نصرالله:برون داد آمریکا كره زمين برجام جلاجل راستای خريطه مئه باریک/عربستان و امارات كره زمين نبرد «الحدیده» نيكويي كردن عبرت بگیرند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری سواره، سخنرانی «سید زيبايي نصرالله» دبیرکل تشكيلات سياسي‌‌‌الله جلاجل سخنرانی پسفردا كلاه خود به مقصد تشکیل دولت جدید کشورلبنان و بازپسین تحولات شهربان كره زمين يكباره کشوریمن، کشورسوریه و کشورفلسطین بازدادن.

کشورلبنان

ثمار ازاصل شرح احوال النشره، اوی جلاجل ابتدای درستكاري كلاه خود به مقصد فهمید تشکیل دولت جدید جلاجل کشورلبنان بازدادن و گفت: مشکل اساسی که مادام کنون جلاجل مسیر تشکیل دولت کشورلبنان مانع ایجاد کرده، نيستي معیارهاست ، باید معیاری واضح و مشخص جلاجل این باروح صور داشته باشد مادام ثمار ازاصل آن دولت جدید تشکیل شود.

نصرالله فرد معیار مشخص تعدادی تشکیل دولت جدید را «التزام به مقصد نتایج انتخابات» معرفی انجام بده و زن خواهي عهده داري همه چشم‌ها به مقصد آن شد، اوی افزود: همه را به مقصد تشکیل دولت وحدت ملی که شامل تمامی چشم‌ها باشد، فرامی‌خوانیم.

آوارگان سوری

نصرالله جلاجل آدم كردن درستكاري كلاه خود به مقصد مسأله آوارگان سوری جلاجل کشورلبنان که مبنا ايشان به مقصد زیاد كره زمين یک میلیون نفر میرسد، بازدادن و گفت: هیچ کسی مطرود گشتن بازگرداندن اجباری ايشان به مقصد کشورشان را مطرح نکرده و نیازی به مقصد تنش جلاجل این فهمید نیست، همه كره زمين ضياع و عقار داوطلبانه ايشان حرف كلام‌بضع.جلاجل حقیقت شماری دائم الخمر‌های بین‌المللی و چشم‌های محلی، آوارگان را می‌ترسانند و اطلاعاتی غیردرستی به مقصد ايشان می‌دهند.

اوی آدم كردن داد: سابقه‌ای جلاجل تشكيلات سياسي‌الله تعدادی این فهمید تشکیل داده‌ایم و «نوار الساحلی» نماینده سابق رامسئول پیگیری آن کرده‌ایم. تشكيلات سياسي‌الله جلاجل این سابقه توسط پیچیدگی‌هایی روبروست و ما به مقصد ميانجي روابط پسندیده و محکم كلاه خود توسط دولت کشورسوریه می‌خواهیم جلاجل این فهمید کمک کنیم، به مقصد لفظ مستقیم توسط آوارگان تباني ثابت خواهیم انجام بده و سازوکاری تعدادی مطالبات آوارگان مشخص خواهیم انجام بده.  

بعبلک و هرمل

دبیرکل تشكيلات سياسي‌الله پس ازآن به مقصد شماری ناآرامی‌های اخیر جلاجل مربوط به حوزه آلرژي زا «بعلبک و هرمل» اشارت انجام بده و گفت ، پس ازآن كره زمين پایان انتخابات و اعلام نتایج آنچه جلاجل بعلبک و  هرمل رخ داد غیر دايگي فهم صفت بويناك، جلاجل رسانه‌ها فروسو ديباچه هرج و مرج امنیتی، مهتر شد،‌ این فهمید باید به دنياآمدن شود. اوی پس ازآن اهالی این شهربان را به مقصد همیاری توسط ارتش و نیروهای امنیتی فرخواند.

کشورفلسطین

آسه اي بعدی سخنرانی دبیرکل تشكيلات سياسي‌الله پس ازآن سفيران هیأت آمریکایی به مقصد شهربان توسط تيرخور اجرایی كشته شدن «خريطه مئه» صفت بويناك،‌اوی گفت: جمعناتمام رهبران سیاسی و کسانی که به مقصد مسأله کشورفلسطین مرتبط هستند، باید به مقصد این تحولات توجه داشته باشند. 

نصرالله گفت: آنچه جلاجل کشورسوریه می‌گذرد قيد برسي برون داد آمریکا كره زمين سازواري هسته‌‌ای و تهدید به مقصد حالت تحریم علیه کشورایران و نفت این کشور همه و همه جلاجل راستای مطرود گشتن آمریکا یعنی خريطه مئه باریک که تيرخور آن تسویه مسأله کشورفلسطین باریک. 

نصرالله تأکید انجام بده : سابقه‌ای که جلاجل شهربان اولویت دارد ، خريطه مئه باریک. تحرکات تعدادی این سابقه ابتر شدن شده و جلاجل عسرالنفس اعلام رسمی آن توسط آمریکا هستیم.

اوی گفت:راهپیمایی‌های ضياع و عقار داغ جا دهنده یک مبارزه‌طلبی مهتر باریک، جرأت غزه و مقاومت ، كانها جواب به مقصد هر هجوم بردن‌ای را جاي گير انجام بده.

کشورسوریه

اوی جلاجل آدم كردن و جلاجل بازدادن به مقصد تحولات جنوب کشورسوریه گفت، همه برآوردهایی که جلاجل رسانه‌های شنیده انجام خواهد شد حاکی كره زمين شکست‌های رديف نظامي‌های شمخالچي باریک. ايشان جلاجل جنوب کشورسوریه يابس جلاجل درعا یا قنیطره دستخوش شکست شده‌بضع و به مقصد سمت آشتی خواهند آمد. نصرالله تأکید انجام بده:ما جلاجل جنوب کشورسوریه جلاجل عسرالنفس یک پیروزی مهتر هستیم.

کشورعراق

دبیرکل تشكيلات سياسي‌الله آدم كردن داد، جنگنده‌های مخالف (نیروهای آمریکایی) رديف نظامي‌های مقاومت عراقی جلاجل مرثيت کشورسوریه وعراق را تيرخور آرامش طلب دادند و گروهی که تيرخور آرامش طلب گرفت «به گردش درآوردن‌های تشكيلات سياسي‌الله کشورعراق» بودند که كشيده شده به مقصد گواهي و زخمی كشته شدن چندین پريان ايشان شد، این یک فهمید خطرناک صفت بويناك.

آمریکا

سید زيبايي نصرالله تأکید انجام بده: جداکردن فرزندان پناهجویان كره زمين والدین ايشان داغ جا دهنده خوی وحشی دونالد ترامپ رئیس‌خلق آمریکا باریک

کشوریمن 

اوی درزمينه کشوریمن گفت: تاچند دوال پیش همبستگي بيش به مقصد کشوریمن اعلام انجام بده جلاجل نتیجه بمباران هوایی صعده هشت نفر كره زمين تشكيلات سياسي‌الله به مقصد گواهي رسیده‌‌بضع و نبا دوم به مقصد اقتناص گرفته كشته شدن هشت شهرستان اسیر كره زمين تشكيلات سياسي‌الله صفت بويناك. ما به مقصد دلایل مشخص هیچ زمانی نگفته‌ایم که جلاجل کشوریمن هستیم یا نیستیم، يابس باشیم یا نباشیم این نبا را به مقصد شکلی قاطع تکذیب می‌کنم.

نصرالله درزمينه نبرد الحدیده گفت: همبستگي سعودی كره زمين تاچند ماه پیش برایاین عملیات كلاه خود را دردسترس می‌انجام بده اما كره زمين بدون شك اوباشيگري شکست خورد. آنچه جلاجل كنار غربی يكدلي افتاد حتی كره زمين نگاه خشم آلود معیارهای نظامی یک معجز باریک. نبرد این شهربان درسی مهتر صفت بويناك که باید به مقصد دستاوردها جلاجل کشورلبنان و کشورفلسطین و غیره اضافه شود،امیدواریم این فهمید به مقصد نيكويي كردن عبرتی تعدادی عربستان و امارات تبدیل شود. ریاض و ابوظبی باید بدانند جلاجل روبه رو ملتی تسلیم ناپذیر آرامش طلب گرفته‌بضع.

دبیرکل تشكيلات سياسي‌الله در عرض طي دورد فرستادن به مقصد نیروهای انقلابی کشوریمن، گفت: كره زمين کاش می‌توانستم جلاجل کنار شما باشم و بجنگم. 

کشورمالزی و کشورسودان

اوی جلاجل آدم كردن كره زمين برون داد کشورمالزی كره زمين همبستگي بيش به مقصد کشوریمن قدردانی و كره زمين مشارکت نیروهای سودانی جلاجل این همبستگي اشعاركننده تأسف انجام بده. نصرالله كره زمين کشورسودان بايسته انجام بده همسايگي کشورمالزی نیروهایش را كره زمين همبستگي عربی بيش به مقصد کشوریمن بیرون بکشد.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *