نقشه عدو تعدادی فك شاهرگ مقاومت توسط FATF/ دندانه دندانه تیز عدو تعدادی نابودی شورش اسلامی

[ad_1]

به مقصد شرح احوال سردبیری استانهای خبرگزاری پارس، وعظ‌های پسفردا سراسر کشور جلاجل حالی برگزار شد که زیادتر امامان جمعه به مقصد نامه تيز‌شهر بار  ۱۰۰ آشوب به پا كردن‌جرقه و مورد بحث‌بستگاه تعدادی مذاکره توسط آمریکا اشاعت داشتند، ایضاً لزوم توجه به مقصد معیشت مردم، وهاج‌سازی نمایندگان جلاجل مشکل برجام و FATF، لزوم عدو‌ستیزی نمایندگان، برخورد توسط گرانفروشان و … كره زمين افزونتر مواردی صفت بويناك که امامان جمعه جلاجل وعظ‌هایشان به مقصد آن اشاعت داشتند.

* جریان‌هایی که توسط مدافعین ديسيپلين مقابله می‌کنند، بعید نیست جلاجل آینده‌ای نزدیک دستگاه بافندگي به مقصد جنایت بزنند

ولايت جمعه مشهد توسط اشاعت به مقصد سرنوشت جریان‌های مزور کشور گفت: جریان منافقین که خطرناک‌ترین جریان تروریستی کیهان شناساننده شده باریک؛ زیاد كره زمين ۱۸ هزار نفر را کشت و قبل كره زمين اینکه اینگونه خطرناک شود، جلاجل مربوط به حوزه نفاق، آشوب به پا كردن، تخریب و هتک توت فرنگي عذار‌ها فعال بودند و وقتی که شکست خوردند به مقصد صفت آدم كش فیزیکی روی آوردند.

آیت‌الله علم‌الهدی آدم كردن داد: پسفردا هم جریان‌هایی که توسط همین وسايل توسط مدافعین ديسيپلين و شورش مقابله می‌کنند یقیناً ارچه شکست بخورند بعید نیست جلاجل آینده‌ای نزدیک وقتی ببینند به مقصد مطامع سیاسی و قوچ نمی‌رسند، به مقصد ديباچه جماع دوم منافقین پيشينه‌دار عمل می‌کنند و دستگاه بافندگي به مقصد جنایت‌ بزنند.

* هرآينگي پرهیز كره زمين خوی اشرافی‌گری جلاجل بین مسؤولان/ نمایندگان مجلس جلاجل اسم مورد FATF تمركزفكر واجب شده را داشته باشند

ولايت جمعه شهرستان تبریز توسط اشاعت به مقصد اینکه مناقشه‌های زیادی جلاجل اخبار توسط FATF كره زمين جانب نمایندگان مطرح شده باریک و هر کدام بهره ها و آسیب‌های این معاهده را مطرح کرده‌بضع، ديباچه انجام بده: رهنمودهای سنه چهارشنبه رهبر معظم شورش جلاجل اخبار توسط این معاهده بسیار راهگشا صفت بويناك، به مقصد طوریکه تکلیف ابهامات و سوالات موجود را مشخص کردند.

دليل‌الاسلام سید محمد علی خاندان ها هاشم به يادماندني انجام بده: باآنكه بهره ها متعددی كره زمين موافقان این مطرود گشتن و ریسک گروهي تصویب معاهده FATF مطرح شد ولی نکته بااستعداد و راهبردی این باریک که این معاهده ساخته و تاديه شده ديسيپلين اسم پيش خر بوده و تعدادی تامین بهره ها آنهاست که بعدها به مقصد ديباچه استاندارد جهانی خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه جلاجل آذربایجان‌شرقی توسط تأکید به مقصد اینکه روند آشكار كره زمين صیانت FATF مطرح باریک که توسط محوریت دائم الخمر‌های بین‌المللی ايفا انجام خواهد شد، افزود: پوشيدگي کشورهای سليم النفس توسط اینکه می‌دانند معاهده به مقصد پستان آنهاست ولی كره زمين ترسشان زیر شهر بار این معاهده می‌روند.

* شبه‌روشنفکران به مقصد كنار زدن نيك‌خدمتی به مقصد آمریکا هستند/ هرآينگي توجه نمایندگان به مقصد رهنمودهای رهبری

ولايت جمعه ساری  درزمينه نامه تعدادی مذاکره توسط آمریکا گفت: متأسفانه ۱۰۰ نفر شبه روشنفکر نامه می‌نویسند که توسط آمریکا جلاجل مذاکره هم‌پیشه کنیم و این حرفه ها ايشان مشخص نیست توسط چون كه هدفی مطرح شده باریک؛ شاید به مقصد كنار زدن نيك خدمتی توسط آمریکا هستند؛ اما باید بدانند این تفکر تاریک به مقصد وجع ملت کشورایران نمی‌خورد.

آیت‌الله نورالله طبرسی توسط تبیین اینکه ترامپ همه مكان رفت و هیچ مكان  رفتارش جايز شمردن نماند و همانطور که توسط کشورکره شمالی  روال انجام بده توسط ما هم می‌خواهد روال کند اما کور خواند، آدم كردن داد: ترامپ جلاجل کشورلبنان، کشورعراق، کشوریمن، کشورسوریه شکست خورد و افزونتر تفکرش ارزشی ندارد.

* FATF به مقصد كنار زدن فك شاهرگ‌های جریان مقاومت باریک/ شماری جلاجل روبه رو قداره‌کشی ترامپ سرود مذاکره كله دار می‌دهند

ولايت جمعه قم توسط اشاعت به مقصد مطرح كشته شدن قرارداد FATF مطرح انجام بده: قراردادهای بین‌المللی باروح نیاز بوده و تناقض‌هایی نیز جلاجل این قراردادها صور دارد که باید باروح توجه آرامش طلب گیرد اما جلاجل ۱۰۰ اسم باشليق اخیر جلاجل قراردادهای بین‌المللی گواهي نامه تاچند اشتباه و كژي هستیم.

آیت‌الله علیرضا اعرافی افزود: یکپارچه سازی و انحصارگرایی فکری جلاجل كره ارض مغرب جلاجل کنوانسیون‌ها منتشر شده باریک؛ جامعه اسلامی و ازش‌های اسلامی جلاجل این قراردادها باروح توجه آرامش طلب ندارد. حق آدمي زاد باریک که به مقصد مبانی اعتقادی او توجه شود، جلاجل حالی که جلاجل این کنوانسیون‌ها گواهي نامه هستیم که حق همجنس‌بازی به مقصد ديباچه عملی شنیع باروح توجه آرامش طلب می‌گیرد.

اوی، بی‌عدالتی جلاجل ايفا را كره زمين افزونتر مشکلات این قراردادها حالی و گفت: FATF به مقصد نوع‌ای تنظیم شده که شاهرگ‌های مقاومت کشوریمن، کشوربحرین، کشورسوریه، کشورعراق، کشورلبنان و تشكيلات سياسي‌الله را فك کرده و کشوراسرائیل جلاجل ایمنی بوده و جبهه مقاومت جلاجل انزوا آرامش طلب گیرد.

ولايت جمعه قم به مقصد رتبه‌بندی‌ها جلاجل شکل این کنوانسیون‌ها اشاعت و اضافه انجام بده: ايشان جامعه را توسط ابزارهای فکری كلاه خود اسم هم معني کرده و دیگری تشویق شده و یکی افزونتر باروح ايذا و تاريكي ها آرامش طلب می‌گیرد.

اعرافی تأکید انجام بده: بشریت حق دارد که به مقصد اینها بدبین باشد؛ جلاجل همین FATF هم تفاسیر به مقصد نوع‌ای باریک که همه مقاومت را توسط تیغ یک کنوانسیون و قرارداد نحر کنند.

* كره زمين جبهه‌گیری شورای شهر متأثر شدم/ نمی‌توانید به مقصد نام رأی مردم هر کاری اعمال دهید

ولايت جمعه معاذاله شهرستان اصفهان تقریر داشت: باید به مقصد فتاوای بازگشتن تقلید تمركزفكر داشت، متأثر شدم وقتی شنیدم آیت‌الله مهدوی توسط زبان نصیحت به مقصد شورای شهر توصیه‌هایی داشتند و توسط جبهه‌گیری مواجه شدند.

دليل‌الاسلام سید مجتبی میردامادی اذعان داشت: کسانی که جلاجل هر جایگاهی توسط رأی مردم وارد به ذهن‌بضع توجه کنند که جلاجل کنار این مشارکت مردمی، اسلام بوده که کشورایران را صفت به خاطرسپردني کرده باریک.

اوی یادآور شد: باید تذکر بدهم ارچه توسط رأی مردم كله دار کار وارد به ذهن‌اید، افزونتر صلاحیت‌ها نیز تعدادی آدم كردن کار واجب شده باریک؛ ارچه فکر می‌کنید به مقصد نام رأی مردم هر کاری می‌توانید اعمال دهید، بدانید که مردم نمرده‌بضع، این تعدادی ملت دايگي تحمل ناكردني نیست.

ولايت جمعه معاذاله شهرستان اصفهان ديباچه انجام بده: كره زمين تریبون نماز جمعه توسط کسی دعوا نداریم اما نصیحت می‌کنیم که هنوز كره زمين جبهه‌ها شهید می‌آورند و این ملتی که جلوی صدام ایستاد مقابل هر شوك دیگری هم می‌ایستد

 

* کشورایران پای هیچ بیانیه تيز‌باری را توضيحات نمی‌کند/ یمنی‌ها استکبار را به مقصد زانو درآورده‌بضع

 

ولايت جمعه شهرری گفت: اخیراً مکتوبای توسط امضای ۱۰۰ نفر كره زمين آشوب به پا كردن‌گران تنظیم شده و جلاجل آن خواهان مذاکره توسط ترامپ و اعتماد به مقصد آمریکا شده‌بضع؛ آن هم جلاجل شرایطی که ترامپ به مقصد شخصه كره زمين تریبون علنی اعلام داشت که ایرانیان را ثمار كله دار میز مذاکره خواهیم آورد و کمر دشمنی توسط ما به تنگ آمده باریک.

دليل‌الاسلام سیدعلی شاهچراغی تاکید انجام بده: خوشبختانه جریان سیاسی کشور چون كه مورد بحث‌بستگاه و چون كه اصولگرا توسط این امر برخورد شدیدی داشتند، ایضاً سخنگوی دولت اذعان کرده باریک که ايشان عقلايي سیاسی کاملی ندارند.

اوی تأکید انجام بده: ايشان که جلاجل آشوب به پا كردن ۸۸ دستگاه بافندگي داشتند، مطمئن باشند برخودهموار كردن نظارت و وقايه رهبری ثمار ديسيپلين جمهوری اسلامی کشورایران مسلمان باریک ملت ما پای هیچ بیانیه تيز باری را توضيحات نخواهند انجام بده

* ملت اجازه مذاکره مكرر به مقصد هیچ مسؤولی را نمی‌دهد/ بزرگترین مشکل کشور بي زوري جلاجل مدیریت باریک

ولايت جمعه معاذاله کرمان، ورود نفوذی‌ها را مشکلات افزونتر کشور حالی و هزیمت داد: ايشان پرورش یافته عدو هستند و واصل سیستم مدیریتی می‌شوند و برخودهموار كردن زمانی که متوجه ايشان بشویم ضربه كلاه خود را به مقصد ما واصل کرده‌بضع.

 

دليل‌الاسلام احمد شیخ بهایی توسط تبیین اینکه امضای عدو را هیبت کردیم و دیدیم که به مقصد آن پایبند نیست، ديباچه انجام بده: ملت مذاکره مكرر به مقصد هیچ مسؤولی را نخواهد داد.

* تعدادی اعمال کارهای مردم جلاجل ادارات صدور بخشنامه کارآمد نیست

ولايت جمعه معاذاله همدان توسط تبیین اینکه به ‌دست آوردن کشور كلام روزی ۵ هزار نفر به مقصد ادارات رجوع می‌کنند و همه ناراضی بازمی‌گردند که صفت انحصارطلب آن به شدت کمبود نیست، ديباچه انجام بده: كره زمين این نگاه خشم آلود ایشان ظاهراً بخشنامه‌ای صادر کرده‌بضع که معتقدم بخشنامه کارآیی ندارد بلکه باید مجموعه‌ای مهلت به مقصد سرکشی و نظارت شوند.

 

دليل‌الاسلام زيبايي طاهری توسط تأکید ثمار لزوم گره‌گشایی كره زمين حوائج مسلمانان كره زمين دورنما آیات و روایت تبیین انجام بده: ارچه مومن به مقصد دادگستری، شهرداری یا حتی فرد دارای مکانت رجوع کند و مشکلش گدازش شود بنابر روایات كارنيك ۲۰ زيارت كعبه به مقصد پای گشاینده کارش نوشته انجام خواهد شد.

* لزوم اتخاذ تدابیر جدی‌نمناك تعدادی مقابله توسط اخلالگران اقتصادی

ولايت جمعه یزد  توسط اشاعت به مقصد اینکه دولتمردان و مسئولین جلاجل عمل باید به مقصد كنار زدن گدازش معضلات اقتصادی کشور بوده و به مقصد توصیه‌های مکرر رهبر معظم شورش جلاجل این اسم مورد توجه داشته باشند، تبیین داشت: مقابله توسط اخلالگران بازارگاه و سودجویانی که به مقصد صادراتی‌های اقتصادی کشور ضربه واصل می‌کنند باید جدی‌نمناك باشد و مسئولین جلاجل این اسم مورد باید تدابیر بهتری اتخاذ کنند.

آیت‌الله محمدرضا مدسی توسط اشاعت به مقصد توصیه‌های مقام معظم رهبری به مقصد نمایندگان مجلس جلاجل دیدار هفته ماضي ایشان توسط نمایندگان، به يادماندني انجام بده: نمایندگان مجلس باید به مقصد‌گرد هم آمدن كره زمين گرایش‌های حزبی و جناحی، بهره ها مردم و کشور را جلاجل تصمیم‌گیری‌ها مدنظر آرامش طلب دهند.

* هرآينگي برخورد توسط احتکارکنندگان و گران‌فروشان / دلایل گرانی وسایل سرمایشی بررسی شود

ولايت جمعه شهر اهواز، زن خواهي به شدني پیمان اقتصادی و برخورد توسط احتکار کنندگان و گران‌فروشان شد.

آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری توسط اشاعت به مقصد فرارسیدن سنه اصناف، گفت: ما به مقصد بازاریان و تاجران متدین تقریر ارادت می‌کنیم راجع اینکه خدمتگزاري‌گزار مردم‌بضع، به مقصد سود متعارف حقوقدان هستند، جلاجل امور خیر پیش‌قدم می‌شوند و كره زمين سنه اولا نهضت جلاجل کنار آن و پشتیبان علمای اسلام بوده‌بضع.

اوی توسط تبیین اینکه احتکارکنندگان رديف نظامي اندکی هستند و کارهای خلاف ايشان ارتباطی توسط افزونتر بازاریان ندارد، ديباچه انجام بده: دولت و قوه قضائیه مهلت هستند که توسط احتکار کنندگان برخورد کنند کمک ايشان موجب هرج‌ومرج جلاجل جامعه و تضعیف ديسيپلين اسلامی می‌شوند.

* منافقان مجال مهلت کنند بدتر كره زمين داعش جنایت می‌کنند/ لزوم تشکیل شرکت تعاونی جلاجل شهرستان اراک

ولايت جمعه شهرستان اراک تشریح انجام بده: سوا شک ارچه پسفردا هم منافقان مجال مهلت کنند دستگاه بافندگي به مقصد توق مضروب و جنایاتی بدتر كره زمين جنایت‌های داعش رقم خواهند زد.

دليل‌الاسلام قربانعلی دری نجف‌آبادی اضافه انجام بده: جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل سایه بیداری مردم، رهبری رهبر فرزانه شورش، هوشیاری نظام ارباب رعيتي‌های امنیتی، نظام ارباب رعيتي قضایی، رژيمان، بسیج و سایر نیروهای انقلابی جزیره امنی باریک.

* نمایندگان مجلس عدو‌ستیزتر كره زمين ملت باشند

ولايت جمعه شهر ارومیه یادآور شد: خدمتگزاري نمایندگان به مقصد مردم به مقصد خاطره ها قرب الهی باشد و همینطور کیفیت مجلس جلاجل هر دورودورنگ مرغوبيت كره زمين قبل بوده و نمایندگان نسبت به مقصد سایر مردم افزونتر به مقصد دین و ديسيپلين محکم‌نمناك باشند.

دليل‌الاسلام مهدی قریشی افزود: نمایندگان باید نترس، نترس، قدرتمند، مقتدر و عدو‌ستیزتر كره زمين ملت باشند و نباید ناامیدی و یأس جلاجل مجلس راه یابد، چراکه این بيگانگان برگزيني مردم هستند.

* مردم حق دارند موضع نمایندگان مجلس را جلاجل باروح «FATF» بدانند/ افزونتر قيمت ندارد هنگام ولادت مردم را زیاد كره زمين این تعدادی برجام ادا كردن کنیم

ولايت جمعه قزوین گفت: کار مردم هم احكام حاضر گشتن پای صندوق‌های رأی و گلچين نماینده نیست، بلکه مردم باید كره زمين نمایندگان كلاه خود مطالبه داشته باشند که قانون FATF که جلاجل مجلس مطرح شد؛ نمایندگان حرمت‌داشته جلاجل این اسم مورد چون كه موضعی داشتید؟

آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ایضاً جلاجل باروح برجام نیز تبیین انجام بده:  پسفردا مدیریت برجامی که آمریکایی‌ها توسط صور وعاء اصلی به مقصد آن پایبند نبودند، به مقصد دستگاه بافندگي اروپایی‌ها افتاده و سؤال این باریک که آیا قيمت این را دارد که هنگام ولادت مردم را زیاد كره زمين این تعدادی برجام ادا كردن کنیم؟

* کیهان توسط اجامر مستبدین به مقصد ظهور تمدن دار سازمان انجام خواهد شد/ محضر مستشاری کشورایران جلاجل کشورسوریه به استثناي تعدادی ایمنی خودمان نیست

ولايت جمعه شهرستان اردبیل تقریر انجام بده: هجوم بردن آمریکا، رژیم صهیونیستی، کشورفرانسه، انگلیس و چندین کشور عربی به مقصد سرکردگی عربستان به مقصد الحدیده کشوریمن تعدادی كلون كردن مهجور سوراخ ارتباطی این کشور فقیر مسلم به مقصد برون مرز بسیار عجیب باریک و این اثر داغ می‌دهد کیهان توسط اجامر مستبدین به مقصد ظهور تمدن دار سازمان انجام خواهد شد.

آیت‌الله سید زيبايي عاملی گفت: ايشان واقعاً جلاجل روبه رو ابزارجنگ های پیشرفته این کشورها بی‌ابزارجنگ محسوب می‌شوند و این یک آگهی بزرگی به مقصد ملت‌های دنیاست که جلاجل این کره خاکی جلاجل زمان ما هیچ آيين و علوم شرعي چون كه حقوقی و چون كه اخلاقی حاکم نیست.

اوی تاکید انجام بده: سکوت مجامع بین‌المللی و صفت پست بشری جلاجل روبه رو این جنایت مهتر بسیار دردناک باریک و عجیب‌نمناك كره زمين همه شکست این قوچ‌های مصابرت و شیطانی جلاجل روبه رو مردم فقیر و بی‌ابزارجنگ باریک.

* معلوم شده امضاکنندگان نامه ننگین مذاکره توسط آمریکا كنار زدن چون كه هستند/ آمریکا تعدادی نابودی شورش اسلامی دندانه دندانه‌ تیز کرده باریک

ولايت جمعه سرسبز‌پررونق به مقصد نامه ننگین و تيز‌شهر بار ۱۰۰ نفر كره زمين آشوب به پا كردن‌گران به مقصد رئیس‌خلق آمریکا اشاعت انجام بده و افزود: رئیس‌خلق آمریکا می‌خواهد شورش اسلامی را كره زمين بین ببرد اما این آشوب به پا كردن‌گران این نامه را می‌زنند.

آیت‌الله سیداحمد میرعمادی توسط تبیین اینکه شماری كره زمين امضاکنندگان این نامه پيشينه محبس و اقدامات ايمن سازي دینی دارند، به يادماندني انجام بده: پسفردا آمریکا تعدادی ریشه‌آبادی وزیر ها شورش دندانه دندانه‌ تیز کرده‌ باریک، اما این‌ها چنین ننگی را اعمال می‌دهند و معلوم شد که این‌ها به استثناي چون كه جریاناتی هستند.

اوی متذکر شد: این نامه ننگین همسو كشته شدن توسط دشمنان شورش اسلامی تعدادی كره زمين بین جابه جايي آن باریک.

* قوه قضاییه صفت پير باید منصفي‌آسه اي و منصفي‌يابس باشد/ مطالبات مردم به مقصد‌حق و پیمان نگران‌کننده باریک

ولايت جمعه شهرستان بیرجند، توسعه منصفي را بااستعداد‌ترین رکن قوه قضاییه حالی و تأکید انجام بده: قوه قضاییه صفت پير باید منصفي‌آسه اي و منصفي‌يابس باشد.

دليل‌الاسلام‌ والمسلمین محمد مختاری، بااستعداد‌ترین مشکل شهربان‌ای پسفردا را آسه اي غربی- عربی آمریکا حالی و گفت: آمریکا، خاندان ها سعود و کشورفرانسه تعدادی فروسو تراكم آرامش طلب وام گذاردن و كره زمين بین جابه جايي یک ملت فقیر و قيد مظلوم وار (کشوریمن) دستگاه بافندگي‌به مقصد‌دستگاه بافندگي هم دادند بنابراین عزايم اقرار به يگانگي خدا كردن فرهنگی را جلاجل این حرکت مشاهده می‌کنیم.

اوی مطرح انجام بده: متأسفانه زیاد كره زمين سه اسم باشليق باریک که یک ملت فقیر و قيد مظلوم وار را فروسو اسم پيش خر آرامش طلب دادند و راه‌های کمک‌رسانی به مقصد مردم کشوریمن را بستند برخودهموار كردن غذا و دارو به مقصد این مردم نرسد و بتوانند بااستعداد‌ترین دريابار و شهر الحدیده را به مقصد آشكارگفتن كلاه خود درآورند

* نامه بايسته مذاکره مكرر توسط آمریکا یک ننگ باریک/ تقدیر كره زمين مبارزه فوتبالیست‌های تیم ملی کشورایران

 ولايت جمعه معاذاله شیراز توسط محکوم وزیر ها نامه بايسته مذاکره مكرر توسط آمریکا به يادماندني انجام بده: شماری كره زمين مکتوبنگاران كره زمين بيگانگان باسابقه تغییر هستند که به مقصد لندن فرار کردند و فرزندانشان هم بورسیه عربستان هستند.

 دليل‌الاسلام والمسلمین ابوفاضل رضوی اردکانی آدم كردن داد: دبیر تشكيلات سياسي کارگزاران، یک مجموعه ناهم آهنگ و خيانت كار هم حرفه ها كره زمين مذاکره توسط آمریکا زدند، جلاجل حالی که آمریکا امتحان شده باریک و به استثناي عهدشکنی و عدو توسط ملت کشورایران خیری تعدادی ما نداشته باریک.

* جمهوری اسلامی همين به مقصد مسؤولانی قاطع مثل شهید بهشتی نیاز دارد

ولايت جمعه معاذاله شهرستان یاسوج توسط اشاعت خصوصیات ولايت راحل و بي همسري آن حاضربودن تعدادی گماشتن مسؤولانی نترس گفت: كره زمين يكباره مسؤولان شجاعی که ولايت گماشت شهید دکتر بهشتی صفت بويناك.

دليل الاسلام سید علی صالح موسوی اعظم به مقصد توصیفات ولايت كره زمين شهید بهشتی یاد انجام بده و گفت: باید مسؤولان مثل شهید بهشتی خالصانه و قاطعانه و تعدادی اسلام و مردم اقدام کنند.

* دولت مسؤول اصلی رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری جلاجل جامعه باریک/ مردم وحدت كلاه خود را صفت به خاطرسپردني کنند

ولايت جمعه سمنان توسط اشاعت به مقصد گرفتاری‌های معیشتی و کشورمالی مردم تقریر داشت: دولت، مسؤول اصلی رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری جلاجل جامعه باریک و باید توسط اتخاذ تدابیر واجب شده، به مقصد وظایف كلاه خود عمل کند.

دليل‌الاسلام‌ محمدباقر عبدوس توسط تبیین اینکه پسفردا صفت به خاطرسپردني وحدت میان مردم و مسؤولان امری باریک که هرگز نباید فراموش شود، تبیین داشت: رفع مشکلات اقتصادی کشور به مقصد والامنشي، مبارزه و حمایت مردم و علاوه ثمار آن، اتخاذ تدابیر درخور اطفال كره زمين صیانت دولت و مسؤولان نیاز دارد و باید به مقصد این امور توجه شود.

اوی اضافه انجام بده: هر چون كه وحدت میان مردم و مسؤولان و تنه مدیریتی کشور توسط هم زیادتر باشد، مرغوبيت و زودتر كره زمين مشکلات سر به زير شدن بیرون خواهیم آمد.

ولايت جمعه معاذاله سمنان تبیین انجام بده: مردم و نهادهای اجرایی و حاکمیتی و همه پسفردا باید توسط حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی، جلاجل راه شکوفایی اقتصادی کشورایران اسلامی و رفع مشکلات کشور قدم بردارند.

عبدوس تاکید انجام بده: احزاب و جریان‌های سیاسی اختلاط كردن توسط هم را کنار بگذارند و توسط وحدت مبارزه کنند برخودهموار كردن مشکلات مردم رفع شود.

* انگلیس، تفکر وهابیت و بهایی را تعدادی مقابله توسط اسلام ایجاد انجام بده/ یکصدایی جلاجل کشور مانع حقيرشمردن نيت ها عدو انجام خواهد شد

ولايت جمعه زنجان توسط اشاعت به مقصد سالروز تخریب قبور ائمه و پیامبران الهی جلاجل قبرستان بقیع آدم كردن داد: انگلیس جلاجل کشورایران بهائیان و جلاجل عربستان وهابیت را جلاجل مقابل اسلام ایجاد انجام بده که این تفکر قبور ائمه را تخریب و ارتقا كره زمين شیعیان را کشتار انجام بده.

 آیت‌الله شیخ علی خاتمی به مقصد سالروز صفت آدم كش مقام معظم رهبری اشاعت انجام بده و گفت: تاچند نفر جلاجل آن زمان تعدادی اعلام بی‌کفایتی بنی‌رئيس مبارزه کردند که یکی كره زمين ايشان مقام معظم رهبری صفت بويناك.

* اشرافی‌گری شماری مسؤولان جلاجل ديسيپلين جمهوری اسلامی ننگ باریک/ تأکید ثمار حمایت كره زمين تولیدکنندگان داخلی و ایده‌پردازان دانشگاهی

ولايت جمعه رشت توسط اشاعت به مقصد بخشی افزونتر كره زمين دغدغه‌های رهبر معظم شورش درزمينه اشرافی‌گری جلاجل جامعه اسلامی تبیین انجام بده: اشرافی‌گری شماری مسؤولان جلاجل ديسيپلين جمهوری اسلامی ننگ باریک و جلاجل نظامی که مردم هزاران جوانان كلاه خود را تعدادی آبادانی و ایمنی آن پیشکش کردند زندگی اشرافی‌گرانه مسئولان دايگي‌پذیرش نیست.

دليل‌الاسلام‌ والمسلمین رسول فلاحتی توسط اذعان به مقصد اینکه باید كره زمين مظلومین دفاع کنیم به يادماندني انجام بده: رهبری كره زمين سفرهای غیرضروری گلایه کردند لذا منبرها نمی‌دانم که چقدر سفرهای غیرضروری لفظ می‌گیرد که رهبری كره زمين کاستن آن حرف فرموده‌بضع ازاین‌رو نمایندگان حرمت‌داشته مجلس بدانند که باید به مقصد مردم جواب دهند.

* پیشنهاد مذاکره مكرر توسط آمریکا مصداق بارز وطن‌فروشی باریک

ولايت جمعه شهرستان ایلام گفت: پیشنهاد مذاکره مكرر شماری كره زمين رديف نظامي‌های مورد بحث‌بستگاه توسط آمریکا مصداق بارز وطن‌فروشی و به مقصد تاراج آمدورفت بهره ها ملی کشور باریک.

آیت‌الله محمد نقی لطفی اضافه انجام بده: امضاکنندگان نامه مذاکره مكرر توسط آمریکا حاکی كره زمين تيز، زبونی و مزدوری تعدادی رژیم گمراه شدن آمریکا و خیانت به مقصد ولايت و ملت کشورایران باریک.

 * قوه‌ قضائیه دستگاهی به زندان انداختن و امیدبخش تعدادی آحاد مردم باریک

ولايت جمعه سنندج گفت: قوه قضائیه هم امید بخش و هم به زندان انداختن باریک امید كره زمين این نگاه خشم آلود که مردم جلاجل زمانی که ظلمی ثمار ايشان واقعي داشته انجام خواهد شد قوه قضائیه را نقالي كردن امید كلاه خود می‌دانند.

ماموستا خنيدهنام خالدی تاکید انجام بده: به زندان انداختن نیز كره زمين این دیدگاه که ارچه کسی بخواهد کار غیرقانونی و تخلفی اعمال دهد، می‌داند که كره زمين صیانت نظام ارباب رعيتي قوه قضائیه باروح پیگیری آرامش طلب می‌گیرد

بیانات ولايت جمعه زاهدان به مقصد ماجرای شهر ایرانشهر/ تشویش ذهن ها عمومی سوا داده ها كره زمين مايه ماجرا کار نامطبوخ‌ای صفت بويناك

ولايت جمعه زاهدان گفت: مشکل شهر ایرانشهر که باعث تشویش جامعه شد، فردی جلاجل وعظ نماز گفت به مقصد تعدادی دوطرفه چقدر شده، سوا اینکه توسط نظام ارباب رعيتي قضایی مشورتی داشته باشد که توسط ورود نظام ارباب رعيتي قضایی و مأموران انتظامی كورس نفر كره زمين چادرپوش نفری که این کار را اعمال داده‌بضع تحویل بازگشتن قضایی شده‌بضع، اما سيني كلام بازگشتن قانونی احكام سه نفر شاکی به مقصد بازگشتن قانونی رجوع کردند.

آیت‌الله عباسعلی سلیمانی تاکید انجام بده: مردم عزیز ما بدانند فرزندان نكره ولايت زمان(عج) و برادران عزیز مفروضات رژيمان بسیار هوشیار هستند و توسط هوشمندی که توسط افرادی که توسط وحدت ملی ما مشکل دارند و خواهان فتح كردن جامعه اسلامی هستند مقابله خواهند انجام بده.

اوی افزود: اینکه یک آقایی بیاید سوا داده ها جلاجل تریبون نماز ذهن ها جامعه را نامسلح کند و از رورفتن دستگاه بافندگي عدو دهد کار نامطبوخ‌ای باریک.

انتهای پیام/ذ

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *