هزل گويي‌هفتادی‌ها به چه نحو حججی شدند

[ad_1]

مجله پارس‌مفرش؛ میثم صابری: رهبر معظم شورش اسلامی ۲۲مردادماه جلاجل بیانات كلاه خود جلاجل جمهور اقشار مختلف مردم توسط اشارت به مقصد مأیوس كشته شدن عدو كره زمين پیروی جلاجل كلنجار فرهنگی، فرمودند: «[دشمنان] حتّی كره زمين كلنجار فرهنگی هم مأیوس‌بضع. ببینید؛ جلاجل دهه۷۰ که هزل گويي كورسّم شورش ما صفت بويناك، یک حرکت فرهنگی خباثت‌آلودی علیه کشور ما سرخرگ شد که بنده بدون شك‌هنگام ولادت اسم مكلف تهاجم فرهنگی را مطرح کردم، اسم مكلف شبیخون فرهنگی را مطرح کردم، تعدادی اینکه بالنتيجه‌ها حواسشان باشد، چشمشان همچنين باشد، مردم بدانند. یک حرکت وسیع فرهنگی علیه کشور ما جلاجل هزل گويي ۷۰ سرخرگ شد؛ فعلاً شما نگاه کنید؛ متولّدین هزل گويي ۷۰ پسفردا دارند می‌روند به مقصد‌ديباچه مدافع مزار روح می‌دهند، كله دار می‌دهند و نیرو می‌دهند؛ نعششان برمی‌گردد! چون كه کسی این را رابط می‌زد؟ جلاجل بدون شك دورانی که آن تهاجم وسیع فرهنگی صفت بويناك، این گل‌ها جلاجل بوستان جمهوری اسلامی شکفته شدند، این گياه‌ها روییدند، حججی‌ها درست شدند؛ پشت بام ما جلاجل كلنجار فرهنگی پیروز شدیم و عدو جلاجل كلنجار فرهنگی شکست خورد.»[۱]

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای كره زمين لمحه استقرار جلاجل جایگاه مقام رهبری ديسيپلين اسلامی، توجه جدی به مقصد خنثی وزیر ها فنون و توق‌های عدو داشته‌بضع. ایشان اولین هشدارها را نسبت به مقصد توق جدید عدو که عبارت كره زمين «تهاجم فرهنگی» صفت بويناك به مقصد گوش مردم رساندند و بعدها توسط تعبیر «شبیخون فرهنگی» ابعاد و وسعت زیادتر این خطرساز را گوشزد کردند و کوشیدند مادام توسط «تبیین و روشنگری» هوش مردم و مسئولان را نسبت به مقصد سنجش هواهای متنوع و پیچیده عدو شيوا سازند.

معظم‌له جلاجل تعریف مقوله «تهاجم فرهنگی» پشت بام كره زمين ناکام درنگ كردن عدو جلاجل اظهاروجود نظامی و رویکرد به مقصد اظهاروجود فرهنگ، جلاجل دیدار توسط فضلای مربوط به حوزه علمیه قم جلاجل هفتم آذر ۱۳۶۸ گفتند: «یک جبهه‌بندی عظیم فرهنگی که توسط سیاست، صنعت، زروسيم و توسط انواع و اقسام تضمين هم نشين باریک، الان مثل یک سیلی راه افتاده که توسط ما بجنگد. كلنجار هم، كلنجار نظامی نیست. بسیج عمومی هم جلاجل آنجا هیچ تأثیری ندارد و آثارش هم طوری باریک که ما مادام به مقصد كلاه خود بیاییم، محبوس شده‌ایم» [۲]
رهبرمعظم شورش مقوله فرهنگ را «اشاره با گوشه چشم اسفندیار» ملت‌ها معرفی کرده و تهاجم فرهنگی را چونان یک بمباران شیمیایی می‌دانند که نامحسوس و سوا سروصدا منفجر انجام خواهد شد و اثرات ناگهانی وزیانباری برجای می‌گذارد، معرفی کردند: «فرض کنیم جلاجل یک ساحت یک بمباران شیمیایی منفجر شود یا بیفتد که احدی نفهمد که این بمباران اینجا افتاد. پشت بام كره زمين هفت هشت وقت نما می‌بینید لفظ‌ها و دستگاه بافندگي‌های همه تاول ضربت ديده باریک. تهاجم فرهنگی عدو به مقصد صورتی باریک که شما ناگهان كره زمين مدرسه‌های ما، جلاجل خیابان‌های ما، جلاجل جبهه‌های ما، جلاجل مربوط به حوزه علمیه ما، جلاجل آموزشگاهها و دانشگاه‌های ما نشانه‌های آن را خواهید دید.»[۳]

اما توسط صور جمعناتمام خرجیهای عدو تعدادی تسخیر روح و جسم جوانان ایرانی به مقصد‌ولی انواع و اقسام ابزارهای شبیخون فرهنگی مثل ماهوار، پخش گسترده محتواهای غیراخلاقی و شبهات ناپخته‌کننده بنیان‌های معرفتی جوانان و يورش به مقصد مبانی دینی جلاجل فضای اینترنتی و… رویش گل‌های بوستان شورش اسلامی که كره زمين میان متولدان هزل گويي هفتاد بودند و ظهور آنان جلاجل هزل گويي ۹۰ و جلاجل عزايم تهاجم فرهنگی عدو، اثر داغ داد که عدو نتوانسته باریک جوانان مؤمن و و انقلابی کشورایران را كره زمين شليطه پرمهر و برکت این شورش مستثنا کند.

رهبر معظم شورش اسلامی بارها جلاجل بیانات كلاه خود به مقصد این مشكل سازي تاکید فرموده‌بضع که جوانان امروزی جلاجل انقلابی‌گری و دلبسته توافق داشتن به مقصد منوي‌های رسا ولايت خمینی(ره) چیزی کمتر كره زمين جوانان هزل گويي اولا شورش ندارند. رویش و ظهور شهدای مدافع مزار این مشكل سازي را به مقصد تاييد كردن رساند که جوانان امروزی که آماج شدیدترین تهاجم فرهنگی آرامش طلب داشته‌بضع، توانسته‌بضع توسط اجامر آهنین كلاه خود جلاجل این میدان نبرد پیروز و سر به زير شدن بیرون بیایند.

همچون جوانان نسل اولا شورش که تعدادی دفاع كره زمين شورش اسلامی، كره زمين بدون شك يكم كلنجار تحمیلی، سینه كلاه خود را جلاجل روبه رو عدو بعثی و جمعناتمام حامیان آن‌ها درق کرده و توسط نوشته روح كلاه خود مانع كره زمين واصل كشته شدن کوچک‌ترین ساييدگي‌ای به مقصد کشورایران شدند، جوانان هزل گويي هفتادی نیز توسط درک و معرفت بالای كلاه خود، كره زمين بدون شك آغازین روزهای محضر تروریست‌های بین‌المللی جلاجل کشورسوریه و کشورعراق، نقشه عدو را فهمیده و تعدادی دفاع كره زمين اسلام و برترشدن كره زمين داير كردن شهر سنگر دفاع كره زمين وطن جلاجل همدان و شهرستان کرمانشاه و شهرستان تهران، توسط محضر جلاجل فراسوی مرزها به مقصد دفاع كره زمين دین و کشور بپردازند.

این رشد فرهنگی پوشيدگي اتفاقی نيستي. هزل گويي هفتادی‌ها جلاجل دورودورنگ‌ای مدير اماكن متبركه شده بودند که جمهوری اسلامی جلاجل اعراض كننده شدیدترین حملات اعتقادی، كره زمين داخل و برون مرز کشور صفت بويناك.

جلاجل مسافر اسم باشليق‌های ۷۰ مادام ۷۶ جریانی جلاجل کشور شکل گرفت که جلي اجتماعی و سیاسی كلاه خود را به مقصد پشت بام كره زمين ۷۶ موکول انجام بده. این معشر که بعدها به مقصد‌ديباچه «تنقیح‌طلبان» شناساننده شدند، جلاجل دوران جلي حاکمیت سیاسی‌كندو ثمار شئون مختلف اجرایی کشور، كره زمين طریق کودتای خزنده مطبوعاتی و رسانه‌ای مبارزه کردند مادام بنیاد‌های عقیدتی و فکری و فرهنگی شورش و ديسيپلين اسلامی بلکه كره زمين آن فراتر، بنیاد‌های دینی اجتماعی را سست کنند.

ازاصل کار این مجموعه، ساخت و ترویج شبهات مختلف و منتشر ترس دادن آن جلاجل ابعاد وسیع جلاجل رسانه‌ها صفت بويناك مادام بدین‌ترتیب به مقصد عقيده كلاه خود، ضربان فکری جامعه را کنترل نموده و بنیاد‌های حاکمیت كلاه خود را محکم کرده و پوشيدگي ديسيپلين اسلامی را گريبانگير افول نمایند.

جلاجل این میان هجمه به مقصد «فرهنگ پردل وجرات» كره زمين بااستعداد‌ترین محورهای فعالیت تنقیح‌طلبان جلاجل دوران سیاه دوم خرداد صفت بويناك که بخشی كره زمين توهین‌های این عناصر جلاجل ذیل آورده انجام خواهد شد:

هزار) عبدالکریم جبرائيل: فرهنگ پردل وجرات، ستيزه گري‌آفرین باریک. ارچه کشته كشته شدن آسايش خواه شد، کشتن هم آسايش خواه انجام خواهد شد. [۴]

ب) اکبر گنجی: پیامبر جلاجل قرص كامل و حنین و… شمشیر زد… اما آیا كلنجار‌های جبهه حق علیه باطل پیامدهای ناخواسته یا آثار وضعیه به مقصد كنار زدن ندارد؟ ستيزه گري، ابن ستيزه گري باریک و درخت ستيزه گري، میوه‌هایی سواي ستيزه گري به مقصد شهرستان بار نمی‌آورد. هیچ‌کس حق ندارد به مقصد محض اين كه اینکه كلاه خود را حق و دیگران را باطل می‌داند، دستگاه بافندگي به مقصد ستيزه گري بزند و جلاجل صدد نابودی مخالفان كلاه خود كره زمين طریق حذف شدني فیزیکی برآید.[۵]

اما توسط صور این هجمه گسترده عناصر فکری غيرمشدد به مقصد عدو جلاجل شکل مطبوعاتی که به مقصد «نشريات ادواري‌های زنجیره‌ای» قومگرايي شدند، ناگهان یک جریان فرهنگی خودجوش جلاجل سراسر کشور به مقصد راه افتاد که موجب شد جوانانی که جلاجل جستجوی حقیقت هستند، را كره زمين میان آذريون سنگین رسانه‌ای عدو به مقصد سمت فروغ لمعان هدایت کنند.

«راهیان فروغ لمعان» ديباچه حرکت مهتر و عظیم فرهنگی صفت بويناك که توسط محضر جوانان جلاجل نواحي جنگی متبرک به مقصد محضر شهدای آخرالزمانی سیدالشهدا (علیه‌السلام)، آنان را توسط آنچه جلاجل دفاع مقدس ماضي باریک كره زمين نزدیک آشنا کند.

محضر رهبر معظم شورش اسلامی جلاجل ایام نوروز ۷۸ جلاجل شهربان عملیاتی شلمچه موجب شد این حرکت مهتر تعدادی واکسینه وزیر ها نسل بالنتيجه جلاجل روبه رو سم‌پاشی‌های خامه‌های آلوده عناصر عدو جلاجل چندی مجلات داخلی که عملاً به مقصد پیشگاه عدو تبدیل شده بودند، شتابی دوچندان بگیرد.

جوانان و نوجوانانی که به مقصد‌جای قراردادبستن ایام تعطیلات نوروز جلاجل نواحي نيك پيمان و جو یا مراکز سیاحتی، ترجیح می‌دهند مادام تعدادی پیوند قلوب كلاه خود توسط جوانان نسل پیش كره زمين كلاه خود که تعدادی استشهادات پسفردا آنان روح كلاه خود را نوشته کردند، مبهوت کیلومتر را پیموده و هرساله جلاجل گرمای طاقت‌فرسای خوزستان به مقصد تجدید بیعت توسط شهدا بپردازند.

رهبر فرزانه شورش اسلامی جلاجل بخش دیگری كره زمين بیانات اخیر كلاه خود فرمودند: «یک كلنجار فرهنگی راه انداختند جلاجل هزل گويي ۷۰ و بخشی كره زمين هزل گويي ۸۰، تعدادی اینکه افتخارات دفاع مقدّس را به مقصد فراموشی بسپرند، و اصرار داشتند ثمار این. [امّا] جمهوری اسلامی یک قلقّاوری لين را به مقصد صور آورد، یعنی حرکت به عمد راهیان فروغ لمعان. راهیان فروغ لمعان یک قلقّاوری باریک؛ یک قلقّاوریِ قوچِ لين باریک. میلیون‌ها بالنتيجه راه افتادند رفتند جلاجل جبهه‌های كلنجار، جلاجل آن کانون معرفت و قدس، جلاجل آن کانون فداکاری، آنجا دیدند که چون كه وضعیّتی بوده باریک و چون كه اتّفاقاتی افتاده باریک؛ [برایشان] گزارش ها دادند و جلاجل ماجرای دفاع مقدّس آرامش طلب گرفتند. آره، جمهوری اسلامی این باریک؛ مدافع مزار تربیت می‌کند؛ راهیان فروغ لمعان راه می‌اندازد؛ معتکفین جلاجل زمين پيما را -که تقریباً همه هم بالنتيجه‌بضع، به مقصد‌ديباچه یک نماد عالی تضرّع و قداست- به مقصد صور می‌آورد؛ این‌ها که [قبلاً] نيستي؛ پشت بام ما جلاجل كلنجار فرهنگی ثمار عدو پیروز شدیم. جلاجل كلنجار نظامی هم ما پیروز شدیم»[۶]

 

پی‌نوشت:

۱- http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40273
2- فرهنگ و تهاجم فرهنگی، برگرفته كره زمين گفتاري مقام معظم رهبری، چاپ اولا، دائم الخمر مدارک فرهنگی شورش اسلامی، تابستانه ۱۳۷۳، ص ۱۲٫
Three- فرهنگ و تهاجم فرهنگی، برگرفته كره زمين گفتاري مقام معظم رهبری، ص ۱۲٫
Four- www.mashreghnews.ir/information/184059
5- www.mashreghnews.ir/information/184059
6- http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40273

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *