ملک محمدی: دستگاه بافندگي های خلف وعده غطا صفت انحصارطلب آرزوها‌ی برادرم را ثمار گوز دادند/ گردن آويز‌های کوراش را جلاجل حجره تقسیم کردند!

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار خبرگزاری پارس، هجدهمین دورودورنگ بازی‌های آسیایی کشوراندونزی عقبه توسط کوله باری كره زمين حواشی و خبرهای عجیب و غریب به مقصد پایان رسید، محمد ملک محمدی یکی كره زمين شانس های اولا حاصل کردن گردن آويز طلبه ها جلاجل لفافه کوراش صفت بويناك، اما به مقصد لفظ عجیبی جلاجل نخستین مبارزه كلاه خود مقابل حریف افغانستانی شکست خورد و كره زمين گردونه هم چشمي كردن‌ها حذف شدني شد. پشت بام كره زمين این يكدلي منغص، ملک محمدی كره زمين نكراء ناراحتی جلاجل بیرون كره زمين سالون مسابقات كله دار كلاه خود را به مقصد دیوار کوبیده صفت بويناك و كره زمين نكراء مصدومیت راهی بیمارستان شده صفت بويناك، هر تاچند که این کار ناشایست باروح تایید  هیچ فردی نیست، اما زمانی که توسط حامد ملک محمدی برادروار او مراوده گرفتم كره زمين پیمان روحی و روانی بدی که برادرش داشت داده ها داد و مدعی شد که او به مقصد خاطره ها دستگاه بافندگي های خلف وعده غطا كره زمين رسیدن به مقصد گردن آويز طلای بازی‌های آسیایی بازماند! قهرمان خير استريوفونيك پيرامون جودوی کشورایران درستكاري‌های عجیبی را مطرح انجام بده که صفت قرائت شده آن خالی كره زمين لطف نیست.

گفت‌وگو‌ی حامد ملک محمدی توسط خبرنگار ورزشی خبرگزاری پارس را جلاجل آدم كردن می‌خوانید:

پارس: جلاجل بازی‌های آسیایی جاکارتا جلاجل مسابقات کوراش اتفاقات عجیبی رخ داد که یکی كره زمين آن اتفاقات، شکست برادروار شما جلاجل مقابل نماینده کشورافغانستان صفت بويناك که باعث شد حواشی بسیار زیادی جلاجل سالون مسابقات رخ دهد، ماجرای این حواشی چون كه صفت بويناك؟

مسئولان کمیته برگزاری مسابقات جهانی کوراش و کمیته فنی هر کجای کیهان که بخواهند مسابقات کوراش برگزار کنند، کمیته برگزاری مسابقات دستگاه بافندگي ایرانی‌هاست و این فرد را همه به مقصد عنایت می‌شناسند. ازبکی‌ها و ایرانی‌ها چون جلاجل کوراش قوچ دارند، جلاجل مسابقات تصمیم‌گیرنده هستند. متأسفانه گردن آويز‌های کوراش جلاجل تاتامی تقسیم نمی‌شود و گردن آويز‌ها جلاجل حجره‌های بیرون كره زمين ورزشگاه توسط زد و آكروبات تقسیم انجام خواهد شد و بین کشورها تقسیم انجام خواهد شد. برادروار منبرها در عوض رسیدن به مقصد گردن آويز بازی‌های آسیایی یک اسم باشليق مبارزه کرده صفت بويناك و نیازی به مقصد رسیدن به مقصد گردن آويز كره زمين راه زد و آكروبات نداشت اما اجازه ندادند روی تاتامی به مقصد حقش برسد.برادرم یک اسم باشليق جلاجل اردوهای تیم ملی ليمو و دوال مبارزه انجام بده و راهی جاکارتا شد، چون اکثر بحرها‌های تیم ملی مشهدی هستند، به مقصد همین دلیل ۹۰ درصد اردوهای تیم ملی کوراش جلاجل مشهد پیگیری شد. او هفته‌ای یکبار ۱۷ ساق دست مسیر شهرستان تهران به مقصد مشهد را سپری می‌انجام بده و دوباره پشت بام كره زمين پایان لشكرگاه به مقصد شهرستان تهران بازمی‌گشت، روند زندگی یک ساله ماضي برادرم به مقصد همین شکل صفت بويناك که هزیمت دادم. او زحمات زیادی کشید و حقش سوا زد و آكروبات طلای بازی‌های آسیایی صفت بويناك. 

پارس: گویا برادروار شما جلاجل مسابقاتی که به مقصد میزبانی هندوستان برگزار شده صفت بويناك نیز همه حریفان كلاه خود را شکست داده صفت بويناك و توسط آمادگی کامل راهی جاکارتا شده صفت بويناك، پشت بام كره زمين دیدگاه فنی او مشکلی نداشته باریک؟

مسابقات آسیایی کوراش جلاجل هندوستان برگزار شد و اولین كنكور برون‌ مرزی صفت بويناك که برادرم جلاجل لفافه کوراش اعزام می‌شد،‌ او توسط توجه به مقصد آشنا كره زمين حریفانش و توانایی فنی‌ای که دارد، همه حریفان كلاه خود را ضربه فنی انجام بده و به مقصد گردن آويز طلبه ها رسید. یک ماه به مقصد بازی‌های آسیایی کشوراندونزی زمان باقی مابقي صفت بويناك، کوراشکاران به مقصد مسابقات جایزه مهتر کشورازبکستان اعزام شدند و او دوباره همه حریفانش را شکست داد و به مقصد گردن آويز طلبه ها رسید، یعنی جلاجل کوراش حریفی جلاجل آسیا صور ندارد که برادرم او را ضربه فنی نکرده باشد. فرد کوراش‌کاری که می‌توانستند مقابل برادرم مبارزه کنند، كورس کوراش‌کار ازبکستانی هستند که ايشان نیز اتفاقا توسط ضربه فنی مقابل برادرم شکست خوردند، توسط صفت انحصارطلب این امیدها قبل كره زمين اینکه این تیم راهی جاکارتا شود، امید صددرصد گردن آويز طلبه ها  جلاجل کوراش برادرم صفت بويناك. بحرها‌های افزونتر هم شانس داشتند، اما شانس ايشان نسبت به مقصد برادرم خیلی کمتر صفت بويناك. 

پارس: صفت پادشاهانه دبیر پشت بام كره زمين پایان مسابقات درستكاري‌هایی را مطرح انجام بده که داغ جا كره زمين دستگاه بافندگي‌های خلف وعده غطا دارد، ماجرای درستكاري‌های سرمربی تیم ملی کوراش چیست؟

ارچه حرفه ها‌های سرمربی تیم کوراش را شنیده باشید او هم معتقد صفت بويناك طلای بازی‌های آسیایی در عوض برادرم ملک محمدی باریک، اما وقتی تیم جلاجل جاکارتا محضر پیدا انجام بده کلا روند بديل شد و گردن آويز‌ها جلاجل حجره‌های بیرون كره زمين سالون تقسیم شد، سه گوش سهم کشورایران چادرپوش گردن آويز و  یک گردن آويز آن طلبه ها باشد. تقسیم رنگ گردن آويز توسط زد و آكروبات بوده باریک و متأسفانه دوال آخركار زمانی که برادرم آرامش طلب صفت بويناك روی تاتامی برود، آنهایی که گردن آويز گرفتند و اتفاقا خوشرنگ‌ترین آن را هم  جلاجل کوراش گرفتند، به مقصد بحرها‌ها داده ها می‌دهند که فردا (دوال بازی برادرم) هیچ ایرانی نباید گردن آويز بگیرد، پشت بام كره زمين اینکه این اتفاقات افتاد، صفت پادشاهانه دلیر سرمربی تیم ملی جلاجل باروح کمیته فنی حرفه ها‌های زیادی زد، او مدعی شد کمیته فنی قبل كره زمين مسابقات به مقصد او اعلام کرده که فردا (دوال كنكور) آرامش طلب باریک حقی ضایع شود، دلیر مدعی باریک که  كره زمين درستكاري‌های کمیته فنی اینطور تصور کردم که قطعا جلاجل فینال حریف ملک‌محمدی که ازبکی باریک آرامش طلب باریک برنده شود و منبرها مطمئن بودم که محمد او را هم شکست خواهد داد و کسی نمی‌تواند حق محمد را پایمال کند. جلاجل واقع آنجا مشخص انجام خواهد شد که آرامش طلب باریک برادرم تقاعد باشود، اصلا صفت پادشاهانه دلیر تصور نمی‌کرده که جلاجل بازی اولا به مقصد این لفظ برادروار منبرها را تقاعد اعلام خواهند انجام بده، متأسفانه دستگاه بافندگي‌های خلف وعده غطا که همه می‌دانند چون كه کسی باریک صفت انحصارطلب آمال و آرزوهای برادرم را ثمار گوز داد. 

پارس: آیا پشت بام كره زمين این يكدلي اعتراضی به مقصد کمیته فنی مسابقات انجام خواهد شد؟

پس ازآن كره زمين آن يكدلي منغص، برادرم به مقصد سمت کمیته فنی می‌رود و به مقصد او می‌گوید به چه علت حق منبرها را خوردید؟ جالب باریک او به مقصد برادرم می‌گوید، ببخشید متأسفانه فردا قرعه به مقصد غيرماذون در خورده باریک! به مقصد همین دلیل صفت بويناك که برادرم كره زمين نكراء ناراحتی كله دار كلاه خود را به مقصد جلاجل و دیوار می‌کوبد و مدهوشي می‌کند. هر تاچند پس ازآن كره زمين شنیدن این مشکل صفت پادشاهانه دلیر توسط گریه می‌مدعا واصل تاتامی شود که نصرالله سجادی مدير کاروان اعزامی به مقصد بازی‌های آسیایی جلوی دلیر را می‌گیرد و می‌گوید ارچه شما واصل تاتامی شوید محرومتان می‌کنند، ما خودمان قطعا این حق‌خوری را پیگیری می‌کنیم. 

پارس: آیا مسئولان کمیته ملی المپیک این مشکل را پیگیری کرده‌بضع؟

همه چیز صفت انحصارطلب شده باریک، ما که نمی‌دانیم این مشکل را پیگیری کرده‌بضع یا خير، به مقصد هر حلول كننده همه ایرانی‌ها و خارجی‌ها دیدند که حق برادرم را توسط تقسیم گردن آويز جلاجل حجره‌هایشان آقایان به چه نحو خوردند و سکه‌ها به چه نحو جلاجل آن حجره تقسیم شده باریک، سجادی به مقصد برادرم گفت داده صفت بويناك که پاداش دهي او را کمیته ملی المپیک می‌دهد، اما حتی زمانی که پاداش دهي گردن آويز‌آوران را جلاجل کشوراندونزی بازدادن کردند، به مقصد برادروار منبرها حتی یک دلار ندادند. برادرم به مقصد خاطره ها اتفاقی که رخ داد جلاجل بیمارستان بستری صفت بويناك، هیچ کسی حتی به مقصد ملاقات او هم نرفت، دستگاه بافندگي‌های خلف وعده غطا کمیته فنی حق برادرم را ضایع کرده، او صددرصد شانس حاصل کردن گردن آويز طلبه ها صفت بويناك، اما آقایان او را ازميان رفته کردند. 

پارس: و درستكاري پایانی شما…

بنده كره زمين مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت نرمش و جوانان صفت پايمرد می‌کنم اوباشيگري به مقصد این مشکل و دستگاه بافندگي‌های خلف وعده غطا رسیدگی کنند، به چه علت که ارچه حق برادروار منبرها را نمی‌خوردند، بیست و یکمین گردن آويز کاروان کشورایران را او حاصل کردن می‌انجام بده و ما به مقصد جای کشورازبکستان توسط ۲۱ گردن آويز طلبه ها بودیم، اما آقایان توسط کارهایی که کردند، طلای بیست و یکم را كره زمين کاروان کشورایران گرفتند، برادروار منبرها طلای كره ارض و آسیا را دارد و سه اسم باشليق جلاجل بوندس لیگا لژیونر بوده، او طلای نوجوانان جودو را جلاجل آسیا حاصل کردن کرده باریک،‌ روی او سرمایه‌گذاری شده و جلاجل صفت انحصارطلب طبقه‌های سنی محضر داشته، نباید این بركناري خواهي ازميان رفته شود، پشت بام منبرها صفت پايمرد می‌کنم ماجرای آن کسی که خلف وعده غطا همه چیز را به تنگ آمده صفت بويناك را پیگیری کنند، به چه علت که او اجازه نداد برادرم روی تاتامی به مقصد حقش برسد، باغ ها مسئولان وزارت نرمش و کمیته ملی المپیک در عوض اینکه این بركناري خواهي ازميان رفته نشود، پاداش دهي او را بازدادن کنند مادام جلاجل آدم كردن مسیر انگیزه‌ای در عوض آدم كردن کار در عوض او باقی مابقي باشد.

انتهای پیام/س

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *