نمره "تلخه" برون مرز كره زمين گود/ تیمی که وظيفه مند نداشت!

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار ورزشی خبرگزاری سواره، هجدهمین دورودورنگ بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ توسط ديباچه ششمی کشورایران جلاجل بهم نماه توزیع گردن آويز‌ها به مقصد پایان رسید و کاروان ورزشی کشورمان توسط ۳۷۸ ورزشکار ۲۰ طلبه ها، ۲۰ لجين و ۲۲ به رنگ برنز صاحبخانه انجام بده.

مستثنا كره زمين اتفاقات شیرین و خوشایندی که رخ داد كره زمين يكباره قهرمانی‌های مختلف، رکوردشکنی‌ها، صاحبخانه گردن آويز جلاجل شماری كره زمين لفافه‌ها در عوض نخستین شهر بار و حتی اتفاقات منغص مثل ناکامی تیراندازان، کمانداران، هندبال و … اتفاقات کناره‌ای جلاجل این دورودورنگ كره زمين بازی‌ها بسیار پررنگ صفت بويناك. کناره‌هایی که کام شیرینی را منغص انجام بده. كره زمين حذف شدني مصلحتی تیم ملی هندبال امید به مقصد کشورمیانمار گرفته مادام توقيف یک خبرنگار شرفه و سیما توسط پلیس کشوراندونزی. كره زمين بی‌مسئولیتی مدیران جلاجل حذف شدني زهرا نعمتی گرفته مادام فحاشی مسئولان در عوض گروهي جامه زنان هندي خبری! كره زمين پاروهای پوسیده گرفته مادام ازدواج صوری!

باآنكه افتخارآفرینی ورزشکاران و صاحبخانه گردن آويز‌های ره سپارشدن شادی زیادی را در عوض نرمش‌آشوب به مقصد كنار زدن داشت، اما کناره‌های کاروان کشورایران جلاجل بازی‌های آسیایی این گردن آويز‌آوری را فروسو تاثیر آرامش طلب داد.

* باخت مصلحتی به مقصد کشورمیانمار و استوری جنجالی اسدی ابتر شدن کناره‌ها

تیم ملی هندبال امید کشورایران پس ازآن كره زمين یک تساوی مقابل عربستان و برتری مقابل کره‌شمالی در عوض تعیین صدرنشینی مقابل کشورمیانمار رفت، كنكور‌ای که سرخرگ انتقادات به مقصد عملکرد تیم ملی هندبال امید صفت بويناك.

دستور كار کادر فنی این صفت بويناك مادام ملی‌پوشان توسط این شکست كره زمين صدرنشینی جلاجل رديف نظامي و دیدار توسط کره‌جنوبی جلاجل محب تآميز پس ازآن فرار کند اما زهی خیال باطل! شمارش‌ها درست كره زمين پيمان درنیامد و توسط نتیجه‌ای که عربستان صاحبخانه انجام بده، کشورایران توسط صور باخت مصلحتی، صدرنشین شد پيرامون دوم مقابل کشورکره جنوبی آرامش طلب گرفت و توسط شکست جلاجل این دیدار زيبايي شناس به مقصد قلب طلبه ها ماند.

اما جلاجل این بین محمدامین اسدی سرمنشاء کناره‌های تیم ملی صفت بويناك به مقصد طوری که اسم مكلف انضباطی این بازیکن زیادتر كره زمين حذف شدني تیم امید به مقصد اشاره با گوشه چشم آمد.

استوری جنجالی این بازیکن و کارشکنی‌هایی که داشت، کادر فنی را مجبور انجام بده مادام تصمیم به مقصد آن جهاني اوی بگیرند. قبل كره زمين بازی توسط کشورکره جنوبی یک پست عجیب كره زمين صیانت محمدامین اسدی منتشر انجام خواهد شد و دقایقی پس ازآن فراگیر شده و جلاجل تمامی فضای مجازی درزمينه آن درستكاري انجام خواهد شد. این بازیکن باآنكه به مقصد كنار زدن توجیه ماجرا صفت بويناك اما خیلی دیر شده و کادرفنی و مدير تیم نیز به مقصد آن ورود می‌کند. تمامی اتفاقات باعث انجام خواهد شد مادام حمید استیلی توسط اعلام اینکه این حواشی تکراری باعث آن جهاني محمدامین اسدی شده، معذرت او را بخواهند و بلیت عقب گرد به مقصد شهرستان تهران را در عوض او تعبیه کنند.

* گاف مدیریت و حذف شدني نعمتی كره زمين مسابقات؛ ازدواج صوری هم کناره‌سه تار شد!

کناره‌های کاروان کشورایران به مقصد اینجا ختان نمی‌شود و گاف مهتر مدیریت را می‌توان جلاجل حذف شدني زهرا نعمتی كره زمين مسابقات انفرادی ریکرو ناسنجيده دید. زهرا نعمتی به مقصد ديباچه فرد سهمیه ناسنجيده جلاجل ریکرو بازی‌های آسیایی شرکت انجام بده. اوی پس ازآن كره زمين برتری جلاجل دیدار اولا، حریفی كره زمين کشوراندونزی را جلاجل محب تآميز یک‌هشتم پیش رو داشت، كنكور‌ای که به مقصد خاطره ها مشکل مدیریتی به مقصد آن نرسید و به مقصد راحتی سوا كنكور کنار رفت.

درستكاري‌های متناقضی كره زمين این حذف شدني نعمتی مطرح شد که می‌توان به مقصد ناهار رفتن این بازیکن و سرویس بهداشتی اشارت انجام بده. باآنكه سرمربی تیم ملی و نعمتی جلاجل اسم مورد زمان مطرح شده در عوض كنكور محب تآميز یک هشتم تقصیر را به مقصد گردن گرفته‌بضع، اما جلاجل اسم مورد دیر رسیدن نعمتی به مقصد كنكور قطعا مدير و مدیر تیم اشتباهات فاحشی داشته‌بضع. توسط صور اینکه مسئولان تیم مطرح کردند به مقصد ايشان كلام شده كنكور نعمتی زمان سنج ۱۴ برگزار انجام خواهد شد، اما نگاهی کوتاه به مقصد بهم نماه مسابقات می‌توانست كره زمين این يكدلي نهی کند.

 

ماجراهای مدیر جدید به مقصد اینجا ختان نشد و یکی كورس سنه پس ازآن خبری منتشر شد كره زمين ازدواج ۲ کماندار جلاجل جریان بازی‌های آسیایی. این ورزشکاران جلاجل ضبط كردن‌های تصویری که سرينگاه جلاجل کانال‌های مختلف منتشر شد، گفتند ازدواج كلاه خود را علنی کرده‌بضع و رئیس فدراسیون نیز توسط هدیه نقدی به مقصد ايشان تبریک گفت اما ماجرا چیزی دیگری صفت بويناك. این ۲ ورزشکار یک اسم باشليق قبل ازدواج کرده بودند و همه نیز كره زمين این مشکل نبا داشتند. فاش كشته شدن این نبا که ازدواج این كورس ورزشکار یک اسم باشليق پیش بوده و یک بازی رسانه ای در عوض بدكرداري ذهن ها عمومی كره زمين نتایج ضعیف تیر و کمان محسوب می شده، بازهم مدیریت شعبانی‌نوبهار را زیر سوال می‌سرما.

*  توقيف خبرنگار ایرانی جلاجل جاکارتا

یکی افزونتر كره زمين کناره کاروان کشورایران عملکرد ضعیف صداوسیما جلاجل این هم چشمي كردن ها صفت بويناك. دائم الخمر عریض و طویلی که حق توزيع شدن کامل هم چشمي كردن ها را خریداری نکرده صفت بويناك و عدیده كره زمين لفافه های ورزشکاران کشورایران جلاجل درافتادن این هم چشمي كردن ها روی آنتن نرفت. بدتر كره زمين آن اینکه جملگی خبرنگار اعزامی صداوسیما فاقد آی کارت بودند و همین موجر شده صفت بويناك مجبور باشند در عوض تعبیه شرح احوال توسط آی کارت های جعلی و غیر واصل رياورزيدن ها شده و به مقصد شکل پنهانی و كره زمين روی سکوها توسط رقيق افزارهای موبایلی شرح احوال تعبیه کنند. اتفاقی منغص و غیرقانونی که بارها و بارها توسط تذکر مسئولین برگزاری بازی ها مواجه شد و جلاجل نهایت به مقصد آن جهاني خبرنگاران صداوسیما كره زمين رياورزيدن ها و جلاجل نهایت بازی ها كشيده شده شد. اتفاقی که جلاجل کناره هم چشمي كردن های کبدی رخ داد و نماینده شرفه و سیما جلاجل هجدهمین دورودورنگ بازی های آسیایی به مقصد خاطره ها كاربرد كره زمين آی دی کارت كس افزونتر و ورود غیرقانونی به مقصد مقام برگزاری هم چشمي كردن های کبدی این دورودورنگ كره زمين بازی ها، پشت بام كره زمين تاچند شهر بار تذکر عاقبت الامر كره زمين صیانت پلیس کشوراندونزی توقيف شد. به مقصد كنار زدن گروهي خرید حق توزيع شدن تلویزیونی، یکی كره زمين گزارشگران توسط هیبت توسط آی دی کارتی که به مقصد نامش نيستي، جلاجل رياورزيدن كنكور کبدی عبورومرور انجام بده. این مشکل كره زمين اشاره با گوشه چشم مسئولان برگزاری مسابقات پيرامون نماند و باعث آن جهاني اوی كره زمين رياورزيدن شدند.

پس ازآن كره زمين آن جهاني این گزارشگر، دوباره این فرد به مقصد رياورزيدن کبدی رفت مادام كنكور ناسنجيده را شرح احوال کند اما پس ازآن كره زمين پایان كنكور زمانی که این گزارشگر جلاجل حلول كننده ضبط كردن توسط ورزشکاران صفت بويناك كره زمين صیانت مسئولان شناسایی و به مقصد سازمان پلیس جاکارتا صفت انتقام جو شد. 

* قایقرانانی توسط قایق‌های قرضی و پاروی پوسیده

مردان روئینگ‌بهره كشي كردن کشورمان جلاجل بازی‌های آسیایی ناکام بودند و نتوانستند كره زمين هيئت‌ها مختلفی که شرکت کرده بودند، مدالی كره زمين آبهای پالمبانگ صید کنند. پس ازآن كره زمين پایان این بازی‌ها دلایل ناکامی افشا شد که می‌توان به مقصد نداشتن قایق به مقصد ديباچه یک باروح اشارت انجام بده. ورزشکاران کشورمان جلاجل ضبط كردن‌های كلاه خود اعلام کردند در عوض بازی‌های آسیایی كره زمين کشورمالدیو به مقصد لفظ قرضی قایق گرفتند این جلاجل حالی باریک که كلام شده صفت بويناك قایق‌های ورزشکاران دربست گرفته شده و مشکلی كره زمين این به خاطر صور ندارد.

 

پس ازآن كره زمين پایان مسابقات نیز جلاجل بخش ناسنجيده، بهناز مرادخانی مربی ناسنجيده جلاجل ضبط كردن كلاه خود كره زمين پاروهای پوسیده ناسنجيده درستكاري انجام بده و استرسی که ورزشکاران جلاجل این دورودورنگ کشیده بودند. توسط صور اینکه اهمیت بازی‌های آسیایی كره زمين قبل در عوض همه تشریح شده صفت بويناك مشخص نیست چريدن قایقرانان توسط صور این مشکلات به مقصد کشوراندونزی سفيران کرده بودند.

* تیراندازی و کناره‌هایی که پس ازآن كره زمين مسابقات رخ داد

ماجرا تیراندازی جلاجل قسم كلاه خود بی‌نظیر و عجیب صفت بويناك. باآنكه جلاجل جریان بازی‌های آسیایی کناره‌ای شليطه فدراسیون تیراندازی را نگرفت، اما توسط پایان مسابقات و ناکامی تیراندازان، غطا‌ها كره زمين دلایل این نتایج ضعیف برداشته شد.

تیراندازان اعلام کردند قبل كره زمين مسابقات كره زمين زمان سنج ۱۸ اجازه برون رفت كره زمين منامه را نداشته‌بضع و كره زمين کلمه زندانی كشته شدن كاربرد کرده‌بضع، موضوعی که به مقصد گوش کمیته ملی المپیک رسید. حكماً فدراسیون تیراندازی اعلام انجام بده به مقصد خاطره ها ایمنی ورزشکاران این کار لفظ گرفته و ورزشکاران نیز زندانی نشده‌بضع.

 

این پایان ماجرای تیراندازی نيستي و اعزام ورزشکاران كره زمين پالمبانگ به مقصد کره در عوض شرکت جلاجل مسابقات جهانی و صاحبخانه سهمیه المپیک نیز کناره‌ دیگری را به مقصد صور آورد. زمانی که ملی‌پوشان تپانيدن راهی چانگ‌وون کشورکره جنوبی شدند، الکساندر سماکین سرمربی خارجی تپانيدن به مقصد دلیل گروهي صدور ویزا مدتی را جلاجل پالمبانگ ماندگار شد.

پس ازآن كره زمين اتفاقات عجیبی که جلاجل این اسم مورد رخ و توسط رایزنی مسئولان فدراسیون تیراندازی توسط سفارت کشورکره جنوبی جلاجل کشورایران، عاقبت الامر سماکین سنه شنبه به مقصد کره رسید.

* توقيف رئیس فدراسیون کبدی جلاجل دهکده ورزشکاران

کبدی توسط صور افتخاراتی که داشت (طلای تیم مردان و زنان) هم بی‌نصیب كره زمين حواشی نيستي. اورسجی رئیس فدراسیون کبدی که شماری كره زمين روسای هیات‌ها را توسط كلاه خود هم نشين کرده صفت بويناك جلاجل دهکده ورزشکاران به مقصد دلیل ورود غیرقانونی توقيف شد که توسط وساطت نصرالله سجادی مدير کاروان آزاد شد. 

اوی حكماً جلاجل جریان بازی تیم ناسنجيده و شکست ايشان مقابل کشورچین‌تایپه داد و فریادهایی داشت که كره زمين دید رسانه‌ها پنهان نماند.

* ورزشکارسالاری کاری كره زمين پیش نبرد

کیانوش رستمی مدتهاست که بدلگام به مقصد یک جزیره مستثنا افتاده جلاجل وزنه برداری شده که فرد تمرین و كنكور می دهد. قهرمان المپیک ریو که جلاجل بازی‌های ۲۰۱۶ سوا مربی جلاجل مسابقات محضر داشت، جلاجل بازی‌های آسیایی نیز به مقصد دلیل اینکه مربیان ایرانی را قبول ندارد، به مقصد تنهایی جلاجل مسابقات شرکت انجام بده که نتیجه آن چیزی نيستي سواي “اوت كشته شدن”.

 

جلاجل بازی‌های المپیک ریو، رستمی توسط حمایت و کوچینگ علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه گلچين می‌انجام بده و روی اسم بي حس می‌رفت اما جلاجل بازی‌های آسیایی حتی علی مرادی نیز جلاجل کنار او محضر نداشت و رستمی به مقصد تنهایی تمرین می انجام بده، وزنه ها را گلچين می نمود و روی اسم بي حس می رفت و وزنه می زد مادام جايز شمردن کند جلاجل وزنه برداری هیچکس را قبول ندارد. نتیجه این تفکر و این تنهایی، اوت كشته شدن كره زمين بازی های آسیایی صفت بويناك مادام رستمی جلاجل نهایت هم دستگاه بافندگي خالی كره زمين جاکارتا بازگردد.

مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت نرمش بارها كره زمين اعزام کاروان کیفی به مقصد بازی‌های آسیایی نبا داده‌بضع اما کناره‌های کاروان کشورایران و بی‌تدبیری مسئولان و مدیران نرمش کشورمان کیفیتی كره زمين کاروان کیفی را به مقصد نمایش نمی‌گذارد!

به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد بازی‌های آسیایی راهی صفت بويناك مادام بی‌تدبیری شماری كره زمين مدیران ورزشی رو شود. این امید می‌رود مسئولان وزارت نرمش و کمیته ملی المپیک جلاجل گلچين روسای فدراسیون‌ها به مقصد نوع‌ای عمل کنند مادام جلاجل آینده گواهي نامه چنین اتفاقاتی نباشیم.

انتهای پیام/س

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *