ترامپ و فروپاشی چیزی بااستعداد‌نمناك كره زمين برجام

[ad_1]

به مقصد شرح احوال مربوط به حوزه احزاب خبرگزاری سواره، علیرضا قربانی کارشناس هم تراز و هم سان سیاسی جلاجل یادداشتی توسط ديباچه «ترامپ و فروپاشی چیزی بااستعداد‌نمناك كره زمين برجام» که جلاجل اختیار خبرگزاری سواره آرامش طلب داد نوشت:

اینکه فرجام برجام چون كه خواهد شد، جلاجل جای كلاه خود اسم مكلف‌ای بااستعداد باریک و هستي پذيري پیش‌بینی‌های رهبر شيوا‌ضمیر و آینده‌نگر درزمينه روال آمریکا توسط این قرارداد نیز شایسته بازخوانی و عبرت‌آموزی باریک، اما به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد، جايگاهها رئیس‌خلق ایالات‌متحده جلاجل برابر ملت کشورایران و ديسيپلين جمهوری اسلامی، نتایجی بسیار بااستعداد‌نمناك كره زمين کنار آمدورفت یا به مقصد گفت دونالد ترامپ، «گسيخته وزیر ها» برجام دارد.

رئیس‌خلق آمریکا جلاجل ماه‌های اخیر و به مقصد‌اسم مورد جلاجل سخنرانی دوال شنبه ۲۲ مهر، اشارتاً حرکت جلاجل مسیر نقض برجام و فشردن هرچه زیادتر گلوی این انباركننده كالا وارزاق، کار بسیار بااستعداد‌تری انجام بده و آن کنار نواختن غطا‌ای باریک که یک جریان سیاسی و رسانه‌ای جلاجل داخل کشور، طی تاچند اسم باشليق اخیر همه والامنشي كلاه خود را تعدادی نقاشی آن به مقصد کار گرفته باریک.

جریان‌ مغرب‌گرا جلاجل اسم باشليق‌های اخیر توسط ثنايا‌گیری كره زمين فضایی که بعضی سیاست‌های ابل «کدخداپنداری» آمریکا ایجاد انجام بده، مبارزه زیادی به مقصد مصرف داد برخودهموار كردن روی رخصت ايمن سازي ایرانی آمریکا، ماسکی جذاب و متحد شدن‌داشتنی بگذارد و بی‌انصافی باریک ارچه بگوییم جلاجل این کار ناچیز‌توفیق بوده باریک. این جریان توسط كاربرد كره زمين رسانه‌های پرتعدادی که حكماً ازنظر شمارگان حرفه ها چندانی تعدادی ذكرخير ندارند، هر آنچه جلاجل ارائه تصویر واقعی آمریکا مؤثر باریک را به مقصد تیغ مميزي سپرد و کوچک‌ترین مسائلی که می‌توانست به مقصد بَزَک وزیر ها رخصت رژیم ایالات‌متحده کمک کند را به مقصد زیباترین شکل برجسته ساخت. «امضای کری وثیقه باریک» را به مقصد تیتر اولا تبدیل انجام بده و مبارزه وسیعی به مقصد مصرف دادند برخودهموار كردن حتی شعار «اجمال ثمار آمریکا» را جلاجل مراسم رسمی مبارزه توسط استکبار جهانی به مقصد «اجمال ثمار استکبار» تحریف کند.

جلاجل درافتادن سالیانی که كره زمين میدان یافتن جریان مغرب‌مضروب می‌گذرد، يوميه تصاویر گاه جمعناتمام‌ورقه مقامات آمریکایی به مقصد شکل و شیوه‌ای که گویا خیلی به مقصد کشورایران و ایرانی ارادت دارند، روی پیشخوان فصل نامه‌فروشی‌ها روبروي هم قرار گرفتن اشاره با گوشه چشم رهگذران به مقصد نمایش درآمد برخودهموار كردن توسط تکرار و تکرار و ذكرخير و تاليفات، «شیطان» را لباس «فرشته» بپوشانند. حتی ۲۸ مرداد و سالروز کودتا علیه دولت ملی مصدق هم، وعاء آمریکا جلاجل حمایت كره زمين دیکتاتوری پهلوی را به مقصد مميزي سپردند برخودهموار كردن گردی ثمار رنگ و لعاب پرده بزک شده كره زمين آمریکا ننشیند.

هرچند میان دیدگاه دولت تدبیر و امید و جریان مغرب‌گرا جلاجل قسم نگاه به مقصد آمریکا تفاوت جدی صور دارد، اما متأسفانه سیاست‌های حالت‌شده و حتی اعلام‌شده دولت جلاجل اسم باشليق‌های اخیر، احتمالا كره زمين هراس آسیب رسیدن به مقصد جریان مذاکره توسط مغرب و آمریکا به مقصد خلف وعده یافتن جریان مغرب‌گرا و درنتیجه شکل‌گیری پرده جدید و واحد وزن معادل كره زمين رخصت کریه شیطان کمک کرده باریک. ایضاً بعضی اقدامات لفظ گرفته جلاجل نظام ارباب رعيتي‌های دولتی مثل برخوردی که توسط کشتی حامل کمک‌های کشورایران به مقصد مردم کشوریمن جلاجل ماه‌های ابتدایی ناآرامي لفظ گرفت و كلام شد که تلفن و سفارش به ‌دست آوردن خارجه هنگام ولادت آمریکا جلاجل آن تصمیم تأثیرگذار صفت بويناك، یا ناچیز‌لطفی‌هایی که جلاجل مقاطعی تعدادی جلب اعتماد آمریکا نسبت به مقصد حمایت كره زمين جبهه مقاومت لفظ گرفت، رخصت‌پردازی واحد وزن معادل كره زمين آمریکا را جلاجل داخل کشور تقویت انجام بده.

بااین‌حلول كننده ماضي‌ها ماضي باریک و جايگاهها اخیر دولتمردان را باید به مقصد‌شمار دیدگاه واقعی آن‌ها نسبت به مقصد ایالات‌متحده گذاشت و اشارت به مقصد بدعهدی و دشمنی آمریکا توسط مسئولان اجرایی را به مقصد فال نیک گرفت.

ارچه به مقصد رئيس این مقاله ها برگردیم، می‌بینیم که جايگاهها اخیر رئیس‌خلق آمریکا علیه کشورایران و یاد وزیر ها كره زمين کشورایران به مقصد‌ديباچه «ملت تروریست»، پنجه‌ای باریک که پیش كره زمين همه، اثر زخم آن ثمار رخصت کسانی می‌نشیند که روزگاری تعدادی بسته تروریستی یازده سپتامبر شماله شيوا کردند. متأسفانه جلاجل رسانه‌های جریان مغرب‌گرا جلاجل این روزها هیچ اشارت‌ای به مقصد این توهین رئیس‌خلق آمریکا به مقصد ملت کشورایران نشد. شاید نوعی تف سربالا صفت بويناك که كره زمين آن پرهیز شد. حكماً توقف خستگی كره زمين این جریان نباید داشت، حتماً این طوق و منش همچنان آدم كردن می‌یابد و کمترین مبارزه جریان مغرب‌گرا این خواهد صفت بويناك و هست که همه کاسه‌کوزه‌ها را كله دار كس رئیس‌خلق فعلی آمریکا بشکند و توسط «دیوانه» مكان نواختن او به مقصد تطهیر مايه ديسيپلين ایالات‌متحده آدم كردن دهد.

یاد وزیر ها كره زمين کشورایران به مقصد‌ديباچه ديسيپلين دیکتاتوری هم احتمالاً بااستعداد‌ترین ترکش‌هایش به مقصد جریان سیاسی می‌خورد که همین فعلاً توسط رأی مستقیم مردم، جلاجل اکثر مبادی قوچ كره زمين دولت و شوراهای بیحد كره زمين شهرها و بخشی كره زمين مجلس محضر دارند. این یعنی اینکه وقتی حکومتی مثل ديسيپلين سیاسی آمریکا را جایگاه کدخدایی می‌بخشیم و به مقصد رویش لبخند می‌زنیم، یادمان باشد که ممکن باریک توسط چنین ناسزاهای سیاسی كره زمين جانب رئیس بدون شك ديسيپلين نواخته شویم. نقض عهد و ناسزاگویی رئیس‌خلق آمریکا و آنچه ثمار كله دار برجام می‌آید، باغ ها این فایده را دارد که احتمالاً تردید بعضی‌ها جلاجل باروح غیرقابل‌اعتماد توافق داشتن آمریکا را منتفي سازد.

رئیس‌خلق فعلی آمریکا، مثل افزونتر رئیسان جمهوری سابق آن کشور، حتی مثل اوباما که بعضی گمان می‌کردند، «مؤدب» باریک، توسط حمایت كره زمين آشوب به پا كردن ۸۸ فروسو ديباچه «شورش خضرا»(!)، جلاجل حالی حکومت کشورایران را دیکتاتور می‌خواند و هم‌زمان تركيب جعلی موردنظر دیکتاتورهای قبیله‌های حاکم ثمار کشورهای عربی درزمينه «خلیج‌سواره» را حل ناشدني می‌کند که جلاجل هیچ‌کدام كره زمين متحدان شهربان‌ای آمریکا جلاجل شهربان و به مقصد‌اسم مورد ثور شیرده سعودی، دموکراسی و رأی مردم بامعني و مفهومی ندارد.

درحالی‌که تقریباً هیچ بشقاب آلات لهو و باانصافی حتی جلاجل هیئت‌حاکمه آمریکا، تردید ندارد که بنیان‌جادادن القاعده و به مقصد اعتراف كلاه خود ترامپ، بنیان‌جادادن «داعش» دولت ایالات‌متحده باریک، اما او توسط وقاحت جمعناتمام کشورایران را به مقصد حمایت كره زمين رديف نظامي تروریستی القاعده داراي اتهام می‌کند و هم‌زمان ثمار جنایات وسیع سعودی‌ها علیه مردم بی‌معاذ کشوریمن اشاره با گوشه چشم می‌پوشد، بلکه كره زمين آن حمایت می‌کند.

پاخيره زن ثمار آنچه گذشت، هرچند تشدید دشمنی‌های تاریخی آمریکا علیه مردم کشورایران و ديسيپلين جمهوری اسلامی و لگد ترامپ زیر کاسه برجام و گشايش تحریم‌ها ممکن باریک جلاجل مقطعی به مقصد اذیت زیادتر مردم کشورایران منتهی شود، اما اسیدی که رئیس‌خلق آمریکا روی این پرده بزک‌شده جلاجل کشورایران پاشید، و رخصت واقعی سردمدار ديسيپلين اسم پيش خر را مثل ماضي نمایان ساخت، مدعا یا ناخواسته به مقصد آما مردم و ديسيپلين جمهوری اسلامی جلاجل داخل کشور و اظهاروجود بین‌الملل باریک؛ و حكماً آنکه بی‌توجه به مقصد آدم كردن دشمنی‌ها مسیر خوش خدمتي كردن را طی می‌کند، جریان شفاف شورش اسلامی باریک که برخلاف میل و خواهان شدن امریکا، روزبه‌دوال پرچمش بالاتر و مربوط به حوزه نفوذ و محبوبیتش گسترده‌نمناك انجام خواهد شد.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *