گزینه‌های احتمالی که آرامش طلب باریک كفالت‌دار سفارتخانه‌های کشورایران شوند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار رديف نظامي سیاست خارجی خبرگزاری سواره، همزمان توسط  فصل صيف و موعد شيريني و انتقالات جلاجل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل بيرون كره زمين کشور، خبرهایی كره زمين كنج و کنار به مقصد گوش می‌رسد درزمينه سفرای جدیدی که آرامش طلب باریک به مقصد جای سفرای قبلی به مقصد مقام مأموریت بروند و یا جلاجل سفارتخانه‌هایی که مدتی باریک غير سفیر مابقي‌بضع، مشغول به مقصد فعالیت شوند.

 

*بقایی به مقصد ژنو می‌رود؟

جلاجل همین راستا به موجب شنیده‌های خبرنگار خبرگزاری سواره، «اسماعیل بقایی هامانه» دبیر ستاد پیگیری اجرای برجام جلاجل وزارت امور خارجه به مقصد ديباچه نماینده جمهوری اسلامی کشورایران نزد دائم الخمر‌های بین‌المللی مستقر جلاجل ژنو به مقصد کشورسوئیس خواهد رفت.

 

 

«محسن نذیری مايه» كره زمين اردیبهشت ۱۳۹۲ كفالت‌دار این سمت صفت بويناك.

 

* طه‌ هاشمی سفیر کشورایران جلاجل کشورواتیکان

«سید طه هاشمی» معاف سابق دانشگاه آزاد اسلامی هم به مقصد جای محمدطاهر ربانی، كفالت‌دار سفارت کشورایران جلاجل کشورواتیکان شده باریک. هاشمی، رئیس اسبق پژوهشگاه دائم الخمر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نماینده قم جلاجل دورودورنگ پنجم مجلس شورای اسلامی نیز بوده باریک.

 

 

سید طه هاشمی که پيشينه تحصیل جلاجل مربوط به حوزه علمیه قم را دارد و  پزشک و پژوهشگرجوينده نیز هست، افزونتر گزینه معممی باریک که به مقصد ديباچه سفیر کشورایران جلاجل مقر رهبری کاتولیک‌های كره ارض برگماشته شده باریک. حسب معمولً سفرایی که كره زمين ابتدای شورش به مقصد کشورواتیکان اعزام شده‌بضع جلاجل کسوت روحانیت صفت بويناك‌ه‌بضع مادام بتوانند مأموریت كلاه خود را جلاجل این کشور کوچک که خوشنامي دینی آن پررنگ‌نمناك كره زمين افزونتر کشورهاست، مرغوبيت اعمال دهند.

 

*فیروزنیا به مقصد بیروت می‌رود

«سید محمدجلال فیروزنیا» نیز آرامش طلب باریک به مقصد جای محمد فتحعلی، به مقصد سفارت جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل بیروت برود و به مقصد ديباچه سفیر جدید کشورایران جلاجل کشورلبنان مشغول به مقصد فعالیت شود؛ جایی که به مقصد علت ورود به مقصد فاز جدید تحولات سیاسی، كره زمين اهمیت بیشتری كام روا شده باریک. 

 

 

فیروزنیا جلاجل کارنامه کاری كلاه خود مسئولیت‌هایی چون مدیرکل خلیج‌سواره و خاورمیانه، سفیر کشورایران جلاجل کشورهای کشوریمن و کشوربحرین، کشورمالزی و رئیس سازمان اولا خلیج‌سواره وزارت خارجه را برعهده داشته باریک.

 

* رحمانی موحد سفیر جدید کشورایران جلاجل توکیو

«مرتضی رحمانی ‌موحد» هم به مقصد ديباچه سفیر کشورایران جلاجل توکیو و جایگزین همداستاني نظرآهاری به مقصد این سمت برگماشته شده باریک.

 

 

رحمانی موحد، پیش كره زمين این کارشناس ارشد سیاسی و مشاور به ‌دست آوردن امور خارجه صفت بويناك، اوی جلاجل دولت یازدهم (چادرپوش اسم باشليق اولا دولت زيبايي روحانی) معاف گردشگری دائم الخمر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صفت بويناك، جلاجل اختصاصی تصدی این مسئولیت بااستعداد مبارزه‌های زیادی تعدادی توسعه گردشگری داخلی و خارجی کشور بویژه جلاجل اظهاروجود بین المللی به مقصد عمل آورد و جلاجل این دورودورنگ صفت بويناك که جمهوری اسلامی کشورایران، تعدادی نخستین شهر بار جلاجل لیست ۵۰ کشور اولا کیهان جلاجل جذب گردشگران خارجی آرامش طلب گرفت.
رحمانی موحد که دارای کارشناس ارشد صفت پست بین الملل باریک به مقصد جای همداستاني نظرآهاری، عازم توکیو انجام خواهد شد که كره زمين اسم باشليق ۱۳۹۱ سفیر کشورمان جلاجل کشورژاپن صفت بويناك.
كره زمين افزونتر ساحل ها کاری رحمانی موحد، می‌توان به مقصد بدي ها مرکز آموزش و مطالعه وزارت امور خارجه، سفیر جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل کشورنیوزیلند، كله دار کنسول جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل شانگهای، رئیس سازمان دوم کشورهای مشترک المنافع، ریاست دبیرخانه دائم الخمر همدستی شانگهای جلاجل وزارت امور خارجه و در عرض ریاست دبیرخانه همدستی‌های اقتصادی سه جانبه اشارت انجام بده.

همداستاني نظرآهاری كره زمين آذر ۹۰ مادام عقرب ۹۶ كفالت‌دار سفارت کشورایران جلاجل توکیو صفت بويناك و پس ازآن كره زمين ضياع و عقار اوی به مقصد شهر تهران، سفارت کشورایران جلاجل توکیو جلاجل مساحت گيري کاردار سازمان شد.

 

*جباری سفیر کشورایران جلاجل کشورسوئیس شد

«محمدرضا حاجی‌کریم جباری» مدیرکل شهرستان پیشین وزارتی نیز اخیراً جلاجل عسرالنفس سفيران زيبايي روحانی به مقصد کشورسوئیس، به مقصد ديباچه سفیر جدید کشورایران جلاجل این کشور اروپایی، راهی برن شده باریک. سفارت کشورایران جلاجل کشورسوئیس پس ازآن كره زمين عزیمت غلامعلی خوشرو، سفیر سابق به مقصد نیویورک جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۳ تعدادی تصدی نمایندگی دائم کشورایران جلاجل مقر دائم الخمر ملل جلاجل نیویورک، جلاجل مساحت گيري کاردار سازمان می‌شد.

 

 

جباری که سفیر اسبق کشورایران جلاجل كنار عاج نیز بوده، پیش كره زمين سفيران زيبايي روحانی رئیس خلق به مقصد کشورسوئیس که آرامش طلب باریک دوشنبه ۱۱ تیر ماه سالجاری اعمال شود، به مقصد کشورسوئیس رفت مادام سکان سفارت کشورایران را برعهده بگیرد.

 

*غریب‌آبادی به مقصد وین رفت

به مقصد شرح احوال سواره، «کاظم غریب‌آبادی» معاف بین‌الملل ستاد صفت پست آدمي زاد قوه قضائیه نیز به مقصد جای همداستاني نجفی، كفالت‌دار دفتراسناد نمایندگی دائم کشورایران جلاجل دائم الخمر‌های بین‌المللی جلاجل وین شد.

 

 

 

غریب‌آبادی پیش كره زمين این جلاجل سمت‌های مختلف كره زمين يكباره معاف امور بین‌الملل ستاد صفت پست آدمي زاد قوه قضائیه و سفیر جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل کشورهلند و نماینده دائم نزد دائم الخمر نهي كردن ابزارجنگ‌های شیمیایی خدمتگزاري کرده باریک.

 

*ادریسی کرمانشاهی گزینه جایگزین مهمان‌پرست جلاجل ورشو

«مسعود ادریسی کرمانشاهی» نیز به مقصد جای رامین مهمان‌پرست به مقصد ورشو می‌رود مادام جلاجل سمت سفیر کشورایران جلاجل کشورلهستان به مقصد کار بپردازد.

ادریسی کرمانشاهی جلاجل کارنامه کاری كلاه خود كفالت دار سفارت کشورایران جلاجل کشورلبنان نیز بوده و مدیرکل خاورمیانه عربی و طبع ها آفریقا نیز بوده باریک.

*همتی كره زمين بیمه مرکزی کشورایران به مقصد پکن می‌رود

شنیده‌ها حاکی باریک «عبدالناصر همتی» رئیس کل فعلی بیمه مرکزی کشورایران، به مقصد جای علی‌اصغر خاجی، كفالت‌دار سفارت کشورایران جلاجل پکن شده باریک. 

 

 

همتی که دارای دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه شهر تهران باریک، جلاجل کمیته اقتصادی شورای عالی ایمنی ملی، مدیریت بیمه اتکایی آسیا، سازمان کل نبا و بدي ها سیاسی دائم الخمر شرفه و سیمای جمهوری اسلامی نیز به مقصد فعالیت تاديه شده باریک.
مدیرعاملی بانک سینا و مدیرعاملی بانک ملی کشورایران، كره زمين افزونتر سمت‌های سابق همتی باریک.

 

*حق‌بین جایگزین وهاجی جلاجل کشوراسترالیا انجام خواهد شد
به موجب شنیده‌های خبرنگار سواره، «فریدون حق‌بین» مدیرکل هماهنگی و راهبرد امور اقتصادی وزارت امور خارجه نیز به مقصد جای عبدالحسین وهاجی به مقصد کانبرا خواهد رفت و به مقصد ديباچه سفیر کشورایران جلاجل کشوراسترالیا به مقصد فعالیت می‌پردازد.

 

 

 

*فرشچی، گزینه پیشنهادی تعدادی تصدی سفارت کشورایران جلاجل هلسینکی

در عرض شنیده شده که «پروین فرشچی» معاف محیط زیست دریایی دائم الخمر وقايه محیط زیست نیز آرامش طلب باریک به مقصد کشورفنلاند برود و كفالت‌دار سفارت کشورایران جلاجل هلسینکی شود.

 

 

کامبیز جلالی سفیر کشورایران جلاجل کشورفنلاند كره زمين آذر ۹۳ كفالت‌دار این سمت بوده باریک.

 

*احيانا تعیین قشقاوی به مقصد ديباچه سفیر کشورایران جلاجل کشوراسپانیا

«زيبايي قشقاوی» معاف سابق کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت خارجه نیز كره زمين گزینه‌های تصدی سفارت کشورایران جلاجل اسپانیاست و كلام انجام خواهد شد آرامش طلب باریک پشت بام كره زمين دریافت آگرمان به مقصد جای محمدحسن فدایی‌فرد به مقصد مادرید برود.

 

 

قشقاوی در عرض پیش كره زمين این به مقصد ديباچه سفیر کشورایران جلاجل کشورسوئد و کشورقزاقستان نیز فعالیت کرده باریک. نماینده دورودورنگ‌های چهارم و ششم مجلس شورای اسلامی و سخنگوی وزارت خارجه كره زمين افزونتر سمت‌های قشقاوی بوده باریک.

فدایی‌فرد كره زمين فروردین ۱۳۹۳ كفالت‌دار این سمت بوده باریک.

 

*بیات، گزینه احتمال داده شده تعدادی سفارت کشورایران جلاجل کشورایتالیا

«حمید بیات» مدیرکل مغرب اروپای وزارت خارجه نیز گزینه تصدی سفارت کشورایران جلاجل رم باریک و كلام انجام خواهد شد به مقصد جای جهانبخش مظفری، آرامش طلب باریک به مقصد سمت سفیر کشورایران جلاجل کشورایتالیا برگماشته شود.

 

 

بیات پیش كره زمين این به مقصد ديباچه سفیر کشورایران جلاجل کشوردانمارک و در عرض کشورسودان فعالیت کرده باریک.

 

* شافعی كفالت‌دار سفارت کشورایران جلاجل لوبلیانا انجام خواهد شد

به موجب این شرح احوال، «کاظم شافعی» نیز به مقصد ديباچه سفیر خارق عادت و كمال يافته الاختیار جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل کشوراسلوونی برگماشته شد.

کاظم شافعی پیش كره زمين این ریاست سازمان مرزی جلاجل بدي ها حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه را برعهده داشت.

 

*سعید خرازی، گزینه احتمالی سفارت کشورایران جلاجل کشوراردن

در عرض شنیده شده که «سعید خرازی» نیز كره زمين يكباره گزینه‌هایی باریک که این روزها به مقصد ديباچه سفیر جدید کشورایران جلاجل امانت نگهدار پایتخت کشوراردن و جایگزین مجتبی فردوسی‌پوزش طلب مطرح باریک.

 

*رسولی محلاتی گزینه تصدی سفارت کشورایران جلاجل صوفیا

به موجب این شرح احوال، «سید محمدجواد رسولی محلاتی» سفیر اسبق کشورایران جلاجل کشورعربستان سعودی و مدیرکل امور مجلس وزارت امور خارجه هم آرامش طلب باریک به مقصد سفارت کشورایران جلاجل کشوربلغارستان برود. توسط پایان مأموریت عبدالله نوروزی، سفیر قبلی کشورایران جلاجل صوفیا، سفارت کشورایران جلاجل کشوربلغارستان جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل مساحت گيري کاردار فعالیت می‌کند.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *