کشورهایی که کرکره تلگرام را پایین کشیدند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي جامعه خبرگزاری سواره، كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۳ تاکنون که تلگرام كره زمين‌صیانت كورس برادروار روسی طراحی و به مقصد بازارگه هدیه شد، به مقصد‌ديباچه یکی كره زمين نگارستان‌ترین رقيق‌افزارهای پیام‌رسان جلاجل وافراً کشور‌های کیهان باروح كاربرد آرامش طلب گرفته باریک. 

اما توسط‌ گذشت زمان، رفته‌رفته تلگرام سرخرگ به مقصد نمایش بعدها منفی كلاه خود به مقصد جهانیان انجام بده. به مقصد‌طوری‌که پر شدن بغایت كره زمين مشکلات داخلی، بین‌المللی و حتی خانوادگی ایجاد شده درکشور‌ها به مقصد تلگرام می‌رسید.

جلاجل ماه‌های اخیر نیز كاربرد كره زمين پیام‌رسان تلگرام جلاجل کشور‌های مختلف مشکلات فراوانی را به مقصد‌كنار زدن داشته باریک. 

اسم مكلف دسترسی این پیام‌رسان به مقصد دانسته ها کاربران، ذخیره كشته شدن دانسته ها کاربران این رقيق‌افزار جلاجل سرورهای مختلف، صور و مبادي محتوی‌های غیراخلاقی جلاجل آن و وعاء این پیام‌رسان جلاجل ایجاد اغتشاشات و مشکلات داخلی جلاجل کشور‌ها، ازجمله مواردی باریک که بغایت كره زمين کشورهای كره ارض را مجبور به مقصد كلون كردن یا محصول وزیر ها تلگرام جلاجل کشورهای كلاه خود کرده‌ باریک. 

به مقصد‌كنار زدن مشکلات تحت تاثير كره زمين فعالیت تلگرام جلاجل کشور‌ها و به مقصد‌علاوه گروهي همپیشگی این پیام‌رسان توسط چندین کشور، این پیام‌رسان تاکنون جلاجل بغایت كره زمين نقاط كره ارض كره زمين يكباره کشورچین، کشوراندونزی و کشورروسیه فیلترشده‌ یا دسترسی به مقصد آن‌ محصول شده باریک. 

فیلتر تلگرام جلاجل زادوولد كلاه خود
پشت بام كره زمين رخ وام گذاردن حملات تروریستی جلاجل کشور کشورروسیه و افزونتر کشورهای شهربان، مشخص شد که نیروهای تروریستی دستور كار‌ریزی و هماهنگی‌های كلاه خود را كره زمين طریق تلگرام اعمال می‌دهند.

به مقصد‌همین‌منظور کشورروسیه بايسته تبرئه چندی سرورهای این پیام‌رسان به مقصد این کشور و امکان دسترسی کشورروسیه به مقصد دانسته ها کاربران روسی را كره زمين تلگرام انجام بده. اما پیام‌رسان تلگرام كره زمين همپیشگی توسط نهادهای امنیتی این کشور خوداری انجام بده. 

دولت کشورروسیه نیز پشت بام كره زمين گروهي همپیشگی این پیام‌رسان صوب تبرئه عيش‌هایش، آن را به مقصد وام گذاري جریمه‌های سنگین و ایضاً مسدودسازی آن جلاجل این کشور تهدید انجام بده مادام بتواند تلگرام را در عوض همپیشگی توسط كلاه خود پارچه نخي درشت باف کند. 

به مقصد‌كنار زدن این مشکل، دسترسی کاربران روسی به مقصد پیام‌رسان تلگرام در عوض مدتی محصول شد.

حلول كننده توسط گذشت تاچند ماه كره زمين پافشاری کشورروسیه در عوض همپیشگی این پیام‌رسان توسط نهادهای امنیتی این کشور، به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد کشورروسیه كره زمين همپیشگی تلگرام ناامید شده و این پیام‌رسان را تهدید به مقصد فیلتر كشته شدن کرده باریک.

ثمار‌ ازاصل شرح احوال‌های منتشر شده، دائم الخمر رگولاتوری و نظارت ثمار اینترنت جلاجل کشورروسیه توسط تحویل لایحه‌ای به مقصد حق ستان عالی مسکو، جلاجل‌لفظ گروهي همپیشگی تلگرام توسط این کشور، پیام‌رسان تلگرام را جلاجل اسرع هنگام ولادت فیلتر و مسدود خواهد انجام بده. 

توسط‌ صور فیلتر كشته شدن قریب الوقوع تلگرام جلاجل زادوولد مادری كلاه خود، احيانا کاهش اشاره با گوشه چشم‌گیر کاربران این رقيق افزار صور داد، چراکه بغایت كره زمين کاربران این پیام‌رسان روسی هستند. 

مشکلات امنیتی و فك تلگرام كره زمين صیانت اشاره با گوشه چشم بادامی‌ها
کشورچین نیز یکی كره زمين کشورهایی باریک که به مقصد دلایل امنیتی، اسم باشليق ۹۴ اقدام به مقصد فیلتر وزیر ها تلگرام جلاجل کشور كلاه خود انجام بده. 

دولت کشورچین توسط فیلتر وزیر ها این پیام‌رسان جلاجل کشور كلاه خود اعلام انجام بده، تلگرام ابزاری ايمن سازي دولت در عوض مکالمات ص فآرايي نگاری شده بین فعالین صفت پست قيد به تفصيل باریک. 

خودنمایی داعش جلاجل تلگرام کشوراندونزی را هوشیار انجام بده 
قريب تیر ماه ۹۶ صفت بويناك که کشوراندونزی یکی‌افزونتر كره زمين کشورهای آسیایی، به مقصد‌دلیل مبادي دانسته ها مشکوک و مخاطره آمیز، اقدام به مقصد فیل‌نمناك وزیر ها تلگرام جلاجل کشور كلاه خود انجام بده. 

توسط افزایش یافتن حملات تروریستی جلاجل جنوب شروق آسیا جلاجل اسم باشليق ماضي و كاربرد نیروهای تروریستی داعش كره زمين این پیام‌رسان، کشور کشوراندونزی به مقصد‌دلیل نگرانی كره زمين كاربرد این دستور كار در عوض تسریع تبلیغات تروریستی، اقدام به مقصد مسدود وزیر ها این رقيق‌افزار انجام بده. 

به ‌دست آوردن پيوندها کشوراندونزی جلاجل‌اسم مورد علت فیلتر كشته شدن این پیام‌رسان جلاجل کشور كلاه خود كلام باریک: «به مقصد دلیل اینکه جلاجل تلگرام مسائلی ازجمله تبلیغات تندروی، چگونگی ساخت بمباران و اعمال حملات تروریستی رد و بدلگام می‌شد و كره زمين آنجایی که این اسم مكلف کاملاً توسط قانون اساسی کشوراندونزی پيشكش دادن دارد، كاربرد كره زمين این سامانه پیام‌رسان ممنوع شده باریک. 

توسط‌ صور مشکلاتی که پیام‌رسان تلگرام تاکنون جلاجل کشورهای مختلف کیهان ایجاد کرده باریک و عاطل كار بزرگ بغایت كره زمين کشور‌ها كره زمين فعالیت این پیام‌رسان، امید به مقصد آدم كردن حيات تازه يافتن مفید تلگرام جلاجل کیهان کاهش یافته و شاید باید انتظاركش ظهور پیام‌رسان جدیدی باشیم. 

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *