وقتی ترامپ گرد هم آمدن ثمار می‌دارد/ آمریکا تعدادی دیکته وزیر ها می‌آید

[ad_1]

مجله پارس پژمرده؛ سیامک شادکام: دونالد ترامپ، رئیس‌خلق آمریکا جلاجل سخنانی که جلاجل کنفرانس خبری مشترک توسط اقلیم‌به ‌دست آوردن کشورایتالیا ثمار زبان راند مدعی شد که فراهم آورنده باریک غير هیچ پیش‌شرطی توسط مقامات ایرانی دیدار کند.

ترامپ جلاجل جواب به مقصد سؤال یک خبرنگار مبنی ثمار اینکه آیا تمایل دارد توسط «زيبايي روحانی»، رئیس‌خلق کشورایران دیدار کند گفت: «منبرها فراهم آورنده‌مام توسط هرکسی دیدار کنم. منبرها به مقصد ملاقات باوري دارم.» 

درج این نبا جلاجل خبرگزاری پارس، بیانات‌های متفاوتی جلاجل پی داشت و ذیل این نبا مناقشه‌های فراوانی اعمال شد که نگاه خشم آلود به مقصد اهمیت نگاه خشم آلود مخاطبان گرامی، كلكسيون‌ای كره زمين این نظرات جلاجل آدم كردن می‌آید. 

شماری كره زمين کاربران پیشنهاد مذاکره آمریکا به مقصد کشورایران را اقدامی واحد وزن معادل قلمداد کردند که می‌تواند هیبت منغص برجام را جاي دنج کند اما قاطبه مخاطبان توسط نگاهی منفی به مقصد پيشينه بدعهدی‌های آمریکا این فهمید را شهر بار افزونتر متذکر شدند که آمریکا دايگي اعتماد نیست.

یکی كره زمين مخاطبان این پیشنهاد ترامپ را به مقصد پشت سر‌نشینی آمریکا كره زمين مواضعش شهرستان ربط داده و كلام ارچه نتیجه این مذاکره، مثل برجام نشود، مفید باریک:‌ خوبه اندک‌اندک داری كله دار عقلايي میای. مذاکره غير پیش‌شرط اونم كره زمين غولی مثله امریکا نشانهٔ بدی نیست. مذاکره کنیم اما این شهر بار كره زمين برجام نيكويي كردن بگیریم. هیچ‌چیز رو ندیم. احكام مذاکره کنیم. ارچه آمریکا قوچ شهربان‌ای‌ کشورایران رو قبول انجام بده. اون زمان داد و ستد رو سرخرگ کنیم. کشورایران چون قصد دخول جلاجل امور هیچ کشوری رو نداره قطعا چیزی كره زمين دستگاه بافندگي نمی‌ده جلاجل سیاست خارجی. جلاجل کشوریمن قطعاً مردم کشوریمن باید تصمیم بگیرن، اونم كره زمين صندوق رأی. جلاجل کشورسوریه، کشورعراق و کشورفلسطین هم همینطور؛ حتی ارچه فلسطینی‌ها هم قبول کنن که بصورت كورس کشوری توسط کشوراسرائیل زندگی کنن، کشورایران راضی به مقصد به مقصد رسمیت وكالت دادن کشوراسرائیل نخواهد صفت بويناك. جلاجل زمینه هسته‌ای هم کشورایران چیزی تعدادی مخفی‌کاری نداره و قطعاً اشکال ابزارجنگ هسته‌ای‌ جایی جلاجل افکار ایرانی‌ها نداره. جلاجل تباني توسط کشورهای عربی هم قطعاً کشورایران مدعا‌های خودشو داره و امریکا باید قبول کنه که کشورایران قوچ بلامنازع شهربان‌ای‌ هست.

 

مخاطبی توسط غيرماذون «علی» هم كره زمين آن دستگاه بافندگي مخاطبانی صفت بويناك که به مقصد پيشواز پیشنهاد ترامپ رفته و توسط شهرستان ربط وام گذاردن همه مشکلات اقتصادی کشورایران به مقصد آمریکا نوشته باریک: باغ ها مذاکره، خواباندن التهاب ارزی و امید به مقصد ثبت كننده اقتصادی. رد مذاکره پرالتهاب شدن دوباره بازارگه سعر و ناامیدی كره زمين ثبت كننده اقتصادی و عواقب غیرمترقبه.

مخاطبی هم توسط نگاهی به مقصد تاریخ نوشته: ولايت علی(ع) و ولايت زيبايي(ع) هم توسط شیطانی مثل معاویه مذاکره کردند. مذاکره خوبه ولی مذاکره دارای پشتیبان درخور اطفال که هر دولتی بعداً نتونه زیرش بزنه. کشورایران برگك برنده زیادی داره و این ترامپ رو مجبور به مقصد تغییر درگيري کرده. ترامپ دیوانه فکر می‌انجام بده که کشورایران هیچی نداره ولی ابل می‌انجام بده و باب‌المندب یه همال کوچکی رو داغ جا داد.

دیگری هم چنین تغییر رویکردی را تازهکار كره زمين قوچ کشورایران عامدا باریک: ظاهراً مقاومت ملت و دولت و سخنان مالک‌آبونه زمان اميرالجيشي پوست كندن جواب يابي داده. حلول كننده که آمریکایی‌ها زن خواهي دیدار هستند باید غير پیش‌شرط دیدار انجام بده. دیدار و گفتگو به مقصد معنای شکست و یا پشت سر‌نشینی نیست.

مخاطبی هم كلام ترامپ متوجه اشتباهاتش جلاجل برابر کشورایران شده باریک و امید داشته که ارچه کشورایران كره زمين اشتباهات برجام دستگاه بافندگي بگیرد، می‌تواند این شهر بار هیبت بهتری داشته باشد: ترامپ خیلی گاه به مقصد تصمیمات غلط و بي خردانه كلاه خود جلاجل به دفعات برون رفت كره زمين برجام رسیده باریک توسط مقاومت جلاجل مواجه نزد زیاده‌خواهی‌های امریکا، فشارهای آمریکا ثمار اروپا و سایر کشورها تعدادی تحریم کشورایران فروخواهد پاشید. دولتمردان همچنين دوباره مثل سازواري برجام شتابندگي نکنند. ارچه آن زمان هم مدتی تحمل ناكردني می‌کردند كره زمين زبان كلاه خود اروپایی‌ها تحریم‌های امریکا و اروپا جلاجل حلول كننده فروپاشی صفت بويناك. ولی توسط شتابندگي دولتمردان به مقصد امر دادن فروشنده‌ای که شتابندگي تعدادی فروش پیشنهاد كلاه خود دارد آن را به مقصد زیر قیمت اصلی فروخت.

یکی كره زمين مخاطبان هم طوری نگاه خشم آلود داده که گویا به مقصد اسرار مگو و خلف وعده‌غطا دسترسی داشته باریک: اگه سری به مقصد وبسایت‌های خارجی بزنید می‌بینید رديف نظامي‌های ضدانقلاب و پرخيده ديسيپلين هم به مقصد نكراء توسط مذاکره احتمالی بین کشورایران و آمریکا پرخيده هستند. جلاجل دورودورنگ جالبی كره زمين تاریخ آرامش طلب داریم که انقلابی و ضدانقلاب کاملاً یک شرفه هستند. ولی مدعا حجره فکر ديسيپلين چیز دیگری خواهد صفت بويناك.

یک مستمع هم مذاکره توسط شرط امتیاز دمساز شدن را تأیید کرده و كلام ارچه نتیجه‌ای نداشت، هیبت دیگری به مقصد بازرگاني كردن قبلی اضافه خواهد شد: به مقصد نظرم باید مذاکره انجام بده اما این شهر بار هوشيارانه و خير مثل برجام. برخودهموار كردن باغ ها بهيمه ها‌ای باقی نماند. شاید توسط صور دیوانه‌ای مثل ترامپ بشود امتیازهای نیکی گرفت.

«محمد» هم ناظر به مقصد فروکش وزیر ها التهاب‌های بازارگه سکه و سعر نوشته: امیدوارم بازارگه سکه و سعر که توسط کوچک‌ترین شايعه جعلی منفی به مقصد نكراء تبيره می‌رفت فردا توسط پخش این نبا یک ریزش اساسی را استارت بزند و نگرانی را كره زمين مردم بزداید.

یکی كره زمين مخاطبان هم مذاکره توسط آمریکا را فرصتی عامدا که كره زمين نیاز ترامپ به مقصد رای آمریکایی‌ها ناشي: ترامپ تعدادی چادرپوش اسم باشليق پس ازآن نیاز به مقصد این مذاکره داره، كره زمين این مجال مهلت میشه خوشایند كاربرد انجام بده. ما هم علوم شرعي خودمون رو داریم. آرامش طلب نیست که توسط درستكاري وزیر ها، زمین و زمان به مقصد هم بریزه. اتفاقاً بازارگه و اقتصاد بیانات واحد وزن معادل نشون میده. اگه مشکل ظریف‌ه، خب توسط ولایتی بفرستین که دیگه امینه و باروح اعتماد. شغل هامشاغل نواختن که دیگه شعار نداره. برین ببینیم شغل هامشاغل حسابش، خير هارت پوتاش چیه. پس ازآن اگه دیدیم خير، میگیم ما پیمان رو قبول نداریم. الان کیهان چشمش به مقصد ماست.

یکی كره زمين مخاطبان هم به مقصد عقيده كلاه خود شروطی را تعدادی مذاکره پینشهاد داده باریک:

 ۱-ممنوعیت هرنوع وبه هرعنوان درمقابل شهرستان ترک خصومت طرفین برعلیه یکدیگر ومتحدین یکدیگر

۲-برقراری روابط اسم بزرگواري منفعل مشترک و احترام درعوض

Three-واي هرگونه تبعیض برعلیه ملت کشورایران نسبت به مقصد سایر ملت‌ها

Four-تحويل دهي کلیه دارایی‌ها واموال بلوکه شده کشورایران

۵-گدازش سیاسی هم سر شهربان ازطریق گفتگو و احترام به مقصد صفت پست کلیه چشم‌های درگیر درمنطقه

«شخانه» هم كره زمين مايه مذاکره پيشواز کرده اما به مقصد این شرط که منفعل جمهوری اسلامی تأمین شود و برجام دوباره‌ای به مقصد شهر بار نیاید: خب می‌تونیم قبول کنیم توی یه دیدار دوجانبه آسوده بودن و صریح شغل هامشاغل‌هامونو بزنیم و موضع خودمونو اعلام کنیم. هیچی هم ازمون اندک نمیشه. نمیگم که بریم هرچی اونا ذكرخير قبول کنیم مثل برجام. خير، اونا حرفشونو میزنن ما هم حرفمونو. حكماً توسط یه تیم دیپلماسی دیگه خير توسط کسی که دهنش همیشه بازه.

مخاطبی هم جواب يابي «شخانه» را این‌نوع داده باریک که:‌ ترامپ یک سازواري بین‌المللی چندجانبه بین المللی (برجام) را زیر پايين آمدن گذاشته، اونوقت جنابعالی توقف داری به مقصد یک سازواري دوجانبه احتمالی پایبند قرقي؟ کمی تفکر هم بد نیست. فرد گزینه ما مقاومت جلاجل مواجه نزد آمریکا باریک و لا غیر.

یکی كره زمين مخاطبان هم اعمال مذاکره را راهی تعدادی مقابله بمثل كره زمين سودجویان اقتصادی معرفی کرده: منبرها که خير دلار خير سکه و خير موبایل و خير خودرو خریدم سليم النفس سازواري هستم، آن‌هایی که خریدند و احتکار کردند برخودهموار كردن به مقصد تاچند مواجه نزد قیمت بفروشند پرخيده سازواري. فعلاً ببینید که جلاجل کدام ورقه هستید. توسط یک سازواري بلایی ثمار كله دار مفسدین اقتصادی و پیروانشان می‌آید که افزونتر چنین غلط‌هایی نکنند. معامله پاياپاي کلام را تبیین کردم و مثل بعضی‌ها صغری کبری نکردم.

مستمع دیگری مذاکره توسط آمریکا را به مقصد دلیل مبانيت جلاجل ایدئولوژی‌های كورس کشور بی‌فایده عامدا و نوشته باریک: واقعاً مذاکره توسط آمریکا بی فایده باریک. چون ما توسط آمریکا مبانيت ایدئولوژی داریم دقیقاً مثل کشورکره شمالی توسط آمریکا. اروپا توسط آمریکا تفاوت ایدئولوژی ندارند گرچه جلاجل قسم نگرش اقتصادی و سیاسی گهگاه توسط هم مبانيت دارند. پشت بام دلخوش وزیر ها به مقصد مذاکره کاری ابل باریک. اینکه ما بخواهیم ایدئولوژی آن‌ها را تغییر دهیم غیر ممکن باریک مگر اینکه یا پیمان موجود را تحمل ناكردني کنیم یا دستگاه بافندگي كره زمين ديسيپلين جمهوری اسلامی بکشیم.

مخاطبی هم نگران هدررفتن دوباره هنگام ولادت و مجال مهلت کشورایران تعدادی امضای چیزی باریک که نتیجه‌ای نخواهد داشت: كورس سه اسم باشليق هم توسط ترامپ هنگام ولادت ادا كردن کنیم و یه برجام بدتر كره زمين اولی توضيحات کنیم اما درست قبل كره زمين اینکه عملی بشه ترامپ قوزدار و رئیس‌خلق بعدی آمریکا بگه: خير این برجام به مقصد اندازه کافی دستگاه بافندگي و پای کشورایران رو در پوسه گردكان نذاشته، باید یه بدترش رو به مقصد کشورایران تحمیل کنیم. برجام حلال مشکلات این مملکت نیست. امریکا ایرانی رو میخواد که كره زمين هر صوب فروسو سیطره‌ش قرقي.

مستمع دیگری، بي زوري داغ جا وام گذاردن جلاجل برابر ترامپ را عملي ساختن جری كشته شدن او و نشانه خیانت به مقصد کشورایران عامدا:‌ ترامپ هنوز هیچی نشده اطمینان داره که برون رفت كره زمين برجام کشورایران رو مجبور به مقصد مذاکره مكرر خواهد انجام بده. هرکسی کوچک‌ترین سیگنالی به مقصد ترامپ بده جلاجل باروح وام گذاردن امتیاز زیادتر به مقصد امریکا، خیانتکاره.

عجب آدم بی‌حیایی. ضمانت نامه رسمی کشورش رو بی اعتنایی میکنه و توقف داره یک ملت فهمیده زیرک، بازیچه فریب کلامش بشه.
دولت کنونی آمریکا جلاجل تنه كلاه خود مشاوران طرفدار كلنجار و دوستداران و حامیان گروهک‌های منافقین را دارد، آیا این مذاکره آن‌ها تعدادی كره زمين خلف وعده خنجر نواختن نیست؟ رئیس‌جمهوری که تمامی توافقات بااستعداد بین‌المللی را یکجانبه واي کرده آیا به مقصد فکر تغییر حکومت جلاجل کشورایران یا به مقصد دستگاه بافندگي با خود حمل كردن یک مجال مهلت افزونتر تعدادی نواختن ضربه نهایی و پس ازآن شهرستان ترک سریع مكرر سازواري به مقصد مرغوب كلاه خود و یا امتیاز گیری زیادتر جلاجل صوب فراهم آورنده سازی تعدادی یک كلنجار صفت انحصارطلب عیار کشورهای عدو توسط کشورایران جلاجل آینده نیست؟ به چه طريق باید به مقصد کشوری که جلاجل تمامی اسم باشليق‌های پشت بام كره زمين شورش هیچگاه دستگاه بافندگي كره زمين تحریم و عهدشکنی و كره زمين خلف وعده خنجر نواختن ثمار نداشته اعتماد کنیم؟

مخاطبی هم شغل هامشاغل‌های ترامپ را به مقصد نگرانی‌های اقتصادی او شهرستان ربط داده و كلام: احتمالاً این اورنگ نشين و خير سیاستمدار نگران تبيره رفتن قیمت نفت جلاجل لفظ جلي یک درگیری نظامی جلاجل شهربان خلیج پارس که به مقصد آما کشورایران خواهد صفت بويناك، مایل به مقصد ملاقات توسط مقامات ایرانی شده. یک آدم کله‌شقی که به مقصد سادگی سازواري مکتوبای را که به مقصد گفت دکتر ظریف پس ازآن كره زمين مبهوت ساق دست مذاکره پیشبینی شده، واي کرده و توسط قلدری ۱۲ شرط تعدادی سازواري عربي زبان توسط کشورایران وضع می‌کند؛ كره زمين يكباره بازدید كره زمين صفت انحصارطلب مراکز نظامی کشورایران! که این كلاه خود به مقصد معنای جلاجل اختیار آمدورفت اسرار نظامی یک کشور و خلع ابزارجنگ آن باریک. كره زمين این ملاقات و نوشیدن چای یا قهوه چون كه نتیجه‌ای را مایل باریک بدست آورد؟ آیا مایل به مقصد یک قسم واپسین روانی كره زمين دیدار توسط مقامات ایرانی باریک؟! به مقصد فرض سازواري عربي زبان ای لفظ بگیرد، چون كه پيوست ها اجرائی تعدادی آن خواهد داد؟

مخاطبی توسط غيرماذون «حسین» هم نوشته باریک:‌ آمریکایی‌ها جدی جدی اندک با خود حمل كردن‌ها. دیدن كره زمين گردهمایی توسط براندازها به مقصد نتیجه نرسیدند فعلاً مثل بحرها آدم بايسته عاجزانه تعدادی دیدار غير پیش‌شرط دارند. این ترامپ حاضره همون برجام قبلی رو حتی توسط وام گذاردن امتیازات زیادتر به مقصد کشورایران قبول کنه احكام به مقصد نام اوباما نباشه که بگه منبرها خريطه بهتری کردم.

مخاطبی هم گروهي اعتماد به مقصد ترامپ و سیاست‌های امریکا را گوشزد کرده باریک: «تعدادی به آخر رساندن به مقصد همه رفتارهای شرورانه کشورایران» منظورش هم هسته‌ای، موشکی، مقاومت، حمایت كره زمين کشورلبنان و حماس و همه سیاست‌های دفاعی و شهربان‌ای ایرانه. همه اونایی که به مقصد گفت خوش خدمتي كردن توی برجام نیومده! باید مراقب صفت بويناك! اون یکی که توسط دستکش مخملی اومد، نتیجه‌ش برجام شد که اضرار محض و تقریباً هیچ صفت بويناك! این یکی که شمشیر رو كره زمين رو مقفل! دیگه معلومه چیکاره‌س و كنار زدن چیه. نباید گولشو خورد.

مخاطبینی هم بودند که اتکا به مقصد نیرو و توانایی‌های داخلی را به مقصد جای اشاره با گوشه چشم‌داشت به مقصد مغرب زن خواهي شدند. به طورمثالً کاربری نوشته باریک: کشورایران باید راه خودشو قوزدار و كره زمين مقاتل اقتصادی جلاجل داخل سرخرگ کنه. باید یه بخش‌هایی كره زمين اقتصاد رو به مقصد رژيمان بسپارند و اشتهازا‌زایی رو به مقصد رژيمان واگذار کنن. خیلی عجیبه كره زمين نیرویی توسط این قوچ جلاجل هر اظهاروجود به چه جهت كاربرد نمی‌کنیم حتی به مقصد لفظ اسم تاييد به مقصد اختصاصی یکسال، یعنی موقعیت اشتهازا ممکنه مرغوبيت نشه؟ خير ممکن نیست به چه جهت که جلاجل بدترین حالت و بدترین پیمان بازهم رژيمان بازدهی بالایی رو نمایش می‌ده.

مخاطبینی هم کنار آمدورفت خوی استکباری آمریکا را ابتدا هرگونه مذاکره عامدا و نوشته‌بضع: راه گدازش، احكام و احكام کنار آمدورفت خوی استکباری جلاجل عمل و روال باریک. عربي زبان پس ازآن كره زمين کلی اعتمادسازی، اولین نحو کار مذاکرات ،رسیدگی به مقصد جنایات سران کاخ سفید خواهد صفت بويناك!

این مستمع هم مسدود شدن بغاز باب‌المندب و گروهي عبورومرور نفت‌کش‌های سعودی كره زمين آن را دلیل تغییر روال ترامپ عامدا و نوشته باریک:‌ باب‌المندب یه ذره مقفل اسم آشنا، همال کوچک مسدود شدن بغاز رو دیدند. فعلاً ترامپ غیرمستقیم میگه آقا بیایید مذاکره کنیم. ولي میخواد لرزانك پیروزی بگیره که کشورایران رو به طورمثالً مجبور به مقصد مذاکره کردیم.
شرط کشورایران باید تظمین درست و حسابی قرقي که دیگه هر دولتی نتونه بزنه زیرش. کشورایران دیگه کشورایران قدیم نیست. ترامپ خیلی گرد هم آمدن برداشته صفت بويناك ولی انگاری مشاورانش بهش فهموندن که کشورایران هم دارای صفت الماس تراش خورده‌های برنده‌ای باریک که می‌تونه شماها رو به مقصد پای میز مذاکره واقعی بکشونه. ولی مسئولان اولا باید اوضاع اقتصادی رو کمی ثبت كننده بدهند پس ازآن برن مذاکره. چون نمایش خوشایند جلاجل ثبت كننده اقتصادی، برگك برنده افزونتر کشورایران خواهد صفت بويناك.

مجید هم نوشته باریک: تعدادی تعامل توسط کشورایران، فرد راه تعدادی آمریکا اول ضياع و عقار به مقصد برجام و واي کلیه اقدامات عدواني باریک که كره زمين كفالت آقای ترامـپ بيرون باریک به چه جهت که لابی صیهونیست مهتر‌ترین تصمیم گیرنده آمریکاست!

 

آدم كردن نظرات کاربران رامی‌توانید   اینجا   بخوانید. 

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *