نبا پیشنهاد رسانه‌ای باریک؛ حمایت كره زمين نبا ایرانی

[ad_1]

خبرگزاریی پارس ـ كره زمين بدون شك ابتر شدن که سابقه هسته ای کشورایران گشوده شد، عدو به مقصد كنار زدن آن صفت بويناك که کشورایران را به مقصد موضوعی جعلی و دروغی مهتر مشغول کند. ایراد اتهام و عملیات روانی شهرك نشين آسه اي دستور كار هسته ای کشورایران می‌توانست ملت و دولتمردان ما را كره زمين تمرکز ثمار هم تراز و هم سان اساسی و باروح نیاز در عوض ترقی کشور و به شدني زندگی مردم همچنين دارد و به مقصد موضوعی موردتوجه سازد که مگراين كه مجال مهلت‌سوزی حاصلی نداشته باریک‌.

رسانه‌های کشور جلاجل مدیریت افکار عمومی و وجدها ملی توسط این مشکل، نقشی بسیار بااستعداد داشته و دارند؛ به مقصد طوری که می‌توان گفت تيرخور سناریوپردازی‌های مغرب جلاجل مشكل سازي هسته‌ای غالباً واتاب یافتن جلاجل رسانه‌های داخلی بوده باریک‌.

به چه علت اكثراً مردم ما كره زمين بین وزرا باید فرد به ‌دست آوردن امور خارجه و كورس سه به ‌دست آوردن افزونتر را بشناسند و توسط غيرماذون وزرای مربوط به حوزه اشکال و اشتهازا آن هم جلاجل اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی غریبه باشند؟

رسانه های کشور جلاجل مقطعی کوتاه كره زمين حيات تازه يافتن ۱۵ ساله این سابقه، توسط خودآگاهی و سناریوخوانی به مقصد وجدها توسط این مشکل پرداختند؛ به مقصد طوری که توسط مدیریت صحیح کوشیدند مشکل هسته ای كره زمين اولویت برون مرز شده و جلاجل مربوط به حوزه نبا، ضریب واقعی و زيبا توسط وزن كلاه خود را داشته باشد.

توسط این حلول كننده باید اذعان داشت که جلاجل زیادتر این دوران، اكثراً رسانه‌های داخلی، به مقصد برجسته‌سازی کاذب مشکل هسته‌ای پريان داده و توسط گرته‌برداری كره زمين کنش‌های رسانه‌ای مغرب، ناخواسته اوی را جلاجل رسیدن به مقصد اهدافش بسیار داده‌بضع‌.

یکی كره زمين این كنترات دادن به مقصد اسم باشليق های روی کارآمدن دولت یازدهم و دوازدهم یعنی زمانی پيوسته كاري می شود که برجام جلاجل فضيلت تکوین صفت بويناك. جلاجل این سالها جلاجل فواصلی کوتاه كره زمين سنه پذیرش برجام مادام سنه نام نهاده شده به مقصد ايفا و عاريت انتخابات آمریکا و اعلام نگاه خشم آلود نهایی ترامپ درزمينه پایبندی کشورایران به مقصد برجام و مادام هم اکنون، هم افکار عمومی و هم اقتصاد کشور معطل برجام بوده باریک.

جالب آن که شماری رسانه های کشور که جلاجل دوران نام نهاده شده به مقصد تغییر و هم زمان توسط يورش آمریکا به مقصد کشورافغانستان و کشورعراق جلاجل نهایت بی‌اعتنایی توسط این وقایع ايمن سازي بشری روال و جلاجل بديل کوچکترین مناسبات سیاسی و گفتمانی جلاجل مربوط به حوزه سیاست داخلی را فروسو ديباچه فریبنده «پیام دوم خرداد» جامه زنان هندي می دادند، به مقصد یکباره قاپو‌های خبری كلاه خود را به مقصد برون مرز كره زمين مرزها گشودند و نسبت به مقصد نیازها و اولویت های داخلی غفلت یا تغافل ورزیدند.

توسط این وصف ارچه بپذیریم که بهره ها ملی، ریل قطار رسانه ای کشور باریک و كژي كره زمين آن به مقصد زیان افکار عمومی جمعناتمام خواهد شد، به مقصد وضوح باید گفت که كمرويي رسانه ای جلاجل پیگیری مطالبات عمومی و اصلی و وانهادن ايشان مادام اكتسابي نتیجه ای فرضی كره زمين برجام، کج راهه ای كره زمين ابتر شدن غيرعادلانه و بی‌فرجام بوده باریک‌.

راستی به چه علت اكثراً مردم ما كره زمين بین وزرا باید فرد به ‌دست آوردن امور خارجه و كورس سه به ‌دست آوردن افزونتر را بشناسند و توسط غيرماذون وزرای مربوط به حوزه اشکال و اشتهازا آن هم جلاجل اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی غریبه باشند؟بی اسم متكلف شرط این سعيد آن باریک که توسط صور ناآرامي فراگیر رکود و اشتهازا کنونی، مكانها وزارت امورخارجه جلاجل رئيس و جلاجل مقابل، رویدادهای مرتبط توسط وزارتخانه های تخصصی مربوط به حوزه اقتصاد و اشتهازا جلاجل انتهای بهم نماه آرامش طلب نگیرد.

تحول جلاجل مربوط به حوزه های اصلی کشور زمانی روی می دهد که مطالبات عمومی به مقصد سمت تصمیمات بااستعداد اقتصادی تغییر صوب یابد و افکار عمومی به مقصد جای پیگیری آن گونه به مقصد آن گونه اعلام نگاه خشم آلود ترامپ جلاجل به دفعات بيرون رفت كره زمين برجام یا باقی درنگ كردن جلاجل آن، تاریخ و زمان تصمیمات سرنوشت‌عود وزرای اقتصادی را تعقیب کنند.

توقف بعدی كره زمين رسانه ها آن باریک که صدق آميز و فارغ كره زمين غافل كردن و بزرگنمایی‌های ژورنالیستی به مقصد مردم بگویند باقی درنگ كردن یا بيرون رفت ترامپ كره زمين برجام ، واقعاً چقدر جلاجل اقتصاد کشورایران كاستن باریک؟

اكثراً رسانه‌های داخلی، به مقصد برجسته‌سازی کاذب مشکل هسته‌ای پريان داده و توسط گرته‌برداری كره زمين کنش‌های رسانه‌ای مغرب، ناخواسته اوی را جلاجل رسیدن به مقصد اهدافش بسیار داده‌بضع‌.

لازمه جواب به مقصد این پرسش، وجدها توسط سوال دیگری باریک و آن این که كره زمين زمان اجرای برجام مادام به مقصد حلول كننده، کیفیت اشکال و اشتهازا کشور به مقصد روبروي هم قرار گرفتن رفته یا عقبگرد داشته باریک؟ ارچه جلاجل این مربوط به حوزه ها كره زمين مسیر اصلی كلاه خود خلف نشسته‌ایم که نشسته‌ایم، به چه علت هنوز باید باقی درنگ كردن ترامپ جلاجل برجام یا بيرون رفت اوی كره زمين آن را بااستعداد بدانیم؟ 

مگر خير آن که رهبر فرزانه شورش اختصاصی ها پیش همه ما را به مقصد قبول این واقعیت فراخواندند که : «کلید گدازش مشکلات اقتصادی جلاجل لوزان و ژنو و نیویورک نیست».

جلاجل اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی، به مقصد یاد داشته باشیم که نبا نیز پیشنهاد راهبردی ایرانی و حمایت كره زمين آن جلاجل وزن وام گذاردن به مقصد اولویت های داخلی كره زمين یک سون و اجتناب كره زمين غفلت زدگی نسبت به مقصد ايشان كره زمين افزونتر سون باریک‌، کمک مادام وقتی رسانه ها افکار مردم و مسوولان را پی جلاجل پی به مقصد هم تراز و هم سان اصلی کشور موردتوجه نسازند و نسبت به مقصد غفلت و تغافل كره زمين ايشان آگهی ندهند، مثال تمرکز ملی ثمار اولویت ها نخواهیم صفت بويناك.اکنون توسط اله كره زمين این شاخص راهبردی جلاجل کلام رهبر شورش، کار رسانه های ملی باریک که كره زمين جریان اصیل مطالبات مردمی آن هم جلاجل عمل كننده و محل ريزش آبرودخانه به دريا اصلی كلاه خود صیانت و كره زمين به مقصد كژي کشیده كشته شدن این مطالبات توسط سناریوهای وارداتی گریز کنند. 

مادام وقتی اشاره با گوشه چشم رسانه در عوض گشاده گره های اقتصادی به مقصد دستگاه بافندگي بیگانه باشد، خير فرد گشایشی لفظ نخواهد گرفت، بلکه گره ثمار گره افزوده خواهد شد.

حمایت كره زمين نبا داخلی را ثمار آسه اي مطالبات درونی کشور دریابیم‌.

کرمرضا پیریایی

معاف دبیر مجمع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *