همه چیز درزمينه خنده زدن متهمان جلاجل حق ستان!

[ad_1]

خبرگزاری سواره-رديف نظامي حقوقی و قضایی: لبخندهای متهمان آن هم متهمان سابقه های اقتصادی جلاجل حق ستان‌های علنی یکی كره زمين از رورفتن‌های نگارستان عکاسان باریک.

شاید دلیل این از رورفتن كشته شدن این باشد که افکار عمومی توقف دارد کسی که جلاجل حق ستان به مقصد ديباچه داراي اتهام موجودي شده باریک عاطل حيا کند یا ارچه كلاه خود را گناهکار نمی داند توت فرنگي حق ستان را نگاه دارد.

صاحبان این لبخندها بنابر بلد كلاه خود و بزرگی جرمشان قومگرايي می‌شوند!

حكماً احكام این عکس‌ها نیست و روایت خبرنگاران و حاضران جلاجل جلسات حق ستانِ افرادی همچون شهرام جزایری، بابک زنجانی، «حمید باقری درمنی» و «سندباد صفرها» داراي اتهام حق ستان سنه یکشنبه چهارم شهریورماه که در عوض رسیدگی به مقصد سابقه اخلالگران ديسيپلين پول بيگانه و سکه تشکیل شده صفت بويناك، حاکی كره زمين لبخندهایی آزاردهنده باریک که ثمار لفظ متهمان خودنمایی می‌کند.

این خنده زدن‌های پای میز محاکمه در عوض شهرام جزایری کنار‌سه تار هم صفت بويناك، آنچنان که یک خبرگزاری دلیل خنده زدن جزایری را كره زمين زبان اوی توسط این ديباچه که «می‌خواهم به مقصد مردم بخندم» منتشر انجام بده و پس ازآن توسط بیانات جزایری مواجه شد که گفت: نگفته‌مام می‌خواهم به مقصد مردم بخندم بلکه جلاجل حق ستان دلم می خواهد توسط مردم و هم مقام هم پياله مردم بخندم!

اما كره زمين دیدگاه روانشناسی دلیل این خنده زدن‌ها که بعضا مردم را مضطرب هم می‌کند چون كه چیزی می‌تواند باشد؟

*پخش تصاویر خنده ناك متهمان می‌تواند زمینه‌سه تار تنش جلاجل جامعه شود

شاید جلاجل نگاه اولا خنده زدن متهمان جلاجل حق ستان روند‌کجی به مقصد مردم و قوه قضائیه تعبیر و اعلامیه شود، فرضی که باعث شده باریک مردم توسط پخش تصاویر خنده ناك متهمان جلاجل شبکه‌های اجتماعی نسبت به مقصد این خنده زدن‌ها اعتراض کنند.

محمدرضا ایمانی روانشناس و معلمي دانشگاه جلاجل گفت وگو توسط سواره جلاجل اسم مورد دلیل این خنده زدن‌های متهمان جلاجل حق ستان گفت: این هم آوازي را می توان كره زمين دیدگاه روانشناسی كره زمين تاچند پس ازآن واپسین انجام بده و تاچند دلیل در عوض آن ذکر انجام بده.

اوی افزود: جلاجل واپسین اولا این خنده زدن می‌تواند نشانه تيبا و روند‌کجی متهمان باشد، ايشان که گاه كلاه خود را كره زمين مقامی بالاتر كره زمين تلريگ مردم تصور می‌کنند حتی توسط صور ارتکاب قصور عامداً به مقصد مردم لبخند می‌زنند که حكماً این لبخند آزاردهنده باریک و در عوض جامعه می‌تواند تراكم روانی ایجاد کند.

ایمانی آدم كردن داد: پنجمین دلیل خنده زدن متهمان جلاجل حق ستان می‌تواند ریشه جلاجل هراس داراي اتهام داشته باشد. داراي اتهام توسط این خنده زدن‌ها می‌خواهد بگوید اندک نیاورده و كلاه خود را نباخته باریک. حكماً رسانه‌ها جلاجل پخش این تصاویر خنده زدن‌های تمسخرآمیز باید حواسشان را جمعيت کنند به دلیل اینکه ممکن باریک جلاجل پیمان کنونی اقتصادی این لبخندها در عوض مردم ایجاد تنش کند.    

*متهمان خنده ناك باید موردی بررسی شوند

وضوح و بي همسري جزم نظام ارباب رعيتي قضایی در عوض برخورد توسط جرمان اقتصادی جلاجل کنار نحو رهبر شورش در عوض برخورد قاطع و عادلانه توسط مجرمان جلاجل کنار عصبانیت مردم كره زمين کسانی که پیمان اقتصادی کنونی را رقم ضربت ديده‌بضع، می تواند هراس و دلگراني جلاجل قلب متهمان ایجاد کند، اما به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد این خندیدن جلاجل حق ستان اختصاص به مقصد متهمان خاصی دارد. باده بي درد تصاویر اولین جلسه رسیدگی به مقصد اتهامات سابقه اخلالگران ديسيپلين پول بيگانه و سکه به مقصد ديباچه اولین جلسه محاکمه جلاجل حق ستان خصوصی پشت بام كره زمين استجازه مقام معظم رهبری اثر داغ كره زمين متهمانی داشت که خير مهجور لبخند نمی‌زدند بلکه موجودي نبودند تصاویرشان مشخص شود.

لبخند تكاپو كردن چون كه كره زمين دورنما بیانات عصبی و درونی فروسو ديباچه هراس داراي اتهام واپسین شود و چون كه به مقصد ديباچه گردن‌کشی جلاجل روبه رو مردم و نظام ارباب رعيتي داوري كردن، بازخورد نیکی جلاجل افکار عمومی ندارد و باعث رنجش مردم انجام خواهد شد.

حمید مهدی‌زاده روانشناس و معلمي دانشگاه جلاجل گفت‌وگو توسط سواره توسط تبیین اینکه نمی‌توان حکم کلی جلاجل باروح خنده زدن محکومان و دلیل آن صادر انجام بده، گفت: جلاجل اسم مورد این خنده زدن‌ها بيگانگان باید كره زمين دیدگاه شخصیتی باروح بررسی آرامش طلب بگیرند، این خنده زدن‌ها دلایل متفاوتی دارد، هراس، انزجارآميز كره زمين مدني، منبرها بیگناهم و حسابم ولایت باریک پشت بام می‌خندم یا حتی پوزخند و گردن‌کشی می‌تواند اعلامیه این خنده زدن‌ها باشد.

اوی افزود: حكماً ارچه داراي اتهام یک مقام متعهد باشد و لبخند بزند احيانا پوزخند توافق داشتن آن زیادتر باریک و جلاجل باروح یک بشقاب عادی این اسم مكلف می‌تواند نشانه هراس باشد.

*متهمان خنده ناك یا ترسیده‌بضع یا می خواهند بگویند اندک نیاورده‌ایم

امانت نگهدار‌الله قرایی‌مقدم رفتارشناس جلاجل واپسین دلایل خنده ناك توافق داشتن متهمان جلاجل حق ستان به مقصد سواره گفت: به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد این خنده زدن می تواند یک نشانه كره زمين هراس باشد، عاقبت الامر بيگانگان جلاجل حق ستان می‌دانند که فرجه کار می‌تواند به مقصد سختگیری و كيفر يافتن ختان شود.

اوی افزود: اما هنگامی هم این خنده زدن‌ها به مقصد معنای اندک نیاورده‌ایم و پشیمان نیستیم باریک. ايشان توسط خنده زدن می گویند میدان را خالی نمی‌کنیم و جلاجل موضع قوتیم. حكماً باید جلاجل باروح هر كس دید که اوی به مقصد چون كه دلیل جلاجل حق ستان لبخند می‌زند.

به مقصد شرح احوال سواره، جلاجل هر حلول كننده خندیدن جلاجل حق ستان آن هم جلاجل این روزها که حق ستان‌ها آرامش طلب باریک توسط جدیت به مقصد سابقه‌ها رسیدگی کنند عجب‌آور باریک، خنده زدن‌هایی که باید بررسی انجام بده كره زمين هراس متهمان نشات می‌گیرد یا كره زمين گردن‌کشی و گردن‌فرازی ايشان جلاجل روبه رو مردم و نظام ارباب رعيتي داوري كردن؟ شاید امثال «صفرها» خنده زدن «جزایری» جلاجل حق ستان و پيشواز كره زمين چنین مجرمی پشت بام كره زمين محکومیت را دیده‌بضع که چنین خندانند.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *