مأموریت اصلی رسانه اسلامی و انقلابی، تعالی بخشیدن و رشد مخاطبان باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار رديف نظامي جامعه خبرگزاری سواره، «پیام تیرانداز» جلاجل مراسم تجلیل و تکریم «سیدنظام‌الدین موسوی» مدیر عملي ساختن سابق خبرگزاری سواره و صفت اشراف كلاه خود به مقصد ديباچه مدیرعامل جدید این خبرگزاری جرم بخش به مقصد حاضران گفت: كره زمين اینکه قبول زحمت فرمودید و جلاجل مراسم تکریم كره زمين یکی كره زمين سرمایه‌های رسانه‌ای کشور سركار آقای سیدنظام‌‌الدین موسوی شرکت کردید، تشکر می‌کنم.

اوی افزود: درستكاري وزیر ها جلاجل باروح آقای سیدنظام‌الدین موسوی، این برادروار و متحد شدن عزیز و قدیمی که حق استادی ثمار گردن بنده دارند، جلاجل سردفتر مهمانان قيد جوان مردانه کاری باریک سخت و پوشيدگي افتخاری باریک مهتر در عوض بنده.

مدیرعامل خبرگزاری سواره تاکید انجام بده: فردا به مقصد برکت زحماتی که آقای موسوی و همکارانمان و مدیران قبلی خبرگزاری کشیده‌بضع، خبرگزاری سواره به مقصد رسانه‌ای اثرگذار، انقلابی و اندک‌‌نظیر تبدیل شده باریک.

اوی گفت: درخت تنومندی که تخميركننده واكسن آن توسط آقای دکتر فضائلی و همکارانشان توسط تمركزفكر و لطف کاشته شده و ریشه دوانده و آقای دکتر مقدم‌فر عزیز این گياه باارزش را رشد داد و پرزوري انجام بده، توسط درایت و توانمندی آقای موسوی به مقصد شهرستان بار نشست و ميوه داد.

تیرانداز افزود: خبرگزاری سواره فردا جلاجل عسرالنفس دورودورنگ جدید مدیریت كلاه خود مبارزه می‌کند، توسط ياري خواهي كره زمين داروي تقويتي متعال و ثنايا‌گیری كره زمين تجربه ها قبلی و به مقصد مدد خبرنگاران و همکاران خدمت كننده صادق و زحمت‌کش‌اش، مسیر روبه جلوی خبرگزاری را به مقصد سمت اثربخشی کیفی و محتوایی زیادتر آدم كردن دهد.

اوی تاکید انجام بده: همانگونه که مستحضرید رسانه جلاجل پارادایم سرمایه‌داری، ابزاری باریک در عوض سیطره یافتن سرمایه‌داران و زورمندان ثمار تلريگ‌های مردم. مخاطبان این رسانه‌ها یاد می‌گیرند که به چه طريق جلاجل صوب هستي پذيري بهره ها سرمایه‌‌داران فکر کنند و عمل کنند. وسايل كريه اسم پيش خر‌گری به مقصد طوق‌ها و تکنیک‌های لين تغییر شکل داده باریک.

تیرانداز جلاجل عقبنشینی زیادتر این فهمید تقریر داشت: كره زمين نگاه خشم آلود این رسانه‌ها، تيرخور، ولی را توجیه می‌کند، دروغ باف و تهمت مباح، بلکه واجب شده باریک و هر رسانه‌ای که دروغ باف‌های باورپذیرتر می‌گوید، الفبايي‌ای‌نمناك باریک و رسانه‌‌ اقتناص هوش و روح مخاطره ها را تيرخور گرفته باریک.

اوی گفت: دقیقاً برخلاف نيت ها و علوم شرعي شورش اسلامی، انقلابی که به مقصد‌رغم موانع، مشکلات و دشمنی‌ها، ۴۰ اسم باشليق باریک مبارزه کرده و می‌کند که آزادی و آزادگی بشقاب‌ها را جلاجل این دنیای مادی، هموار نماید.

مدیرعامل خبرگزاری سواره به يادماندني انجام بده: سواره که مزین و مفتخر باریک به مقصد دفاع كره زمين قيمت‌ها و علوم شرعي شورش اسلامی، باید رشد و تعالی انسانیت و مخاطبانش را كنار زدن نماید. به مقصد تعبیر بنیان‌جادادن کبیر شورش رسانه‌ باید دانشگاه باشد، بدون شك دانشگاهی که کارخانه بشقاب‌سازی باریک.

اوی افزود: ارچه این را بپذیریم، مأموریت اصلی رسانه اسلامی و انقلابی، تعالی بخشیدن و رشد وام گذاردن مخاطبانش باریک. در عوض اینکه این رشد مخاطره ها ثابت شدن شد جلاجل درجه اولا باید دستگاه بافندگي‌اندرکاران و خبرنگاران و مدیران رسانه كلاه خود رشد پیدا کرده و متعالی شوند. 

تیرانداز اظهارداشت: رشد فکری و عملی، رشدی باریک که بتواند بشقاب را كره زمين زیر یوغ اقتناص‌ دنیای مادی و استکباری نجات دهد و آزادی و آزادگی بشقاب‌ها را رقم زند. این بااستعداد ثابت شدن نخواهد شد مگر توسط مشی، عقلانی،‌انقلابی، منصفانه و مردمی.

اوی تاکید انجام بده: سواره ابن کشورایران باریک. رسانه مردم و گره‌گشای وجع مردم باریک. می‌خواهد بلورينگي عقلانیت انقلابی و اسلامی باشد و جلاجل این مسیر به مقصد کمک همه بيگانگان و جریان‌های دلسوز در عوض شورش و کشور نیازمند باریک.

مدیرعامل خبرگزاری سواره گفت: به مقصد بدون شك اندازه که جلاجل مقابل دشمنی‌های دشمنان این کشور و این شورش می‌ایستیم و سینه مجن می‌کنیم و توسط روشنگری نمی‌گذاریم تیرهای زهرآگین دشمنان به مقصد هوش و فواد جوانان مردم و کشورمان به هدف خوردن کند و اتفاقاً دنیای دروغینی که ساخته‌بضع را به مقصد جنگ جو خواهیم کشید و به مقصد صیانت‌كندو تیراندازی خواهیم انجام بده. به مقصد بدون شك اندازه جلاجل داخل باید قلب‌ها را به مقصد هم نزدیک انجام بده.

تیرانداز توسط اشارت به مقصد اینکه ناسازگاري، برخورد و رویارویی را به مقصد ديباچه یکی كره زمين قيمت‌های وارداتی خبری و رسانه‌ای به مقصد ما می‌آموزند؛ تقریر داشت: رسانه‌ها به مقصد جای آنکه ثمار اشتراکات تمرکز کنند، دائماً جلاجل حلول كننده برجسته وزیر ها اختلافات هستند. آره، ارچه یک دعوایی هم جلاجل خیابان هم آوازي بیفتد، مجموعه‌ای نظاره‌جرقه خواهند شد. ممکن باریک این ستردن توجهی را جلب نماید و جذابیت ظاهری داشته باشد، اما به مقصد چون كه قیمتی؟! توسط چون كه هدفی؟! توسط کدام مسوليت؟!

اوی به يادماندني انجام بده:‌ افراد دیدگاه و طوق هم جلاجل جریانات اصولگرا و هم سایر جریانات سیاسی معتقد به مقصد شورش صور دارد. كمال رسانه باید این باشد که اشتراکات را در عوض اولین کشورایران اسلامی برجسته و هم‌افزا نماید.

تیرانداز گفت: جلاجل این نگاه تمييز باید دلسوزانه باشد، باید كشيده شده به مقصد تغییر شود و معمرين باشد خير اینکه به مقصد دشمنی و خصومت‌آفرینی تبدیل شود و فضای جامعه را به مقصد اظهاروجود نزاع و برخورد تبدیل نماید.

اوی افزود: یکی كره زمين هم تراز و هم سان مهمی که مبتلابه ما باریک، نيستي شايعه مفید و امیدبخش جلاجل رسانه‌ها باریک. به مقصد ما یاد داده‌بضع که نبا عالی، خب بد باریک. رسانه‌ها فروسو این تعالیم زیادتر بدی‌ها را برجسته می‌کنند. این اسم مكلف جامعه ما را به مقصد سمت بدبینی سوق داده و اثرات روانی و اجتماعی و فرهنگ سویی را به مقصد معاشر داشته باریک. جلاجل بهترین هم تراز و هم سان بدترین شهر زاویه نگاه را گلچين می‌کنیم. بعضاً مجال مهلت‌ها را به مقصد تهدید تبدیل می‌کنیم.

تیرانداز گفت: باید توسط کمک هم این فرهنگ را تغییر دهیم. سواره و همه رسانه‌های انقلابی و دلسوز کشور باید جلاجل این مسیر پیشرو باشند. ان‌شاءالله توسط کمک همکارانم مبارزه خواهیم انجام بده توسط تقویت رویکرد فرهنگی و اجتماعی به مقصد هم تراز و هم سان و وطن اختيار كردن عمیق‌نمناك و مغفول مابقي جلاجل جامعه بپردازیم.

اوی جلاجل پایان دعا انجام بده داروي تقويتي همه ما را جلاجل این مسیر موفق و فرجه‌بخیر بفرماید.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *