منصوبان جدید ترامپ چون كه کسانی هستند؟

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری سواره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌خلق آمریکا سنه سه‌شنبه «مایک پامپئو»، رئیس دائم الخمر مرکزی دانسته ها آمریکا (سیا) را به مقصد ديباچه به ‌دست آوردن خارجه جدید آمریکا معرفی انجام بده برخودهموار كردن یکی كره زمين ضدایرانی‌ترین اعضای کابینه‌اش را  به مقصد جای رکس تیلرسون، عازم شدن اسم آفريدن هری ترومن، مقر وزارت خارجه آمریکا کند. 

پامپئو ۵۳ ساله كره زمين هنگام سرخرگ به مقصد کار جلاجل سیا، به مقصد دلیل نزدیکی دیدگاه‌هایش به مقصد ترامپ جلاجل اسم مورد اسلام، کشورایران و شکنجه نامش را به مقصد ديباچه یکی كره زمين نزدیک‌ترین متحدان رئیس‌خلق آمریکا ثمار كله دار زبان‌ها انداخت.

تبرئه پامپئو كره زمين بااستعداد‌ترین نظام ارباب رعيتي جاسوسی آمریکا به مقصد نظام ارباب رعيتي پیشگام جلاجل دیپلماسی، رویدادی باریک که قبل كره زمين آن هرگز خرابكاري نداشته باریک. 

پائول پیلار، كره زمين مقام‌های سابق سیا، جلاجل همین اسم مورد به مقصد خبرگزاری VOA گفت: «سابق ثمار این، چنین انتقالی تعدادی هیچ یک كره زمين افزونتر مقام‌های آمریکا اعمال نشده، باآنكه كورس نفر كره زمين روسای سابق سیا، به ‌دست آوردن دفاع شده‌بضع.»

او اضافه انجام بده: «ویلیام کیسی (رئیس اسبق سیا) می‌خواهان شدن به ‌دست آوردن خارجه بشود، اما رئیس‌خلق ریگان او را جلاجل این سمت به مقصد کار نگرفت.»

این شرح احوال نگاهی باریک به مقصد بااستعداد‌ترین جايگاهها پامپئو درزمينه هم تراز و هم سان مختلف سیاست خارجی. جلاجل بخش پایانی هم نگاهی خواهیم داشت به مقصد دیدگاه‌های «جینا هاسپل» که ترامپ او را تعدادی تصدی ریاست سیا معرفی کرده باریک.   

*کشورایران

پامپئو چنان که كره زمين خرابكاري‌اش قبل كره زمين محضر جلاجل ریاست سیا هم پیدا باریک یکی كره زمين حامیان جدی کشوراسرائیل و كره زمين منتقدان شدید تناقض هسته‌ای کشورایران باریک. 

این سیاستمدار آمریکایی تاچند سنه قبل كره زمين معرفی كشته شدن تعدادی تصدی ریاست سیا كره زمين صیانت ترامپ، طی یک پیام توئیتری كلام صفت بويناك: «گوش به زنگ به مقصد خلف اخذ كردن این تناقض فاجعه‌شهر بار (برجام) توسط بزرگترین حامی دولتی تروریسم جلاجل کیهان، هستم.»

او علی‌رغم این طی جلسه تایید صلاحیتش جلاجل کمیته روابط خارجی رفعت، علی‌رغم مخالفتی که توسط تناقض هسته‌ای داشت، تعدادی اطمینان وام گذاردن به مقصد دموکرات‌ها گفت موشکافانه اجرای برجام را رصد می‌کند. اوی جلاجل تابستانه ۲۰۱۵ که مذاکرات هسته‌ای مقام ها پایانی كلاه خود را طی می‌انجام بده نیز تاکید کرده صفت بويناك برجام مانع دستیابی کشورایران به مقصد بمباران هسته‌ای نخواهد شد و کشوراسرائیل را جلاجل كار بزرگ بیشتری آرامش طلب می‌دهد.

پامپئو در عرض بشدت كره زمين دولت اوباما بخاطر اینکه پایان تهدیدات لفظی کشورایران شهرك نشين نابودی رژیم صهیونیستی را جلاجل تناقض نگنجاند، لغاز کرده و گفت: «اینکه می‌گویند کشورایران پس ازآن كره زمين برداشته كشته شدن تحریم‌ها، میانه‌رو انجام خواهد شد، یک جوک باریک.»

«پامپئو» پس ازآن كره زمين برگماري به مقصد ریاست سیا رویکرد ايمن سازي ایرانی‌اش را توسط برگماري فردی به مقصد غيرماذون «مایکل دی‌آندرا» به مقصد ديباچه متعهد میز کشورایران جلاجل این دائم الخمر زیاد كره زمين پیش آشکار انجام بده.

نشريات ادواري نیویورک‌تایمز جلاجل گزارشی جلاجل خردادماه اسم باشليق جاری، برگماري «دی‌آندارا» که توسط القابی نظیر «ملكزاده سیاه»، «گرگ» یا «آیت‌الله مایک» شناساننده می‌شد را اولین نشانه‌های عینی كره زمين رویکرد ستیزه‌جویانه و عنادآمیز دولت ترامپ جلاجل برابر کشورایران توصیف انجام بده. 

پامپئو تاچند ماه پس ازآن هم توسط پخش مدافع دستگاه بافندگي‌کشورچین‌شده و گزینشی كره زمين يورش اسم باشليق ۲۰۱۱ نیروهای آمریکایی به مقصد ملجفرزند «اسامه پي لادن» جلاجل شهربان «ابوت‌پررونق» کشورپاکستان كره زمين برگك دیگری كره زمين احساسات ضدایرانی‌اش رونمایی کرده و مبارزه انجام بده تعدادی ادعاهای قبلی‌اش درزمينه تباني میان کشورایران و القاعده سندسازی کند.

پخش این مدافع جلاجل حالی لفظ می‌گرفت که این سندها خير حاوی نکته عربي زبان‌ای درزمينه يورش به مقصد ملجفرزند اسامه پي لادن صفت بويناك و خير توسط رویکردی واقعیت‌آسه اي منتشر می‌شدند، بلکه تيرخور كره زمين آن صرفاًٌ سابقه‌سازی علیه کشورایران و مبرا وزیر ها عربستان كره زمين وعاء‌آفرینی جلاجل بسته ۱۱ سپتامبر صفت بويناك.

«ند پرایس»، كره زمين مقام‌های سابق دولت آمریکا معتقد باریک پامپئو این مدافع را توسط منطقی شبیه دولت جورج دبلیو بوش، تعدادی توجیه صوب تغییر حکومت کشورایران منتشر کرده باریک. 

به ‌دست آوردن خارجه جدید آمریکا غیر كره زمين اسم مكلف کشورایران، جلاجل موضع‌گیری‌های افزونتر هم سوابقی جنجالی دارد. او توسط كلون كردن محبس مناقشه‌انگیز گوانتانامو اختلاط كردن کرده، كره زمين دستور كار شکنجه سیا دفاع کرده و شکنجه‌گران آمریکایی را «وطن‌پرست» خوانده باریک. 

*کشورکره شمالی

جلاجل اسم مكلف کشورکره شمالی، او وافراً كره زمين جايگاهها تُند ترامپ حمایت می‌کند. پامپئو، سنه یکشنبه كلام صفت بويناك آمریکا به مقصد کشورکره شمالی امتیاز نخواهد داد. 

* اسلام‌هراسی

«پامپئو»، آن‌صفت منسوب به طوس که دیلی‌بیست توصیفش می‌کند، اسلام‌ستیزترین فرد آمریکایی باریک که به مقصد سمتی مثل ریاست سیا یا وزارت خارجه آمریکا رسیده باریک. او مطابق این شرح احوال توسط فعالان ايمن سازي اسلام مثل «بریگیت گابریل»، رهبر رديف نظامي «اقدام تعدادی آمریکا» و «فرانگ گافنی» تباني دارد. 

رديف نظامي «اقدام تعدادی آمریکا»، بزرگترین رديف نظامي ايمن سازي مسلمانان جلاجل آمریکا شناساننده انجام خواهد شد و رديف نظامي‌های صفت پست بشری آن را به مقصد ديباچه رديف نظامي اشنان‌پراکن معرفی کرده‌بضع. این رديف نظامي تيزپر، اسلام را به مقصد ديباچه یک «ایدئولوژی تمامیت‌يابس» معرفی کرده که به مقصد اندازه نازیسم یا کمونیسم خطرناک باریک.

توسط صور این، پامپئو گاه و بیگاه توسط رهبر این رديف نظامي اسلام‌ستیز جلاجل محافل مختلف ظهور شده باریک. جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ که او نماینده کنگره صفت بويناك، شخصاً اتاقی جلاجل اسم آفريدن کنگره را تعدادی «گابریل» رزرو انجام بده برخودهموار كردن درزمينه دیدگاه‌هایش درزمينه مسلمانان تبلیغ کند.

پامپئو جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ جایزه این دائم الخمر تيزپر، اسم گذاري شده به مقصد «آب وزمين ایمنی ملی» را دریافت انجام بده. گابریل جلاجل زمان دریافت این جایزه گفت: «مایک پامپئو كره زمين زمان راه‌یابی‌اش به مقصد کنگره جزو متحدان صفت باشدت ما بوده باریک.»

متحد شدن افزونتر پامپئو، «فرانک گافنی» باریک که كره زمين او هم به مقصد ديباچه «بدنام‌ترین اسلام‌هراس جلاجل آمریکا» غيرماذون برده باریک.    

*کشورسوریه

جلاجل سابقه کشورسوریه، پامپئو بدون شك‌صفت منسوب به طوس که ناگفته پیداست کشورایران و کشورروسیه را به مقصد تهدید منفعل آمریکا در معرض اتهام کرده و مدعی شده که این كورس کشور به مقصد كنار زدن محضر درازمدت جلاجل کشورسوریه هستند. 

او جلاجل ضبط كردن‌ای توسط ان‌بی‌سی نیوز جلاجل جولای اسم باشليق ۲۰۱۷ كره زمين رئیس‌خلق قبلی آمریکا بافيض آنچه به مقصد كلام او جايگاهها سهل‌انگارانه جلاجل برابر کشورسوریه باریک، لغاز کرده و كلام که او توسط دستگاه بافندگي روی دستگاه بافندگي آمدورفت باعث شده کشورروسیه واصل کارزار شود و ضربان تحولات را جلاجل دستگاه بافندگي بگیرد. 

*میراث‌دار جدید سیاست‌های پامپئو جلاجل سیا

«جینا هاسپل» فردی که ترامپ تعدادی تصدی ریاست سیا پیشنهاد کرده، ارچه جلاجل یک مشکل توسط پامپئو، شباهت داشته باشد، خرابكاري مناقشه‌انگیز و جنجالی باریک. رسانه‌های آمریکا می‌گویند او زمانی مسئولیت سازمان آزمایشگاهی تعدادی تحقیق درزمينه شکنجه را به مقصد كفالت داشته باریک. 

«هاسپل» که جلاجل صورب حاصل کردن تأییدیه رفعت اولین زنی خواهد صفت بويناك که به مقصد  صندلی ریاست سیا تکیه می‌زند، زمانی ریاست یک محبس غیرمعروف جلاجل کشورتایلند را به مقصد كفالت داشته؛ كلام انجام خواهد شد این محبس، جلاجل واقع به مقصد ديباچه آزمابشگاهی تعدادی تحقیق درزمينه فنون شکنجه باروح كاربرد آرامش طلب گرفته باریک. 

مردی به مقصد غيرماذون «ابو زبیده» که اصالتاً شهرنشين عربستان باریک و به مقصد دلیل همپیشگی توسط القاعده توقيف شده جلاجل این محبس ۸۳ شهر بار توسط طوق غرقابه مصنوعی و حبسگاه جلاجل سپرده شدن‌های چوبی کوچک و طوق‌های افزونتر باروح شکنجه آرامش طلب گرفته باریک. 

نماينده مجلس اعيان «ران وایدن»، كره زمين اعضای کمیته اطلاعاتی مجلس رفعت جلاجل گفت‌وگو توسط نشريات ادواري دیلی‌بیست كلام باریک: «ارچه سيده هاسپل بخواهد جلاجل سطرها بالای نظام ارباب رعيتي اطلاعاتی آمریکا خدمتگزار کند، دولت افزونتر قادر به مقصد مخفی وزیر ها حقایق آزاردهنده نخواهد صفت بويناك.»

«هاسپل»، قبل كره زمين این که به مقصد ديباچه معاف رئیس سیا اعمال مسولیت می‌انجام بده تعدادی تصدی سمتش نیازی به مقصد تأیید مجلس رفعت نداشت، اما این شهر بار بایستی مقابل این مجلس آرامش طلب بگیرد و درزمينه نقشش جلاجل تاریک‌ترین نقاط سیا عقبنشینی دهد.

 یک مقام سابق دولت آمریکا، معرفی او تعدادی این سمت را به مقصد ديباچه «مقابله بمثل سیا» كره زمين منتقدان دستور كار‌های شکنجه این دائم الخمر عامدا باریک. 

او گفت: «سیا دارد دستگاه بافندگي کسانی که جلاجل هر زمانی نقاد دستور كار‌های شکنجه این دائم الخمر بوده‌بضع، كنده می‌دهد.»

 انتهای پیام/ M


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی سواره

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *