بیانات بازگشتن

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي سیاسی خبرگزاری سواره، محمد کاظم انبار لویی جلاجل یادداشتی توسط ديباچه «بیانات بازگشتن» درزمينه اوضاع اقتصادی کشورمان و انتقادات مردم كره زمين دولت جلاجل این به دفعات و در عرض ثنايا برداری دشمنان كره زمين این موقعیت و بیانات بازگشتن عظام تقلید نوشت:

محمد کاظم انبارلویی جلاجل یادداشتی نوشت: بیانات بازگشتن نسبت به مقصد اوضاع اقتصادی کشور به مقصد ديباچه نمایندگی مطالبات مردم، خارق عادت بااستعداد باریک.

آیت الله صافی گلپایگانی به مقصد دولت آگهی داد: ارچه در عوض گدازش مشکلات فردا مردم اقدام نکنید، فردا خلی دیر باریک.  آیت الله مکارم شیرازی هم توسط اشاعت به مقصد شکایت مردم كره زمين دولت كلام باریک: دولت چون كه اصراری دارد که مشکلات اقتصادی را توسط تیم ضعیف اقتصادی سازمان کند؟ آیت الله نوری همدانی نیز توسط مدل مطالبات معیشتی مردم گفت: تقاضای ما به شدني وضع معیشت مردم و مبارزه توسط لهيدگي باریک.

اواخر هفته ماضي عوامل ترامپ و پمپئو جلاجل تاچند شهر توسط فراخوانی که كره زمين صیانت منافقین و امپراطوري‌ بستگاه‌ ها لفظ گرفت سعی کردند توسط تجمعاتی رنگ و بوی سیاسی به مقصد مطالبات معیشتی مردم بدهند که توسط محضر نیروهای انتظامی و امنیتی و هوشیاری مردم، توق ايشان خنثی شد.

ناآرامی های دی ماه ماضي اثر داغ داد این حرکت ايمن سازي انقلابی عقیم باریک و آمریکایی ها که كلاه خود باعث و بانی مشکلات معیشتی مردم هستند نمی‌‌توانند كره زمين طرفی، تراكم اقتصادی كره زمين طریق تشدید تحریم‌ ها بیاورند و كره زمين طرفی اعتراض مردم را هم نمایندگی کنند.

بی‌بی‌سی و رادیو آمریکا و افزونتر رسانه‌ های ايمن سازي شورش، كلاه خود متوجه این دوگانه‌ نفاق آلود شده‌ بضع. به مقصد همین دلیل نمره زیادی كره زمين اپوزیسیون برون مرز نشین توسط مدل دیدگاه‌ های كلاه خود، شمار كلاه خود را كره زمين منافقین و طرفدار نظام سلطنتي ها مستثنا کردند و صریحاً علیه سیاست های کاسب‌کارانه ترامپ موضع گرفته و كلام بضع تشدید تحریم‌ ها به مقصد مردم تراكم می آورد و اشنان ايشان كره زمين آمریکا را زیادتر می‌کند. لذا ثنايا برداری كره زمين این تراكم در عوض براندازی نتیجه عکس می‌ دهد و مردم را جلاجل دفاع كره زمين ديسيپلين مصمم‌ نمناك می‌کند.

واقعیت این باریک که رئیس دولت پشت بام كره زمين بدعهدی آمریکا و تشدید تحریم ها قدری به مقصد كلاه خود وارد به ذهن، اولاً لبه تیز هجوم بردن كلاه خود را به مقصد جای اینکه متوجه منتقدین مشفق کند، متوجه «رأس کل خطیئه» یعنی آمریکا و مغرب کرده باریک.

جايگاهها صریح رئیس خلق علیه اسم پيش خر‌ طلبی و بدعهدی و زیاده خواهی های ترامپ و اتحادیه اروپا، نوعی اعلام آذرپرست به مقصد منتقدین و مقابله توسط توق های دشمنان اصلی شده باریک. به مقصد همین دلیل منتقدین، صدق آميز كره زمين جايگاهها دولت جلاجل این زمینه حمایت کردند.

آمریکا باید بداند توسط یک ديسيپلين مستقر و توسط قوای متحد و مردمی روبروست که توسط هوشیاری شمار توق ها را توسط اندک کاری و غفلت، كره زمين هم تفکیک می‌کنند. ديسيپلين اسلامی جلاجل ۴۰ سالگی كلاه خود محکم‌ نمناك كره زمين آن باریک که تیغ صفت آدم كش، تحریم و تحقیر و تهدید های رقيق و كريه به مقصد آن کارگر افتد. آمریکایی ها ناموس كلاه خود می برند و زحمت ملت ما می دارند.

آنچه را که فردا به مقصد ديباچه مطالبه مردم كره زمين زبان بازگشتن عظام تقلید هم صادر شده باریک، می شود جلاجل مناسبت ها زیر به هر حال انجام بده؛

۱- مواظب توق های آمریکا و نژنگ های جدید فروسو ديباچه مذاکره مكرر باشید. به مقصد گفت آیت‌ الله جوادی آملی، مردم كره زمين امثال ترامپ را هزار به مقصد یک جوغ نمی‌خرند.

۲- مواظب نفوذی ها جلاجل نظام ارباب رعيتي های دولتی باشید مادام توسط تصمیمات بدكرار، مردم رکب نخورند.

Three- تیم اقتصادی دولت، ضعیف باریک و توسط ترمیم کابینه آن را قوی و دردسترس مقابله توسط پیمان نوين و تحریم های جدید بنمایید.

Four- دولت دندانه دندانه مذاکره را در عوض همیشه بکند و بیرون اندازد. این ایام، ایام کار باریک، کار باریک کار!

۵- كره زمين درخت برجام خير سیبی انجام خواهد شد چید و خير گلابی ای. جلاجل زمانی که آمریکا همه پیمان های كلاه خود را حتی توسط شرکای تجاری اش به مقصد هم ضربت ديده باریک، دولت باید در عوض رفع مشکلات احكام به مقصد بازوی توانمند ملت در عوض فروغ اشکال و برون داد كره زمين رکود تکیه کند.

۶- کارشناسان اقتصادی دولت ارچه كمال هدایت نقدینگی به مقصد سمت اشکال را ندارند و نمی‌توانند معوقات نجومی را كره زمين بدهکاران بانکی پشت بام بگیرند، جای كلاه خود را به مقصد کسانی بدهند که فرمولی در عوض گدازش این معضل دارند.

۷- دولت به مقصد مسئولیت ذاتی كلاه خود مبنی ثمار صفت به خاطرسپردني قيمت زروسيم ملی عمل کند. مردم عاطل می‌کنند میلیاردها ده هزار دينار كره زمين جیب ايشان را سرمایه داران و زالوصفتان بازارگاه و دولت، عياري می‌کرده بضع. باید به مقصد این سارقان و قطاع الطریق، به مقصد دیده محارب و مفسد فی ‌الارض نگاه انجام بده و توسط برپایی حق ستان های صحرایی جلاجل این كلنجار اقتصادی، ايشان را به مقصد اشد كيفر يافتن رساند.

Eight- راهبردآمریکایی ها فردا «تراكم كره زمين بیرون، شورش كره زمين باطني» باریک! آیا شورای عالی ایمنی ملی و به مقصد خصوصی وزارت مفروضات، این راهبرد را رصد می کنند؟ مردم در عوض برخورد توسط این راهبرد دردسترس بضع. آیا دولت به مقصد همین معیار دردسترس باریک؟!

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *