سالاد فلسطینی!

[ad_1]

به مقصد شرح احوال مجله پارس پژمرده خبرگزاری پارس، حسین شریعتمداری، مدیر وظيفه مند نشريات ادواري کیهان جلاجل یادداشتی جلاجل لغاز به مقصد گفتاري اخیر رئیس خلق نوشت:

تأسف‌آور باریک ولی واقعیت دارد که چندی كره زمين جايگاهها رئیس‌خلق کشورمان این تصور را پدید می‌آورد که گویی وادادگی و كمرويي جلاجل مقابل دشمنان بیرونی و اهانت و ناسزا به مقصد منتقدان  داخلی، كورس مميزه برجسته ایشان جلاجل كورس اظهاروجود سیاست خارجی و عملکرد داخلی باریک ! نیم‌نگاهی به مقصد کارنامه چادرپوش اسم باشليق و تاچند ماهه ایشان داغ جا می‌دهد که مادام‌کنون هیچیک كره زمين رؤسای خلق کشورمان به مقصد ‌اندازه آقای روحانی جلاجل سیاست خارجی انفاق ده نبوده و هیچکدام كره زمين ايشان نیز به مقصد ‌اندازه ایشان جلاجل وجدها توسط منتقدان داخلی زبان به مقصد اهانت نگشوده‌بضع! و نکته درخور توجه آنکه هیچیک كره زمين رؤسای خلق قبلی نیز به مقصد ‌اندازه ایشان ثمار هوشمندی كلاه خود جلاجل سیاست خارجی تاکید نورزیده و درزمينه هرآينگي لغاز‌پذیری داد حرف نداده‌بضع. بخوانید!

۱- «بی‌صفت باسواد، بی‌شناسنامه، مزدور، کاسب‌تحریم‌، کودک‌صفت، حسدپيشه، بزدل، جبون، جیب‌ثمار، بی‌قانون، مستضعف‌‌فکری، بیکار، ترسيده، شور‌ور جلاجل لهيدگي، سوءاستفاده‌جرقه، خرابکار، پشت سر‌مابقي، عربي زبان به مقصد دوران رسیده، عصر حجری، هوچی‌همچنين، منفی‌باف، یأس‌آفرین، ناشکر، باید به مقصد دوزخ بروند، انقلابیون نفهم، یک مشت لات، صابون بیاوریم رویتان را بشوئید»… و اخیرا نیز مخالفان دولت را «ناچیز عقلايي» نامیدند!
و اما، تاکید رئیس‌خلق ثمار هرآينگي تمييز نیز جلاجل شهر خور توجه باریک؛
 «ما توسط لغاز هیچوقت پرخيده نیستیم، همه باید لغاز بشوند طراز اول ندارد. صفت انحصارطلب مسئولین جلاجل کشور دايگي نقدند. ما جلاجل کشور نجيب نداریم».
«هرکه می‌آید توی خیابان حرفه ها بزند یا كاه و خاشاک باریک یا ثور باریک یا عجل باریک، یا خاكروبه دان باریک، این چون كه جور حرفه ها زدنی باریک؟ چريدن توهین می‌کنیم؟ چريدن بی‌ادبانه توسط جامعه‌مان برخورد می‌کنیم؟».
 «خدایا به مقصد در معاذ می‌برم كره زمين كلون كردن سق منتقدان و رقیبان».
«یکی كره زمين مشخصه ها این دولت، این باریک که لغاز‌پذیر باریک».
«دولت، دولتی مسئولیت‌پذیر و پاسخگو جلاجل روبه رو ملت و لغاز‌پذیر خواهد صفت بويناك. دولت به مقصد لغاز معمرين فخرآميز می‌کند».
«دولت كره زمين موعظه حسنه، تمييز معمرين و نصیحت اسلامی پيشواز می‌کند و این موجب تقویت دولت باریک» و…
همانگونه که سركار رئیس‌خلق به مقصد درستی تاکید کرده باریک «دولت و کارگزاران مصون كره زمين ‌ابل نیستند و نصیحت دلسوزانه می‌تواند كره زمين آدم كردن اشتباه نهی کند» و باید گفت ارچه آقای رئیس‌خلق به مقصد همین كلام خویش جامه عمل می‌پوشاند، نمره دايگي توجهی كره زمين مشکلات این روزها مجال مهلت جلي پیدا نمی‌انجام بده به دلیل اینکه گذر ایام به مقصد وضوح داغ جا داده باریک جلاجل ارتقا كره زمين ميراث ها حق توسط منتقدان بوده باریک و حلقه زدن هشدارهای دلسوزانه آنان به مقصد وقت گذراني باروح توجه آرامش طلب می‌گرفت اضرار‌های کمتجربه كره زمين این بی‌توجهی را مثال نبودیم.
۲- به هدف نخوردن هوائی «ویرجین آتلانتیک – Virgin Atlantic» که یک شرکت هواپیمایی جلاجل انگلیس باریک توسط صدور بیانیه‌ای كره زمين مسافرانی که توسط این به هدف نخوردن پريدن کرده‌بضع معذرت‌خواهی انجام بده! چريدن؟! احكام به مقصد این علت که جلاجل لیست غذای- منو- هواپیماهای این شرکت غيرماذون «سالاد فلسطینی» صور داشت! مدیر این شرکت هوایی جلاجل بیانیه كلاه خود آورده صفت بويناك که: غيرماذون سالاد فلسطینی آشوب اسرائیلی ما را نارضايتي کرده و باعث اعتراض ايشان شده باریک! حساسیت رژیم صهیونیستی به مقصد غيرماذون سالاد فلسطینی جلاجل حالی باریک که این سالاد همه مكان توسط همین غيرماذون شناساننده انجام خواهد شد و شهر ربط چندانی هم به مقصد کشورفلسطین ندارد، شبیه گوجه فرنگی خودمان که كره زمين افرنگ نمی‌آید و یا « کاهوی چینی» که ثمار خلاف تصور آن سيده نماینده مجلس، كره زمين کشورچین نمی‌آید یا «سیب زمینی آمریکایی» که دايي و آبادش ایرانی باریک!
این همه حساسیت رژیم صهیونیستی در عوض محو غيرماذون کشورفلسطین، حتی كره زمين روی یک سالاد که همه مكان به مقصد همین غيرماذون شناساننده انجام خواهد شد، آنهم جلاجل پروازهای یک شرکت هوایی انگلیس که ربطی به مقصد رژیم کودک‌کش کشوراسرائیل ندارد، جلاجل حالی باریک که صهیونیست‌ها توسط غصب سرزمین کشورفلسطین و قتل‌همه و بي ماوا وزیر ها مسلمانان ستم كشيده این دیار، رژیم جعلی کشوراسرائیل را برپا کرده‌بضع.
Three ماه قبل، وزارت خزينه ها‌داری آمریکا، شرکت ژاپنی تویوتا را مجبور انجام بده توسط فرستادن یک نامه رسمی به مقصد این وزارتخانه و پخش آن جلاجل رسانه‌ها كره زمين دولت آمریکا به مقصد خاطره ها فروش یک نظام ارباب رعيتي خودروی تویوتا به مقصد سفارت جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل کشورهند، عذرخواهی کند! خير آمریکا و خير کشورژاپن نیازی ندیدند که درزمينه هزاران نظام ارباب رعيتي خودروی تویوتا که جلاجل اختیار تروریست‌های تکفیری داعش باریک عقبنشینی بدهند! پرپشت بی‌نمره خودروهای تویوتا به چه طريق به مقصد دستگاه بافندگي داعش رسیده باریک؟! بي خردانه باریک ارچه تصور کنیم این خودرو‌ها غير اجازه شرکت تویوتا جلاجل اختیار تروریست‌های تکفیری آرامش طلب گرفته باریک! 
آذر ماه اسم باشليق جاری، دادگاهی جلاجل نیویورک یک شهرنشين كورس تابعیتی 
ایرانی-کانادایی را توسط این اتهام که سعی کرده باریک تحریم‌های کشورایران را گرد هم آمدن بزند، به مقصد تحمل ناكردني ۳۲ ماه زنداني محکوم انجام بده. او پس ازآن كره زمين پایان دورودورنگ محکومیت نیز باید یک اسم باشليق فروسو نگاه خشم آلود پلیس باشد.
سفیرمان جلاجل انگلیس اعلام می‌کند که درزمينه کشوریمن توسط انگلیس به مقصد سازواري رسیده‌ایم و جلاجل بدون شك حلول كننده دولت انگلیس قطعنامه ايمن سازي‌ایرانی را توسط مشکل محکومیت کشورایران به مقصد علت کمک به مقصد مردم ستم كشيده کشوریمن به مقصد دائم الخمر ملل پیشنهاد می‌کند! 
به ‌دست آوردن خارجه کشورفرانسه قبل كره زمين سفيران به مقصد کشورایران اعلام می‌کند که درزمينه وعاء نگران‌کننده! جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل شهربان و هرآينگي دستگاه بافندگي کشیدن کشورایران كره زمين حمایت جبهه مقاومت-یعنی دستگاه بافندگي کشیدن كره زمين مبارزه توسط داعش که كره زمين ازاصل در عوض مقابله توسط کشورایران اسلامی ساخته شده باریک- و نیز در عوض کنترل دستور كار موشکی کشورایران! توسط مسئولان جمهوری اسلامی گفت‌و‌گو خواهد انجام بده! و بی‌آنکه توسط جواب دندانه دندانه‌شکنی مقابل شدن شود به مقصد شهر تهران می‌آید و توسط مسئولان رسا صادراتی کشورمان به مقصد گفت‌و‌گو می‌نشیند!
سنه چهارشنبه هفته ماضي جلاجل فرودگاه مونیخ کشورآلمان به مقصد هواپیمای آقای ظریف که در عوض یک سفيران رسمی به مقصد این کشور رفته صفت بويناك بنزین ندادند! شرکت‌های نفت‌رسان آلمانی اعلام کردند که كره زمين واهمه كردن آمریکا موجودي نشده‌بضع به مقصد هواپیمای حامل به ‌دست آوردن خارجه کشورمان نفت بدهند! – بخوانید می‌خواستند تحقیرمان کنند، که کردند!- و آقای رئیس‌خلق جلاجل گفتاري یکشنبه كلاه خود می‌گوید: «جلاجل این چادرپوش اسم باشليق اخبار ما توسط کیهان مرغوبيت شده، فعلاً بعضی‌ها ‌اشکال می‌کنند که فلان مكان هنوز ضعیف باریک! خیلی خب قبول! منبرها می‌پرسم اخبار مرغوبيت شده یا خير؟! حتما مرغوبيت شده. روابط بانک مرکزی، بانک‌های ما توسط بانک‌های خارجی، روابط کارگزاری، ال‌سی‌ها و… پیمان مرغوبيت شده یا بدتر!؟ حتما مرغوبيت شده.»! و ظاهربين خير ظاهربين که تاچند سنه پیش همین کشورهایی که به مقصد گفت ایشان «روابطشان توسط ما حتما مرغوبيت شده»! كره زمين نفت‌رسانی به مقصد هواپیمای به ‌دست آوردن خارجه کشورمان كلاه خود‌داری کرده‌بضع! و یا برخلاف نگاه خشم آلود سركار رئیس‌خلق و علی‌رغم آنچه جلاجل برجام وارد به ذهن باریک، روابط بانک مرکزی و بانک‌های ما توسط بانک‌های خارجی، روابط کارگزاری، ال‌سی‌ها و… برپا نشده باریک، و حتما برپا نشده باریک!
و دهها و مبهوت همال افزونتر كره زمين این دستگاه بافندگي که داغ جا می‌دهد دشمنان ما جلاجل دشمنی و کینه‌توزی علیه جمهوری اسلامی کشورایران هیچ فرصتی را كره زمين دستگاه بافندگي نمی‌دهند و توسط هیچکس هم اسم متكلف و رودربایستی ندارند. اما، جلاجل این سون؟… بخوانید!
Three- طی Four اسم باشليق و تاچند ماهی که كره زمين حيات تازه يافتن دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌گذرد جلاجل زیادتر ميراث ها كره زمين دشمنان بیرونی تهدید و تشر و بدعهدی و کلاهبرداری بوده باریک و كره زمين صیانت چندی كره زمين دولتمردان-و خير همه آنان-  مثال وادادگی و كمرويي بوده‌ایم که به مقصد صفت منسوب به طوس طبیعی گستاخی زیادتر حریف را درپی داشته باریک. برجام یکی كره زمين بارزترین همال‌های آن باریک. همه امتیازات تمييز را به مقصد حریف واگذار کرده‌ایم و جلاجل بديل یک مشت وعده نسیه تحویل گرفته‌ایم که چشم مقابل در عوض این وعده‌های نسیه هم یکی پشت بام كره زمين دیگری دبه جلاجل آورده باریک! ۹۷۰۰ کیلو‌باريتعالي اورانیوم غنی شده را به مقصد برون مرز نقل مكان کرده‌ایم، فواد راکتور شهرستان اراک را بتن‌ریزی کرده و در عوض همیشه كره زمين کار ‌انداخته‌ایم و پيمان سنگین را ناچاراً به مقصد خارجی‌ها داده‌ایم و جلاجل بدون شك حلول كننده توسط فخرآميز اعلام می‌کنیم که مادام محب تآميز صدور اورانیوم غنی‌شده و پيمان سنگین تعالی کرده‌ایم!- و صدایش را هم جلاجل نمی‌آوریم که مجبورمان کرده‌بضع!- آرامش طلب صفت بويناك همه تحریم‌ها جلاجل اولین سنه اجرایی كشته شدن برجام واي شود که خير احكام واي نشد بلکه مادام‌کنون دهها تحریم افزونتر نیز به مقصد آن اضافه شده باریک! توسط واردات بی‌رویه و غيرقانوني محصوله، کارخانه‌های مهتر و کارگاه‌های تولیدی را به مقصد تعطیلی کشانده‌ایم و دستکم ۶ میلیون نفر را بیکار کرده‌ایم و جلاجل بدون شك حلول كننده حتی تنظیم غذا در عوض قطارهای مسافربری را به مقصد فلان شرکت اتریشی و اتومات شهر تهران- جبلت را به مقصد یک شرکت ایتالیایی می‌دهیم! ردياب بیل و چوب كوچك بستنی و سنگ‌پايين آمدن و کود انسانی و…! واصل می‌کنیم و فلان وظيفه مند می‌گوید باید مدیر هم كره زمين برون مرز واصل کنیم! چريدن؟! در عوض اینکه چندی كره زمين آقایان توان اشکال خودمان را جلاجل حد پختن آبگوشت بزباش و خورشت قرمه‌سبزی می‌دانند! و… 
توسط این ‌اندازه كره زمين كمرويي، به چه طريق می‌توان توقف داشت که عدو هر سنه مشي بلندتری علیه منفعل ملی کشورمان برندارد؟! و چندی كره زمين مسئولان دولتمان را واداده و فراهم آورنده ثنايا‌کشی تلقی نکند؟! 
Four- كره زمين امیر‌المؤمنین علیه‌السلام باریک که به مقصد گلایه آمیخته توسط ملامت جرم بخش به مقصد چندی كره زمين سپاهیان وا داده كلاه خود می‌فرمود: «به مقصد پروردن تعزيت دار! بسیار متحد شدن داشتم معاویه شما را توسط نفرات كلاه خود مبادله مى‌انجام بده، همچون مبادله وزیر ها دینار به مقصد درهم؛ ده نفر كره زمين شما را كره زمين منبرها مى‌گرفت و یک نفر كره زمين ايشان را به مقصد منبرها مى‌داد». تردیدی نیست که حاضربودن امیر‌علیه‌السلام جلاجل پی آن نبودند که تعدادی كره زمين سپاهیان معاویه را که دشمنان حضرتش بودند جلاجل میان سپاهیان كلاه خود جای دهند! بلکه منظور امیرالمؤمنین(ع) آنگونه که كلاه خود می‌فرمودند پایداری و ثبت كننده قدم لشکریان معاویه و سستی جلاجل میان چندی كره زمين سپاهیان خویش صفت بويناك.
به مقصد بیانی که وصف الحال پسفردا باشد، کاش چندی كره زمين مسئولان جمهوری اسلامی نیز جلاجل بینش و منش حق و الهی كلاه خود به مقصد ‌اندازه‌ای که دشمنانمان جلاجل بینش و منش باطل خویش پايين آمدن مستقر هستند، ثبت كننده قدم و جدیت به مقصد مصرف می‌دادند.

انتهای پیام/ب

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *