پشت سر نشینی آمریکا كره زمين کشورسوریه؛ یک فریبکاری افزونتر جلاجل راه باریک؟

[ad_1]

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری کشورایالات متحده آمریکا طی روزهای ماضي جلاجل اظهاراتی کاملا صریح كره زمين برون رفت «بسیار نزدیک» ارتش آمریکا كره زمين کشورسوریه نبا داده باریک. ترامپ گفتاري كلاه خود درزمينه کشورسوریه را جلاجل جریان سخنرانی جلاجل مراسم خصوصی سابقه زیرساخت‌ ها جلاجل ایالت «اوهایو» ایراد انجام بده. اوی توسط مدل این ادعا که آمریکا به مقصد سرکوب داعش نزدیک می ‌‌شود، كلام باریک: «ما كره زمين کشورسوریه خیلی گاه بيرون خواهیم شد و آن را به مقصد دیگران واگذار می‌کنیم. ما خیلی گاه صد درصد قلمروی ايشان را که به مقصد آن اسم آفرينشگر می‌گفتند، معاودت گرفتیم!». رئیس‌جمهوری آمریکا جلاجل آدم كردن تأکید کرده باریک: «واشنگتن ۷ تریلیون دلار جلاجل خاورمیانه مصرف کرده و این هزینه ازميان رفته شده باریک». کثیر كره زمين نظار سیاسی ثمار این باورند که حاکی ترامپ درزمينه پشت سر ‌نشینی قریب ‌الوقوع كره زمين کشورسوریه، توسط زیادتر پیش‌بینی ‌ها و واپسین ‌ها درزمينه موضع دولت آمریکا درزمينه محضر نظامی ‌اش جلاجل کشورسوریه و رویارویی توسط کشورایران جلاجل میدان و ایضاً به مقصد شکست کشاندن «مدل کشورروسیه جلاجل آینده کشورسوریه» جلاجل ناسازگاري باریک.

اعلام برون رفت قریب الوقوع نیروهای کشورایالات متحده آمریکا كره زمين کشورسوریه توسط رئیس جمهوری این کشور، همگان را حيرت مضروب انجام بده. این اقدام تاآنجا عجب برانگیز صفت بويناك که حتی وزارت خارجه آمریکا نیز جلاجل بیانات به مقصد آن دستخوش دستپاچگی شد. کار مادام جایی پیش رفت که مقامات وزارت خارجه کشورایالات متحده آمریکا زمانی که توسط سؤالات فراوانی نقل کرد حاکی ترامپ مواجه شدند، اینگونه جواب دادند که داده ها دقیقی كره زمين دستور كار ها تعدادی پشت سر نشینی نیروهای آمریکایی كره زمين کشورسوریه ندارند. اکنون این سؤال، افکار عمومی را به مقصد كلاه خود مشغول ساخته باریک که آیا پشت سر نشینی قریب الوقوع آمریکایی ها كره زمين کشورسوریه شفا دارد یا خیر؟ و یا اینکه چون كه چیزی موجب شده مادام ترامپ چنین سخنانی را به مقصد زبان بیاورد. جلاجل این میان، احتمالاتی صور دارد که بدان اشارت می شود؛

یک فریبکاری افزونتر جلاجل راه باریک؟

این احيانا نیز صور دارد که ترامپ توسط مطرح وزیر ها اظهاراتش جلاجل اسم مورد پشت سر نشینی قریب الوقوع كره زمين کشورسوریه به مقصد كنار زدن یک فریب کاری افزونتر باریک و اساسا قصد عملیاتی ظاهر كردن این تصمیم را ندارد. هنگامی که مشاهده می کنیم رئیس جمهوری ایالات متحده به مقصد زمان دقیق پشت سر نشینی نیروهای آمریکایی كره زمين کشورسوریه اشارت نمی کند و یا به مقصد لفظ اپوزيسيون كره زمين «دیگران» به مقصد ديباچه کسانی که پشت بام كره زمين آمریکا لگام امور را جلاجل کشورسوریه به مقصد دستگاه بافندگي می گیرند، نطاق می گوید، اینگونه به مقصد نگاه خشم آلود می رسد که اوی به مقصد كنار زدن فریبکاری جدیدی باریک. این را نیز جلاجل نگاه خشم آلود بگیرید که سيني هیبت، آمریکایی ها واصل هر کشوری که شدند، مبارزه کرده بضع مادام كره زمين طریق تأسیس مرکز های مهتر، محضر معاذاله كلاه خود جلاجل آنجا را به مقصد محضر دائمی تبدیل کنند؛ اتفاقی که عملا جلاجل مدیر «دیرالزور» کشورسوریه افتاده باریک. اعلام وزارت خارجه آمریکا مبنی ثمار گروهي آگاهی كره زمين دستور كار ها تعدادی پشت سر نشینی نیروهای این کشور كره زمين کشورسوریه نیز دلیل دیگری باریک که اثر داغ می دهد احتمالا فریب دیگری جلاجل پشت بام غطا حاکی اخیر ترامپ نهفته باریک.

چيرگي يافتن رویکرد تاجرمسلکی ثمار سیاستمداری

پسفردا افزونتر هیچکس جلاجل این مسأله شک ندارد که ترامپ فردی تاجرمسلک باریک مادام سیاستمدار. دونالد ترامپ طی زیاد كره زمين یک اسم باشليق ماضي که ثمار اسم رواني قوچ جلاجل ایالات متحده تکیه مضروب جاي گير کرده باریک که زیاد كره زمين سیاست به مقصد كنار زدن شكل پذيري بهره ها اقتصادی باریک. روال رئیس جمهوری ایالات متحده به مقصد خصوصی توسط کشورهای عربی و جلاجل رأس ايشان توسط کشورعربستان سعودی به مقصد نیکویی اثر داغ دهنده این واقعیت باریک. جلاجل همین سفيران اخیر «محمد پي سلمان» به ‌دست آوردن دفاع و ولیعهد سعودی به مقصد واشنگتن نیز مثال كنج ای كره زمين شخصیت حریص ترامپ كره زمين دیدگاه اقتصادی بودیم. اوی آشکارا اثر داغ داد که به مقصد اموال کشورعربستان سعودی اشاره با گوشه چشم زياده خواهي دوخته باریک. او حتی لیستی كره زمين رقم قراردادها و توافقنامه های مشترک میان واشنگتن و ریاض طی اسم باشليق ماضي را جلاجل مقابل دوربین ها گرفت و جرم بخش به مقصد سعودیها اعلام انجام بده که این مبلغ ها تعدادی شما چیزی نیست و زیادتر كره زمين این ها باید هزینه کنید. لذا توسط توجه به مقصد این رویکرد اقتصادی دولت کنونی آمریکا، ارچه پشت سر نشینی قریب الوقوع آمریکایی ها كره زمين کشورسوریه واقعیت داشته باشد، بعید نیست که یکی كره زمين دلایل این اقدام احتمالی، هزینه های دوازده ماه آوری باشد که آمریکا جلاجل کشورسوریه مصرف می کند؛ هزینه هایی که شاید ترامپ به مقصد كنار زدن نجات يافتن كره زمين آنهاست.

تناقض خلف وعده غطا توسط کشورترکیه

علاوه ثمار آنچه که كلام شد، بعید به مقصد نگاه خشم آلود نمی رسد که کشورایالات متحده آمریکا جلاجل مسأله برون رفت قریب الوقوع كره زمين کشورسوریه تناقض خلف وعده غطا ای توسط کشورترکیه داشته باشد. این پشت سر نشینی احتمالی ـ ارچه شفا داشته باشد ـ شاید به مقصد به دار آويختن کشورترکیه و توسط تناقض خلف وعده غطا لفظ بپذیرد. مسأله عفرین هنوز به مقصد پایان نرسیده باریک. كره زمين صیانت افزونتر، کشورترکیه همچنان قصد برون رفت كره زمين خاک کشورسوریه را ندارد و به مقصد كلام مقامات این کشور می خواهد مادام منبج و قامشلی نیز پیشروی کند. همه می دانند که مقامات آنکارا كره زمين محضر آمریکا جلاجل کشورسوریه به مقصد خصوصی جلاجل طبع ها این کشور بسیار ناراضي باریک. بنابراین، بعید نیست که برون رفت احتمالی آمریکایی ها كره زمين کشورسوریه توسط تيرخور هموارتر وزیر ها مسیر جلاجل روبه رو نیروهای کشورترکیه ای باشد و مقصود واشنگتن كره زمين «دیگران» بدون شك آنکارا باشد.

واشنگتن كره زمين تاریخ عبرت گرفته باریک؟

نگاهی هرچند گذرا به مقصد تاریخ و ساحل ها جنگی ایالات متحده اثر داغ می دهد که نیروهای این کشور پشت بام كره زمين شكيبايي ورزيدن شکست های نظامی سنگین مجبور به مقصد شهرستان ترک خاک کشورهایی شدند که توسط اسم اسب به انگيزه به مقصد آنجا ورود پیدا کرده بودند. پسفردا كره زمين کشورویتنام و کشورعراق و یا حتی کشورافغانستان می توان به مقصد ديباچه بارزترین همال ها جلاجل این زمینه اشارت انجام بده که هیبت این كلنجار ها همچنان جلاجل روبه رو دیدگان آمریکایی هاست. این احيانا صور دارد که آمریکایی ها توسط عبرت خوگرفتن كره زمين هیبت هایی که همچنان هم نشين آنهاست، تصمیم گرفته بضع مادام پیش كره زمين شكيبايي ورزيدن ضربات سهمگین همچون ماضي، توسط اختیار كلاه خود خاک کشورسوریه را شهرستان ترک کنند مادام بدین لفظ، هیبت های منغص تاریخ شهرستان بار افزونتر برایشان تکرار نشود. جلاجل غیر این لفظ، سوا شک اتفاقاتی جلاجل خلف وعده غطا رخ داده باریک که طی روزها و هفته های آتی ابعاد مختلف آن مشخص می شود.

مخلد الجیوسی: نویسنده و تحلیلگر فلسطینی

منبع: نشريات ادواري «رأی الیوم»

مترجم: اکرم آزادی مهرگانی

انتهای اسم ستيزه گر/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *