سبحانی‌نسب: وزارت هدايت كره زمين مسیر كلاه خود گرد هم آمدن انجام خواهد شد/ مسئولین هدايت توسط تدبیر قطار كره زمين ریل برون مرز شده را به مقصد ریل بازگردانند

[ad_1]

دليل‌الاسلام علیرضا سبحانی‌نسب مدیر سرايت زيبنده و كره زمين اعضای مجمع ناشران شورش اسلامی جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری پارس، جلاجل بیانات به مقصد ترکیب شورای دستور كار‌ریزی نمایشگاه کتاب شهرستان تهران که چندی پیش اعلام شد، گفت: ارچه آرامش طلب باریک واگذاری به مقصد تشکل‌ها لفظ گیرد باید این امر حقیقی باشد و این واگذاری که جلاجل الفاظ باشد و جلاجل خلف وعده نمايشگاه خبری كره زمين واگذاری نباشد، بیمار و كره زمين اول محکوم به مقصد شکست باریک.

اوی افزود: واگذاری‌ها به مقصد معنای خصوصی‌سازی نباشد بلکه باید به مقصد تشکل‌هایی برسد که منفعل و مصلحت ها ديسيپلين را رعایت کنند. واگذاری‌ها وقتی به مقصد سمت و صیانت بيگانگان سیاسی که جلاجل سابقه‌كندو حالت و فعالیت‌های ايمن سازي ديسيپلين و ايمن سازي دینی بوده و بشقاب‌های نشانه‌دار جلاجل این زمینه بوده‌بضع، سوق پیدا می‌کند اثر داغ می‌دهد که وزارت هدايت كره زمين مسیر كلاه خود گرد هم آمدن انجام خواهد شد.

مدیر سرايت جنال جلاجل آدم كردن گفت: ما همه حرفمان این باریک که واگذاری‌ها باید واقعی‌نمناك شود و تشکل‌ها همه جلاجل این کاری که به مقصد نام واگذاری باریک سهمی جلاجل اجرای وظایف داشته باشند و خير سهمی جلاجل تقسیم زروسيم. چنین وقتی درستكاري كره زمين همراهی مجمع ناشران شورش اسلامی انجام خواهد شد شاید تعبیر به مقصد این شود که ايشان هم سهم كلاه خود را می‌خواهند که باید گفت آره ما هم سهم خودمان را كره زمين خدمتگزار به مقصد شورش می‌خواهیم، كره زمين نزدیک كشته شدن به مقصد منوي ها ديسيپلين می‌خواهیم.

او اضافه انجام بده: ارچه وزارت هدايت جمهوری اسلامی می‌خواهد کار کند و سيني قانون اساسی به مقصد منوي ها ديسيپلين برسد، جلاجل این مسیر تشکل‌هایی هستند که باید ايشان را به مقصد کار بگیرد. خب مجمع ناشران شورش اسلامی یک كلكسيون‌ای باریک که می‌خواهد خدمتگزار‌جادادن باشد و می‌خواهد بیاید جلاجل رساندن ديسيپلين به مقصد منوي ها عالی كلاه خود خدمتگزار‌گذاری کند. ارچه سهم‌خواهی داریم سهم ما جلاجل گشايش این فرهنگ باریک.

سبحانی‌نسب گفت: جمعناتمام گلایه‌های ما این باریک که دوستانی که می‌خواهند مسیر را روی ریل ببرند یکجا سوزبان قطار را كره زمين ریل برون مرز کرده باریک. آن هم به مقصد سمت آدم‌های نشانه‌داری که هم ضدیت توسط مسیر درست ديسيپلين و هم رفتارهای غیردینی بوده باریک. ازچه فرهنگ جمهوری اسلامی را باید به مقصد دستگاه بافندگي این‌ها سپرد. فعلاً یک هنگام ولادت کار خدماتی و غیرفرهنگی باریک که آن را به مقصد دستگاه بافندگي ايشان می‌دهیم که همین هم جای گلایه دارد ولی به مقصد بزرگی این نیست. 

اوی افزود: یک رویداد فرهنگی بین‌المللی مهتر جلاجل کشورایران داریم که این را می‌خواهید به مقصد شخصیت‌هایی که تحریم کردند و مقاله نوشتند، بدهید؟ شماری كره زمين این آشوب سابقه‌های روشنی دارند.

این ناشر مربوط به حوزه کودک و نوجوان گفت: عرض ما این باریک که وزارت فرهنگ و هدايت اسلامی منوي ها عالی که قانون اساسی و مقام معظم رهبری تعیین می‌کند را باید پیگیری کند، ارچه دیدند جایی و تشکلی می‌خواهد این قطار را كره زمين ریل برون مرز کند باید جلویش را بگیرند خير اینکه خودشان بیایند جلاجل این مسیر کمک کنند. توسط گلچين عناصری که وجیه نیستند و به مقصد ديباچه خدمتگزار‌جادادن فرهنگی جمهوری اسلامی شناساننده نمی‌شوند.

او تاکید انجام بده: ما عرض‌مان این باریک که نمایشگاه کتاب شهرستان تهران ویترین جمهوری اسلامی باریک و مرغوبيت باریک چادرپوش فرد آبرودار فرهنگی آن را علم‌داری کنند. خير کسانی که اسم مكلف و پيشكش دادن علیه ديسيپلين داشتند و در عوض ضدیت توسط ديسيپلين زروسيم دادند و … و این جمعناتمام عرض ما باریک.

سبحانی‌نسب جلاجل بخش دیگری كره زمين سخنانش توسط اشارت به مقصد هم سر کشورمالی گفت: ما به مقصد ديباچه مجمع ناشران شورش اسلامی ارچه سهمی می‌خواهیم، سهمی جلاجل خدمتگزار می‌خواهیم، كنار زدن این نیستیم که جلاجل نمایشگاه چندم فلان تشکل ۵۰۰ میلیون ده هزار دينار برده ما هم ۳۰۰ میلیون می‌خواهیم و اسم مكلف کشورمالی در عوض ما كره زمين اول مطرح نبوده باریک.

مدیر سرايت زيبنده جلاجل پایان سخنانش گفت: جلاجل بزرگترین حرکت فرهنگی جلاجل مغرب آسیا، جمهوری اسلامی باید آبروداری کند و همه ناموس ما این باریک که ارچه آبروداری كره زمين صیانت وزارت هدايت توسط گلچين غلط گريبانگير ساييدگي شد افزونتر دايگي ترمیم نیست و امیدواریم مسئولین وزارت هدايت که آقای صالحی جلاجل دوران بدي ها فرهنگی زيبايي‌نیتشان محرز ساختن، تدبیری کنند که این قطار كره زمين ریل برون مرز شده دوباره به مقصد ریل بازگردد و تشکل‌ها کار را دستگاه بافندگي بگیرند و به مقصد نوع‌ای آبروداران فرهنگ این حرکن بااستعداد فرهنگی را جلاجل دستگاه بافندگي بگیرند و پیش ببرند.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *