محورهای هراز و کندوان فردا یک‌عجله انجام خواهد شد/بیشترین ترافیک افسون كردن‌ها بین ساعات ۱۸ برخودهموار كردن ۱۹

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری سواره، ثمار ازاصل‌ دانسته ها دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ زيرك عبورومرور نمره ثمار‌به هدف نخوردن‌، ‌جلاجل حلول كننده موجودي غیر كره زمين محورهای مسدود و ممنوع ذکر شده جلاجل این شرح احوال، بقیه محورهای مواصلاتی کشور همچنين باریک و عبورومرور جلاجل ايشان به مقصد‌ شيوه تفكر عادی ‌جریان دارد.

‌کل عبورومرور مندرج‌شده جلاجل شبيه بودن‌دوال ماضي به موجب‌ نهایی دانسته ها دریافتی كره زمين ۲۱۴۰ نظام ارباب رعيتي ترددشمار فعال جلاجل محورهای برون‌ شهری، نسبت به مقصد دوال قبل four درصد کاهش داغ جا می‌دهد؛ جلاجل همین اختصاصی در عرض سهم وسایل نقلیه سنگین جلاجل ترافیک راه‌ها ۱۲٫۵ درصد، عزايم عبورومرور بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین عبورومرور بین ساعات four الی ۵ لفظ پذیرفت؛ هموطنان توسط آگاهی كره زمين این مشکل می‌توانند ساعات درخور اطفال‌تری را در عوض سفيران گلچين کنند‌.

پرترددترین افسون كردن‌های کشور

آزادراه شهر کرج-قزوین، ‌آزادراه‌ ‌‌شهر کرج‌-شهر تهران، آزادراه‌‌ شهر تهران-شهر کرج‌، آزادراه ‌قزوین‌-شهر کرج، آسه اي شهر تهران-شهرستان پاکدشت‌‌‌‌ و شهرستان پاکدشت-شهر تهران، ‌آزادراه‌ ‌‌‌شهر تهران-قم‌‌‌، ‌‌آزادراه ‌قم-شهر تهران‌‌، آزادراه زنجان – قزوین، آسه اي شهر تهران-شهریار و شهریار-شهر تهران‌‌‌‌ جلاجل ۲۴ زمان سنج ماضي بیشترین ترافیک را داشته‌بضع‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌

* محدودیت‌ ترافیکی افسون كردن‌ها‌ برخودهموار كردن دوال شنبه ۱۵ اردیبهشت

‌عبورومرور موتور‌سیکلت كره زمين زمان سنج ۱۲ ه مبستر شدن دوال سه‌شنبه ناقل ۹۷/۰۲/۱۱ الی زمان سنج ۶ دوال شنبه ناقل ۹۷/۰۲/۱۵ كره زمين محورهای شهر کرج-چالوس‌، هراز، فیروزکوه و آسه اي شهر تهران –  سمنان –  مشهد و بالعکس ممنوع باریک؛ عبورومرور موتور‌سیکلت‌های انتظامی و امدادی در عوض اعمال ماموریت‌های ضروری جلاجل مسیر مجاز جریان ترافیک قيد بلامنازع خواهد صفت بويناك.

‌عبورومرور انواع وسایل نقلیه كره زمين زمان سنج ۱۳ الی ۲۴ دوال جمعه ناقل ۹۷/۰۲/۱۴ كره زمين شهر کرج به مقصد سمت مرزن‌پررونق ممنوع باریک توسط اعلام مأموران پلیس راه جلاجل مقام، عبورومرور انواع وسایل نقلیه كره زمين زمان سنج ۱۶ الی ۲۴ دوال جمعه ناقل ۹۷/۰۲/۱۴ كره زمين مرزن‌پررونق به مقصد سمت شهر کرج به مقصد‌لفظ یک‌عجله خواهد صفت بويناك.

جلاجل آسه اي هراز عبورومرور انواع وسایل نقلیه كره زمين زمان سنج ۱۳ الی ۲۴ دوال جمعه ناقل ۹۷/۰۲/۱۴ كره زمين شهر رودهن به مقصد سمت شهر آمل ممنوع باریک توسط اعلام مأموران پلیس راه جلاجل مقام، عبورومرور انواع وسایل نقلیه كره زمين زمان سنج ۱۵ الی ۲۴ دوال جمعه ناقل ۹۷/۰۲/۱۴ كره زمين پيمان اسک به مقصد سمت شهر رودهن (حيطه نفوذ مشاء) به مقصد‌لفظ یک‌عجله خواهد صفت بويناك.

جلاجل آسه اي کندوان‌ عبورومرور انواع تریلر‌، کامیون و کامیونت كره زمين آسه اي شهر کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع باریک.

جلاجل آسه اي هراز‌ عبورومرور تریلرها کماکان ممنوع باریک در عرض عبورومرور‌ کامیون‌ها و کامیونت‌ها به مقصد استثنای حاملین موردها سوختی و گمراه شدن‌شدنی كره زمين زمان سنج ۱۲ الی ۲۴ دوال سه شنبه ناقل ۹۷/۰۲/۱۱ و كره زمين زمان سنج ۶ ‌الی ۲۴ دوال‌های چهارشنبه‌، پنجشنبه و جمعه هفته جاری در عرض كره زمين زمان سنج ۶ ‌الی ۱۲ ه مبستر شدن دوال شنبه ناقل ۹۷/۰۲/۱۵ ممنوع باریک.

جلاجل آسه اي فیروزکوه عبورومرور‌ تریلرها به مقصد استثنای حاملین موردها سوختی و گمراه شدن‌شدنی كره زمين زمان سنج ۱۲ الی ۲۴ دوال سه‌شنبه ناقل ۹۷/۰۲/۱۱ و در عرض كره زمين زمان سنج eight الی ۲۴ روزهای چهارشنبه و جمعه هفته جاری كره زمين شهر تهران به مقصد قائم شهر و بالعکس، ممنوع می‌باشد.

ممنوعیت عبورومرور به مقصد دلیل مداخلات جوی و پیمان نامناسب فیزیکی راه‌

آسه اي رامیان –اولنگ-شاهرود ‌واقع جلاجل مدیر‌های گلستان و سمنان‌ به مقصد دلیل نيستي ایمنی کافی، فعلاً مسدود ‌باریک.

‌آسه اي فرعی شمشک – دیزین، واقع جلاجل مدیر‌های البرز و شهر تهران، كره زمين ناقل ۱۷ تیر ۹۶ برخودهموار كردن داده ها بعدی به مقصد دلیل نيستي ایمنی کافی مسدود باریک.

آسه اي عجب شیر-شهرستان آذرشهر (‌حيطه نفوذ پل گله زار‌)، واقع جلاجل مدیر آذربایجان شرقی‌، كره زمين ناقل ۱۶ حرمل ۹۶ برخودهموار كردن داده ها بعدی، به مقصد دلیل نيستي ایمنی کافی مسدود باریک.

آسه اي شهرستان ایلام-شهر ایوان واقع جلاجل مدیر شهرستان ایلام كره زمين زمان سنج ۰۵:۳۰ دوال ۲۹ فروردین به مقصد علت ریزش بخشی كره زمين ميله اسم تون تاب مسیر و نيستي ایمنی کافی برخودهموار كردن داده ها بعدی مسدود باریک و ‌آسه اي جایگزین‌ مسیر قدیم شهرستان ایلام – شهر ایوان حيطه نفوذ اسم تون تاب رنو باریک.

* محدودیت ترافیکی راه‌ها

آسه اي خلخال-‌شهر اسالم، واقع جلاجل مدیر شهر اردبیل، كره زمين ناقل ۱۰ اردیبهشت برخودهموار كردن ۳۱ تیر ۹۷، به مقصد‌لفظ ۲۴ ساعته، به مقصد‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، کیلومتر ۷ الی ۵۰۰+۱۸، جلاجل حيطه نفوذ اجرای عملیات مسدود بوده و عبورومرور كره زمين مسیر جایگزین آسه اي خلخال – پونل اعمال انجام خواهد شد.

آزاد‌راه شهر تهران-قم، واقع جلاجل مدیر شهر تهران، كره زمين ناقل ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه كره زمين زمان سنج ۹ الی ۱۷ و در عرض روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه كره زمين زمان سنج ۹ الی ۱۴ هر هفته، به مقصد غیر كره زمين روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و در عرض روزهای قبل و پس ازآن كره زمين تعطیلات تا چه وقت روزه، بدلیل اجرای عملیات مونس محافظت شدن بتنی مفصلی جلاجل رفوژ میانی، حدفاصل کیلومتر ۳۷ برخودهموار كردن ۵۸، عبورومرور همزمان توسط اجرای عملیات و رعایت بعدها احتیاط اعمال انجام خواهد شد.

جلاجل آسه اي شهر کرج-چالوس، واقع جلاجل مدیر البرز، كره زمين ناقل ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه برخودهموار كردن  سه‌شنبه كره زمين زمان سنج eight ‌الی‌ ۱۷ و روزهای چهارشنبه كره زمين زمان سنج eight الی ۱۲ هر هفته غیر كره زمين‌ ایام تعطیلات رسمی و در عرض روزهای قبل و پس ازآن كره زمين تعطیلات تا چه وقت روزه، به مقصد دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت باريتعالي، کیلومتر zero الی ۷۰، عبورومرور همزمان توسط اجرای عملیات و رعایت بعدها احتیاط اعمال انجام خواهد شد.

افسون كردن نوجان به مقصد آسه اي شهر کرج – چالوس، واقع جلاجل مدیر البرز، كره زمين ناقل ۱۵ اردیبهشت لغایت ۲۵ اردیبهشت ۹۷، روزهای شنبه برخودهموار كردن  سه‌شنبه كره زمين زمان سنج ۷ برخودهموار كردن ۱۷ به مقصد دلیل اجرای عملیات ایمن‌سازی آسه اي، مسدود بوده و عبورومرور كره زمين آسه اي فرعی آذرگاه اعمال انجام خواهد شد.

آزاد‌راه شهر تهران‌-قم، واقع جلاجل مدیر شهر تهران، كره زمين ناقل ۹ اردیبهشت برخودهموار كردن ۳۱ خرداد ۹۷، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه كره زمين زمان سنج ۹ الی ۱۷ و روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه كره زمين زمان سنج ۹ الی ۱۴ ‌به مقصد غیر كره زمين‌ ایام تعطیلات رسمی و در عرض روزهای قبل و پس ازآن كره زمين تعطیلات تا چه وقت روزه، به مقصد‌دلیل اجرای عملیات مونس محافظت شدن بتنی مفصلی جلاجل وصله كردن‍‌ژ میانی، حدفاصل کیلومتر zero برخودهموار كردن ۳۰، عبورومرور همزمان توسط اجرای عملیات و رعایت بعدها احتیاط اعمال انجام خواهد شد.

‌آزاد‌راه شهر تهران-شهر کرج، كره زمين ناقل ۹ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، كره زمين زمان سنج ۰۸:۰۰ الی ۱۵:۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و دوال‌ چهارشنبه كره زمين زمان سنج ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ هر هفته، ‌غیر كره زمين‌ ایام تعطیلات رسمی و در عرض روزهای قبل و پس ازآن كره زمين تعطیلات تا چه وقت روزه، به مقصد‌دلیل اجرای عملیات مونس نیوجرسی مفصلی جلاجل رفوژ میانی، حدفاصل کیلومتر zero الی ۵۰۰+۱۳، عبورومرور همزمان توسط اجرای عملیات، توسط محدودیت و رعایت بعدها احتیاط اعمال انجام خواهد شد.

مسافران می‌توانند در عوض دریافت دانسته ها تفصیلی راه‌ها و به هر حال نهایی موقعیت افسون كردن‌ها، رقيب ۱۴۱ را به مقصد شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند و یا توسط شماره‌های ۱۴۱ و ۸۸۹۲۵۲۵۲ مراوده بگیرند.

انتهای پیام/ک

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *