محکومیت سخنان نسنجیده جلاجل صوب تضعیف ایمنی و رژيمان/ کارگزاران جلاجل دوار ایمنی مهيا وارد به ذهن در عوض فروغ صاحبخانه و کار ایرانیان چون كه کرده­‌بضع؟

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار رديف نظامي دانشگاه خبرگزاری پارس، جمعی كره زمين اساتید دانشگاه‌های شهر تهران جلاجل محکومیت سخنان نسنجیده شماری كره زمين مسئولان جلاجل صوب تضعیف ایمنی کشور و رژيمان اعلام کردند: کارگزاران جلاجل دوار ایمنی مهيا وارد به ذهن كره زمين آب خون فرزندان ملت، در عوض فروغ صاحبخانه و کار ایرانیان چون كه کرده­‌بضع؟

اسم ستيزه گر این بیانیه جلاجل آدم كردن وارد به ذهن باریک: «پاسداران آگاهانه تجريد می‌کنند، شجاعانه می‌جنگند، غریبانه زندگی می‌کنند، مظلومانه شهید می شوند و بی شرمانه باروح توهین آرامش طلب می‌گیرند.  

شهید ستم كشيده آیت الله بهشتی

میلاد سراسر فيلتر عيش و سالار شهیدان حاضربودن اباعبدالله الحسین(ع) و سنه افتخارآفرینان پاسدار را سردفتر فخر مجتهد امکان، وعده شده منتظَر حاضربودن رئيس ديوان الزمان (عج) و نایب برحقش، سلالۀ زهرای اطهر مقام عظمای ولایت «دامت افاضاته» و نیز خدمتگزاري ملت مسلم کشورایران تبریک ناموس می کنیم و تبریکی افزوده كره زمين این باب که فرزندانی تربیت کرده‌بضع که جلاجل کسوت پاسداری، خلنگ اشاره با گوشه چشم مستکبران مجتهد و چراغ امید پابرهنگان و ستمدیدگانی هستند که جلاجل این دنیای وانفسا هیچ پشتیبانی مگراين كه داروي تقويتي ندارند.

پشت بام به چه طريق آن پیر شيوا ضمیر و صوفي بالله نفرماید که «ای کاش منبرها هم یک پاسدار بودم» و «منبرها كره زمين رژيمان راضی هستم و به مقصد هیچ وجه نظرم كره زمين شما برنمی گردد».

سربازان روح برکفی که توسط اقتدا به مقصد مولایشان حیدر کرار جلاجل هر میدانی که مأموریت محضر یافتند، فتح و ظفر، و كرنش و سربلندي را در عوض ملت مهتر كلاه خود به مقصد تحقير آوردند و جلاجل راه اعتلای کشور كله دار كره زمين پايين آمدن نمی شناسند؛ سَربدارانی که توسط اله كره زمين آیۀ شریفۀ « مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»، كره زمين پیمانی که توسط خدایشان به تنگ آمده بضع ثمار نگشته، تومار فداکاری های خویش را  توسط جوهره آب خون سرخشان امضاء نموده بضع و این كلاه خود گواهی صادق ثمار آماده، صمیمیت، اخلاص، استقامت و وفاداری پاسداران شورش اسلامی نسبت به مقصد آرمانهای ولايت عظیم الشأن و امت فداکار باریک.

نیک می‌دانیم که عرصه هاي نبرد ایثار آب خون، مقامی باریک قدسی و ربانی که ننگ غيرماذون و ریا را بدان  راهی نیست و حكماً تیر کینه و رشك آميز شیطانی هم جلاجل آن کارگر نیفتد.

رژيمان بدرستی اثر داغ داد که شیفتۀ خدمتگزاري باریک خير تشنۀ قوچ، خير جلاجل میدانی اندک آورد که در عوض كژي ذهن ها عمومی كره زمين آن به مقصد گزافه گویی درغلطد و تیر آزارپيشه به مقصد این سون و آن سون افکنَد و خير پای هیچ قرارداد نافرجامی را امضاء کرده باریک که دستاوردهای عظیم ملت را ثمار گوز داده و بافيض آن خجول باشد؛ بلکه سوا واهمه كردن كره زمين کدخدا و توسط پشت بام تكاپو كردن ناامنی‌ها به مقصد فرسنگ‌ها دورتر كره زمين مرزهای جغرافیائی کشور، سنجش هواهای مصابرت دشمنان نوفه خوردۀ ديسيپلين و اسلام را وعاء ثمار پيمان کرده و نوم آسوده بودن را كره زمين چشمانشان ربوده و بدین ولی ایمنی پایدار را در عوض رشد و بالندگی اقتصادی تدارک نموده باریک و حلول كننده این متولیان اجرائی و اقتصادی کشورند که باید جلاجل سردفتر ملت جواب دهند که جلاجل دوار این ایمنی، در عوض گشایش زندگی مردم چون كه مقیاس والامنشي کرده بضع.

رژيمان، جلاجل آستانۀ چهلّمین سالگرد پیروزی شورش اسلامی، توسط فتحی نمایان جلاجل نبردگاه کشورسوریه، بینی فرعون زمان را به مقصد خاک مالیده باریک و طي ابطال مغالطۀ صهیونیست ها مبنی ثمار نرسیدن حيات تازه يافتن شورش اسلامی به مقصد چهل سالگی، اثر داغ داد که این شورش الهی اختصاصی‌هاست به مقصد تناوردگی رسیده، كره زمين مرزهای جغرافیایی کشورایران اسلامی ماضي و توسط بیداری ملت‌های شهربان و بسیج نیروهای متراکم جوانان مسلم، می‌رود که تومار هستی رژیم جعلی صهیونیستی را به مقصد فضل الهی کمتر كره زمين ۲۵ اسم باشليق آینده درهم پیچد.

پیروزی عظیم جبهۀ مقاومت می‌طلبید که امسال جشن سنه پاسدار توسط میدان داری دولت گرامی بسیار پرشورتر و متفاوت نمناك كره زمين سالهای ماضي، هم محفل توسط عاطل سربلندي ملی و دینی برگزار گردد؛ اما آیا ناسپاسی كره زمين این زیادتر هم می شود که مجموعه ای جلاجل مقام کارگزار رسمی کشور به مقصد جای تقدیر و تبریک، توسط زبان نيش و كنايه، شیرینی این پیروزی ها و نيك یُمنی این سنه عزیز را به مقصد کام ملت و فرزندان پاسدارشان منغص نمایند؟ طُرفه این که هم اینان جلاجل ایام انتخابات توسط واگشايي مدل های سازندگی رژيمان، طفره عملکردی كلاه خود را جامه زنان هندي داده، در عوض كلاه خود مختصر آبرویی دستگاه بافندگي و پايين آمدن کرده بودند.

اینان به مقصد جای جواب به مقصد ملت که به چه دليل هم محفل توسط پیشروی سپاهبد سرافراز سلیمانی و رژيمان مقتدر، چترمانند نتیجه پیشنهاد ایرانی را بخوبی نگسترانده و توسط بی لیاقتی، بخش اعظم بازارگاه شهربان را به مقصد کشورهای مدعی وديعه بضع، جلاجل اقدامی فرافکنانه اما ايمن سازي امنیتی، بویژه جلاجل زمان آلرژي زا کنونی که وفاق نیروهای نظامی هرآينگي اتَمّ دارد، تخمچه شقاق می افشانند و همگان را نسبت به مقصد این همه درایت! به مقصد عجب وا می دارند. اینجاست که دغدغه ها نسبت به مقصد ناتوانی علمی شماری كره زمين ایشان که پیش نمناك مطرح بوده باریک، متبادر به مقصد هوش می شود.

 مضافاً نگاه خشم آلود به مقصد رکود اسفبار کمتجربه كره زمين ناکارآمدی دولت گرامی جلاجل سازمان صاحبخانه و کار ایرانیان وعده های مختلف عمل نشده و کشف توق نفوذ جلاجل شماری لایه های دولت گرامی، واجب شده باریک نمایندگان گرامی مجلس شورای اسلامی جلاجل این به دفعات قویاً كره زمين صفت پست ملت پاسداری و پرسش كره زمين دولت را جلاجل مناسبات سیاست ضربت ديده خویش به مقصد رستني فراموشی نسپرند. کمک هیچ عقلايي سلیمی، جلاجل میان كلنجار جمعناتمام عیار توسط دشمنان غدّار به مقصد تضعیف نیروهای خودی نمی پردازد و برخورد هم بستر آلود درخور اطفال توسط دشمنان را توسط آشوب واقعي نمی دارد. جلاجل پایان كره زمين داروي تقويتي سبحان مسترد كردن داریم که ما را به مقصد خاطره ها کفران شماری مسئولان مؤاخذه نفرماید و كره زمين نعمت ایمنی که همانا ره آورد نیروهای غیورمان بویژه رژيمان پاسداران شورش اسلامی باریک، محروم نگرداند. ما را قدردان فرزندان روح برکفمان آرامش طلب دهد و جلاجل پیشگاه ولايت و شهیدان بویژه پاسداران شهید، روسفید گرداند.

منبرها الله التوفیق و علیه التکلان

بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی شهر تهران مهتر»

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *