خوشرو: تحریم‌های آمریکا نقض آشکار قوانین بین‌الملل هستند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری پارس، «غلامعلی خوشرو»، نماینده کشورایران جلاجل دائم الخمر ملل متحد جلاجل یادداشتی تعدادی فصل نامه گاردین، تحریم‌های آمریکا را نقض آشکار قوانین بین‌الملل خوانده باریک. 

«خوشرو» جلاجل این یادداشت توسط اشارت به مقصد هشدارهای «دونالد ترامپ»، رئیس‌خلق آمریکا به مقصد کشورهای افزونتر درزمينه تجبر توسط کشورایران نوشته این اولین شهر بار باریک که یک اندام شورای ایمنی دائم الخمر ملل کیهان را راجع پایبندی به مقصد قطعنامه این شورا و خير نقض آن، تنبیه می‌کند.

اسم ستيزه گر کامل این یادداشت به مقصد گزارش ها زیر باریک:

تعدادی نخستین شهر بار جلاجل تاریخ دائم الخمر ملل متحد، آمریکا اقدام به مقصد كيفر يافتن ملتها جلاجل سراسر كره ارض کرده باریک: خير به مقصد دلیل نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای ایمنی ، بلکه به مقصد دلیل پایبندی به مقصد آن. قطعنامه ۲۲۳۱ توسط اجماع جلاجل شورای ایمنی توسط همه اعضای دائم (كره زمين يكباره كلاه خود آمریکا) به مقصد تصویب رسید .

پشت بام كره زمين اینکه آمریکا زیاد كره زمين یک اسم باشليق برجام را توسط باسرعت خواهی و تقاضای امتیازات یک جانبه هسته‌ای  و غیر هسته‌ای به مقصد متمايل گرفته صفت بويناك، عقبه جلاجل سنه  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، دولت ترامپ كره زمين برجام بيرون شد. همزمان ترامپ توسط امضای یک فرمان ریاست جمهوری تحریم‌های معلق شده توسط برجام را مجدداً برپا انجام بده . جلاجل نتیجه، توافقی که محصول برداري مذاکرات گسترده و مجمل جلاجل زیاد كره زمين یک هزل گويي ماضي صفت بويناك و توسط قطعنامه ۲۲۳۱  باروح تایید جهانی آرامش طلب گرفت، اکنون توسط اجرایی كشته شدن اولین پيرامون كره زمين تحریم های آمریکا جلاجل این هفته، جلاجل اعراض كننده خطرساز جدی آرامش طلب گرفته باریک .

قطعنامه ۲۲۳۱ ثمار «تقویت و تسهیل توسعه روابط تجاری و اقتصادی عادی توسط کشورایران » به مقصد ديباچه بخش اساسی كره زمين برجام تاکید می‌کند و كره زمين همه دولتها می‌خواهد که آن را ايفا کرده و دسترسی کشورایران به مقصد تجبر، تکنولوژی، تامین کشورمالی و انرژی را پشتیبان نمایند و كره زمين اقداماتی که برجام را تضعیف می کند، بپرهیرند. آمریکا به مقصد هم محفل سایر مشارکت کنندگان جلاجل برجام، مسئول شده باریک که كره زمين حالت سیاست‌هایی که  قصد آن دردمند شدن مستقیم یا غیر مستقیم ثمار عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی توسط کشورایران باشد، اجتناب کند . توسط صور این اکنون دولت ترامپ کلیه کشورهایی  را که توسط کشورایران ثمار ازاصل تعهدات كلاه خود هم‌پیشگی اقتصادی می‌کنند تيرخور آرامش طلب داده باریک .

برون داد آمریکا كره زمين برجام و حالت مكرر تحریم ها ، نقض اساسی تعهدات حقوقی این کشور به موجب منبع ملل متحد باریک که مستوجب مسئولیت بین المللی باریک . جامعه بین المللی باید جلاجل مقابله توسط این تهدیدات و چقدر به مقصد نظم حقوقی بین المللی بایستد .

اقدام دولت ترامپ كره زمين طریق تهدید به مقصد مقابله بمثل گیری اقتصادی كره زمين کشورهایی که به مقصد روابط اقتصادی كلاه خود توسط کشورایران آدم كردن می دهند، به مقصد معنای كاربرد كره زمين اقتصاد این کشوربه ديباچه یک ابزارجنگ باریک . این اقدام مقابله توسط دیپلماسی و تا چه وقت جانبه گرایی باریک، یک فراخواني اشکار به مقصد رويارويي و خير هم‌پیشگی ، و یک فراخواني تعمدي تعدادی دستاويز به مقصد منطق قسر باریک به مقصد جای دستاويز به مقصد قوچ منطق . به مقصد دلیل  این روال تهدید کننده و بی پروا دولت ترامپ ، وظيفه مند پیامدهای مقعد آن خواهد صفت بويناك، و لذا این دولت باید تعدادی نقض اساسی و آشکار تعهدات كلاه خود ثمار ازاصل برجام، و نتایج اقدام متخلفانه كلاه خود مغایر توسط منبع ملل متحد و صفت پست بین الملل و به مقصد دلیل اضرار ها و آسیب های غیر دايگي مال و مكنت به مقصد کشورایران و روابط تجاری آن وظيفه مند شناساننده شود.  

جلاجل حالی که آژانس انرژی اتمی جلاجل ۱۱ شرح احوال دورودورنگ ای كلاه خود پایبندی کشورایران را  تایید کرده باریک، عملکرد آمریکا قبل كره زمين برون داد این کشور كره زمين برجام و كره زمين يكم مقعد بوده باریک . اقدامات آمریکا نقض آشکار و مستمر اسم ستيزه گر و روح و تيرخور  برجام بوده باریک . نهادها و آژانسهای زیر كلكسيون دولت آمریکا موكدانه و به مقصد صفت منسوب به طوس مستمر شرکت ها را ازانجام  هر نوع فعالیت اقصادی توسط کشورایران نهي كردن می کرده و كره زمين این کار بي اشتياق می کردند.

برون داد دولت ترامپ كره زمين  برجام یک فاجعه تعدادی دیپلماسی تا چه وقت جانبه بوده   و زخم عمیقی ثمار تعادل ابتکارات دیپلماتیک مانند آن جلاجل آینده  خواهد صفت بويناك . شبح  یکجانبه گرایی افراطی، خودکامگی مطلق و گروهي مشارکت جلاجل نهادهای اساسی جهانی ، خير  مهجور کشورایران بلکه کل ملت ها را تهدید می کند . جلاجل این هجا زمانی رهیافت راضی وزیر ها ترامپ به مقصد امید اینکه این بادوبوران نیز سپری شود، رهیافتی پایدار محسوب نمی شود.ثمار این باور هستیم که هر یک كره زمين اعضای جامعه بین المللی فریضه دارند که جلاجل مقابل بی قانونی و گروهي رعایت حاکمیت قانون جلاجل روابط بین الملل ایستادگی کند، بویژه كره زمين طریق بی اجاره دهنده وزیر ها چنین اقدامات غیر مسئولانه و وظيفه مند وكالت دادن چشم قانون شکن به مقصد دلیل نتایج اقداماتش .

 

جلاجل حلول كننده تکمیل…

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *