وعاء قرادادبستن انگشتري‌ جلاجل تکمیل کریدور‌ جبلت-‌جنوب‌‌/ ارتباط داشتن ریلی و افسون كردن‌ای کیهان به مقصد خلیج چابهار‌

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری سواره موقعیت استراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک کشورایران جلاجل درافتادن تاریخ و همين باروح توجه کشورهای مهتر كره ارض بوده و هست.

دسترسی کشورایران به مقصد كناره ها طولانی جلاجل خلیج سواره، دریای کشورعمان، دریای مکران، كناره ها دریای خزر جلاجل اسم باشليق‌های اخیر بسیار باروح توجه تولیدکنندگان مهتر اقتصادی كره ارض بوده باریک که همال بارز آن را می‌توان جلاجل تناقض‌نامه کریدور برج دريايي و شيريني بین‌المللی جبلت – جنوب که جلاجل شهریور ماه ۱۳۷۹ جلاجل صحنه پترزبورگ به مقصد امضای وزرای برج دريايي و شيريني سه کشور کشورایران، کشورهند و کشورروسیه رسید مشاهده انجام بده.

کریدور جبلت – جنوب مهمترین رينگ چرخ تجبر بین آسیا و اروپا باریک که جلاجل مقایسه توسط مسیرهای سنتی كره زمين نگاه خشم آلود مسافت و زمان مادام ۴۰ درصد کوتاه‌نمناك و كره زمين نگاه خشم آلود هزینه مادام ۳۰ درصد كم ارزش‌نمناك باریک.

جلاجل این میان ارتباط داشتن خلیج کشورعمان و شهرساحلي چابهار جلاجل كنار شروق دریای مُکران به مقصد ديباچه بندری استراتژیک به مقصد این کریدور جلاجل مبادله محصوله به مقصد شروق کشور و همسایه‌های شرقی و آسیای میانه وعاء مهمی ایفا خواهد انجام بده.

مُکران سرزمینی ساحلی جلاجل جنوب شرقی کشورایران و جنوب غربی کشورپاکستان باریک که جلاجل درافتادن خلیج کشورعمان گسترده باریک؛ این كناره ها قاپو طلایی کشور به مقصد سمت دریاهای آزاد محسوب انجام خواهد شد و کلید ثنايا‌گیری كره زمين این مجال مهلت استثنایی توسعه آن باریک.

رهبر معظم شورش اسلامی نیز جلاجل تاریخ نهم آذرماه اسم باشليق ۹۳ جلاجل اهمیت این شهربان فرمودند: «مسأله آبادسازی كناره ها مکران جزء کارهای اساسی باریک که باید توسط همپیشگی دولت، دستور كار‌های باروح نگاه خشم آلود جلاجل این شهربان توسط شتاب بیشتری كنار زدن شود».

جلاجل سیاست‌های کلی دستور كار ششم توسعه کشور نیز توجه خصوصی به مقصد توسعه كناره ها مکران باروح توجه مقام معظم رهبری آرامش طلب گرفته باریک و همه دائم الخمر‌ها و وزارتخانه‌های کشور وظيفه دار هستند، همپیشگی‌ واجب شده در عوض این بااستعداد را جلاجل دستور كار ششم توسعه کشور به مقصد کار گیرند.

جلاجل كناره ها مکران، شهرساحلي چابهار كره زمين ظرفیت بسیار مناسبی در عوض توسعه بهره ور باریک؛ این شهرساحلي فرد شهرساحلي اقیانوسی کشور محسوب انجام خواهد شد و دسترسی این شهرساحلي به مقصد پيمان‌های آزاد موجب شده باریک که کشورهای آسیای میانه، کشورهند، کشورچین، کشورافغانستان، کشورپاکستان، کشورعراق و کشورهای اروپایی نیز مایل باشند كره زمين این شهرساحلي در عوض خیزاب کالاهای كلاه خود كاربرد کنند.

جلاجل اسم باشليق ۱۳۸۶ اجرای فاز اقلیم این شهرساحلي كره زمين صیانت دائم الخمر شهرهاي ساحلي و دریانوردی به مقصد لفظ EPC به مقصد قرادادبستن سازندگی انگشتري‌الانبیاء(ص) رژيمان واگذار شد؛ قرادادبستن انگشتري جلاجل فاز اقلیم مطرود گشتن توسعه شهرساحلي شهید بهشتی ۱٫۵ کیلومتر موج‌شکن جلاجل مسافت موج‌شکن موجود صنع انجام بده که بزرگترین موج‌شکن تلريگ و آرمور کشور محسوب انجام خواهد شد؛ ارتفاع این موج‌شکن جلاجل پيمان ۲۳ اسم هم معني و ناموس آن ۸۵ اسم هم معني باریک و کشتی‌های توسط آبخور ۱۶ اسم هم معني امکان پهلوگیری جلاجل شهرساحلي شهید بهشتی چابهار را خواهند داشت.

ایضاً جلاجل این پروژه، ۱٫۷ کیلومتر اسکله شامل ۲ پست اسکله کانتینری و three پست اسکله قيد اندازه توسط ظرفیت ۵۰ مادام ۱۰۰ هزار پريان ایجاد شده باریک.

توسط لایروبی ۱۶میلیون مترمکعبی، قرادادبستن انگشتري عملاً شبه جزیره‌ای به مقصد مساحت ۲۰۳ هکتار به مقصد خاک کشورایران اضافه انجام بده.

ذكرخير این نکته خالی كره زمين لطف نیست که توسط توجه به مقصد پیمان تحریم، تأمین نظام ارباب رعيتي لایروب جلاجل کشور مشکلات زیادی صور داشت، اما قرادادبستن سازندگی انگشتري جلاجل بدون شك پیمان بهترین قسم لایروب را به مقصد شهرساحلي شهید بهشتی چابهار آورد و هم اکنون قرادادبستن توسط جلاجل اختیار درآمد داشتن مهتر‌ترین و مجهزترین ناوگان لایروبی جلاجل شهربان خلیج سواره و دریای کشورعمان، امکان لایروبی به مقصد معیار ماهیانه ۲٫۵ میلیون مترمکعب لای را جلاجل اختیار دارد.

توسط واگشايي فاز اقلیم این شهرساحلي جلاجل تاریخ ۱۲ آذرماه، ظرفیت این شهرساحلي كره زمين ۲٫۵ میلیون پريان جلاجل اسم باشليق به مقصد eight.5 میلیون پريان رسید.

به هدف نخوردن راه‌پولادين چابهار- شهر ایرانشهر- زاهدان به مقصد درافتادن ۶۱۰ کیلومتر و پشت بام كره زمين آن مشهد و سرخس نیز كره زمين افزونتر پروژه‌هایی باریک که توسط قرادادبستن سازندگی انگشتري‌الانبیاء(ص) رژيمان جلاجل حلول كننده ايفا باریک.

توسط اجرای این پروژه شهرساحلي چابهار به مقصد شبکه ریلی کشور متصل انجام خواهد شد و امکان برقراری تباني ریلی کریدور شروق کشور مادام مرثيت سرخس و دسترسی کشورهای آسیای میانه به مقصد پيمان‌های آزاد كره زمين طریق خاک کشورایران مهیا می‌‌شود.

یکی افزونتر كره زمين رينگ چرخ‌های مفقوده کریدور جبلت-‌جنوب، به هدف نخوردن راه‌پولادين شهر گرگان- شهرستان اینچه‌برون به مقصد درافتادن ۹۰ کیلومتر صفت بويناك که جلاجل ناموس ۹ ماه جلاجل دولت دهم توسط قرادادبستن سازندگی انگشتري‌الانبیاء(ص) رژيمان به مقصد ميوه نشست که جلاجل زمان كلاه خود تحول بزرگی جلاجل ساخت پروژه‌های ریلی کشور محسوب می‌شد.

آنچه كلام شد، فرد بخش كره زمين پروژه‌هایی باریک که قرادادبستن جلاجل تکمیل کریدور جبلت- جنوب به مقصد اعمال رسانده باریک، به مقصد طوری که تکمیل شبکه آزادراهی کشور و اجرای زیاد كره زمين ۲۶۰۰ کیلومتر آزادراه، بزرگراه و راه اصلی (قريب ۱۴۰۰ کیلومتر خاتمه‌یافته و ۱۲۰۰ کیلومتر جلاجل دستگاه بافندگي ايفا) و قريب  ۴۰۰۰ کیلومتر راه‌پولادين (قريب ۱۵۰۰ کیلومتر خاتمه‌یافته و قريب ۲۵۰۰ کیلومتر جلاجل دستگاه بافندگي ايفا) جلاجل همین راستا محسوب انجام خواهد شد.

سوا شک توسعه این کریدور می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی کشور به مقصد خصوصی جلاجل جنوب شروق باشد و توسط ایجاد بها افزوده و اشتهازا‌زایی، فروغ اشکال و نتیجه و واردات را به مقصد هم محفل داشته باشد. 

انتهای پیام/ب

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *