عدو زمانه ات را بشناس

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي افزونتر رسانه‌های خبرگزاری پارس، «مهدی فضائلی» تحلیلگر هم تراز و هم سان سیاسی جلاجل یادداشتی نوشت: 

مبحث عدو شناسی را می توان به مقصد سطرها مبانی، راهبردی، تاکتیکی(تکنیک) و مصداقی تقسیم انجام بده و هر مساحي كردن را به مقصد تفصیل باروح مناقشه و گفت و شنود آرامش طلب داد.
جلاجل این امکان میخواهم احكام به مقصد یکی كره زمين مصادیق سنه اقدامات عدو بپردازم.مصداقی که ریشه جلاجل مبانی روال عدو دارد و کاملا” مبتنی ثمار راهبردهای او تعیین و كنار زدن می شود.
تردیدی نیست که پسفردا جامعه ما توسط مشکلات لمس كردني اقتصادی و معیشتی روبروست و فارغ كره زمين آمارها و نمودارها، گرانی و تورم ،کاهش قيمت زروسيم ملی و افزایش مسافر طبقاتی را به مقصد وضوح مشاهده و کاملا” درک و لمس می کند.
جلاجل وجدها توسط این واقعیت منغص، روال عدو اسم ابله باریک؟بی تفاوت، تائب یا کاملا” فعال و کنشگر؟
مشاهده عملکرد و مكانها دولتمردان ديسيپلين اسم پيش خر، رسانه های غيرمشدد به مقصد جبهه عدو و مسافت این جبهه جلاجل داخل کشور واقعیت دیگری را جلاجل کنار این واقعیت منغص نمایان می سازد و آن دستور كار ریزی و مبارزه بی وقفه در عوض حداکثر ثنايا برداری كره زمين این پیمان باریک.
عدو جلاجل به دفعات این مصداق مشخص چون كه می کند؟
نخستین روال عدو جلاجل این به دفعات، دمیدن جلاجل این مشكل سازي و مهتر‌نمایی آن باریک.
همه ما تفاوت عاطل(ادراک) و واقعیت را می‌دانیم و جلاجل ميراث ها مختلف آنرا بکار می بریم.
ایمنی و عاطل ایمنی، تنگ راه و عاطل تنگ راه، لهيدگي و ادراک كره زمين لهيدگي و دهها باروح افزونتر لزوم تفکیک واقعیت و عاطل یا ادراک كره زمين آن واقعیت را شيوا می کنند.
این تفاوت هنگامی به مقصد آما واقعیت و هنگامی به مقصد آما عاطل تغییر می‌کند و عوامل متعددی جلاجل این مشكل سازي دست اندازي دارند.
جلاجل به دفعات واقعیت مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، دستور كار عدو، تشدید این مسافر به مقصد آما عاطل كره زمين این واقعیت باریک.
اما اقدام عدو جلاجل این مشکل خاص به مقصد عملیات روانی و مدیریت ادراک مسدود نمی شود.عدو توسط كاربرد كره زمين عوامل نفوذی كلاه خود جلاجل به مقصد هم نواختن بازارگاه و تشدید پیمان نیز فعال باریک؛این چهارمین اقدام عدو جلاجل قطع شده کنونی باریک.
کمیاب یا نایاب و جلاجل نتیجه گران كشته شدن شماری کالاها و اقلام مثل پوشک و موردها شوینده جلاجل مواقع خاص که موجب عصبانی كشته شدن مردم می شود كره زمين يكباره اقدامات واقعی و مکمل عملیات روانی باریک که باغ ها باید نسبت به مقصد آن مشکوک صفت بويناك!
سومین مبارزه عدو را می توان جلاجل تحریک و تهییج مردم به مقصد بیانات های میدانی مشاهده انجام بده.
دی ماه اسم باشليق ماضي و تیرماه اسم باشليق جاری مثال تحرکاتی كره زمين این قسم بودیم که هر تا چه وقت توسط هوشیاری مردم و بیانات های به مقصد وقت گذراني و زيرك سیستم های امنیتی و انتظامی خنثی شد لیکن نباید نسبت به مقصد آن غفلت انجام بده و آنرا صفت انحصارطلب شده حالی.
چهارمین و آخری مبارزه هدفمند عدو جلاجل این زمینه که می‌خواهم به مقصد آن اشاعت کنم، قاتل غلط وام گذاردن جلاجل به دفعات منشا این مشکلات و راه گدازش آن باریک.
جلاجل شرایطی که مردم توسط یک مشکل واقعی ، لمس كردني و فراگیر درگیر هستند، معرفی وزیر ها یک نهاد یا یک مقام به مقصد ديباچه مقصر و در عرض ارائه راه گدازش غلط می تواند بسیار مقعد باشد.
عدو پسفردا مبارزه می کند مقصر موقعیت کنونی را رهبری ديسيپلين معرفی کند و راه گدازش را هم جلاجل بیرون مرزها و صرفا” مرتبط توسط سیاست خارجی ديسيپلين جستجو نماید.
حاکی مقامات رسمی آمریکا و رژیم صهیونیستی، محورهای کاری رسانه های بیگانه و متأسفانه مكانها شماری دلبستگان و احیانا” واپس داخلی به مقصد بیگانگان، مالامال باریک كره زمين چنین القائاتی!
توزیع نابخردانه سکه، تصمیمات غلط جلاجل به دفعات پول بيگانه، سوءاستفاده ها جلاجل ماجرای مندرج سفارش خودرو و تلفن هم محفل، سرگردانی نقدینگی صاحب منصب ای و بدهی های سرگيجه بانکی و دهها باروح ریز و شنيع افزونتر چون كه ربطی به مقصد رهبری و سیاست خارجی ديسيپلين دارد؟
اندکی تاخير و تمركزفكر و پرسشگری حكمت آميز جلاجل آنچه عدو یا رسانه های غيرمشدد به مقصد وضوح می گویند، یا توسط کانال ها و ه های نامعتبر مجازی اشکال و توزیع می شود و یا مسافت داخلی جبهه بیگانه مدعی می شود کافی باریک برخودهموار كردن روال عدو جلاجل این مشکل مبتلابه را به مقصد درستی بشناسیم و جلاجل روبه رو آن بیانات صحیح و به مقصد هنگام داشته باشیم.

** شيوع يافتن همزمان جلاجل فصل نامه جام شهر جم

انتهای پیام/ز

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *