آشوب به پا كردن لين به مقصد كنار زدن ریشه‌آبادی وزیر ها اسلام و شورش باریک/ جلاجل آشوب به پا كردن ۸۸ عدو ۱۴ تيرخور را كنار زدن می‌انجام بده

[ad_1]

دليل‌الاسلام احمد سالک کاشانی پسفردا جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار پارس جلاجل شهرستان اصفهان اشارتاً تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص)، ولايت صادق (ع) و هفته وحدت، تقریر انجام بده: امید دارم امسال آثار جهانی هفته وحدت توسط توجه به مقصد تا چه وقت موضوع بحث بااستعداد زیاد كره زمين اسم باشليق‌های ماضي باشد، كلنجار‌های نیابتی جلاجل کشورهای اسلامی مثل کشورعراق، کشورسوریه، کشورافغانستان، کشورپاکستان و بعضی کشورهای آفریقایی موجب شد که شهرستان اهل هم نهاد و علمای شهرستان اهل هم نهاد به مقصد عمق فاجعه جنایات رژیم غصب كننده صهیونیستی و آمریکا نسبت به مقصد مايه اسلام زیاد كره زمين ماضي پی ببرند.

اوی افزود: بیداری علمای شهرستان اهل هم نهاد و شیعه به مقصد خاطره ها این جنایات جریان داعش توسط یک بصیرت‌افزایی بالاتری رو به مقصد رشد بوده و هست، این مسأله كره زمين یک چشم تعدادی هفته وحدت امسال وعاء به عمد دارد و كره زمين طرفی هم حقانیت جمهوری اسلامی کشورایران ثمار همه جهانیان به مقصد اسم مورد علمای اسلام كره زمين شیعه و سنی شيوا شد.

* بسترسازی وحدت امت اسلامی توسط دشمنی استکبار جهانی روبه‌روست

نماینده مردم شهرستان اصفهان جلاجل مجلس شورای اسلامی توسط اشارت به مقصد اینکه وعاء اساسی جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل دفاع كره زمين شهرستان اهل هم نهاد و شیعیان، مسیحیان و سایر ادیان الهی پسفردا جلاجل مئه ۲۱ ثمار کسی پوشیده نیست، تشریح انجام بده: این وعاء مهجور جلاجل مدیریت توسط تدبیر مقام معظم رهبری صور دارد و تجلی کرده باریک، این قوچ الهی باریک که به مقصد دستگاه بافندگي بنده صالح پروردن جلاجل روی کره زمین و جلاجل غیبت کبری ولايت زمان (عج) شکل گرفته باریک.

اوی جلاجل آدم كردن به يادماندني انجام بده: بسترسازی تعدادی وحدت امت اسلامی توسط دشمنی‌های عدواني و صفت باشدت استکبار جهانی روبه‌روست، لازمه مقابله توسط استکبار جهانی وحدت علمای اسلام و امت اسلامی شهرك نشين آسه اي حاکمیت دینی و ولایت باریک.

* شكل پذيري وعده تشکیل بسیج جهانی اسلام

سالک ديباچه انجام بده: جلاجل جریان مقابله توسط نابودی داعش جلاجل سرزمین‌های اسلامی، مثال تشکیل ارتش اسلام به مقصد محوریت مقام معظم رهبری توسط بسیج جهانی كره زمين کشورهای مختلف اسلامی بودیم، تشکیل به گردش درآوردن‌های فاطمیون، زینبیون، حیدریون، حشدالشعبی، بسیج کشورسوریه که آسه اي حرکت جلاجل مقابله توسط داعش بودند و یکی كره زمين وعده‌های حاضربودن ولايت خمینی (ره) که تشکیل بسیج جهانی اسلام صفت بويناك جلاجل این مئه به مقصد محوریت مقام معظم رهبری ثابت شدن شد.

اوی توسط تعبیر اینکه فکر و تشکیلات داعشی‌ها كره زمين بین نرفته باریک، تأکید انجام بده: واجب شده باریک علمای اسلام جلاجل هفته وحدت تعدادی نابودی شهرستان اندیشه‌های تکفیری و وهابیت فکر اساسی کنند و این تدبیر جلاجل آموزه‌های دینی و تربیت نیروهای اسلامی نهفته باریک.

نماینده مردم شهرستان اصفهان جلاجل مجلس شورای اسلامی تأکید انجام بده: توسط توجه به مقصد ميراث ها مطرح شده، هفته وحدت امسال كره زمين جهاتی نسبت به مقصد اسم باشليق‌های ماضي جلاجل یک جایگاه رسا و رفیع آرامش طلب دارد و این موضوع بحث بسیار مهمی باریک که باید به مقصد آن توجه انجام بده؛ منبرها امید دارم هرچه پیش می‌رویم رختخواب ظهور حاضربودن مهدی توفيق يافتن (عج) و حاکمیت بستنگاه الهی به مقصد سرپرستی آن حاضربودن توسط رختخواب وحدت امت اسلامی شکل بگیرد.

* سهراب مرادی فخرآميز بزرگی را تعدادی کشور رقم زد

اوی جلاجل آدم كردن توسط اشارت به مقصد رکوردشکنی سهراب مرادی جلاجل مسابقات جهانی وزنه‌برداری یادآور شد: ثمار كلاه خود واجب شده می‌دانم به مقصد ديباچه یک شهرنشين و یک اصفهانی و ایضاً به مقصد ديباچه نماینده مردم شهرستان اصفهان جلاجل مجلس شورای اسلامی كره زمين افتخاراتی که سهراب مرادی توسط دریافت سه گردن آويز طلبه ها آن هم جلاجل قلب کشور عدو ما آمریکا به مقصد دستگاه بافندگي آورد و به مقصد خصوصی اهل سيستان‌ای که پس ازآن كره زمين وزنه‌برداری روی تشک اعمال داد، فخرآميز بزرگی را تعدادی کشور و نرمش ما، مدیر شهرستان اصفهان و به مقصد خصوصی زرین‌شهر رقم زد.

سالک آدم كردن داد: بنده این پیروزی را به مقصد مردم شریف کشورایران و شهرستان اصفهان و به مقصد خصوصی مردم عالی زرین‌شهر تبریک ناموس می‌کنم، امید دارم که جلاجل سنه ورود به مقصد شهرستان اصفهان توسط پيشواز عالی مردم نمك شناس و نرمش‌متحد شدن روبه‌رو شود، بنده به مقصد صور چنین بالنتيجه‌های متدین، علاقه‌مند و ایثارگر که غيرماذون جمهوری اسلامی یعنی غيرماذون شورش اسلامی، غيرماذون ولايت خمینی (ره)، غيرماذون ملت کشورایران و غيرماذون ولايت خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را جلاجل مساحت گرفتن جهانی و آن هم كره زمين آمریکا به مقصد كره ارض معرفی انجام بده و رکورد جهانی را جلاجل ۲۳۳ کیلوگرم زد، فخرآميز می‌کنم و امید دارم که این فخرآميز تعدادی کشور ما گشايش پیدا کند.

* آشوب به پا كردن لين به مقصد كنار زدن ریشه‌آبادی وزیر ها اسلام و شورش باریک

اوی جلاجل آدم كردن به مقصد دیدار مقام معظم رهبری توسط برگزیدگان جشنواره مالک آبونه و گلچين اميرالجيشي سلیمانی به مقصد ديباچه بهترین فرمانده اشارت انجام بده و عقبنشینی داد: جلاجل این دیدار، مقام معظم رهبری راجع به مقصد خصوصیات مالک آبونه كره زمين يكباره نترسي، معنویت، انقياد ورزيدن تشکیلاتی و هم تراز و هم سان مختلف درستكاري کردند، ما به مقصد صور یک چنین سردارانی فخرآميز می‌کنیم، ما جلاجل کشورمان كره زمين این‌نوع سرداران زیاد داشته و داریم و خواهیم داشت.

نماینده مردم شهرستان اصفهان جلاجل مجلس شورای اسلامی جلاجل آدم كردن اضافه انجام بده: جلاجل آشوب به پا كردن لين آینده که کلید هم خورده باریک، جلاجل مبارزه هستند که اسلام و شورش ریشه‌آبادی شده و كره زمين بین برود، سازماندهی مدیران خلف وعده غطا بيرون و داخل کشور كنار زدن كره زمين بین جابه جايي مايه اسلام و شورش اسلامی هستند، كره زمين يكباره مبارزه‌های آنان این باریک که غيرماذون و یاد شهدا را كره زمين بین ببرند، یکی كره زمين شیوه‌های عملکرد این جریان این باریک که غيرماذون و یاد انقلابیون، شخصیت‌ها و شهدای شورش را به مقصد اشکال مختلف كره زمين خاطر و زندگی جامعه پسفردا بيرون کنند برخودهموار كردن شاید كره زمين این طریق بتوانند به مقصد اسلام ضربه بزنند.

* جلاجل آشوب به پا كردن ۸۸ عدو ۱۴ تيرخور را كنار زدن می‌انجام بده

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه جلاجل آشوب به پا كردن ۸۸، دشمنان ۱۴ تيرخور را تعقیب می‌کردند که براندازی ديسيپلين و گرد هم آمدن وزیر ها مردم كره زمين شهرستان اندیشه‌های رسا ولايت (ره) و مقام معظم رهبری كره زمين يكباره این منوي ها صفت بويناك، تأکید انجام بده: جلاجل آشوب به پا كردن لين آینده باید هوشیار باشیم که این‌ها كره زمين ولایت و هم تراز و هم سان افزونتر رد شدن کرده‌ و پای نابودی اسلام و شورش ایستاده‌بضع و باید جلاجل این صوب تمركزفكر کافی داشت.

سالک ایضاً تعبیر داشت: باید غيرماذون، یاد و خاطر شهدا را تقویت کنیم، منبرها گشاده رو هستم که جلاجل شهرستان اصفهان ۲ دستور كار یکی جلاجل مسجد فاطمی جلاجل ابتدای خیابان شقايق تعدادی تعفن ۲۰۰ شهید برگزار شد که كره زمين دستگاه بافندگي‌اندرکاران این دستور كار تشکر می‌کنم، یکی هم اجرای نمایش «شناسنامه شورش» جلاجل سپاهان‌شهر توسط ناحیه مقاومت بسیج ولايت حسین (ع) صفت بويناك.

اوی جلاجل آدم كردن یادآور شد: جلاجل این نمایش شناسنامه‌ای را تعدادی مردم كره زمين قبل كره زمين شورش برخودهموار كردن جریان نابودی داعش رقم ضربت ديده بودند که بسیار زیبا صفت بويناك و دايگي تقدیر و تشکر باریک؛ برگزاری ده‌ها یادواره شهدا جلاجل شروق شهرستان اصفهان جلاجل تا چه وقت نقالي كردن نیز توسط صور میل دشمنان اسلام و مزدوران آن‌ها باریک، بنده كره زمين همه مردم شهرستان اصفهان به مقصد اسم مورد مردم شروق شهرستان اصفهان نسبت به مقصد تعفن و احیای یادواره شهدا که عمل جلاجل راستای مدعا‌های حاضربودن ولايت (ره) و مقام معظم رهبری باریک، تقدیر و تشکر می‌کنم.

* احیای مصوبات بیابان‌زدایی جلاجل شهرستان اصفهان

نماینده مردم شهرستان اصفهان جلاجل مجلس شورای اسلامی به مقصد ابتر شدن مطرود گشتن‌های مقابله توسط بیابان‌زایی جلاجل شهربان شهرستان سگزی شهرستان اصفهان نیز اشارت و ديباچه انجام بده: سنه یکشنبه هفته جاری نمایندگان شهر شهرستان اصفهان توسط محضر استاندار، دارالحكومه و شهردار شهرستان اصفهان و همه مسؤولان ذیربط مقاتل کشاورزی، مناجاتگري كردن طبیعی و محیط زیست تعدادی واگشايي مطرود گشتن‌های مقابله توسط ریزگردها و بادوبوران گرد و خاک و بیابان‌زدایی جلاجل شهربان وسیع و کویری شهرستان سگزی موجودي شدند، جلاجل این شهربان به مقصد كنار زدن فعالیت‌های ماضي این بیابان‌زدایی لفظ گرفت و جلاجل یک شهربان قريب كورس هزار هکتار گیاهان زيبا کاشته شد برخودهموار كردن جلوی حرکت بادوبوران‌های نگران‌کننده گرفته شود.

اوی جلاجل پایان گفت: جلاجل آدم كردن كره زمين معدنها گچ شهرستان اصفهان نیز بازدید لفظ گرفت و مقرر شد اسم بزرگواري مصوباتی که جلاجل زمان دارالحكومه سابق شهرستان اصفهان جلاجل اخبار توسط کوره‌های گچ‌پزی و معدنها گچ تصویب شده، عمل شود و آن تصمیمات توسط بدي ها نیروی انسانی استانداری، معاف هماهنگی امور عمرانی استانداری شهرستان اصفهان و دارالحكومه شهرستان اصفهان سيني نحو استاندار احیا و عملیاتی شود که این هم بسیار مفید صفت بويناك.

انتهای پیام/ذ

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *