سرگردانی جلاجل مدل جدید ترافیک/ وقتی مسئولان جلاجل ثانیه شغل هامشاغل كلاه خود را تغییر می‌دهند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اجتماعی پارس، هر ساله پشت بام كره زمين پایان تعطیلات نوروزی دوربین‌های مدل ترافیک شيوا و به مقصد منوال اسم باشليق های قبل سرخرگ به مقصد کار می کردند و شهروندانی که دارای کارت شناور بوده یا مدل يوميه، هفتگی و ماهیانه خریداری می کردند، تکلیف كلاه خود را تعدادی ورود و برون رفت به مقصد حيطه نفوذ مدل ترافیک می دانستند. اما جلاجل اسم باشليق جدید علی رغم اینکه اعلام شده صفت بويناك، زیرساخت های اجرای مدل جدید ترافیک مهیا شده بضع، ولی این مدل هنوز نتوانسته به مقصد مقام ها اجرایی برسد.

پورسید آقایی، متعهد اصلی مدل جدید ترافیک نتوانست به مقصد وعده كلاه خود عمل کند و طرحی را که او مسئولیت اجرایی آن را برعهده گرفته صفت بويناك، عملیاتی سازد.  

معاف برج دريايي و حمل و ترافیک شهرداری كره زمين بانیان اصلی مدل جدید ترافیک باریک. طرحی که به مقصد باوري کارشناسان باعث افزایش ترافیک و کثافت جو خواهد شد. این مدل جلاجل مقام ها اولیه توسط اختلاط كردن پلیس راهنمایی و رانندگی روبه رو شد و پشت بام كره زمين تایید پلیس و شورای ترافیک به مقصد فرمانداری ارجاع شد. به مقصد خاطره ها گروهي ظلم كردن مدل جدید ترافیک توسط چندی كره زمين قوانین و به مقصد باوري فرمانداری آباء واقعخد شهروندان، تا چه وقت جديدالاحداث رفت و عقب گرد میان شورای شهر پنجم و فرمانداری لفظ گرفت.

جلاجل نهایت و پشت بام كره زمين کنار های فراوان جلاجل اواخر اسفندماه، شهرداری شهرستان تهران كره زمين سامانه جدید مندرج غيرماذون تعدادی شهروندانی که تمایل به مقصد كاربرد كره زمين شیوه جدید ورود به مقصد حيطه نفوذ ترافیک را دارند رونمایی انجام بده.

توسط این حلول كننده توسط صور آنکه شهروندان جلاجل اسم باشليق های ماضي تعدادی خرید و دریافت زردتشتي ورود به مقصد حيطه نفوذ مرکزی شهری به مقصد لفظ سلب كننده، ماهیانه و يوميه به مقصد راحتی قادر به مقصد مندرج غيرماذون بودند، سایت جدید جلاجل روزهای در‌آغاز حتی بارگذاری هم نمی شد. این بدان منطوق صفت بويناك که شهرداری و بدي ها برج دريايي و حمل جلاجل اجرایی وزیر ها بدیهی ترین زیرساخت موجود، ضعیف عمل می کردند.

جلاجل همین حلول كننده صفت بويناك که نبا شارژ یک میلیونی تعدادی مندرج غيرماذون کنندگان اعلام شد که باعث افزایش نگرانی و تقویت سخنان قبلی منتقدان نسبت به مقصد تمایل شهرداری صوب افزایش درآمدزایی جلاجل مدل جدید ترافیک صفت بويناك. پورسیدآقایی جلاجل هزیمت این فهمید جلاجل کنار جلسه ای كلام صفت بويناك: « رديف نظامي‌هایی که سهمیه کامل یک اسم باشليق را تعدادی ورود به مقصد مدل ترافیک بايسته کنند، می‌توانند شمار کاربری كلاه خود را برخودهموار كردن یک میلیون ده هزار دينار شارژ کنند و توسط توجه به مقصد اینکه ورود به مقصد حيطه نفوذ مدل ترافیک جلاجل درافتادن یک اسم باشليق به مقصد قريب three برخودهموار كردن four میلیون ده هزار دينار می‌رسد و ممکن باریک افرادی که سلب كننده مدل ترافیک دریافت می‌کنند توسط کمبود موجودی مواجه شوند، بنابراین پیشنهاد داده شده باریک که برخودهموار كردن یک میلیون ده هزار دينار این شمار‌ها را شارژ کنند که توسط مشکلی مواجه نشویم.» هرچند اوی اعلام انجام بده این مشمول خبرنگاران و جانبازان نمی شود!

معاف برج دريايي و حمل ترافیک شهرداری جلاجل حالی جلاجل ۲۶ فروردین نبا كره زمين مندرج غيرماذون های جدید و اجرای مدل جلاجل اولا اردیبهشت داد: «  برخودهموار كردن ليمو ماضي ۷۵ هزار خودرو جلاجل مدل ترافیک جدید اسم نويسي‌بضع و زیرساخت‌های واجب شده تعدادی اجرای مدل ترافیک كره زمين اولا اردیبهشت‌ماه اعمال شده باریک.» اما برخلاف این وعده و به مقصد دلیل مهيا نشدن زیرساخت های واجب شده جلاجل این موعد، تاریخ جدیدی كره زمين صیانت چندی كره زمين اعضای شورای شهر اعلام شد.

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و برج دريايي و حمل شورای شهر جلاجل گفتگو توسط پارس جلاجل ۲۷ فروردین، ثمار ازاصل وعده جدید بدي ها برج دريايي و حمل اواسط اردیبهشت اعلام انجام بده: «بدي ها برج دريايي و حمل و ترافیک شهرداری شهرستان تهران گفت‌وگویی داشتند و احيانا داده‌بضع که برخودهموار كردن اواسط اردیبهشت مدل ترافیک قدیم تمدید شود به دلیل اینکه که بنده چنین موضوعی را هنوز كره زمين آقای پورسیدآقایی نشنیده‌مام.»

این جلاجل حالیست که اله فخاری، یکی افزونتر كره زمين اعضای شورای پنجم شهرستان تهران كره زمين گروهي مهيا توافق داشتن زیرساخت های واجب شده تعدادی اجرای مدل ترافیک نبا داده و احيانا اجرای مدل برخودهموار كردن پایان اردیبهشت را مطرح ساخته باریک:« تاکنون آقای معاف گزارشی كره زمين روند اجرای مدل یا فراهم آورنده سازی زیرساخت ها به مقصد شورا ارائه نداده باریک. جلاجل صورتی که مدل جدید باروح تایید شورا نباشد، احيانا تمدید آن برخودهموار كردن پایان اردیبهشت هم صور دارد.»

به مقصد نگاه خشم آلود می رسد پشت بام كره زمين کش و قوس های فراوان تعدادی تصویب مدل جدید ترافیک جلاجل شورا و آن وقت رفت و عقب گرد های میان پلیس راهنمایی و رانندگی، فرمانداری و شورای شهر، باید همچنان تعدادی اجرای این مدل نیز مثال بدقولی ها و موکول وزیر ها آن به مقصد تاریخ های جدید باشیم.

گروهي مهیا توافق داشتن زیرساخت های مدل جدید ترافیک جلاجل حالی باریک که مدیریت شهری كره زمين ۲۳ حرمل اسم باشليق قبل درگیر فهمید استعفای نجفی بوده و غير شک این تقدم و رویه گلچين شهردار جدید بیاندازه كره زمين مدل ها و پروژه های شهری كره زمين يكباره مدل ترافیک را فروسو تاثیر كلاه خود آرامش طلب داده باریک.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *