، احیاء و شكل پذيري تمدن نوین اسلامی را نیز توسط نازخرامي مواجه ساخته باریک.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه كره زمين رئيس اسلام تاکنون، آشوب به پا كردن گران و بدخواهان داخلی و خارجی، به مقصد كنار زدن ایجاد افراد و تفرقه‌افکنی جلاجل میان امت مسلم بودند، ديباچه انجام بده: تحولات و به‌تمامی شکل گرفته جلاجل اسم باشليق‌های اخیر، اثر داغ كره زمين دستور كار‌ریزی دشمنان ثمار راهبردهایی جلاجل صوب ترك خوردگي و تعمیق شکاف‌های عقیدتی، قومی، مذهبی، طایفه‌ای جلاجل بین اقشار مختلف جوامع اسلامی باریک.

ولایتی كره زمين اسلام به مقصد ديباچه کامل‌ترین و اجتماع‌ترین دین تعدادی فيلتر بشری غيرماذون سرما و گفت: مسلمانان جامعه بشری باید هوشیاری واجب شده كلاه خود را به مقصد دستگاه بافندگي آورند و توسط الگو خوگرفتن كره زمين آموزه‌های قرآنی و ایضاً سیره و هم نهاد نبوی، جامعه اسلامی را كره زمين كژي و رخوت گرد هم آمدن کنند و اشارتاً ایجاد اتحاد و انسجام درونی، زمینه‌های جهانی كشته شدن آموزه‌های اسلامی را جلاجل جامعه جهانی مهيا آورند، جلاجل این صوب، مسلمانان كره ارض باید توسط وحدت و صفت به خاطرسپردني انسجام درونی، جلاجل رويارويي توسط استکبار جهانی، مقدمات ایجاد تمدن نوین اسلامی را ثمار گرفته كره زمين آموزه‌های قرآنی و هم نهاد و سیره شهر اهل بیت(ع) مهيا آورند.

اوی توسط تبیین اینکه تمدن نوین اسلامی، بدون شك احیاء تمدن اسلامی باریک، افزود: عزايم و شکوفایی آن جلاجل قرمپف چهارم هجری صفت بويناك که توسط ديباچه «رنسانس اسلامی» شناساننده انجام خواهد شد، باآنكه ابتر شدن شکل‌گیری تمدن اسلامی توسط محوریت دین اسلام كره زمين شبه‌جزیره حجاز صفت بويناك، اما جوامع و ملل مختلف جلاجل ترقی و تعالی آن وعاء داشتند. به مقصد همین دلیل كلام‌شده باریک که زبان آن عربی، فکرش ایرانی، خیالش هندی، بازویش ترکی، اما قلب‌وجانش اسلامی و انسانی باریک.

ولایتی آدم كردن داد: تعدادی احیای تمدن اسلامی سعيد جمعناتمام کشورها و ملت‌های اسلامی واجب شده باریک و همه باید جلاجل بازشکوفایی آن شرکت فعال داشته باشند. 

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين یادآور شد: تمدن اسلامی، توسط بعثت پیامبر اعظم(ص) سرخرگ شد و توسط دستاوردهای مختلفی که جلاجل زمینه‌‌های گوناگون ثابت شدن ساخت، توانست جایگاه والایی به مقصد كلاه خود اختصاص دهد، آنچه موجبات ترقی تمدن اسلامی را مهيا می‌آورد، توجه به مقصد جمعناتمام جنبه‌های مادی و معنوی قيد به تفصيل باریک.

اوی كره زمين تمدن‌سازی نوین به مقصد ديباچه احیای تمدن اسلامی غيرماذون سرما و اضافه انجام بده: توسط پیروزی شورش اسلامی، نگاه‌ها به مقصد این فهمید موردتوجه گردیده باریک؛ یعنی احیای كرنش و کرامت بشقاب مسلم جلاجل کنار برخورداری كره زمين دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی که می‌تواند نوید‌بخش ایجاد تمدنی همال باشد و تأکید ثمار عنصر ترقی همه‌جانبه به مقصد‌ديباچه ماهیت واقعی تمدن نوین اسلامی که جلاجل واقع به مقصد معنای تأکید ثمار عنصر حرکت و تعالی جلاجل همه اظهاروجود‌ها و همه جنبه‌های زندگی مادی و معنوی قيد به تفصيل باریک .

ولایتی به يادماندني انجام بده: تمدن نوین اسلامی، تمدنی باریک که اشارتاً پاسخگویی به مقصد نیازهای طبیعی و مادی بشقاب‌ها، پس ازآن معنوی و روحی آنان را به مقصد سمت کمال و فيلتر راهنمایی می‌کند و این ساختارگرايي مقبول که ریشه جلاجل دستور كار‌های بشقاب‌عود اسلامی دارد، خير‌مهجور بُعد مادی و كريه‌افزاری تمدن را نفی نمی‌کند، بلکه به مقصد آن صوب داده و آن را كره زمين آفاتی که قيد به تفصيل گريبانگير آن شده باریک، مثل لاغر‌گرایی، گروهي عاطل ایمنی، نابرابری و فقدان معنی جلاجل زندگی نجات خواهد داد.

اوی تاکید انجام بده: تعدادی رسیدن به مقصد تمدن نوین اسلامی، جلاجل اول باید بدانیم معنی و مفهوم تمدن نوین اسلامی چیست؟ می‌توان ترقی همه‌جانبه را به مقصد‌ديباچه تمدن نوین اسلامی جلاجل نگاه خشم آلود گرفته و تيرخور حرکت اسلامی را ایجاد یک تمدن نوین اسلامی حالی 

ولایتی گفت: درعین‌حلول كننده، باید جلاجل نگاه خشم آلود داشت که ترقی تعدادی همه‌ی کشورها و همه‌ی جوامع مجتهد، یک الگو و یک معنای مطلق يك جهت ندارد، پیمان گوناگون اعم كره زمين پیمان تاریخی، جغرافیائی، جغرافیای سیاسی، طبیعی، انسانی و پیمان زمانی و مکانی جلاجل ایجاد محرزشدن‌های ترقی، اجاره دهنده می‌گذارد.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی یادآور شد: مسوليت مربوط به حوزه‌های علمیه جلاجل پس ازآن معنوی تمدن نوین، پاسخگویی به مقصد نیازهای جدید نسل بالنتيجه شبهت‌زدایی، تربیت کادرهای کلیدی و پرورش بشقاب‌های متقي، توسط نيرومند ساختن و مطلع باریک، وعاء مربوط به حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها جلاجل تمدن نوین اسلامی تعدادی گشايش علم و فناوری و تبدیل كشته شدن كره ارض اسلام به مقصد مرجعیت علمی، اله‌بخشی بها‌های اسلامی دین حنیف تعدادی جمعناتمام جوامع بشری و تعمیق معنویت و بصیرت و ایجاد دوار واجب شده تعدادی استقرار سبک زندگی اسلامی و اشکال شهرستان اندیشه و علوم اسلامی ناب باریک.

اوی توسط تبیین اینکه تمدن نوین اسلامی، تمدنی خدامحور، دین بنیاد و حق‌گراست، گفت: یکی كره زمين ملزومات و راهبردهای بااستعداد آن، ایجاد همگرایی جلاجل كره ارض اسلام باریک. جلاجل حالی که وحدت، زمینه‌عود شكل پذيري تمدن نوین اسلامی باریک، جلاجل این سون تمدن نوین اسلامی نیز بسترساز تحکیم و تقویت اتحاد و انسجام بین مسلمانان و کشورهای اسلامی باریک.

ولایتی توسط اشاعت به مقصد اینکه اکنون موج جدیدی كره زمين بیداری اسلامی ابتر شدن شده باریک، افزود: عقلايي‌گرایی، علم، معنویت، اخلاق، ایمان به مقصد پروردن، خردورزی، مجاهدت، پرهیز كره زمين جمود، ایجاد توانگري عمومی، استقرار منصفي و مبارزه و ابتکار، ارکان تمدن نوین اسلامی باریک، تمدن نوین اسلامی که كره زمين همه ویژگی‌های تمدن الهی بهره ور باریک، ثمار آسه اي اسلام ناب محمدی (ص) شکل گرفته باریک.

ولایتی به يادماندني انجام بده: فردا جلاجل حالی که كره ارض اسلام جلاجل یک دوران جادادن و پیچ تاریخی آرامش طلب گرفته باریک، شكل پذيري تمدن نوین اسلامی و وحدت امت اسلام، توسط مشکلات متعددی همچون فرهنگ مهاجم ديسيپلين اسم پيش خر و مغرب، افراد افکنی جلاجل میان مسلمانان، كلنجار افروزی رديف نظامي‌های تکفیری – تروریستی، ستيزه گري و افراطی‌گری، كژي و کج‌فهمی سیاسی، برتری جویی و انحصارطلبی، طغیانِ مادی نگری جلاجل تفکر جوامع اسلامی و توق ها و آشوب به پا كردن آمریکایی – صهیونیستی جلاجل كره ارض اسلام مواجه باریک.

اوی كره زمين وحدت و همگرایی امت اسلام به مقصد ديباچه پیش نیاز بااستعداد احیای تمدن نوین اسلامی یاد انجام بده و آدم كردن داد: نازخرامي‌های اساسی که هم اینک جلاجل مقابل تمدن نوین اسلامی صور دارد، فقدان رهبری يك جهت، تفرقه وتشتت جلاجل بین صفوف امت اسلامی، ایجاد جریان‌های موازی به مقصد غيرماذون اسلام همچون رديف نظامي های افراطی تکفیری مثل القاعده، داعش و جبهه النصره، ایجاد اسلام آمریکایی جلاجل مقابل اسلام ناب، پروژه اسلام هراسی، توسعه فرهنگ لیبرال دموکراسی مغرب و ترویج فرهنگ ناسیونالیسم قومی، قبیله‌ای و نژادی، افراد‌افکنی بیگانگان بین شیعه و سنی، فراموش وزیر ها مسأله کشورفلسطین به مقصد ديباچه اولویت اولا كره ارض اسلام، خیانت چندی کشورهای نوستيز تازي به مقصد منوي کشورفلسطین و برقراری روابط دیپلماتیک به مقصد لفظ علنی توسط رژیم صهیونیستی و صور این غده سرطانی جلاجل فواد كره ارض اسلام، كژي كره زمين نهضت بیداری اسلامی، گروهي تبعیت تمامی مسلمانان كره زمين الگوی يك جهت مردم سالاری دینی، پشت سر ماندگی علمی، فنی و تکنولوژیکی، تنگ راه، تبعیض و مسافر طبقاتی جلاجل میان مردم و افراد مساحت گرفتن زندگی توسط کشورهای پیشرفته باریک.

مشاور عالی مقام معظم رهبری جلاجل امور بین‌الملل توسط تاکید ثمار اینکه همسنگي قوچ جلاجل شهربان و فواد كره ارض اسلام به مقصد آما ملت‌های مسلم و رديف نظامي‌های مقاومت جلاجل حلول كننده تغییر باریک، تقریر انجام بده: پیمان و کیفیت مذکور یعنی شکست‌های زنجیره‌ای ديسيپلين اسم پيش خر و عناصر و رديف نظامي‌های غيرمشدد به مقصد آن که جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل شكل پذيري و ایجاد آن وعاء کلیدی ثمار كفالت دارد، اشاره با گوشه چشم‌انداز شيوا و امیدوار کننده ای را جلاجل پیش روی شكل پذيري وحدت و زمینه‌سازی صوب بازسازی تمدن نوین اسلامی آرامش طلب داده باریک.

اوی توسط اشاعت به مقصد کیفیت کنونی کشور کشورفلسطین گفت: جمعناتمام توق‌ها و آشوب به پا كردن‌ها و كلنجار افروزی‌هایی که جلاجل كره ارض اسلام اعمال انجام خواهد شد، كره زمين نقالي كردن نظری خاص، احكام جلاجل صوب به مقصد جابجایی سروسامان دادن فهمید کشورفلسطین باریک، این زخم کهنه امت اسلام، و ارتقاء و پشتیبان ایمنی رژیم مهاجم قدس كره زمين طریق ایجاد درگیری‌های درونی بین ملل و مذاهب و فرق مختلف اسلامی و كژي افکار عمومی كره زمين جنایات صهیونیست هاست که مبارزه توسط آن مشي بلندی جلاجل صوب شكل پذيري تمدن نوین اسلامی می‌باشد. 

ولایتی اضافه انجام بده: اکنون افزونتر موجودیتی به مقصد غيرماذون داعش صور ندارد. كره ارض اسلام توسط زمین ‌تكاپو كردن داعش و خلف وعده رفتن خونین‌ترین و بی‌پيشينه‌ترین توق مشترک آمریکا و صهیونیست‌ها علیه كلاه خود که توسط تيرخور به مقصد جابجایی ايمن ساختن کشاندن رژیم غصب كننده صهیونیستی راه‌اندازی شده صفت بويناك، شهرستان بار افزونتر کشورفلسطین را جلاجل رئيس هم تراز و هم سان كره ارض اسلام آرامش طلب داده باریک.

اوی تاکید انجام بده: اخیراً رئیس خلق زیاده‌يابس و بی‌تدبیر و مهاجم آمریکا که كره زمين شکست‌های عوامل وحشی آمریکا، یعنی داعش عصبانی باریک، اقدام به مقصد کاری کرده که اسلافش گستاخی چنین کار بي خردانه‌ای را نداشتند؛ یعنی نحو تبرئه سفارت آمریکا به مقصد قدس را صادر کرده باریک. 

ولایتی آدم كردن داد: آقای ترامپ بداند که این اقدام، انتهایی ضربه به مقصد حیات سیاسی ایالات متحده جلاجل مغرب آسیا و كره ارض اسلام باریک و دیری نمی‌گذرد که هیأت حاکمه آمریکا كره زمين این اقدام پشیمان خواهد شد؛ به دلیل اینکه که غضب یک و نیم میلیارد مسلم را علیه خویش محترق خواهد انجام بده.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *