۵ تیم به مقصد كنار زدن جایگاه پرسپولیس/خودمختاري مقابل پرسپولیسی‌های سابق

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره، دیدارهای هفته چهارم جلاجل حالی برگزار می شود که فضای واليبال همچنان فروسو تاثیر تنش های رخ داده روی سکوها جلاجل كورس بازی پرسپولیس و خودمختاري خوزستان و خودمختاري و تراکتورسازی شهر تبریز باریک. گوئيا تماشاگران واليبال کشورایران فراموش کرده بضع که در عوض احساس خوشي كره زمين واليبال به مقصد ورزشگاه می آیند خير در عوض كلنجار و سنگ پرانی! توسط این حلول كننده همه امیدوارند که دوباره استشهادات به مقصد سکوها بازگردد و کانون هواداران كلوپ ها زیاد كره زمين ماضي به مقصد وظایف فرهنگی كلاه خود عمل کند. رسانه‌ها نیز کمپین اختلاط كردن توسط ستيزه گري جلاجل ورزشگاه ها را به مقصد راه انداخته‌بضع اما جلاجل نهایت تماشاگرانی که به مقصد ورزشگاه می‌روند باید جلاجل ورزشگاه علوم شرعي اخلاقی را رعایت کنند.

جلاجل این هفته ۵ تیم پدیده، خودمختاري، شوق زده پولادين، سپاهان و پیکان به مقصد كنار زدن صدرنشینی هستند و این تیم‌ها انتظاركش یک لغزش کوچک شاگردان برانکو هستند مادام جانشین این تیم جلاجل رئيس بهم نماه شوند.

نگاهی به مقصد دیدارهای این هفته می اندازیم:

سپیدرود – پدیده؛  پرحاشیه‌ها مقابل شاگردان یحیی

سپیدرود همچنان درگیر حواشی مدیریتی و مالکیتی كلاه خود باریک طي اینکه کادرفنی این تیم هم جلاجل پایان هفته سوم لیگ بالاتر تغییر انجام بده مادام مثال سریع ترین تغییر مربیان جلاجل تاریخ لیگ بالاتر باشیم! اکنون این تیم که جلاجل طبقه آخركار بهم نماه باریک میزبان تیم پدیده ای باریک که باآنكه كره زمين نگاه خشم آلود کشورمالی پیمان بدی دارد اما کادرفنی توسط ثبت كننده و توسط انگیزه ای دارد. پدیده به مقصد كنار زدن صید سومین سرما متوالی كلاه خود جلاجل گیلان باریک و سپیدرود هم احتمالا در عوض نباختن بازی خواهد انجام بده. قرمزپوشان شهر رشت به مقصد به استثناي هوادار پرشمار فاکتور قدرتمند دیگری در عوض مقابله توسط پدیده ندارند و شاید توسط حمایت هواداران سپیدرود بازهم امتیاز بگیرد. شاگردان یحیی گل‌محمدی هم خیلی گاه كلاه خود را به مقصد طبقه دوم بهم نماه لیگ رسانده‌بضع.

پیکان – گشايش فولاد شهر تبریز؛ جلاجل توقف یک تساوی!

هر كورس تیم باخت ندارند. پیکان كورس مساوی و یک سرما دارد و جلاجل طبقه پنجم بهم نماه ایستاده و گشايش فولاد هم توسط سه مساوی پیاپی روی نردبان دهم بهم نماه لیگ مستقر شده باریک. مجید جلالی و فیروز کریمی هر كورس كره زمين سرمربیان قدیمی و توسط هیبت محسوب می شوند. كره زمين نگاه خشم آلود مهره هم هر كورس تیم بازیکنان تاثیرگذار نیکی دارند شاید به مقصد همین دلیل می‌توان پیش بینی انجام بده که این بازی هم مساوی جمعناتمام شود! کمک یکی كره زمين کارشناسان معتقد صفت بويناك که توسط شرایطی که تیم های ایرانی جلاجل لیگ بالاتر دارند باید توقف داشت ۸۰ درصد بازی های این فصل مساوی جمعناتمام شود! 

پارس جنوبی شهرستان جم- خودمختاري شهرستان تهران؛ آبی پوشان مقابل پرسپولیسی‌های سابق

این بازی فرصتی درخور اطفال در عوض شاگردان شفر باریک که مسافر امتیازی كلاه خود را توسط پرسپولیس اندک کنند و حتی آبی پوشان شانس صدرنشینی جلاجل لیگ را جلاجل لفظ پیروزی مقابل پارس جنوبی دارند. پارس جنوبی تیم جوانی باریک که بازیکنان توسط انگیزه ای دارد و ايشان می خواهند توانایی هایشان را جلاجل اظهاروجود واليبال کشورایران به مقصد نمایش بگذارند بنابراین سرمربی پارس جنوبی كره زمين نگاه خشم آلود انگیزشی کار دشواری ندارد کمک بازیکنانش بمباران انگیزه هستند ولی او باید توانایی فنی كلاه خود را مقابل خودمختاري به مقصد نمایش بگذارد. پارس جنوبی فصل ماضي توانست خودمختاري منصوریان را ۲ ثمار تلخه جلاجل شهر شهرستان جم شکست بدهد. آبی پوشان کار دشواری جلاجل ورزشگاه شهر شهرستان جم خواهند داشت کمک این تیم هواداران فراوانی دارد و تقریبا تمامی سکوهای ورزشگاه جلاجل اختیار تماشاگران میزبان باریک. خودمختاري توسط محضر بازیکنانی مثل مرتضی تبریزی، نومایر و … تبدیل به مقصد تیمی قدرتمند شده باریک. پیروزی لبخند گل three ثمار تلخه مقابل تراکتورسازی داغ جا می دهد که آبی پوشان تهرانی مدعی جدید قهرمانی هستند. پارس جنوبی هم تیمی باریک که می خواهد رتبه ای جلاجل لیگ بالاتر حاصل کردن کند. جلاجل پارس جنوبی شماری كره زمين بازیکنان سابق پرسپولیس كره زمين يكباره محمد نوری، محسن بنگر، روح اله سیف‌الهی و كلاه خود مهدی تارتار محضر دارند.

فولاد خوزستان – نساجی مازندران؛ یاران نکونام مقابل حریف فولادی

فولاد خوزستان به مقصد كنار زدن سرما خانگی به مقصد مصاف نساجی می رود که هنوز جلاجل این فصل پیروز نشده باریک. فولادی ها توسط صفت به خاطرسپردني کادرفنی فصل ماضي به مقصد كنار زدن حاصل کردن رتبه ای جلاجل لیگ بالاتر هستند اما نساجی تيرخور اصلی اش امكنه متبركه جلاجل لیگ بالاتر باریک. هدفی که توسط توجه به مقصد نتایجی که نساجی گرفته خیلی به مقصد ان نزدیک نیست! كورس امتیاز كره زمين three كنكور نتیجه مطلوبی در عوض این تیم پرهوادار نیست. شاگردان نکونام کار دشواری جلاجل گرمای شهرستان اهواز خواهند داشت. خیزاب كره زمين فولاد آسوده بودن نخواهد صفت بويناك.

تراکتورسازی شهر تبریز- سایپا؛ قرمزپوشان تبریزی به مقصد كنار زدن سرما

تراکتورسازی توسط مالک جدیدش و هزینه های میلیاردی به مقصد امید قهرمانی واصل مسابقات لیگ بالاتر شد اما هنوز روح توشاک سرمربی قرمزپوشان تبریزی نتوانسته نتایج مرغوب هواداران پرشور تبریزی را حاصل کردن کند. چندی نیز تراکتورسازی را به مقصد استیل اذین تشبیه می کنند تیمی که توسط هزینه فراوان هیچ موفقیت جلاجل لیگ بالاتر کشورایران حاصل کردن نکرد اما تراکتورسازی یک تفاوت اساسی توسط استیل آذین دارد و آن هم محضر هوادارانی باریک که زیادتر كره زمين همه دلشان در عوض تیم نگارستان شهر تبریز می سوزد بنابراین قطعا توسط حمایت ايشان تراکتورسازی به مقصد لیگ بالاتر بازمی گردد و كره زمين طبقه پانزدهم بهم نماه مستثنا خواهد شد. قرمزپوشان تبریزی این هفته میزبان سایپا هستند تیمی که بسیار بالنتيجه و توسط انگیزه باریک. نارنجی پوشان تهرانی هفته ماضي مقابل شوق زده پولادين به دنياآمدن شدند و این هفته پوشيدگي مساوی در عوض كندو نتیجه بدی جلاجل شهر تبریز محسوب نمی شود. توشاک هفته قبل پس ازآن كره زمين باخت سنگین مقابل خودمختاري اعتراف انجام بده که مرتکب ابل شده باریک و اکنون توشاک باید مقابل علی دایی اشتباهش را تصحیح کند و اولین سرما تراکتورسازی را رقم بزند. پوشيدگي مدیرعامل كلوپ تراکتورسازی هام تغییر انجام بده و علیرضا اسدی دبیر سابق فدراسیون واليبال جانشین صادق دروغ زدن شد.

شوق زده پولادين -سپاهان؛ دربی شهر اصفهان

دربی شهر اصفهان دیدنی خواهد شد بخصوص اینکه امیر قلعه نویی فصل ماضي هدایت شوق زده اهن را برعهده داشت و اکنون به مقصد تیم مدعی پیوسته باریک. كورس تیم ایضاً نسبت به مقصد هزینه های یکدیگر گلایه هایی جلاجل رسانه ها داشتند و اکنون جلاجل میدان خضرا  واليبال تواماً زورآزمایی خواهند انجام بده. هر كورس تیم یک سرما و كورس مساوی حاصل کردن کرده بضع. باید دید جلاجل این كنكور کدام تیم اولین شکست را متحمل خواهد شد. قلعه نویی قطعا آشنا نیکی كره زمين بازیکنان شوق زده پولادين دارد و کار سختی در عوض آنالیز تیم سابقش ندارد ولی امید نمازی شاید به مقصد نیکی توسط تیم سپاهان و شگردهای مربیگری قلعه نویی آشنا نباشد. شوق زده پولادين جلاجل این فصل مرتضی تبریزی را ندارد ولی ادی هرناندز جلاجل دربی شهر اصفهان می تواند یک مهره تاثیرگذار باشد.سپاهان توسط ۶ گل ضربت ديده قویترین حروف يورش لیگ را مادام این لمحه جلاجل اختیار دارد بنابراین سبزپوشان اصفهانی در عوض مهار این حروف آذريون کار دشواری خواهند داشت. 

پرسپولیس – نفت مسجدسلیمان؛ سرما آسوده بودن شاگردان برانکو؟

پرسپولیس و پیکان مهجور تیم های غير گل خورده لیگ هستند. سرخپوشان این هفته به مقصد مصاف تیمی می روند که هنوز یک گل هم نزده باریک. بنابراین روی کاغذ می توان یک سرما آسوده بودن را در عوض پرسپولیس صوفيان صفت بويناك مگر اینکه یاران عبدالله ویسی جلاجل این هفته متبدل شده باشند. پرسپولیس هفته قبل جلاجل جوغ متشنج شهرستان اهواز ۲ امتیاز كره زمين دستگاه بافندگي داد ولی این شهرستان بار ايشان جلاجل ورزشگاه آزادی به مقصد میدان می روند که ورزشگاه خانگی كندو باریک توسط خیال آسوده بودن به مقصد میدان خواهند رفت و مطمئن هستند که كره زمين روی سکوها باروح يورش! آرامش طلب نمی گیرند. پوشيدگي تنش بین لیدرهای كلوپ توسط بازیکنان می تواند دوباره چالشی روی سکوها در عوض پرسپولیس ایجاد کند که جلاجل آنصورت پیمان به مقصد سود نفت مسجدسلیمان رقم بخورد. پرسپولیس توسط احراق نفت می تواند جلاجل رئيس باقی بماند خاصه و خرجي كردن امکان دارد جایگاهش را جلاجل این هفته كره زمين دستگاه بافندگي بدهد. ۵ تیم جلاجل کمین نشسته بضع مادام پرسپولیس گريبانگير لغزش شود. بنابراین پرسپولیس این روزها زیادتر كره زمين هر چیزی به مقصد اتحاد و همدلی نیاز دارد همدلی که كره زمين داخل تیم مادام روی سکوها باید به مقصد صور بیاید.

صنعت نفت شهرستان آبادان- خودمختاري خوزستان؛ دربی جنوب

دربی خوزستان می تواند جذاب تلقی شود پوشيدگي نتایج four نماینده واليبال خیز کشورایران جلاجل این فصل باعث عجله كردن و حیرت باریک کمک هیچکدام كره زمين این تیم ها هنوز بردی به مقصد دستگاه بافندگي نیاورده بضع. شاید جلاجل این دربی اولین سرما تیم های خوزستانی رقم بخورد. نفت شهرستان آبادان احكام یک گل جلاجل سه بازی ضربت ديده و آبی پوشان هم ۲ گل ضربت ديده بضع. باید انتظاركش ماند و دید جلاجل هوای پرحرارت شهرستان آبادان گل های زیادی جلاجل این بازی ضربت ديده می شود یا كورس تیم خوزستانی به مقصد مساوی كفايت می کنند.

اسامی داوران و دستور كار مسابقات هفته چهارم لیگ بالاتر:

پارس جنوبی شهرستان جم- خودمختاري شهرستان تهران- وقت نما : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه:  تختی شهرستان جم شهرستان بوشهر
حسین زرگر – منوي اسعدی – علی دودانگه – امیر تازي براقی
ناظر: ستايش شده رفیعی

‏پیکان شهرستان تهران- گشايش فولاد شهر تبریز- وقت نما : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه:  شهداء شهر قدس شهرستان تهران
علی بای – محمدرضا منصوری – مهدی شفیعی – کمیل غلامی
ناظر: مسعود مرادی

‏سپیدرود رشت- پدیده مشهد- وقت نما : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه:  اميرالجيشي شهرستان جنگل رشت
علیرضا فغانی – محمدرضا مدیر دهاتي – مهرداد نجفی – همداستاني کرمانشاهی
ناظر: ابراهیم میرزابیگی

‏فولاد خوزستان- نساجی مازندران- وقت نما : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه:  غدیر ‏ شهرستان اهواز
توفيق يافتن بنیادی فر – جلیل شعرانی – علی احمدی – روح الله شریفی
ناظر: سعید بطحایی

‏جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷‏
تراکتورسازی شهر تبریز- سایپا شهرستان تهران- وقت نما : ‏۱۹:۴۵‏ ورزشگاه:  یادگار ولايت شهر تبریز
محمدحسین زاهدی فر – مهدی عالیقدر – هادی طوسی – شاهو اصلانی
ناظر: حسین نجاتی

‏شوق زده‌پولادين شهر اصفهان- فولاد مبارکه ‏- وقت نما : ‏۲۰:۱۵ ‏ ورزشگاه:  فولاد شهر فولاد شهر شهر اصفهان
وحید کاظمی – زيبايي یوسفی – قهرمان نجفی – مكرم محمدی
ناظر: اسماعیل صفیری

‏صنعت نفت شهرستان آبادان- خودمختاري خوزستان- وقت نما : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه:  تختی شهرستان آبادان
علی میرغفاری – همداستاني سخندان – محمد عطایی – پیمان فرخی مهر
ناظر: عبودسنگاشکن

‏پرسپولیس شهرستان تهران- نفت مسجدسلیمان- وقت نما : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه:  آزادی شهرستان تهران
علی صفایی – رحیم شاهین – محسن سلطانی – سعید رحیمی مقدم
ناظر: محمدرضا فلاح

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *