هم‌پیشه مرموز سیا و ریاض در عوض پنهان نگاه مرتبط بودن وعاء سعودی‌ها جلاجل ۱۱ سپتامبر

[ad_1]

رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری سواره- دفن وزیر ها حقایق ناخوشایند، جنون مردم آزاري‌نمناك كره زمين مقابل گرديدن توسط ايشان باریک. ۱۱ سپتامبر اسم باشليق جاری (۲۰ شهریورماه) مراسم گرامی‌داشت هجوم بردن به مقصد برج‌های دوقلوی تجبر جهانی جلاجل حالی جلاجل شهربان «منهتن جنوبی» نیویورک برگزار خواهد شد که پرسش‌های ناگفته و معماهای گدازش نشده کماکان ثمار بسته اسم باشليق ۲۰۰۱ سایه افکنده‌بضع و مبارزه‌ها در عوض دفن حقایق ناخوشایند درزمينه آن کماکان آدم كردن دارد. 

در عوض خانواده‌های ۲۶۰۶ نفر كره زمين کسانی که خانواده‌هایشان ثمار اجاره دهنده به هدف خوردن كورس هواپیمای مسافربری جلاجل ساق دست‌های ۰۹:۰۳ دقیقه و ۰۹:۳۷ دقیقه صبح ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به مقصد برج‌های شمالی و جنوبی اسم آفريدن‌های تجبر جهانی روح باختند، پنهان‌کاری‌هایی که به مقصد خصوصی مقام‌های بلندپایه آمریکایی و سعودی درزمينه این حدثان می‌کنند، اما حاوی معانی دیگری باریک. 

كره زمين میان ۱۹ هواپیماربای ۱۱ سپتامبر، ۱۵ نفر شهرنشين عربستان بوده‌بضع

كره زمين میان ۱۹ هواپیماربای حدثان ۱۱ سپتامبر، پانزده نفر شهرستان اهل عربستان بوده‌بضع و روایت‌های رسمی دولت آمریکا كره زمين هم تراز و هم سان مختلف مرتبط توسط این بسته توسط تردیدهای جدی مهندسان و معماران، کارشناسان علوم تخریب، فیزیکدانان و خلبانانی مواجه شده که تحقیقات مستقلی را كره زمين زوایای گوناگون علمی درزمينه آن اعمال داده‌بضع. 

  • کتاب جدید درزمينه ۱۱ سپتامبر

كورس نویسنده جلاجل کتابی که جدیداً درزمينه ۱۱ سپتامبر منتشر کرده‌بضع مبارزه کرده‌بضع توجه عمومی را به مقصد پنهان‌کاری‌ها درزمينه حدثان آن دوال معمابرانگیز تاریخ کیهان، به مقصد خصوصی هم‌پیشه‌های سیا و حاکمیت رژیم سعودی در عوض پنهان‌کاری درزمينه وعاء ریاض جلاجل این واقعه جلب کنند.  

مجله نیوزویک شرح احوال داده «روح دوفی» و «ری ناوسیلسکی»، مولفان کتاب جدید، منافات ناسازگار‌ها و ناراستی‌های موجود جلاجل روایت‌رسمی آمریکا كره زمين حدثان ۱۱ سپتامبر را گزارش ها داده‌بضع. 

توسط آنکه بلد و تعادل ايشان هرگز به مقصد اندازه سایر محققان و پژوهشگران حقیقت‌یاب ۱۱ سپتامبر نیست، ايشان هم جلاجل اسم باشليق‌های ماضي مشي‌های ارزشمندی در عوض کشف حقایق پيوسته كاري به مقصد معمای برداشته‌بضع.  

 نیوزویک نوشته دوفی و  ناوسیلسکی اسم باشليق ۲۰۰۹ ضبط كردن‌ جالبی توسط «ریچارد کلارک»، مشاور امور ضدتروریسم جلاجل کاخ سفید جلاجل دولت‌های جورج دبلیو بوش و بیل کلینتون اعمال دادند.

  • اعترافات مقام اف‌بی‌آی درزمينه ۱۱ سپتامبر

کلارک جلاجل آن ضبط كردن گفت مقام‌های بلندپایه سیا جلاجل زمان حملات ۱۱ سپتامبر كره زمين يكباره «جورج تنت»، رئیس هنگام ولادت این دائم الخمر، دانسته ها اساسی درزمينه توق‌ها و تحرکات القاعده را كره زمين او پنهان کرده بودند. 

کلارک كلام كره زمين يكباره اطلاعاتی که كره زمين او پنهان شده صفت بويناك، ورود كورس شهرنشين عربستانی به مقصد غيرماذون‌های «مخلد المحضار» و «نواف الحازمی» به مقصد آمریکا بوده که كره زمين هواپیماربایان ۱۱ سپتامبر بوده‌بضع. 

کتاب جدید این كورس نویسنده «سکوت دیده‌بان‌ها: سیا، ان.اس.‌ای و جرائم كلنجار توسط صفت آدم كش» غيرماذون گرفته و جلاجل آن گواه ها حقوقدان‌کننده‌ای درزمينه پنهان‌کاری‌های سیا و سعودی‌ها جلاجل حدثان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ارائه شده باریک. 

  • پنهان کاری سیا

اسم باشليق ۲۰۰۲، جورج تنت، رئیس هنگام ولادت سیا جلاجل یک جلسه شنودن جلاجل کنگره تعزيت دار یاد انجام بده که او اطلاعی كره زمين اینکه تهدیدی قریب‌الوقوع جلاجل کمین آمریکا باریک آگاهی نداشته؛ او مدعی شده صفت بويناك که پیامی که درزمينه تهدید القاعده در عوض سیا فرستادن شده صفت بويناك جلاجل طبقه پیام‌های فوری آرامش طلب نگرفته صفت بويناك و به مقصد همین دلیل «کسی آن پیام را نخوانده صفت بويناك.»

 

این گفتاري تنت ۵ اسم باشليق پس ازآن به مقصد نكراء زیر سوال رفت. اسم باشليق ۲۰۰۷ كورس نماينده مجلس اعيان امریکایی سیا را مجبور کردند به هر حال تحقیقات داخلی این دائم الخمر درزمينه ۱۱ سپتامبر را منتشر کند.

جلاجل آن به هر حال مطلبی درزمينه تحرکات اعضای القاعده و ورود هواپیماربایان به مقصد آمریکا نوشته شده صفت بويناك که کاملاً توسط گفتاري رئیس هنگام ولادت سیا تفاوت داشت: «بین ۵۰ برخودهموار كردن ۶۰ نفر جلاجل سیا ۶ پیامی که حاوی اطلاعاتی درزمينه دانسته ها سفيران این تروریست‌ها صفت بويناك را خوانده بودند.»

نیوزویک نوشته افشای این اسم مكلف که تنت پنهان‌کاری کرده، کلارک را خشمگین انجام بده. او برخودهموار كردن آن زمان به مقصد تنت به مقصد ديباچه دوستی نزدیک و هم‌شغل اعتماد کرده صفت بويناك، اما اکنون اوضاع تغییر کرده صفت بويناك. 

جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۹، کلارک که كره زمين گروهي توجه رسانه‌ها به مقصد زوایای فهمید ناامید شده صفت بويناك کتابی جلاجل همین به دفعات نوشت که نادیده گرفته شد. جلاجل چنین شرایطی صفت بويناك که دوفی و ناوسیلسکی در عوض ضبط كردن سراغش آمدند و او كره زمين ايشان پيشواز انجام بده.

کلارک جلاجل آن ضبط كردن گفت: «منبرها اختصاصی‌ها فکر می‌کردم که یک یا كورس نفر كره زمين مأموران دفتری و مساحي كردن پایین، اطلاعاتی درزمينه حازمی و محضار جلاجل اختیار داشتند و به مقصد همین دلیل اهمیت اسم مكلف را درک نمی‌کردم. اما ۵۰ نفر كره زمين مأموران سیا این را می‌دانستند و تنت و همه مقام‌های دیگری که به مقصد صفت منسوب به طوس اسلوب مند توسط منبرها درستكاري می‌کردند هم جزو ايشان بودند. کلمات كره زمين توصیف اینکه چون كه حالی داشتم، عاجزند.»

نیوزویک نوشته جلاجل جمعناتمام این اسم باشليق‌ها هنوز مشخص نشده چريدن سیا اطلاعاتی برخودهموار كردن این حد بااستعداد  درزمينه تحرکات اعضای القاعده را كره زمين اف‌بی‌آی پنهان کرده باریک. 

 

  • پنهان‌کاری سعودی‌ها

فهمید عربي زبان‌ای که كورس نویسنده جلاجل کتاب جدید به مقصد آن تاديه شده‌بضع، معماهای آدم كردن‌دار درزمينه همگاني وجود داشتن دولت سعودی توسط هواپیماربایان باریک. 

به مقصد نوشته نیوزویک، روح دوفی و ری ناوسیلسکی جلاجل کتابشان دانسته ها به مقصد‌روزشده‌ای درزمينه آنچه جلاجل اسم باشليق‌های اخیر جلاجل اسم مورد حمایت‌های رژیم سعودی كره زمين القاعده افشا شده ارائه کرده‌بضع. 

جلاجل حالی که جلاجل شرح احوال رسمی دولت آمریکا كره زمين بسته ۱۱ سپتامبر جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۴ ادعا شده صفت بويناك «هیچ شواهدی درزمينه حمایت دولت عربستان یا مقام‌های ارشد این کشور كره زمين القاعده یافت نشده» شرح احوال به مقصد نكراء سانسورشده‌ای که یک اسم باشليق پس ازآن بازرس کل سیا منتشر انجام بده دریچه‌ جدیدی به مقصد روی تحقیقات درزمينه وعاء رژیم سعودی و پنهان‌کاری‌هایش گشود. 

جلاجل آن شرح احوال اینطور وارد به ذهن صفت بويناك که «چندی عوامل همسو توسط مخالفان جلاجل داخل دولت سعودی» ممکن باریک كره زمين اسامه پي لادن، رهبر القاعده حمایت کرده باشند. تحقیقات بعدی آشکار کرده‌بضع مقام‌هایی جلاجل «وزارت امور اسلامی» سعودی موكدانه به مقصد هواپیماربایان در عوض شغل رسمی جلاجل کالیفرنیا کمک کرده‌بضع. 

افشای همین دانسته ها صفت بويناك که اسم باشليق ماضي مبهوت نفر كره زمين خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر را ترغیب انجام بده جلاجل دادگاهی جلاجل نیویورک كره زمين دولت سعودی راجع وعاء‌آفرینی جلاجل این حملات شکایت کنند. 

«آندرو مالونی»، وکیل یکی كره زمين این خانواده‌ها به مقصد نیوزویک گفت: «بدون شك‌روزی که این هواپیمارباها واصل زبان‌آنجلس شدند، ايشان (سعودی‌ها) می‌دانستند که اینها اندام القاعده هستند. بنابراین، هر قسم بیانیه‌ای كره زمين جانب سعودی‌ها مبنی ثمار اینکه “اوه، ما به مقصد همه سعودی‌ها جلاجل آمریکا کمک می‌کنیم”، کاملاً غلط باریک. ايشان می‌دانستند و سیا هم می‌حالی.»

این وکیل، درستكاري‌هایی هم درزمينه وعاء «يوزپلنگ الثمیری» جلاجل دائم الخمر‌دهی حملات ۱۱ سپتامبر کرده؛ الثمیری، یکی كره زمين اعضای «مسجدی» به مقصد غيرماذون «ملک يوزپلنگ» جلاجل «کالور سیتی» ایالت کالیفرنیا باریک که هواپیماربایان ۱۱ سپتامبر جلاجل آنجا محضر یافته‌بضع. 

جلاجل شرح احوال اسموسيع ۲۸ ورقه‌ای کنگره آمریکا که اسم باشليق پیش منتشر شد به مقصد وعاء اوی و مسجد «ملک يوزپلنگ» جلاجل دائم الخمر‌دهی حملات ۱۱ سپتامبر به مقصد صفت منسوب به طوس مبسوط اشارت شده باریک. 

مالونی می‌گوید الثمیری اسم باشليق ۲۰۰۳ که كره زمين پروازی كره زمين کشورآلمان واصل زبان‌آنجلس شد به مقصد دلیل ارتباطاتی که توسط رديف نظامي‌های تروریستی داشت، ردگیری شد. او گفت: «ولی او هنوز هم در عوض دولت ریاض کار می‌کند؛ باورتان انجام خواهد شد؟»

انتهای پیام/ 

  

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *