خبرگان آمریکا در عوض ترامپ جایگاهی قائل نیستند/روحانی احكام آمریکا را نصیحت انجام بده

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار سیاسی خبرگزاری پارس، دونالد ترامپ رئیس خلق آمریکا صبح فردا (۱ مردادماه ۹۷)‌ طی پیامی جرم بخش به مقصد زيبايي روحانی رئیس خلق کشورمان نوشت که «هرگز ایالت متحده را تهدید نکن. شما جز ءجزء كردن آن را خواهی دید به مقصد طوری که جلاجل درافتادن تاریخ بيگانگان کمی چنین تاوانی داد‌ه‌بضع. ما افزونتر کشوری نیستیم که جملات ديوانگي‌آمیز درزمينه ستيزه گري و اجمال را تحمل ناكردني کنیم. مراقب باش!».

توئیت رئیس خلق آمریکا جلاجل جواب به مقصد این جملات دليل‌الاسلام روحانی رئیس خلق کشورایران مبنی ثمار اینکه «ما ناموس پرور فضيلت و پذرفتار ایمنی آبراه شهربان جلاجل درافتادن تاریخ هستیم؛ توسط دم شیر بازی نکنید، پشیمان‌کننده باریک» ديباچه شد.

*توییت تهدید آمیز ترامپ دارای تا چه وقت بُعد باریک

فوائد ایزدی کارشناس هم تراز و هم سان آمریکا جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار سیاسی خبرگزاری پارس توئیت تهدیدآمیز رئیس خلق آمریکا را جلاجل سه پس ازآن واپسین و تاکید انجام بده: یکی كره زمين ابعاد این توئیت تهدیدآمیز آقای ترامپ به مقصد دلیل این باریک که آرامش طلب باریک جلاجل عقرب‌ماه انتخاباتی بین اعضای تشكيلات سياسي دمکرات و تعدادی كره زمين اعضای تشكيلات سياسي جمهوریخواه که علاقه‌مند به مقصد استیضاح آقای ترامپ هستند برگزار شود.

اوی افزود: انتخابات عقرب‌ماه آمریکا در عوض آقای ترامپ و دولت اوی دربردارنده اهمیت باریک چون ارچه دمکرات‌ها دستگاه بافندگي تبيره را جلاجل انتخابات کنگره را بگیرند ايشان به مقصد احيانا خیلی قوی رئیس خلق آمریکا استیضاح خواهد شد.

*تهدید اخیر آقای ترامپ اسم پري زده انتخاباتی دارد

به مقصد باوري این کارشناس هم تراز و هم سان آمریکا، ترامپ جلاجل ماه‌های باقیمانده به مقصد عقرب‌ماه در عوض آن ردياب كره زمين افرادی که اسم باشليق ۲۰۱۶ میلادی به مقصد اوی رأی دادند دستور كار دارد. دستور كار‌ای متشکل كره زمين شغل هامشاغل‌ها و اقداماتی که خوشایند این طیف باشد. به مقصد عبارتی تهدید اخیر آقای ترامپ اسم پري زده انتخاباتی دارد.

ایزدی پس ازآن دوم تهدید توئیتی اخیر ترامپ علیه کشورایران را به مقصد دیدار اخیر رئیس جمهوری آمریکا توسط پوتین نسبت داد و یادآور شد که دیدار ترامپ توسط آقای پوتین جنجال خبری به مقصد كنار زدن داشت به مقصد نوع‌ای که آقای ترامپ سنه پس ازآن كره زمين کنفرانس خبری مجبور شد که بخش‌هایی كره زمين شغل هامشاغل كلاه خود را پشت بام بگیرد.

ادبیات آقای ترامپ به مقصد نوع‌ای باریک که كره زمين جملات اینچنینی كاربرد می‌کند و پس ازآن كره زمين مدتی برخورد دیگری كره زمين كلاه خود به مقصد نمایش می‌گذارد. به مقصد همین دلیل كلكسيون خبرگان سیاست خارجی آمریکا در عوض آقای ترامپ جایگاهی قائل نیستند.

 

اوی اضافه انجام بده: فشارهای زیادی ثمار روی آقای ترامپ آرامش طلب داشته بنابراین رئیس خلق آمریکا در عوض شوك وزیر ها هوش مخاطبین به مقصد سمت افزونتر این توئیت را فرستادن کرده باریک.

*خبرگان سیاست خارجی آمریکا در عوض آقای ترامپ جایگاهی قائل نیستند

این کارشناس هم تراز و هم سان آمریکا  توسط تعبیر اینکه آقای ترامپ نسبت به مقصد آقای کیم (رهبر کشورکره شمالی)‌ هم كره زمين همین ادبیات كاربرد انجام بده، گفت: ادبیات آقای ترامپ به مقصد نوع‌ای باریک که كره زمين جملات اینچنینی كاربرد می‌کند و پس ازآن كره زمين مدتی برخورد دیگری كره زمين كلاه خود به مقصد نمایش می‌گذارد. به مقصد همین دلیل كلكسيون خبرگان سیاست خارجی آمریکا در عوض آقای ترامپ جایگاهی قائل نیستند.

ایزدی دلیل اصلی استیضاح رئیس خلق آمریکا كره زمين صیانت اعضای تشكيلات سياسي دموکرات و جمعی كره زمين اعضای تشكيلات سياسي جمهوری‌يابس را گروهي مقبولیت اوی جلاجل كلكسيون خبرگان سیاست خارجی ديباچه و تأکید انجام بده: منتقدان رئیس خلق آمریکا معتقدند که سیاست آقای ترامپ سیاست خارجی آمریکا را بازی گرفته و مشکلاتی را در عوض این کشور ایجاد کرده باریک.

اوی به يادماندني انجام بده: پس ازآن افزونتر توئیت تهدیدآمیز آقای ترامپ علیه کشورایران در عوض راضی نگه مرتبط بودن صهیونیست‌ها كره زمين كلاه خود باریک چون اوی می‌داند که ارچه جلاجل کنگره بخواهد مشکل جدی پیدا کند شاید لابی کشوراسرائیل بتواند به مقصد داد اوی برسد.

این کارشناس هم تراز و هم سان آمریکا  جلاجل عین حلول كننده ثمار این باور باریک که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توسط توئیت تهدیدآمیز كلاه خود علیه کشورایران به مقصد عبارتی مدعا مقامات جمهوری اسلامی کشورایران را اسم تاييد بزند و ببینند چون كه پاسخی كره زمين داخل کشورایران دریافت می‌کند.

ایزدی جلاجل عین حلول كننده می‌گوید که آمریکایی‌ها غیر كره زمين زبان قسر زبان دیگری را متوجه نمی‌شوند یعنی زمانی که عاطل کنند چشم مقابل ايشان ضعیف باریک حملات تندتر، و شدیدتر می‌کنند.

*توییت تهدید ترامپ خلاف فصل یک منبع دائم الخمر ملل باریک/روحانی احكام آمریکا را نصیحت کرده باریک

برخلاف ادعای آقای ترامپ آقای روحانی رئیس خلق آمریکا را تهدید نکرده بلکه نصحیت کرده آمریکا توسط دم شیر بازی نکند اما تهدید کشورایران كره زمين صیانت آقای ترامپ خلاف فصل یک منبع دائم الخمر ملل باریک و جلاجل فصل یک این منبع، هم كاربرد كره زمين قسر و هم تهدید نهي كردن شده باریک.

 

اوی گفت: برخلاف ادعای آقای ترامپ آقای روحانی رئیس خلق آمریکا را تهدید نکرده بلکه نصحیت کرده آمریکا توسط دم شیر بازی نکند و جلاجل درستكاري دوم آقای روحانی نیز تأکید شده که کشورایران نمی‌تواند تماشا کند که بقیه کشورها نفت بفروشند و کشورایران نفروشد که این نیز ربطی به مقصد آمریکا ندارد چريدن که ارچه تهدیدی هم باشد نسبت به مقصد کشورهایی باریک که جلاجل نهایت پاخيره زن دارند توسط آمریکا همراهی کنند.

این کارشناس هم تراز و هم سان آمریکا ادبیات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جلاجل توئیت اخیر كلاه خود را تهدیدی واضح علیه کشورایران تلقی و تعبیر انجام بده: تهدید کشورایران كره زمين صیانت آقای ترامپ خلاف فصل یک منبع دائم الخمر ملل باریک و جلاجل فصل یک این منبع، هم كاربرد كره زمين قسر و هم تهدید نهي كردن شده باریک جلاجل حالیکه آقای ترامپ جلاجل نوشته كلاه خود آورده که ما بلایی كله دار کشورایران می‌آوریم که جلاجل درافتادن تاریخ کمتر کسی هیبت کرده باشد.

ایزدی ذهنیت آقای ترامپ نسبت به مقصد آقای روحانی را روی افزونتر سکه برشمرد و گفت: آقای ترامپ عاطل می‌کند می‌تواند توسط ادبیات نوشين كره زمين دولت آقای روحانی تمکین بگیرد و دلیل اصلی برون رفت ايشان نیز كره زمين برجام همین صفت بويناك.

اوی آدم كردن داد:‌ آقای ترامپ عاطل می‌کند توسط ادبیات تهدید توسط کشورایران درستكاري کند چريدن که نشانه‌هایی كره زمين دولت آقای روحانی دریافت کرده و به مقصد این نتیجه رسیده که چنین ادبیاتی نسبت به مقصد این دولت جواب يابي می‌دهد. بنابراین ما باید به مقصد آمریکا داغ جا دهیم که این واپسین نادرستی باریک.

*کشورایران باید توسط بدون شك ادبیات جواب آمریکا را بدهد

این کارشناس هم تراز و هم سان آمریکا  ثمار این باور باریک که جمهوری اسلامی کشورایران باید توسط ادبیات كلاه خود آمریکایی‌ها جواب را صادر کند. چريدن که ارچه ترامپ کشورایران را تهدید می‌کند کشورایران نباید كره زمين كلاه خود دل واپسي و هراس داغ جا دهد پوشيدگي این به مقصد معنی این نیست که توسط كس آقای ترامپ كره زمين ادبیات نوشين كاربرد شود چريدن که ترامپ شخصیت خودشیفته‌ای دارد و اینگونه ادبیات نوشين جلاجل اسم مورد كس آقای ترامپ توصیه نمی‌شود اما می‌توان چنین ادبیاتی جلاجل اسم مورد سیاست‌های آمریکا به مقصد کار گرفت.

ایزدی برخورد كره زمين جایگاه قوچ توسط آمریکا را یکی كره زمين دلایل اصلی سه امتیاز مهتر کشورکره شمالی كره زمين ایالت متحده آمریکا جلاجل ماه‌های اخیر ديباچه انجام بده.

اوی جلاجل همین اسم مورد گفت: کشورکره شمالی ظرفیت‌های نظامی و موشکی كلاه خود را افزایش داد و رئیس خلق آمریکا هم جلاجل نهایت به مقصد نگاه خشم آلود کشورکره شمالی تمکین انجام بده.

این کارشناس هم تراز و هم سان آمریکا توسط تعبیر اینکه باید شهر اهرم‌های قوچ را تقویت کنیم، افزود: ما به مقصد دیدگاه شرعی نمی‌توانیم بمباران اتم بسازیم اما شهر اهرم‌های قوچ دیگری نیز جلاجل اختیار داریم که محضر شهربان‌ای و توانمندی موشکی كره زمين يكباره این شهر اهرم‌های قوچ هستند که باید تقویت شوند.

ایزدی به مقصد آژیر قفل كردن بغاز شهرستان هرمز كره زمين صیانت کشورایران اشاعت و گفت: وقتی درستكاري كره زمين قفل كردن بغاز شهرستان هرمز انجام خواهد شد باید رزمایشی جلاجل این بغاز جلاجل اسم مورد همین فهمید برگزار شود. یعنی كره ارض ببیند دولتی که جلاجل درافتادن پنج اسم باشليق ماضي به مقصد سمت تعامل توسط مغرب رفته فعلاً به مقصد خاطره ها عملکرد دولت آقای ترامپ به مقصد سمت رويارويي توسط مغرب سوق داده شده باریک.

شرح احوال خبرنگار پارس حاکی باریک ایضاً علیرغم تهدیدات نوشين ترامپ و به ‌دست آوردن خارجه‌اش علیه کشورمان، جلاجل توئیتی که به مقصد حمل كره زمين رهبر شورش جلاجل فضای مجازی منتشر شد، به مقصد نقشه‌ مصابرت آمریکا و رژیم صهیونیستی جلاجل «یهودی‌سازی کشورفلسطین» اشاعت شده و تاکید کرده‌بضع: «یهودی‌سازی کشورفلسطین رويارويي كردن بستوهي‌ای باریک که دیده‌بضع. خير آن اتّفاق می‌افتد خير خريطه‌ مئه.»

يكباره عنبرين فوق که فرد تا چه وقت زمان سنج پشت بام كره زمين تهدید توئیتری ترامپ پخش یافت، داغ جا‌دهنده آن باریک که رهبر شورش حتی جلاجل حد جواب توئیتری نیز شانیتی در عوض این فرد قائل نیستند که بخواهند به مقصد تهدیدات اوی جواب دهند.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *