كالاي ممنوع کتاب و نقدکردن پي بیشترین قسم تخلفات/ ۷۳ ناشر محروم كره زمين نمایشگاه کتاب شدند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری پارس،‌ یحیی دهقانی معاف اجرایی نمایشگاه کتاب جلاجل نشست خبری اعلام انجام بده: طی تا چه وقت دوال ماضي هیأت رسیدگی به مقصد تخلفات،‌ تخلفات لفظ گرفته جلاجل نمایشگاه را اعلام انجام بده که جزئیات این تخلفات به مقصد گزارش ها ذیل باریک: مجموعا طی ۷ روزاول نمایشگاه ۳۱۱ شرح احوال به مقصد دبیر كاشانه واصل شده باریک که چندی گزارشات مستند‌سازی و تعدادی آن‌ها سابقه‌هایی تشکیل شده باریک. ثمار این ازاصل برخودهموار كردن پایان دوال هفتم،‌ ۱۸۱ رای صادر شده باریک که ثمار ازاصل آن ۳۴ رای به مقصد یک دوال تعطیلی غرفه صادشده باریک و جلاجل آدم كردن ۷۳ ناشر محکوم به مقصد تعطیلی برخودهموار كردن پایان نمایشگاه و محرومیت كره زمين نمایشگاه اسم باشليق آتی شدند.

اوی آدم كردن داد: three ناشر به مقصد دلیل تخلفات مكرر برخودهموار كردن پایان نمایشگاه و تعدادی كورس اسم باشليق متوالی كره زمين محضر جلاجل نمایشگاه کتاب محروم شدند تعدادی ۷۴ ناشر اخطار کتبی درج جلاجل سابقه و جمعيت آوری کتب صادر شده باریک.

دهقانی توسط اشارت به مقصد قسم تخلفات تقریر داشت: امسال علاوه ثمار اینکه هیأت رسیدگی به مقصد تخلفات سابقه‌ها را بررسی می‌کند آرامش طلب شده تخلفات کارکنان هم باروح توجه باشد. بنابراین ۷ غرفه به مقصد دلیل گروهي رعایت شئونات اسلامی تنبیه شدند.

اوی طي تبیین اینکه فروش افست كره زمين يكباره مواردی صفت بويناك که جلاجل نمایشگاه توسط آن برخورد شد، گفت:‌۷ ناشر مرتکب چنین تخلفی شده بودند که توسط ايشان برخورد شد.

معاف اجرایی نمایشگاه کتاب جلاجل آدم كردن توسط تبیین اینکه ۳۶ ناشر به مقصد دلیل ارائه کتاب‌های غیرمرتبط توسط سالون‌ها جریمه شدند، گفت: سه باروح كره زمين تخلفات داغ جا می‌دهد که کتاب‌ها دارای شناسنامه نبودند و جلاجل واقع كالاي ممنوع کتاب محسوب می‌شوند.

این مقام اجرایی جلاجل نمایشگاه کتاب توسط تبیین اینکه تعدادی كره زمين ناشران کتاب‌های سایر ناشران را غير زردتشتي ارائه می‌دهند، عقبنشینی داد: ۷۴ ناشر به مقصد دلیل ارائه کتاب غیر متخلف شناساننده شدند.

اوی افزود:‌فروش پیشنهاد غیرکتاب هم كره زمين ردياب افزونتر تخلفات نمایشگاهی صفت بويناك. ۱۹ ناشر جلاجل نمایشگاه به مقصد فروش دستگاه‌بازی و یا لوازم‌التحریر ردوبدل كردن کرده بودند که توسط ايشان برخورد و کالایشان جمعيت‌آوری شد. ۲۵ ناشر نیز به مقصد دلیل گروهي رعایت سایر قوانين متخلف شناساننده شدند و ۹ ناشر به مقصد خاطره ها تمييز وزیر ها پي جریمه شدند.

دهقانی توسط عقبنشینی ثمار این موضوع بحث که باید ثمار ازاصل کتاب‌نامه یا آئین‌نامه نمایشگاه عمل شود، گفت: صفت انحصارطلب ضوابط نمایشگاه جلاجل این آئین‌نامه وارد به ذهن باریک. بنابراین اهدای جایزه كره زمين صیانت غرفه‌ها قصور محسوب نمی‌شود و ارائه تخفیف برخودهموار كردن ۳۰ درصد هم قيد بلامنازع باریک.

معاف اجرایی نمایشگاه اخطار کتبی، درج جلاجل سابقه، تعطیلی یک روزه برخودهموار كردن پایان نمایشگاه یا نمایشگاه اسم باشليق آتی و استانی را كره زمين يكباره آراء صادره برشمرد و گفت: كره زمين چندی ناشران نیز عهده داري دریافت شده و کتاب‌های چندی كره زمين ايشان كره زمين مساحي كردن نمایشگاه جمعيت‌آوری شده باریک.

اوی جلاجل جواب به مقصد این سؤال که بیشترین تخلفات پيوسته كاري به مقصد چون كه تخلفی بوده، گفت: کتاب‌های غير شناسنامه (كالاي ممنوع و پي) بیشترین تخلفات را جلاجل ثمار داشت اما بیشترین تخلفات جلاجل بخش عمومی، دانشگاهی، کودک و آموزشی به مقصد ترتیب صفت حادثه زا شده باریک.

اوی جلاجل جواب به مقصد اینکه یکی كره زمين مدیران کمیته‌ها جلاجل غرفه‌های فروسو امر كلاه خود کتاب غیرارائه می‌انجام بده، چون كه برخوردی توسط او شد، گفت: توسط تذکر کتاب‌ها جمعيت‌آوری شد.

اوی درزمينه تخلفات ارزی جلاجل بخش کتب خارجی جلاجل جواب به مقصد پارس گفت: به مقصد ما گزارشی واصل نشده،‌مشکلات پول بيگانه گدازش خواهد شد و توسط کمک‌های دولت مشکلی تعدادی پول بيگانه نخواهیم داشت. 
به مقصد كلام دهقانی فروريزي شبکه تمييز وزیر ها پي‌ها ارتباطی به مقصد تشکل‌ها نداشت اما تعدادی آن سابقه تشکیل شد و ۹ نفر كره زمين بيگانگان متخلف جلاجل این سابقه به مقصد نظام ارباب رعيتي داوري معرفی شدند.

اوی افزود: صفت انحصارطلب تخلفات اسم باشليق ماضي حلقه زدن ناشری جلاجل اسم باشليق جاری متخلف باشد توسط تخلفات ماضي‌اش تجمیع خواهد شد و تمامی تخلفات اسم باشليق ماضي وامسال جلاجل سابقه درج شده و توسط او برخورد انجام خواهد شد.

اوی درزمينه تگرگ آمدن ليمو ماضي هم گفت: تگرگ آمدن ليمو ماضي به مقصد بخش‌هایی كره زمين سالون‌های کودک، دانشگاهی و آموزشی اضرار‌هایی واصل انجام بده ولی جدی نيستي. به مقصد استثنای كورس ناشر دانشگاهی که قريب ۵۰ کتاب‌كندو كره زمين بین رفته و توسط هماهنگی توسط بیمه آرامش طلب باریک پسفردا اضرار‌ها تخمین مضروب شوند.

انتهای پیام/

 

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *