زلزله به مقصد‌شهر تهران رسید/ نیروهای امدادی و درمانی رژيمان جلاجل دردسترس‌باش کامل هستند/ مادام کنون یک مصدوم شرح احوال شده باریک/ ترافیک سنگین جلاجل راه‌های اصلی شهر تهران/ نکاتی که باید جلاجل هنگام رويداد زلزله رعایت کنید

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار صحه و علاج بخش خبرگزاری سواره؛ دقایقی قبل زمین لرزه‌ای توسط قوچ ۵٫۲ ریشتر جلاجل شهر تهران عاطل شد. کانون این زلزله توسط قوچ ۵٫۲ ریشتر، مشکین دشت اول گدايان و معركه گيران مدیر البرز صفت بويناك.

ثمار ازاصل اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه شهر تهران زمان دقیق رويداد زلزله وقت نما ۲۳:۲۷ دقیقه بوده باریک.

ثمار ازاصل اعلام مرکز اورژانس اعلام کرده باریک مردم شهر تهران اشارتاً صفت به خاطرسپردني خونسردی كره زمين گرد آمدن جلاجل مقام های غیر ایمن خودداری کنند.

زلزله علاوه ثمار شهر تهران، جلاجل قم، قزوین، گیلان و شهر اراک نیز عاطل شده باریک. قوچ زمین لرزه ۵٫۲ ریشتر اعلام شده باریک.

************************************

 

۰۲٫۱۲/ نجار، رئیس ستاد مدیریت ناآرامي:
جلسه شورای مدیریت ناآرامي كره زمين دقایق ابتدایی زلزله تشکیل شده باریک و نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی، آمادگی كلاه خود را اعلام کرده‌بضع.
مشکل خاصی صور ندارد و اوضاع آرامش جو باریک و مسئلت می‌کنیم مردم استشهادات كلاه خود را صفت به خاطرسپردني کنند.
جمعناتمام نظام ارباب رعيتي‌های شهر تهران و البرز دردسترس‌باش هستند.
خوشبختانه هم‌اکنون آمادگی نسبی به مقصد صور وارد به ذهن و امیدواریم مشکل خاصی پیش نیاید.
شرح احوال شده جلاجل پمپ بنزین‌ها ازدحام خواهد شد پیش وارد به ذهن و آفتاب زدگي را توسط گالن نیز می‌برند؛ مسئلت می‌کنیم كره زمين دریافت آفتاب زدگي جلاجل‌ گالن مستثناً پرهیز کنند و كره زمين ازدحام و مسدود وزیر ها معابر خودداری کنند.
مردم درصورت امکان جلاجل كاشانه و فضای سرپوشيده نباشند و جلاجل لفظ امکان بیرون كره زمين ارج داشتن، جلاجل پارک‌ها و کناره معابر مستقر شوند.
جلاجل شهر تهران جای خاصی در عوض شغل رسمی اضطراری پیش‌بینی نشده و مردم هرگاه فضاهای وسیعی صفت بويناك می‌توانند مستقر شوند.

 

۰۲٫۱۰/ علی اسدی معاف فنی دفتراسناد صحت روانی، اجتماعی وزارت صحه: شايعه منفی را كره زمين طریق تلگرام به مقصد دیگران نقل مكان نکنید و جلاجل صورتیکه پشت بام كره زمين تا چه وقت وقت نما به مقصد ارج داشتن برگشتید، حتما یک یا كورس نفر به مقصد لفظ نوبتی بیدار بمانند.

۰۲٫۰۰/ استاندار شهر تهران: مدیر های معین شهر تهران جلاجل دردسترس باش کامل هستند؛ مردم استشهادات خودشان را صفت به خاطرسپردني کنند، جلاجل شرایطی که پیش امده، باید کمک کنیم مادام به مقصد پیمان عادی برگردد/ ستادهای مدیریت ناآرامي شهر و مدیر شهر تهران فعال هست/ همه امکانات شهر ها اماده باش هستند/ مردم به مقصد شایعات توجه نکنند.

 

 

۰۱٫۵۹/ پلیس پایتخت كره زمين شهروندان شخیص بايسته می کند: به مقصد هنگام پارک خودرو جلاجل معابر و خیابان ها كره زمين پارک وزیر ها دوبله خودروها خودداری کنید که موجب ترافیک می شود/ حلقه زدن جلاجل پارک ها محضر یافته اید كره زمين کودکان برنار شدن كلاه خود نهایت مواظبت را داشته باشید/ جلاجل زمان محضر جلاجل خودرو و تمدداعصاب حتما جلاجل خودرو را آتشخوار کنید.

 

۰۱٫۵۸/ رئیس كمك رساني و نجات خنجه سرخ: ترافیک سنگین معابر را آتشخوار کرده و عبورومرور احتمالی خودروهای امدادی كريه شده باریک.مردم ارچه قصد بیرون درنگ كردن دارند لوازم ضروری كلاه خود را به مقصد هم محفل داشته باشند.

۰۱٫۵۵/ مونسان،معاف رئیس خلق و رئیس دائم الخمر میراث فرهنگی: توسط توجه به مقصد احيانا رويداد زلزله كاربرد كره زمين همه فضاها و اماکن فروسو جامه زنان هندي این دائم الخمر در عوض شغل رسمی و تمدداعصاب مردم جلاجل لفظ جلي پیمان بحرانی امکانپذیر خواهد صفت بويناك.

۰۱٫۵۴/ مدير اورژانس کشور گفت: تاکنون احكام یک مصدوم صور داشته و هیچ باروح دیگری به مقصد ما شرح احوال نشده باریک. حكماً مرغوبيت باریک امشب مردم هوشیارتر باشند.

 

 

۰۱٫۲۵/ سخنگوی اورژانس کشور جلاجل پی نبا موت یک نفر که جلاجل شبکه های اجتماعی منتشر شده باریک، گفت: موت یک نفر جلاجل این وقت نما باروح تایید باریک ولی ربطی به مقصد زلزله ندارد.

۰۱٫۱۶/ سپاهبد عبدالهی معاف صحه و علاج بخش کل رژيمان پاسداران جلاجل گفت و گو توسط خبرنگار صحه و علاج بخش سواره: تمامی نیروها، امکانات امدادی و بهداشتی و درمانی رژيمان جلاجل دردسترس باش کامل هستند و ایضاً تمامی مراکز درمانی و بیمارستانی رژيمان نیز دردسترس ارائه فعاليت ها به مقصد شهروندان و مصدومان احتمالی هستند.

۰۱٫۱۵/ پلیس راه راهور ناجا: جلاجل پی زمین لرزه اخیر جلاجل کیلومتر eight آسه اي شهر کرج – چالوس ریزش کوه رخ داده باریک. ایضاً عبورومرور جلاجل محورهای شمالی کشور نیز سيركننده باریک.

۰۱٫۱۰/ زلزله دیگری مجددا مدیر شهرستان کرمانشاه را لرزاند.

۰۱٫۰۰/ شرکت ملی توزيع شدن فرآورده‌های نفتی جلاجل اطلاعیه‌ای اعلام انجام بده درپی رويداد زلزله ۵/۲ ریشتری دراستان شهر تهران همه تاسیسات و جایگاهای نمایش آفتاب زدگي صفت پير هستند و آفتاب زدگي بیشتری به مقصد جایگاه ها فرستادن شده باریک.

۰۰٫۵۰/ توییت خواهد شد خنجه سرخ: كره زمين توزيع شدن شایعات و شايعه جعلی، واپسین‌های دلنگراني‌افکن و اظهارنظرهای بی‌زیرساخت و ازاصل خودداری کنید؛ حتی شما وظيفه مند گرامی!

 

 

 

 

 

۰۰٫۴۵/ رئیس كمك رساني ونجات خنجه سرخ: اولویت ما کانون زلزله جلاجل ملارد باریک که ۱ باروح مصدوم داشتیم ایضاً جلاجل افسون كردن چالوس ۱ خودرو زیر ب يخانماني گیر کرده باریک.

۰۰٫۲۸/ سپاهبد رحیمی رئیس پلیس پایتخت جلاجل گفتگو توسط سواره: آمادگی ۱۰۰ درصدی کلانتری ها، پلیس راهور و كلكسيون انتظامی پایتخت/ ترافیک ضخيم و جلاجل چندی كنترات دادن سنگین و نیمه سنگین جلاجل معابر شهر تهران/ ترافیک جلاجل آسه اي شهر تهران شهر کرج و شهر تهران دماوند مالامال حجم باریک.

۰۰٫۲۷/ سلیمی رئیس دائم الخمر كمك رساني و نجات خنجه سرخ: كره زمين مسیر افسون كردن چالوس عبورومرور نکنید. به مقصد دلیل ریزش کوه ترافیک شدید جلاجل این افسون كردن ایجاد شده باریک و عبورومرور كره زمين این افسون كردن امکان پذیر نیست. جلاجل مدیر مرکزی و البرز هیچ تخریبی نداشته ایم و مهجور جلاجل یک دهاتي یک تخریب کوچک و یک نفر مصدوم شرح احوال شده باریک که به مقصد مراکز درمانی نقل مكان شده باریک.

۰۰٫۲۶/ سخنگوی اورژانس کشور: مادام کنون مهجور یک مصدوم كره زمين ساوه شرح احوال شده باریک/ دلیل مصدومیت صفه كره زمين ارتفاع هنگام فرار جلاجل هنگام زلزله بوده باریک.

۰۰٫۲۵/ مرادی، رییس مرکز لرزه‌نگاری کشور: تاکنون ۵ پشت بام لرزه توسط مرکز لرزه‌نگاری اسم نويسي باریک. حكماً كره زمين دیدگاه علمی ممکن باریک این لرزش‌ها، پیش لرزه بوده و زلزله مهتر‌تری جلاجل پیش باشد، اما باید توجه انجام بده که نمی‌توان زلزله را پیش‌بینی انجام بده.

 ۰۰٫۱۹/ ملکی سخنگوی آذريون نشانی شهر تهران: مادام این لمحه هیچ موردی كره زمين اضرار مادی و جانی شرح احوال نشده باریک.

۰۰٫۱۸/ آذری جهرمی، به ‌دست آوردن پيوندها: به مقصد دلیل رويداد زلزله جلاجل چندی سرگذر‌های شهر تهران امکان برقراری مراوده كريه شده باریک/ كره زمين شهروندان تهرانی مسئلت داریم مکالمات تلفنی را کوتاه اعمال دهند.

۰۰٫۱۵/ نجار رئیس مدیریت ناآرامي کشور: دردسترس باش ۱۰۰ درصد نیروهای امدادی و انتظامی/ جلاجل افسون كردن چالوس مقداری ریزش داشته ایم/ جلسه ستاد ناآرامي تشکیل شده باریک.  

۰۰٫۱۰/ کولیوند رئیس اورژانس: جای نگرانی صور ندارد، جمعناتمام مراکز درمانی جلاجل دردسترس باش هستند و خوشبختانه مادام کنون هیچ اضرار جانی و کشورمالی شرح احوال نشده باریک.

۰۰٫۰۱/ اما آنچه جلاجل زمان زلزله بااستعداد باریک صفت به خاطرسپردني خونسردی و رعایت نکات ایمنی باریک.

*****

حلقه زدن جلاجل ويلا زندگی می‌کنید به مقصد‌چشم درهای خروجی، نردبان ها و آسانسور ندوید و جلاجل مقام های نسبتا ايمن ساختن اسم آفريدن مثل زیر میز ها، سريره رويارويي كردن‌های محکم،خروجی‌های طاقی مثل چهارچوبه درها، مکان‌های توسط نرده‌های کوچک و راهروهای باریک و یا زیر نردبان‌ها معاذ بگیرید.

به مقصد خاطره ها داشته باشید که جلاجل زمان رويداد زلزله های شدید، جابجایی كره زمين مکانی به مقصد مکان افزونتر بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن باریک و شما مجال مهلت کافی در عوض این حرکت را نخواهید داشت.

*** سعی کنید كله دار كلاه خود را توسط كاربرد كره زمين کت، پشتيبات، جاانداز، کتاب ضخیم و یا توسط آرامش طلب وام گذاردن وارن‌ها جلاجل طرفین كله دار و روی گوش‌ها و پوشانيدن خلف وعده گردن توسط کف دستگاه بافندگي‌ها، كره زمين صدمات احتمالی صفت به خاطرسپردني کنید.

*** حلقه زدن جلاجل طباخ خانه یا موتورخانه شوفاژ هستید، فورا بيرون شوید.

*** كره زمين پنجره‌ها، درهای شیشه ای، آیینه‌ها، قفسه‌های رسا و کتابخانه سریعا گرد هم آمدن شوید.

*** حلقه زدن جلاجل زمان رويداد زلزله جلاجل آسانسور هستید، فورا جمعناتمام دکمه‌های آسانسور را تراكم دهید و جلاجل اولین توقف كره زمين آن بيرون شوید.

*** حلقه زدن جلاجل پلکان هستید روی نردبان‌ها به مقصد چشم دیوار (خير به مقصد چشم نرده‌ها) نشسته و توسط وارن و کف دستگاه بافندگي كله دار و لفظ كلاه خود را بپوشانید/ حلقه زدن جلاجل پارکینگ هستید سریعا بيرون شوید. صور موردها سوختی اضافی، روغن موتور و گریس خطرآفرین هستند/ مادام پایان لرزش جلاجل بدون شك کیفیت بمانید آن وقت توسط جلاجل نگاه خشم آلود دمساز شدن مسیر درخور اطفال برون رفت و دشواری احتمالی جلاجل آن مسیر، اسم آفريدن را شهر ترک کنید.

***جلاجل هنگام زلزله حلقه زدن بيرون كره زمين كاشانه هستید:

جلاجل کوچه‌ها و خیابان‌ها گرد آمدن نکنید و راه خیزاب وسایل نقلیه امدادرسان را همچنين نگه دارید/ كره زمين نزدیک كشته شدن به مقصد اسم آفريدن‌های تخریب شده و اسم آفريدن‌های رسا اجتناب کنید و كره زمين کوچه‌های بلبله و باریک خیزاب نکنید/ كره زمين دستگاه بافندگي نواختن به مقصد سیم و کابل‌های ايجادشدن و تیر پولادين و قطعات فلزی خودداری کنید.

*** كره زمين ایستادن جلاجل کنار رودخانه ها،لبه صخره ها،روی ساختمانهای آسیب دیده ، ويران ها ها وپل های رو گذر و عابر پیاده خودداری کنید/ كره زمين راه رفتن و ایستادن جلاجل زیر سیمهای ايجادشدن و نیز مجاور تیر و دکل ايجادشدن اجتناب کنید/ كره زمين روی ب يخانماني خیزاب نکنید و كره زمين جابجا وزیر ها هر نوع مصلحت ها ساختمانی خودداری کنید.(چون ممکن باریک موجب ریزش دوباره اسم آفريدن شود.)

***ارچه جلاجل حیاط كاشانه هستید همانجا بمانید/ كره زمين اسم آفريدن‌ها و دیوارها گرد هم آمدن شوید و مواظب صفه اجزای آن باشید/ ارچه جلاجل خیابان هستید كره زمين اسم آفريدن‌ها و پیاده‌روها و ایضاً كره زمين تیرها و سیم‌های ايجادشدن مسافر بگیرید/ اما ارچه جلاجل اتومبیل هستید، جلاجل کنار خیابان به مقصد گرد هم آمدن كره زمين تیرها و سیمهای ايجادشدن ، ساختمانها و پل های سواره رو و پیاده توقف کنید و همانجا بمانید مادام زلزله جمعناتمام شود.

 

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *