حامیان دولت توسط برجسته‌وزیر ها حواشی می‌خواهند مردم را كنار زدن نخود سیاه بفرستند/مجموعه‌ای معاند مقاصد وامدار و سیاسی جلاجل پیش گرفته‌بضع

[ad_1]

دليل‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم و اندام کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار پارلمانی خبرگزاری سواره توسط اشارت به مقصد برجسته وزیر ها مباحث پانویس‌ای و تبدیل ايشان به مقصد هم تراز و هم سان اصلی جامعه كره زمين صیانت رسانه‌های حامی دولت اظهارداشت: جلاجل اخبار توسط موضوعی که درزمينه برخورد نیروی انتظامی لفظ گرفت باید بگویم که کسانی که غیر جهانتاب و متأسفانه سوا بررسی فهمید اظهارنظرهایی کرده‌بضع و به مقصد اظهاروجود‌هایی جسارت و چقدر کرده و هجوم آوردند کار اشتباهی کردند.

اوی افزود: ممکن باریک كره زمين این اتفاقات جلاجل کشور رخ بدهد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی وظبقه دارد که توسط جرائم مشهود برخورد کند و توسط جرائم غیر مشهود به مقصد ديباچه ضابط قوه قضاییه و به موجب ماموریتی که پیدا می‌کند برخورد واجب شده را داشته باشد.

ذوالنور آدم كردن داد: امر به مقصد قومگرايي و نهی كره زمين منکر حرام توشه باریک که به مقصد لفظ لسانی کار همه مردم باریک و جلاجل لفظ نیاز به مقصد برخورد بيرون كره زمين مناقشه لسانی و تذکر شفاهی نظام ارباب رعيتي‌های وظيفه مند ورود پیدا می‌کنند که اولین رينگ چرخ نیروی انتظامی باریک.

نماینده مردم قم جلاجل مجلس در عرض تاکید انجام بده: جلاجل قانون كيفر يافتن اسلامی در عوض گروهي رعایت جامه زنان هندي اسلامی مجازاتی مشخص تعیین شده باریک و پرده داران به مقصد ديباچه یک امر قانونی جلاجل کشور اسلامی ما محسوب انجام خواهد شد.

اوی اضافه انجام بده: ارچه کسانی این حریم را نقض کردند مثل نماز نخواندن و روزه نگرفتن نیست قانون که جلاجل این اخبار نمی‌گوید به انگيزه نماز بخوان یا روزه بگیر اما فهمید پرده داران سرما اجتماعی  دارد لذا نظام ارباب رعيتي‌های ذیربط موظفند کار كلاه خود را اعمال دهند.

«بنده معتقدم ارچه ما بی‌حجابی و یا بدحجابی می‌بینیم و نیروی انتظامی برخورد نمی‌کند تریبون‌ها باید مطالبه‌گری کند که چريدن توسط ايشان برخورد نمی‌شود لذا نیروی انتظامی کار كلاه خود را اعمال داده باریک«

ذوالنور آدم كردن داد: ممکن باریک نیروی انتظامی و مأمور آن خطایی کند مثل همه نظام ارباب رعيتي‌ها که ممکن باریک خطاهای انسانی كره زمين بيگانگان كله دار بزند. ارچه چنین اتفاقی افتاد نیروی انتظامی ارکان و اجزائی دارد که کاملا همه ايشان جلاجل این ارکان پیش‌بینی شده باریک و فرماندهی، بازرسی و وقايه مفروضات و بخش نظارتی عقیدتی سیاسی آن وظایف مشخصی دارند و ارچه ماموری خطایی کند كره زمين کانال‌های مختلف رسیدگی به مقصد خطای او ممکن باریک لذا کسانی که این كله دار و صدای اجتماعی را ایجاد کردند ابل کردند چريدن که باید مسیر كلاه خود را طی می‌انجام بده و یقیناً نیروی انتظامی كره زمين خطای مأمور كلاه خود نمی‌گذرد.

اندام کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی مجلس جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود به يادماندني انجام بده: چندی فرد به مقصد كنار زدن شکستن طاقاری هستند که بهيمه ها‌ای در عوض يورش و هجوم به مقصد ديسيپلين و ارکان آن و مسئولان آن را مهيا کنند.

ذوالنور در عرض یادآور شد: کسانی که انتظاركش بهيمه ها‌های اینگونه هستند قطعاً نیت خیر ندارند بلکه توسط تا چه وقت تيرخور این کار را اعمال می‌دهند.

این نماینده مجلس دهم جلاجل آدم كردن گفتاري كلاه خود تاکید انجام بده: یکی كره زمين منوي ها این ردياب كره زمين بيگانگان این باریک که نگاه خشم آلود مردم را كره زمين مشکلات اصلی برگشته کنند یعنی مردم ارچه پسفردا راجع به مقصد وعده‌هایی که دولت و آقای رئیس خلق داد كره زمين يكباره چرخیدن گردون صنعت، تکنولوژی و سانتریفیوژها، رفع بیکاری و در عرض تنگ راه و تسریع جلاجل اسم مكلف ازدواج و خیلی كره زمين وعده‌هایی که در عوض جمعيت وزیر ها رأی مردم داد اما پسفردا ما می‌بینیم آنچه که Four-5 اسم باشليق هنگام ولادت دولت را گرفت فهمید برجام صفت بويناك که امریکا توسط یک تیپ پايين آمدن می‌زند و آن را كره زمين بین می‌سرما. بنابراین این بيگانگان سعی می‌کنند هم تراز و هم سان غیرعقلی و فرعی و مواردی که اهمیت ندارد را جلاجل جامعه بولد و برجسته کنند و مردم را درواقع به مقصد كنار زدن نخودسیاه بفرستند.

اوی آدم كردن داد: تيرخور اولا این بيگانگان كژي افکار عمومی كره زمين هم تراز و هم سان اصلی کشور و افزونتر تيرخور ايشان تضعیف نظام ارباب رعيتي‌های ذیربط جلاجل ديسيپلين باریک.

ذوالنور افزونتر تيرخور این ردياب كره زمين بيگانگان را ضدیت و خصومت توسط آموزه‌های دینی خواند و تاکید انجام بده: چندی آمدند و مايه امر به مقصد قومگرايي و نهی كره زمين منکر را مطرح کردند که پوشيدگي باید قوانین آن باروح بازنگری آرامش طلب گیرد و مناقشه پرده داران را مطرح کردند توسط این هرآينگي دین واصل جنگ جو شدند.

اوی جلاجل خاتمه گفت: کسانی که نسبیت به مقصد آموزه‌های دینی فهم و درک واجب شده را ندارند و سوا مهارت اظهارنظر می‌کنند و یا اینکه عنادی دارند، پسفردا انتظاركش مجال مهلت جلاجل این زمینه‌ها هستند که توسط این حصارهای دینی که جلاجل نسل بالنتيجه ما كاستن باریک درگیر شوند، بدون شك چیزی که كره زمين ابتدای شورش تاکنون همه دشمنان ما علیه آن فعال بودند، لذا این فهمید کاملاً صوب‌گیری‌های وامدار و سیاسی صفت بويناك و امیدواریم كره زمين این مقوله‌ها جلاجل آینده تکرار نشود.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *