ترتیبات جدید تأمین سعر به مقصد منظور واردات پشت بام كره زمين ادراك پذير كردن مندرج سفارش

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس به مقصد حمل كره زمين روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳‏‏/۹۷ ناقل ۲۵‏‏/۱‏‏/۱۳۹۷ جلاجل اجرای مصوبه شماره۶۳۷۹۳‏/ ت ۵۵۶۳۳هـ ناقل ۱۶‏/۵‏/۱۳۹۷هیئت وزیران بدینوسیله ترتیبات جدید درخصوص تأمین سعر به مقصد منظور واردات را پشت بام كره زمين ادراك پذير كردن مندرج سفارش ‏/ مندرج خدمتگزار و تایید گواهی مندرج آماری كره زمين صیانت سازمان نظارت سعر بانک مرکزی و توسط تاکید ثمار رعایت كلكسيون دستورالعمل ها ارزی به مقصد گزارش ها زیر به مقصد داده ها می‌رساند:

۱‏- تأمین سعر در عوض گشایش تعادل اسنادی، مندرج حواله گر (وصولی) اسنادی و اعمال حواله ارزی به مقصد منظور واردات کالاهای اولویت اولا تبار مندرج سفارش صادره كره زمين صیانت وزارت صنعت، كان و تجبر به مقصد نرخ اعلامی كره زمين صیانت این بانک امکان پذیر خواهد صفت بويناك.

۲‏‏‏‏- تأمین سعر در عوض گشایش تعادل اسنادی، مندرج حواله گر (وصولی) اسنادی و اعمال حواله ارزی به مقصد منظور واردات سایر کالاها (اولویت دوم تبار مندرج سفارش صادره) كره زمين طریق بازارگه دوم سعر جلاجل سامانه ديسيپلين یکپارچه معاملات ارزی( نیما) لفظ می پذیرد.

three‏- علاوه ثمار سرچشمه ها باروح اشاعت جلاجل بندهای ۱ و ۲ مقام تامین سعر می تواند سرچشمه ها ارزی محصول برداري كره زمين نتیجه ، موجودی حسابهای ارزی مشتریان و خرید سعر كره زمين بانک باشد.

four‏- تأمین سعر صوب گشایش تعادل اسنادی، مندرج حواله گر(وصولی) اسنادی و اعمال حواله ارزی راجع خرید‌های کالایی ‏- خدماتی یا صرفاً خدماتی به مقصد گزارش ها ذیل توسط رعایت سایر ضوابط  بالاخص مضمون آكروبات “ب” بخش اولا كلكسيون دستورالعمل ها ارزی امکان پذیر خواهد صفت بويناك:

هزار) درخصوص خرید‌های صرفاً خدماتی و یا بخش خدماتی خریدهای کالایی – خدماتی پيوسته كاري به مقصد بخش غیر دولتی مادام ميله ۹۰۰۰۰۰یورو یا معادل آن به مقصد سایر ارزها، تأمین سعر كره زمين طریق بازارگه دوم، شمار ارزی واردکننده و سعر محصول برداري كره زمين نتیجه محصوله و كارها درصورت ارائه تاییدیه وزارتخانه ‏/ نظام ارباب رعيتي ذیربط امکان پذیر می‌باشد.

ب) درارتباط توسط بخش دولتی جلاجل لفظ بايسته به ‌دست آوردن ذیربط جلاجل تمامی مناسبت ها و محض اين كه نگاه خشم آلود كره زمين ميله ۹۰۰٫۰۰۰ یورو مراتب بایستی به مقصد صفت منسوب به طوس موردی كره زمين این بانک خبرجويي شود.

۵‏- گشایش تعادل اسنادی، مندرج حواله گر(وصولی) اسنادی و اعمال حواله ارزی به مقصد منظور واردات به مقصد پرسپكتيو آزاد تجاری‏-تکنیک و خصوصی اقتصادی كره زمين مقام سعر محصول برداري كره زمين نتیجه، شمار ارزی واردکننده و بازارگه دوم سعر ، پشت بام كره زمين اعمال مندرج‌سفارش و رعایت بخش اولا كلكسيون دستورالعمل ها ارزی امکان پذیر می‌باشد.

۶‏‏‏‏- جلاجل تباني توسط حواله های صادره پشت بام كره زمين يادآوري كردن این بخشنامه، مهلت ارائه مدافع برج دريايي حواله‌های مذکور، حداکثر سه ماه كره زمين تاریخ صدور حواله‌ ارزی تعیین می‌گردد. ضمناً مهلت ارائه تصديق گمرکی راجع حواله‌های ارزی كره زمين تاریخ صدور اعلامیه تأمین سعر حداکثر به مقصد اختصاصی كورس ماه خواهد صفت بويناك. 

۷‏- جلاجل مواردی که سعر مربوطه توسط این بانک تأمین، لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر سه ماه كره زمين تاریخ تأمین سعر می بایستی مدافع برج دريايي به مقصد آن بانک ارائه شود. درصورت گروهي اعمال حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک وظيفه دار باریک سعر مربوطه را به مقصد این بانک عقب گرد دهد.

eight‏- تامین سعر راجع گشایش اعتباراسنادی، مندرج حواله گر(وصولی) اسنادی و حواله ارزی به مقصد منظور خرید و فروش محصوله و خدمتگزار كره زمين هر کشور به مقصد کشوردیگر و ترانزیت محصوله میسر نمی‌باشد.

۹‏- تأمین سعر راجع مابقی مبلغ ها اعتبارات اسنادی گشایش یافته مادام تاریخ ۱۵‏/۵‏/۱۳۹۷ که دارای گواهی مندرج آماری تایید شده می باشند، تبار قسم نرخ سعر مندرج جلاجل گواهی آميختن لفظ خواهد پذیرفت.

پيروي: درمواردی که مابقی صفت تبليغاتچي اعتباراسنادی به مقصد نرخ روزاعلامی این بانک تامین می گردد (ثمار مبنای هر دلار معادل۴۲۰۰۰ریال)، واجب شده باریک جلاجل هنگام ظهرنویسی مدافع برج دريايي، مراتب به مقصد دائم الخمر حمایت اسم پري زده کنندگان و تولیدکنندگان نیز منعکس شود.

۱۰‏- تخصیص سعر مطابقت آكروبات۱۵ كره زمين تصویبنامه شماره ۴۳۵۳‏/ت۵۵۳۰۰هـ ناقل ۲۲‏/۱‏/۱۳۹۷كره زمين تاریخ ۱۶‏/۵‏/۱۳۹۷ کان لم یکن تلقی انجام خواهد شد.

۱۱‏- ادراك پذير كردن وثایق مطابقت دستورالعمل ها ارزی ، درخصوص کالاهای اولویت اولا بایستی ثمار مبنای نرخ سعر اعلامی این بانک و جلاجل سایر مناسبت ها ثمار مبنای نرخ اعلامی جلاجل سامانه معاملات الکترونیکی سعر به مقصد نشانی ets.pbn.web لفظ پذیرد.

۱۲‏- جلاجل تباني توسط چگونگی تخصیص سعر و صدور گواهی مندرج آماری جلاجل شکل بخشنامه پیوست اقدام و هماهنگی واجب شده را توسط سازمان نظارت سعر این بانک به مقصد عمل آورند.

انتهای پیام/ب

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *