شلیک داعش به مقصد کودکان و زنان مقابل اشاره با گوشه چشم همه

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس كره زمين شهر ساری، نخستین رزم‌واره اردیبهشت مقاومت و چهارمین یادواره شهدای خان‌طومان جلاجل گلستان‌چكمه دفاع مقدس جلاجل شبی خاطر‌انگیز توسط محضر جمهور زیادی كره زمين شهروندان مازندران و خانواده‌های شهدا و ایثارگران به مقصد‌خصوصی مدافعان مزار برگزار شد.

جو اندکی داغ صفت بويناك و گوز می‌وزید، جلاجل بريزه جنوبی گلستان‌چكمه جلاجل میان نیزارها اما خبرهایی صفت بويناك، رزمندگانی را می‌دیدی که توسط ص فآرايي «یا فاطمه‌الزهرا(س)» به مقصد نبرد توسط عدو فرضی می‌پرداختند، پسندیده که می‌دیدی می‌توانستی اروند را پيكرتراش کنی و فاتحان فاو را، صدای شلیک گلوله و آرپی‌جی و جنگنده‌ها نیز همواره جلاجل سپرده شدن گلستان‌چكمه می‌پیچید و رنگ حماسی به مقصد رزم‌واره داده صفت بويناك.

نبرد جلاجل یک عملیات آبی ـ خاکی همچنان آدم كردن داشت و عقبه توسط تلفاتی که كورس چشم نبرد متحمل شدند، نیروهای ایرانی توانستند به مقصد پیروزی برسند.

دیدن این نمايشگاه‌ها به مقصد‌خصوصی در عوض نسل‌های پشت بام كره زمين شورش جالب توجه صفت بويناك، آنهایی که قدمی جلاجل جبهه برداشته بودند، توسط نگاه به مقصد این تصاویر اشک می‌ریختند و كره زمين فرماندهانی چون مرتضی قربانی و حسین خرازی یاد می‌کردند.

* خاطر‌انگیز و جذاب

دیدن سنگرها، درگیری، پردل وجرات رزمندگان، پاتک، غافلگیری عدو و فداکاری و نبرد جلاجل شبی که تداعی كولاك ۶۴ را می‌داد، در عوض بازماندگان آن روزهای مقاومت و ایثار بسیار خاطر‌انگیز و در عوض کوچک‌ترها جذاب و متحد شدن‌داشتنی صفت بويناك.

خیزاب كره زمين پل زیبا جلاجل گلستان‌چكمه که نامش را به مقصد یاد بدون شك شاهکار رزمی مهندسی كلنجار کشورایران «بعثت» نهادن‌بضع نیز در عوض كلاه خود حرفه ها‌های زیادی داشت و کاش یکی صفت بويناك برخودهموار كردن در عوض‌مان كره زمين مبارزه ۶ ماهه رزمندگان در عوض ساخت این پل روایت می‌انجام بده.

ابزارهای جنگی موجود جلاجل گلستان‌چكمه در عوض کودکان و نوجوانان جالب صفت بويناك و توسط قعود روی آن، عکس یادگاری می‌گرفتند.

صدای شلیک‌ها و انفجارهای بی‌امانت نگهدار آدم كردن داشت و عاقبت الامر به مقصد مقام برگزاری یادواره شهدای مدافع مزار خان‌طومان رسیدیم، این دستور كار متفاوت كره زمين تمامی همایش‌ها و یادواره‌ها صفت بويناك؛ نبا كره زمين سخنران نيستي، هنگام ولادت کسی ادا كردن نشد و احكام روایت صفت بويناك و حقیقت.

* روایتی كره زمين دفاع

دليل‌الاسلام روح‌الله ترابی‌نسب(انگیسه) كره زمين مدافعان مزار روی صحنه آمد و به مقصد روایتی كره زمين شورش بازدادن، كره زمين پيشامدها اسم باشليق ۴۱ و ۴۲، پیروزی شورش، ابتر شدن كلنجار تحمیلی، شبیخون و ناتوی فرهنگی، كره زمين كلنجار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عدو، و آرامش جو‎آرامش جو هوش‌ها را به مقصد جبهه‌ای افزونتر سرما؛ كره زمين تشکیل رديف نظامي‌های تکفیری گفت و قصه پُرغصه مدافعان مزار و رسید به مقصد شهدای خان‌طومان و بغضش گرفت.

او به مقصد یادمان آورد که كورس اسم باشليق پیش جلاجل اردیبهشت‌ماه نبا كره زمين مظلومیت شهدای غواص آورده بودند، دستگاه بافندگي‌به تنگ آمده‌هایی که سفیران كرنش‌مندی کشورایران شدند، به مقصد یادمان آورد که جلاجل بدرودگويي توسط شهدای غواص جلاجل همین گلستان‌چكمه صفت بويناك که شهیدان بلباسی، کمالی و کابلی هم بودند و فعلاً جلاجل بدون شك مکان و جلاجل اردیبهشتی افزونتر یاد و غيرماذون این سرداران و سرافرازان را گرامی می‌داریم.

* یک نمایش غافلگیرانه

روایت‌گری به مقصد پایان رسید و به مقصد‌ناگاه نیروهای تکفیری توسط تعدادی شهرستان اسیر نسا و کودک واصل جایگاه شدند و اندکی پس ازآن تعدادی افزونتر كره زمين داعشی‌ها توسط بی‌رحمی به مقصد سمت زنان و کودکان شلیک می‌کردند، كره زمين جبهه‌ای افزونتر نیروهای مقاومت و مدافع مزار واصل میدان شدند و جلاجل یک درگیری خونین توانستند اسرا را آزاد و تعدادی كره زمين داعشی‌ها را به مقصد هلاکت و تعدادی افزونتر را به مقصد اقتناص بگیرند و جلاجل این بین تعدادی كره زمين مدافعان مزار به مقصد پردل وجرات رسیدند.

آری! این نمايشگاه‌ای كره زمين نمایش میدانی درگیری نیروهای تکفیری توسط مدافعان مزار صفت بويناك که در عوض نجات زنان و کودکان بی‌دفاع ايفا شد و جلاجل واقع یک غافلگیری جذاب كره زمين صیانت دستگاه بافندگي‌اندرکاران رزم‌واره اردیبهشت مقاومت و یادواره شهدای مدافع مزار مازندران صفت بويناك که پیشکش به مقصد شرکت‌کنندگان شد.

* قیمت «روح» تاچند؟

توزيع شدن کلیپ كره زمين بدرودگويي شهدای مدافع مزار توسط خانواده‌های كلاه خود و تبیین دردل‌های خانواده‌های شهدای مدافع مزار نیز باروح توجه بینندگان آرامش طلب گرفت، به مقصد‌خصوصی بخش‌هایی که خانواده‌های شهدا كره زمين دیدگاه چندی كره زمين بيگانگان جامعه نسبت به مقصد شهدای كلاه خود گلایه داشتند و می‌گفتند: خیلی‌ها می‌گویند ايشان زروسيم گرفتند و به مقصد کشورسوریه و کشورعراق رفتند، ايشان كره زمين افکار عمومی می‌پرسیدند آیا کسی هست که هر چون كه زروسيم بخواهد به مقصد او بدهیم و راضی شود برخودهموار كردن پسرفت نازنینش را به مقصد‌دستگاه بافندگي ما بسپارد و پیکرش را تحویل بگیرد؟!

… و راوی مراسم چون كه پسندیده كلام باریک که به مقصد‌راستی قیمت آن گونه‌آن گونه غصه‌های خانواده‌های شهدای مدافع مزار تاچند؟ قیمت گریه‌ها و بی‌تابی‌های دوطرفه کوچک شهید بلباسی تاچند؟ قیمت بی‌پدری‌ها تاچند؟ و اصلاً قیمت روح تاچند؟!

مراسم توسط قرائت اسم ستيزه گر ادبی كره زمين مهدیه رجایی‌فر پسرفت شهید زيبايي رجایی‌فر كره زمين شهدای مدافع مزار خان‌طومان و اجرای تراويده شهید مدافع مزار كره زمين صیانت برادروار شهید محمد بلباسی به مقصد پایان رسید.

خواهد شد موجودي هر کدام مقصدی را جلاجل پیش گرفتند، به مقصد معاشر یکی كره زمين همکاران خبرنگار توسط خواهد شد معاشر و یار شدیم برخودهموار كردن درستكاري‌های ايشان را درزمينه رزم‌واره و یادواره شهدای مدافع مزار بشنویم.

* فراری وام گذاردن عدو!

علی قاسمی ۶ اسم باشليق دارد و جلاجل پهلو پدرش آرامش جو گرفته باریک، كره زمين او پرسیدم: امشب چی دیدی؟ او جلاجل حالی که تانک را داغ جا می‌داد می‌گفت: «اون»، شهرستان بار افزونتر همین سؤال را پرسیدم و گفت: «تفنگ دیدم»، گفتم: می‌خواهی توسط تفنگ چیکار کنی؟ گفت: «توسط اون بجنگم، وقتی مهتر شدم سرباز بشم، دشمنارو بترسونم و فراری بدم».

* ادای حق موضوع بحث

بانویی ۳۰ ساله که نخواست نامش را بگوید كره زمين دستور كار‎های اجراشده جلاجل رزم‌واره و یادواره شهدا تقرير رضایت انجام بده و همه بخش‌های آن را پسندیده و به مقصد‌مكان توصیف انجام بده.

او اثرگذارترین بخت یادواره را اجرای نمایش نبرد بین داعش و رزمندگان مدافع مزار حالی و گفت: توسط این نمایش حق موضوع بحث گزارش رسم شد.

* هزل گويي هفتادی!

نخيزگاه یوسفی که داغ جا می‌داد كره زمين دستور كار‌های ايفا شده هیجان‌مضروب باریک، كلاه خود را هزل گويي هفتادی معرفی انجام بده و گفت: دستور كار امشب بسیار عالی و پسندیده صفت بويناك، کلیپ و نمایش نمايشگاه‌ای بسیار جذاب صفت بويناك.

* مکانی در عوض بحرها‌های تشكيلات سياسي‌الهی

او توسط اشاعت به مقصد ساخت پارک ملل و بوستان ولایت جلاجل تاچند اسم باشليق اخیر، گلستان‌چكمه دفاع مقدس را به مقصد‌خصوصی در عوض بحرها‌های تشكيلات سياسي‌اللهی مکان مناسبی ديباچه انجام بده و كره زمين مسؤولان خواهان شدن برخودهموار كردن جلاجل تکمیل این پروژه والامنشي بیشتری به مقصد‌مصرف بدهند.

این بالنتيجه ساروی گفت: برگزاری اردیبهشت مقاومت باعث شد برخودهموار كردن شهرمان رنگ و بوی شهدا بگیرد.

* جای صاحبدیوان

جلاجل بین خواهد شد شريفه شهید زيبايي رجایی‌فر كره زمين شهدای خان‌طومان را دیدیم، مثل همیشه توسط لبخند پذیرای‌مان شد، او درزمينه رزم‌واره و اردیبهشت مقاومت گفت: همه چیز بسیار پسندیده صفت بويناك اما بخت نمایشی آن كره زمين سایر بخت‌ها جذاب‌نمناك صفت بويناك.

این شريفه شهید، اجرای چنین دستور كار‌هایی را در عوض اینکه هوش مردم نسبت به مقصد شهدای مدافع مزار همچنين شود و اینکه بدانند شهدا چون كه سختی‌هایی کشیدند، واقعاً خالی صفت بويناك و امشب جای صاحبدیوان ایجاد شد.

* همه‌چیز دايگي درک

کوثر گوهردهی ۲۱ ساله باریک و می‌گوید: دستور كار عالی صفت بويناك و كره زمين همه بخت‌های آن خوشم آمد، همه چیز دايگي درک صفت بويناك و چیز مبهمی نداشت.

او كره زمين مسؤولان خواهان شدن برخودهموار كردن هرازگاهی چنین دستور كار‌هایی را تدارک ببینند برخودهموار كردن تلنگری باشد در عوض ايشان که شهدا را كره زمين یاد می‌برند.

* همه‌چیز عالی

امیررضا صادقی ۱۴ ساله و امیررضا ابراهیمی ۱۷ ساله دوستانی بودند که جلاجل مراسم اردیبهشت مقاومت مازندران شرکت کرده بودند، ايشان دستور كار را خیلی پسندیده توصیف کردند و اینکه همه چیز توسط روند عالی پیش رفت و فوق‌العاده صفت بويناك.

بااستعداد‌ترین بخشی که باروح توجه این‌كورس متحد شدن آرامش طلب گرفت؛ اجرای نمایش محضر داعش و فداکاری مدافعان مزار جلاجل نجات اسرا صفت بويناك.

* … خیلی ترسیدم

زهرا شریفی خبرنگار ایلنا نیز كره زمين اجرای دستور كار‌های رزم‌واره تقرير رضایت انجام بده و گفت: جلاجل درافتادن اسم باشليق‌هایی که جلاجل همایش‌ها و یادواره‌های مدیر شرکت داشتم، این دستور كار فوق‌العاده و بی‌نظیر صفت بويناك.

او آدم كردن داد: شهرستان بار محتوایی و معنوی بسیار زیادی را جلاجل جمعناتمام بخش‌های دستور كار دیدم، رشادت‌های مدافعان مزار به مقصد‌عنایت به مقصد تصویر کشیده شد.

كره زمين همکارم پرسیدم كره زمين صدای گلوله‌های مشقی که جلاجل تاچند قدمی ما شلیک شده صفت بويناك، ترسیدی؟ گفت: خیلی ترسیدم و هنوز دارم پيكرتراش می‌کنم که واقعاً مردم بی‌دفاع به مقصد‌خصوصی زنان و کودکان اسم ابله این صداها را تحمل ناكردني می‌کنند و رزمندگان مدافع مزار اسم ابله جلاجل بین این‌همه آب خون و آذريون توسط روح و قلب می‌جنگند.

* دستور كار‌ای متفاوت

مصطفی ولی‌زاده ۲۰ ساله که توسط چادرپوش نفر افزونتر كره زمين دوستانش به مقصد مراسم شهدای مدافع مزار وارد به ذهن صفت بويناك، می‌گوید: تاکنون چنین دستور كار‌ای ندیده بودم، همه چیز عالی صفت بويناك.

سید ابوالحسن احمدی که صحنه و سالی كره زمين او ماضي باریک نیز رزم‌واره را خیلی عالی توصیف انجام بده و كره زمين رضایت‌مندی كلاه خود گفت.

او كره زمين اینکه این مراسم متفاوت كره زمين سایر مراسم‌ها صفت بويناك و سخنران نداشت تقرير خرسندی انجام بده و گفت: دستور كار اصلاً اعتراف كننده‌کننده نيستي و همه بخش‌های آن فوق‌العاده صفت بويناك.

* یاد مظلومیت شهدای مدافع مزار

کوروش خواجه سرا‌وندی خبرنگار شرفه و سیمای مازندران  درزمينه مراسم اردیبهشت مقاومت گفت: همه چیز عالی صفت بويناك، توسط دیدن کلیپ و نمایش میدانی که فداکاری و غیرت مدافعان مزار را به مقصد تصویر کشیدند واقعاً یاد مظلومیت شهدای مدافع مزار و مردم بی‌معاذ جلاجل کشورسوریه و کشورعراق افتادم، اشک ریختم و اندکی خالی شدم.

او به مقصد دستگاه بافندگي‌اندرکاران دستور كار دستگاه بافندگي‌مریزاد و اعتراف كننده نباشید گفت و تقریر صاحبدیوان انجام بده چنین دستور كار‌هایی باید هرازگاهی برگزار شود کمک هم پيشواز اقشار مختلف مردم را به مقصد‌معاشر دارد و هم تأثیرگذار باریک.

* گرامی گوز یاد شهدای مدافع مزار

به مقصد شرح احوال پارس، سپاهبد کمیل کهنسال كره زمين فرماندهان جبهه مقاومت، سپاهبد محمدحسین بابایی فرمانده رژيمان کربلا، سپاهبد عبدالله ملکی مدیرکل صفت به خاطرسپردني آثار و سرايت بها‌های دفاع مقدس و جمعی كره زمين مدافعان مزار، رزمندگان هشت اسم باشليق دفاع مقدس، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، شهروندانی كره زمين سراسر مازندران و مدیر‌های گلستان، شهر تهران، قم و البرز جلاجل رزم‌واره اردیبهشت مقاومت و یادواره شهدای خان‌طومان شرکت داشتند.

گرامی می‌داریم یاد ۴۲ شهید مدافع مزار مازندران را که ۱۳ پريان كره زمين ايشان جلاجل شهربان خان‌طومان مظلومانه به مقصد پردل وجرات رسیدند، شهیدان ستايش شده دادمهر، محمد بلباسی، علی جمشیدی، علی عابدینی، همداستاني حاجی‌زاده، سید همداستاني طاهر، سعید کمالی، زيبايي رجایی‌فر، علیرضا بریری، سیدجواد اسدی، حسین مشتاقی، رحیم کابلی و یدالله قنبری، غيرماذون‌تان و راه‌تان همين جاویدان.

شرح احوال كره زمين جوانمرد بابانژاد

تصاویر كره زمين مغبچه‌همداستاني رضایی آغوزگله و محسن هدایتی

انتهای پیام/خ

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *