نتایج همه‌پرسی جدایی کردستان کشورعراق ساختگی باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری سواره، فصل نامه‌ »العربی الجدید» چاپ لندن جلاجل یادداشتی، نتایج همه‌پرسی اخیر جدایی کردستان کشورعراق را غیر واقعی  و ساختگی حالی.

جلاجل ابتدای این یادداشت، ديباچه شده باریک که محضر صهیونیست‌ها جلاجل همه‌پرسی جدایی کردستان که جلاجل ۲۵ سپتامبر (سوم مهر) برگزار شد، كره زمين ویژگی‌های بارز این همه‌پرسی صفت بويناك؛ به مقصد نوع‌ای که تصویر «مسعود بارزانی»، رئیس شهربان کردستان کشورعراق جلاجل دفتراسناد كلاه خود به مقصد لفظ گسترده‌ای منتشر شد و «برنارد هنری لیفی»، جلاجل سمت صاف و «برنار کوشنر» جلاجل پوگان اوی آرامش طلب داشتند.

افزون ثمار این، پرچم‌های کشوراسرائیل به مقصد نشانه خوشحالی كره زمين این رویداد جلاجل اربیل مشهدها شد  و شماری كره زمين سیاست‌مداران رژیم صهیونیستی جلاجل حمایت كره زمين این همه‌پرسی اظهاراتی را به مقصد زبان آوردند.

این یادداشت در عرض به مقصد خبری که اخیرا جلاجل وبگاه‌های خبری کشورفرانسه جلاجل اسم مورد سازواري بین بارزانی و «بنیامین نتانیاهو»، بار اول به ‌دست آوردن رژیم صهیونیستی منتشر شده، اشاعت می‌کند. اسم بزرگواري این سازواري، آرامش طلب باریک ۲۰۰ هزار خانواده اسرائیلی توسط ريشه داري کردی جلاجل جبلت کشورعراق شغل رسمی داده می‌شوند.

سيده «ولاء سعدی السامرائی»، نویسنده این یادداشت می‌نویسد، صور این مبنا اسرائیلی طبیعتا ملت‌های شهربان و جلاجل رأس آن‌ها، مردم کشورعراق را تحریک خواهد انجام بده و تيرخور كره زمين این کار، تأمین منفعل کشوراسرائیل و ثمار هم نواختن ثبت كننده کشورعراق و تجریه این کشور باریک.

جلاجل بخش دیگری كره زمين این یادداشت به مقصد روابط «ملا مصطفی بارزانی»، ابوي مسعود بارزانی توسط رژیم کشوراسرائیل و وعاء اوی جلاجل نهوض کردهای یهودی كره زمين کشورعراق به مقصد کشورفلسطین اشغالی، آمدورفت دانسته ها جلاجل اختیار مقامات اسرائیلی و دریافت ابزارجنگ كره زمين آن‌ها اشاعت شده باریک.

ماضي كره زمين این، مقامات سیاسی کُرد زیاد كره زمين ۱۰۰ میلیون دلار به مقصد «پیتر گالبریت»، یکی كره زمين مستشارهای آمریکایی بااستعداد  بارزانی دادند برخودهموار كردن آكروبات ۱۱۵ را جلاجل قانون کشورعراق ورارد کرده برخودهموار كردن كره زمين این طریق، دستگاه بافندگي کردها را جلاجل اتخاذ تصمیم‌های مختص به مقصد شهربان کردستان همچنين بگذارد.

العربی الجدید به مقصد سخنان برنارد هنری لیفی اشاعت می‌کند که كلام صفت بويناك «کردها سربازان ما جلاجل خاک کشورعراق هستند». این فصل نامه، همه‌پرسی جدایی کردستان کشورعراق را مطرود گشتن مشترک گالبریت و کوشنر می‌داند که توسط تيرخور بی‌ثبت كننده وزیر ها و گشاده مرزهای کشورعراق به مقصد روی دشمنانی طراحی شده که به مقصد كنار زدن زمینه و غارتگري آن هستند.

این یادداشت به مقصد نتایج همه‌پرسی جدایی کردستان اشاعت می‌کند و این ادعای رسانه‌های انجام بده کشورعراق را که ۷۲ درصد كره زمين رأی دهندگان پای صندوق‌های رأی موجودي شده‌بضع، پروپاگاندای رسانه‌ای می‌خواند که تيرخور كره زمين آن القای این نکته باریک که مشارکت جلاجل این همه‌پرسی حتی جلاجل شهرهای مثل کوکوک و سلیمانیه تبيره بوده باریک.

این فصل نامه به مقصد حمل كره زمين یکی كره زمين فرماندهان پیشمرگه کُرد می‌نویسد، مقیاس مشارکت جلاجل همه‌پرسی جدایی کردستان کشورعراق چیزی نزدیک به مقصد ۵۰ درصد صفت بويناك.

این فرمانده كلاه خود به مقصد حمل كره زمين کمیته عالی همه‌پرسی و انتخابات کردستان تأکید می‌کند که نیمی كره زمين ساکنان شهربان کردستان علیه همه ‌پرسی رأی داده‌بضع و مقیاس مشرکت جلاجل این همه‌پرسی جلاجل شهر سلیمانیه ۵۰ درصد و خير ۷۲ درصد بوده باریک که كره زمين این میان، ۱۹ درصد كره زمين شرکت کنندگان، به مقصد آن “خير” كلام‌بضع.

جلاجل این یادداشت در عرض به مقصد مقیاس مشارکت مردم حلبچه جلاجل همه‌پرسی جدایی اشاعت می‌کند که درصد مشارکت آن‌ها ۲۷ درصد بوده و این اسم مكلف، نماینده فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان جلاجل مجلس شورا کشورعراق را ثمار آن داشت که بگوید شماری كره زمين مردم، خواهان بمباران شیمیایی حلبچه‌بضع؛ به چه علت که جلاجل همه‌پرسی جدایی آن صفت منسوب به طوس که می‌باید شرکت نکرده‌بضع.

شبکه‌های تلویزیونی شهربان کردستان مبنا واجدین پیمان تعدادی رأی وام گذاردن جلاجل همه‌پرسی جدایی را ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کردند. این بدین معناست که چیزی زیاد كره زمين ۱۰ میلیون انجام بده جلاجل کشورعراق صور دارد که این رقيب بسیار مهتر بوده و شفا ندارد؛ به چه علت که کردها مهجور ۱۳ درصد خواهد شد کشورعراق را تشکیل می‌دهند.

 شبکه رودآو کردستان کشورعراق، مبنا بيگانگان شرکت کننده را four میلیون اعلام انجام بده که رقم دقیقی نیست و توسط آمار و اعداد حقیقی تطابقی ندارد. مبانيت جلاجل این آمار و ارقام كلاه خود داغ جا كره زمين شکست توام با رسوايي همه‌پرسی جدایی کردستان باریک و داغ جا می‌دهد که کردها به مقصد كنار زدن جدایی نیستند.

 

انتهای پیام/.


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی سواره

[ad_2]

دولت باید در عوض تجهیز پلیس دستور كار‌ریزی کند/ ۹۴ هزار میلیارد ده هزار دينار چک برگشتی نیازمند ریشه‌یابی باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره كره زمين قم، احمد امیرآبادی فراهانی عصر پسفردا جلاجل همایش پلیس، ایمنی و اصناف که جلاجل سالون همایش‌های مجمع اداری اصناف قم برگزار شد، توسط تعبیر اینکه شهدا باید به مقصد ديباچه الگو جلاجل جامعه معرفی شوند، تقریر انجام بده: الگوبرداری كره زمين شهدا و استمرار راه ايشان موجر انجام خواهد شد که کشور به مقصد نيت ها باروح نگاه خشم آلود برسد.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه تعامل میان پلیس و اصناف موجر تعالی و فروغ اقتصادی انجام خواهد شد، اضافه انجام بده: این تعامل یک استشهادات روحی و روانی را در عوض مردم نیز به مقصد كنار زدن خواهد داشت؛ پلیس جلاجل کنار كلكسيون‌های مختلف می‌تواند موجر آبادانی و تعالی شود.

نماینده مردم قم جلاجل مجلس شورای اسلامی به يادماندني انجام بده: نیروی انتظامی برخاسته كره زمين باطني مردم باریک به چه جهت که امروزه جوانان انقلابی جلاجل این كلكسيون فعالیت دارند که ايشان وارثان نسل شهدا هستند، نیروی انتظامی ديسيپلين اسلامی توسط پلیس قبل كره زمين شورش اسلامی متفاوت باریک به چه جهت که نیروهای انتظامی، افرادی مسئول هستند که به مقصد مسوليت‌های كلاه خود به مقصد گیتی عمل می‌کنند.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه باید جلاجل راستای تامین نیازهای معیشتی نیروهای ناجا اقدامات واجب شده اعمال شود، تاکید انجام بده: مسؤولان ماموریت حمایت كره زمين پلیس را ثمار كفالت دارند، جلاجل قم نیز که توسط پدیده پانویس‌نشینی روبه رو هستیم باید نگاهی خصوصی به مقصد نیروی انتظامی داشته باشیم.

امیرآبادی توسط تاکید ثمار اینکه پاسگاه‌های مرزی به مقصد توجه خصوصی نیاز دارند، گفت: بخش به عمد‌ای كره زمين مرزها نیازمند تجهیزات هستند؛ نیروی انتظامی کلانشهرها نیز توسط موقعیت نقدينه‌ای کنونی نمی‌توانند به مقصد موقعیت دلپذير ساختن برسند. پلیس باید به مقصد تجهیزات دوال پيش رو شود به چه جهت که قسم جرائم و تهاجمات نیز تغییر کرده باریک و این راستا دولت باید دستور كار‌ریزی واجب شده را داشته باشد.

اوی به يادماندني انجام بده: نیروی انتظامی باید به مقصد كنار زدن خیرین مردمی جلاجل مربوط به حوزه ایمنی باشد برخودهموار كردن بتواند كره زمين توان ايشان كاربرد کند. کمک احكام مادی نیست به مقصد همین علت اصناف نیز می‌توانند توسط پلیس مشارکت داشته باشند و هنگامی توسط محضر كلاه خود نیز موجر پیشبرد تيرخور شوند.

اندام هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه فعالیت کمپ قمرود کمک گیتی به مقصد نیروهای انتظامی باریک، ديباچه انجام بده: ارچه معتادان را به مقصد سمت محبس‌ها هدایت کنیم نمی‌توانیم به مقصد نتیجه باروح نگاه خشم آلود برسیم و خرجیها را افزایش داده‌ایم جلاجل حالی که فعالیت کمپ قمرود که به مقصد والامنشي مسؤولان استانی و خیرین برپا شده باریک شهر ترک معتادان را به مقصد كنار زدن دارد.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه اصناف توسط رعایت قوانین می‌تواند جلاجل مربوط به حوزه اماکن همیار نیروی انتظامی باشد، تقریر انجام بده: شماری كره زمين مباحث جلاجل تعامل پلیس توسط اصناف دايگي زايل شدن باریک همانطور که جلاجل کشورهای توسعه یافته شماری كره زمين قوانین باروح نیاز به مقصد گیتی رعایت انجام خواهد شد.

امیرآبادی توسط اشاعت به مقصد اینکه شماری كره زمين رخدادها همه چیز را باروح تاثیر آرامش طلب می‌دهد، یادآور شد: اکنون جلاجل مربوط به حوزه کلان مدیر ایمنی مطلوبی داریم اما شماری كره زمين اتفاقات غريب مباحث خاصی را به مقصد كنار زدن دارد که ارچه این اتفاقات رفع شود می‌توانیم نمره دايگي قبول را در عوض پلیس درنظر بگیریم به چه جهت که پلیس ماموریت دارد ایمنی را در عوض آحاد ملت به مقصد خصوصی اصناف ایجاد کند.

اوی به يادماندني انجام بده: شماری كره زمين خلأها و مشکلات قانونی به مقصد گیتی جلاجل جامعه دايگي عاطل باریک؛ نزدیک به مقصد ۲۵ هزار نفر به مقصد علت خوگرفتن معافیت در عوض فرزندان كلاه خود متاركه گرفته‌بضع و به مقصد لفظ غیررسمی زندگی كلاه خود را سپری می‌کنند که این فهمید جلاجل افزایش آمار متاركه كاستن باریک به مقصد همین علت باید تدبیری اندیشیده شود برخودهموار كردن توسط مشکل خاصی روبه رو نشویم.

نماینده مردم قم جلاجل مجلس شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه پلیس اماکن باید اصناف را امین و همیار كلاه خود بداند، تاکید انجام بده: جلاجل سایه تعامل و همدلی کلان كره زمين مشکلات رفع‌شدنی باریک؛ زمانی که کاسب و پلیس امین مردم هستند می‌توانند جلاجل کنار یکدیگر جلاجل خدمتگزاري به مقصد مردم به مقصد نتایج مطلوبی برسند.

اوی اضافه انجام بده: امسال مبلغی را به مقصد نقدينه نیروی انتظامی اضافه کرده‌ایم اما در عوض رسیدن به مقصد نتایج دلپذير ساختن‌نمناك قوه مجریه باید به مقصد میدان واصل شود برخودهموار كردن بتوانیم کاستی‌ها را جاي دنج کنیم.

امیرآبادی کمبود کلانتری‌ها را یکی كره زمين مشکلات شهر مقدس قم برشمرد و گفت: باید خیرین مردمی به مقصد این اظهاروجود واصل شوند به چه جهت که اهمیت فهمید ایمنی کمتر كره زمين آموزش نیست، ارچه ایمنی نداشته باشیم نمی‌توانیم فرزندان كلاه خود را به مقصد دبستان ها و دانشگاه‌ها بفرستیم.

اوی آدم كردن داد: جایگاه نیروی انتظامی مدیر قم ارتقاء یافته اما توسط این صور همچنان جلاجل شأن قم نیست به چه جهت که قم یک جایگاه خصوصی جلاجل کشور دارد و بازگشتن تقلید، شخصیت‌های حوزوی، خواهد شد دايگي توجه شهروندان، زائران خارجی، مسؤولان ملی و شخصیت‌های بین‌المللی موجر ارتقاء این جایگاه می‌شوند.

اندام هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی توسط تاکید ثمار اینکه نمایندگان مدیر قم در عوض احقاق صفت پست مردم این مدیر ماموریت دارند، تاکید انجام بده: هر تا چه وقت تاکنون مبارزه‌های کلان اعمال داده و نقدينه‌هایی جذب شده باریک اما همچنان به مقصد مبارزه آدم كردن می‌دهیم.

اوی به يادماندني انجام بده: توسط توجه به مقصد اینکه موقعیت اقتصادی جامعه دلپذير ساختن نیست، بازارگاه فروغ باروح نیاز را ندارد و موقعیت اقتصادی تاجران دلپذير ساختن نیست دولت باید سرينگاه به مقصد فهمید فروغ بازارگاه بپردازد به چه جهت که جلاجل این لفظ بازارگاه می‌تواند به مقصد نیروی انتظامی کمک کند. مالیات كلاه خود را بازدادن و بخشی كره زمين مشکلات را رفع کند اما زمانی که بازارگاه توان نداشته باشد بخش‌های مرتبط نیز صدمه خواهند دید.

امیرآبادی توسط تاکید ثمار اینکه جلاجل مربوط به حوزه مالیاتی به مقصد قم نگاهی خصوصی داشته‌ایم، ديباچه انجام بده: هر تا چه وقت كره زمين رئیس جدید سازمان‌کل مالیات تشکر می‌کنیم اما شنیده انجام خواهد شد که به مقصد اصناف قم تراكم می‌آورند، این را قبول نداریم به چه جهت که تباني اصناف توسط مالیات باید رفيق وار باشد و اصناف می‌دانند به مقصد كنار زدن این نیستیم که به انگيزه كره زمين اصناف مالیت دریافت کرده و آن را جلاجل شهرستان تهران هزینه کنیم.

نماینده مردم قم جلاجل مجلس شورای اسلامی یادآور شد: فهمید عقب گرد چک به مقصد یک مشکل جدی تبدیل شده باریک، اسم باشليق ماضي ۹۴ هزار میلیارد ده هزار دينار چک برگشتی داشته‌ایم؛ رهبر شورش اسلامی اسم باشليق اقتصاد مقاومتی، اشکال و اشتهازا را اعلام می‌کنند اما رئیس خلق فهمید اسم باشليق اخلاق را مطرح می‌کند جلاجل حالی که باید جلاجل محب تآميز در‌آغاز مشکل اقتصاد را رفع کنیم پس ازآن به مقصد كنار زدن رفع مشکل اخلاق باشیم، ارچه اشکال و فروغ درست شود جرائم کاهش می‌یابد؛ رفع هر مشکلی را نباید كره زمين نیروی انتظامی بايسته کنیم.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه دولت و مجلس باید در عوض کمک به مقصد اصناف و پلیس شماری كره زمين ریشه‌ها را درست کنند، گفت: زمانی که بیکاری و اشتهازا را رفع کنیم مشکلات اصلی کشور رفع انجام خواهد شد.

انتهای پیام/ج/

[ad_2]

تفتیان: به مقصد خاطره ها مبلغ ها ناچیز موجودي نشدم توسط هیچ تیمی قرارداد ببندم/متأسفانه فدارسیون علیه ورزشکارش ضبط كردن می‌کند

[ad_1]

پررازورمز تفتیان اندام تیم ملی كورس و میدانی کشورمان جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار ورزشی خبرگزاری پارس، گفت:‌ امسال هم مثل اسم باشليق ماضي متأسفانه و علی‌رغم میل باطنی‌مام جلاجل مسابقات لیگ محضر ندارم و امسال هم توسط هیچ باشگاهی به مقصد تناقض نرسیدم. منبرها به مقصد خاطره ها مبلغ ها ناچیزی که به مقصد كورس و میدانی‌کاران بازدادن می‌کنند موجودي نشدم توسط هیچ تیمی قرارداد ببندم. ورزشکار الفبايي‌ای باید در عوض خوش خدمتي كردن درآمد نیکی داشته باشد مادام بتواند وزنه بردار الفبايي‌ای را كنار زدن کند منبرها ۱۲ اسم باشليق باریک که كورس و میدانی کار می‌کنم اما وقتی در عوض یک اسم باشليق تمرین وزیر ها و محضر جلاجل مسابقات تیم‌ها می‌خواهند قريب ۲۰ میلیون ده ريال بازدادن کنند این در عوض یک ورزشکار الفبايي‌ای درخور اطفال نیست و منبرها هم تصمیم گرفتم امسال محضر نداشته باشم.

تفتیان افزود: مدیران فدراسیون قبل كره زمين برگزاری مجمع انتخاباتی خیلی حرفه ها‌های نیکی می‌زدند و می‌گفتند جلاجل لیگ باید ۱۰ تیم محضر داشته باشد. قراردادها را تبيره می‌بریم. ملی‌پوشان باید ۱۰۰ میلیون ده ريال قرارداد بندند. ولی متأسفانه الان می‌بینیم که این اتفاقات نیفتاده پوشيدگي جلاجل وزنه بردار‌های افزونتر انفرادی گواهي نامه این اتفاقات هستیم. امیدوارم جلاجل كورس و میدانی هم این يكدلي بیفتد و منبرها دلیلش را نمی‌دانم که چريدن این يكدلي نمی‌افتد. نوجوانانی که به مقصد وزنه بردار كورس و میدانی می‌خواهند بیایند باید بدانند که چون كه آیند‌ه‌ای جلاجل این لفافه دارند وقتی این پیمان را می‌بینند قطعاً به مقصد این وزنه بردار نمی‌آیند.

اوی آدم كردن داد: متأسفانه بعضی كره زمين تیم‌ها حتی هزینه رفت و آمد ورزشکاران را هم نمی‌دهند. اینکه ما احكام بخواهیم لیگ را برگزار کنی اصلاً تيرخور بزرگی نیست ما باید ببینیم كره زمين لیگ چون كه می‌خواهیم و بازدهی این لیگ چون كه چیزی باریک. آیا ورزشکاری به مقصد كورس و میدانی كره زمين باطني لیگ معرفی شده یا آیا ورزشکار كره زمين لیگ منفعتی برده باریک. منبرها فکر می‌کنم هر سه ور كورس و میدانی که ورزشکاران، فدراسیون و اسپانسرها هستند هیچ بردی و هیچ منفعتی كره زمين لیگ نمی‌برند که این يكدلي خیلی بد باریک امیدوارم سیستم ديسيپلين‌مندی در عوض لیگ باشد اصلاً لیگ برگزار انجام خواهد شد که ورزشکار درآمدی داشته باشد و وقتی صفت تبليغاتچي قراردادها اندک باریک و شماری ورزشکاران حتی هزینه رفت و آمد را هم نمی‌گیرند این پیمان نیکی نیست و يكدلي بدی باریک که امیدواریم گدازش شود.

ملی‌پوش كورس و میدانی جلاجل اسم مورد گروهي پيشواز تماشاگران كره زمين مسابقات لیگ اذعان داشت: ما ورزشکاران بزرگی جلاجل كورس و میدانی داریم. نایب قهرمان المپیک جلاجل لیگ محضر دارد اما فکر می‌کنم خیلی كره زمين مردم کشورایران حتی او را نمی‌شناسند. وزنه بردار كورس و میدانی جلاجل کیهان تعادل خاصی دارد و خیلی خیلی دیده انجام خواهد شد که امیدوارم جلاجل کشور ما هم كره زمين این اتفاقات خیر بیفتد. خیلی كره زمين مردم حتی قهرمان ۱۰۰ چهارده گره کشورایران را هم نمی‌شناسند. مسئولان فدراسیون باید نقدپذیر باشند. می‌دانم که کار اعمال انجام خواهد شد اما مسئولان فدراسیون باید این وزنه بردار را زیادتر حمایت کنند و كارها بیشتری بدهند و ارچه تمييز ورزشکاران افزونتر را نپذیرند خیر نیست. خیلی كره زمين مردم حتی كره زمين مسابقات لیگ داده ها ندارند پوشيدگي یکسری کارهای خیر هم يكدلي افتاده مثل توزيع شدن هست مسابقات لیگ. امیدواریم این حمایت‌های همه جانبه باشد و كورس و میدانی نیاز به مقصد دیده كشته شدن دارد مطمئن هستم ارچه دیده شود مخاطره ها خوش خدمتي كردن را جذب خواهد انجام بده.

تفتیان جلاجل آدم كردن افزود: منبرها همیشه معتقد بودم خیلی‌ها به مقصد منبرها کمک کرده‌بضع و همیشه كلام‌مام هر هنگام ولادت مدالی گرفته‌مام به مقصد ميانجي کارهای تیمی بوده باریک و هیچ هنگام ولادت نگفته‌مام که فدراسیون به مقصد منبرها کمک نکرده باریک مطمئناً فدراسیون در عوض صاحبخانه گردن آويز‌های منبرها زحمت زیادی کشیده ولی فکر می‌کنم خیلی زیادتر كره زمين آن چیزی که باید يكدلي می‌افتاد كره زمين منبرها حمایت می‌شد. فدارسیون متأسفانه علیه ورزشکارش ضبط كردن می‌کند و می‌گوید گردن آويز آسیایی تفتیان باارزش نیست. نمی‌دانم سلیقه شخصی یکسری بيگانگان باریک و یا بگویم می‌خواهند منبرها را تخریب کنند و می‌گویند که گردن آويز اوی باارزش نیست که این درست نیست. منبرها هرچه كلام‌مام در عوض این بوده که دغدغه تبيره جابه جايي پرچم کشورم را داشته‌مام و همیشه قصد داشتم رکورد بهتری جلاجل مسابقات برون‌مرزی بزنم و پرچشم کشورم را تبيره ببرم و هیچ خصومت شخصی توسط کسی ندارم. پوشيدگي یکسری بی‌برنامگی‌ها جلاجل فدارسیون يكدلي افتاده باریک به طورمثالً ما وقت نما یک نصف‌ليمو در عوض مسابقات جهانی رسیدیم یا اینکه صفت پست تا چه وقت ماه ماساژور منبرها بازدادن نشده باریک.

اوی افزود: مطمئناً تک‌تک این مشکلات را به مقصد آشوب جلاجل جلسه‌ای که بنده را فراخواني کرده‌بضع خواهم گفت و ارچه واجب شده باشد جمعناتمام ايشان را جلاجل رسانه اعلام می‌کنم ولی امیدوارم این هم تراز و هم سان هرچه سریعتر خاتمه یابد. ما یک اسم باشليق مادام بازی‌های آسیایی زیادتر زمان ندارم رقیبان ما كريه مبارزه می‌کنند ولی ما هنوز جلاجل حلول كننده بازدادن به مقصد هم تراز و هم سان جابجایی‌‌ای هستیم که ان‌شاءالله به مقصد سمت نتیجه خوگرفتن جلاجل مسابقات جاکارتا و المپیک برویم.

اندام تیم ملی كورس و میدانی جلاجل پایان به يادماندني انجام بده: قطعاً توسط همین مربی خارجی آدم كردن خواهم داد و به مقصد خاطره ها بايسته مربی‌مام که نمی‌تواند زیاد به مقصد کشورایران بیاید مجبورم که اردوهایم را جلاجل کشورهای افزونتر كنار زدن کنم و امیدارم كره زمين منبرها حمایت شود مادام بتوانم جلاجل المپیک موفق مصابرت.

انتهای پیام/ک

[ad_2]

تارتار: كره زمين دایی مشورت می‌گیرم/ پارس جنوبی صدرنشین باید جلاجل تیم ملی بازیکن داشته باشد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره، مهدی تارتار توسط پارس جنوبی مادام پایان هفته هشتم همچنان صدرنشین لیگ بالاتر باریک نتیجه‌ای که در عوض تمامی اهالی هندبال یک شگفتی مهتر محسوب انجام خواهد شد.

توسط این حلول كننده پارس جنوبی به مقصد پيرامون كره زمين کناره و توسط هدایت فنی عالی تارتار توانسته كول به مقصد كول تیمی مثل پرسپولیس حرکت کند. توسط تارتار گفت‌وگویی به مقصد گزارش ها زیر اعمال دادیم.

سواره: توسط سایپا یک بازی رفيق وار داشتید.

آره، توسط توجه به مقصد وقفه لیگ دستور كار‌ریزی کرده بودیم که بازی تدارکاتی هم برگزار کنیم. كره زمين علی دایی و همکارانش تشکر می‌کنم که توسط تیم ما بازی کردند، این مسجدها رفيق وار کمک زیادی به مقصد دستور كار‌ریزی تیم ما انجام بده. 

سواره: ۲ شهر بار مقابل سایپا جلاجل بازی رفيق وار شکست خوردید اما جلاجل لیگ بالاتر توسط این تیم مساوی کردید.

آره، بازی‌های تدارکاتی زیادتر در عوض این باریک که آمادگی تیم را صفت به خاطرسپردني کنیم و شماری كره زمين بازیکنان بالنتيجه را باروح ارزیابی آرامش طلب بدهیم. باطني قاپو تیم ما جلاجل بازی توسط سایپا ۲ بازیکن زیر ۲۳ اسم باشليق محضر داشتند، نتیجه بازی تدارکاتی هم بااستعداد نیست، منبرها نمی‌توانم بگویم توسط تیم دوم مقابل سایپا بازی کردیم کمک صفت انحصارطلب بازیکنان ما نفرات اصلی پارس جنوبی هستند، ما شکست خوردیم و امیدوارم كره زمين این باخت نيكويي كردن بگیریم.

سواره: كلام شد شما توسط علی دایی جلاجل این بازی آشتی کردید.

منبرها توسط دایی قهر نبودم، وقتی تیتر موضوع بحث را دیدم متعجب شدم، همیشه به مقصد علی دایی ارادت دارم و همیشه كره زمين علی دایی مشورت می‌گیرم و قلباً او را متحد شدن دارم، منبرها اصلاً توسط علی دایی قهر نبودم.

 

سواره: پارس جنوبی صدرنشین بازیکنی جلاجل تیم ملی ندارد.

توقف داشتیم كره زمين تیم صدرنشین هم بازیکنی به مقصد تیم ملی فراخواني شود، توسط همه احترامی که به مقصد کادر فنی تیم ملی دارم اما معتقدم جای تاچند بازیکن تیم پارس جنوبی جلاجل تیم ملی خالیست. امیدوارم جلاجل آینده بازیکنانی كره زمين تیم ما به مقصد تیم ملی فراخواني شوند.

سواره: فکر می‌کنید جلاجل جام جهانی بازیکنی كره زمين تیم شما محضر داشته باشد؟ چون کی‌طوق كريه نفرات تیم ملی را تغییر می‌دهد.

بستگی به مقصد روند تیم ما دارد، ارچه بتوانیم روند رو به مقصد رشد خودمان را صفت به خاطرسپردني کنیم و همچنان جلاجل بالای بهم نماه باشیم می‌توانیم جلاجل جام جهانی هم بازیکنانی كره زمين تیم پارس جنوبی محضر داشته باشند.

سواره: این هفته توسط تراکتورسازی جلاجل شهر تبریز مسجدها دارید، یحیی گل‌محمدی هم مثل شما مربی جوانی باریک.

منبرها به مقصد یحیی گل‌محمدی و مجتبی حسینی ارادت دارم و ايشان كره زمين آشوب عالی منبرها هستند و توسط ايشان هم جلاجل تباني هستم و همیشه برایشان آرزوی موفقیت دارم. تراکتورسازی خیلی كره زمين بازیکنانش را جلاجل اختیار ندارد و به مقصد جوانانش میدان داده، هواداران پرشوری هم دارند و بازی سختی توسط این تیم خواهیم داشت اما توسط احترام به مقصد کادر فنی و بازیکنان حریف، می‌گویم که ما در عوض صاحبخانه three امتیاز به مقصد میدان می‌رویم. به مقصد اندازه‌ای امتیاز جمعيت کرده‌ایم که افزونتر جلاجل لیگ نترسیم و بی‌پروا بازی کنیم، جلاجل eight مسجدها ماضي همه دیدند که پارس جنوبی احكام در عوض پیروزی بازی می‌کند.

سواره: حسین پاشایی مربی شما كلام که تیمتان مصدومان زیادی دارد، دلیلش چیست؟

اکثر تیم‌ها بازیکنان مصدوم دارند، یکی كره زمين دلایل مصدومیت‌های زیاد جلاجل لیگ این فصل وقفه‌هایی باریک که جلاجل لیگ بالاتر ایجاد انجام خواهد شد و مربیان مجبور می‌شوند سه گوشً three سنه تمدداعصاب بدهند و پس ازآن دوباره به مقصد بازیکنان تراكم بیاورند، پوشيدگي اولویت توسط تیم ملی باریک اما این وقفه‌ها جلاجل تعطیلات لیگ باعث شده اکثر تیم‌ها توسط بازیکنان مصدوم زیادی مواجه شوند.

سواره: فیروز کریمی ابوي شريفه شما هم به مقصد لیگ بالاتر بازگشته باریک.

فیروز کریمی جایش جلاجل لیگ بالاتر خالی صفت بويناك. او همیشه باید جلاجل لیگ باشد مادام به مقصد هندبال ما کمک کند. تاچند متلمذ ایشان اکنون جلاجل لیگ کار می‌کنند، خوشحالم که آقا فیروز دوباره به مقصد لیگ بالاتر بازگشته پوشيدگي جلاجل اولین بازی پيرامون عقب گرد ما توسط گشايش فولاد بازی داریم، جلاجل پيرامون رفت توسط این تیم بازی کرده‌ایم.

انتهای پیام/آ

[ad_2]

حجم ۱۰ میلیارد دلاری كالاي ممنوع جلاجل مواجه نزد تجبر قانونی ۵۰ میلیارد دلاری/ كره زمين واردات قانونی حمایت شود

[ad_1]

علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار بازرگانی خبرگزاری پارس تقریر داشت: واردات، جلاجل همه جای کیهان،یک  بخش تجبر خارجی باریک و هیچ کشوری، آن را حذف شدني نکرده باریک. بلکه همه به مقصد كنار زدن آن هستند که واردات را جلاجل راستای بهره ها ملی كلاه خود صوب دهی کنند.

اوی افزود: اما نکته اساسی این باریک که واردات، یک نسل‌‌ای دارد و صوب دهی به مقصد آن، صرفا توسط سیاستگذاری های دستوری جلاجل مربوط به حوزه تجبر خارجی ثابت شدن نمی شود، بلکه ریشه اصلی واردات، نیاز مردم و تقاضای اسم پري زده کننده باریک و ارچه به مقصد نیاز مردم به مقصد ديباچه مهمترین شاخص سیاست‌گذاری توجه نشود، جلاجل واقع كره زمين علوم شرعي حمایت كره زمين صفت پست اسم پري زده کننده تخطی کرده‌ایم.

مناقبی تقریر داشت: وقتی بازارگاه، متقاضی یک محصوله باریک، ويد ای صور ندارد بغير اینکه آن محصوله تنظیم و هدیه شود و جلاجل این میان یا تولیدکننده داخلی باید آن را اشکال و هدیه کند، یا اینکه باید كره زمين بازارهای خارجی تامین شود و جلاجل لفظ گروهي صور تولیدکننده داخلی، سیاست‌گذاران صنعت و تجبر خارجی كورس راه زیادتر ندارند. یا اجازه دهند محصوله به مقصد لفظ قانونی و فروسو نظارت و مدیریت واصل کشور شود یا اینکه بازارگاه کشور را به مقصد قاچاقچیان وکالاهای فاقد نظارت و استاندارد واگذارکنند.

رئیس مجمع واردات گفت: علی رغم همه مبارزه‌ هایی که جلاجل راستای محدودسازی كالاي ممنوع جلاجل کشور ما لفظ گرفته، اعم كره زمين فعالیت های انتظامی، قضایی و جزایی، آمارها حکایت كره زمين آن دارد که قريب ۱۰ میلیارد دلار پیشنهاد كالاي ممنوع به مقصد کشور واصل می شود و این تعدادی کشوری که جمعيت مساحي كردن تجبر خارجی آن قريب۵۰ میلیارد دلار باریک، اسف انگيز باریک.

اوی افزود: کسی منکر فعالیت‌‌های ستاد مبارزه توسط كالاي ممنوع نیست و اتفاقا این ستاد جلاجل اسم باشليق های اخیر توسط اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و تسهیل گری اقتصادی، توانسته بازارگاه را كره زمين آسیب حجم گسترده ای كره زمين كالاي ممنوع رهایی بخشد، ولی نکته اساسی این باریک که بازهم تعدادی تجبر ۵۰ میلیاردی کشورایران، واردات ۱۰ میلیارد دلار محصوله به مقصد لفظ كالاي ممنوع، رقيب بسیار بزرگی باریک.

به مقصد كلام رئیس مجمع واردات، هیبت کیهان داغ جا داده که یکی كره زمين موثرترین طوق های مقابله توسط كالاي ممنوع، حمایت كره زمين واردات قانونی باریک. ولی مع الاسف جلاجل کشور ما این پیام کلیدی، توسط توجیه و بهيمه ها حمایت كره زمين اشکال داخل، استريوفونيك باروح اعتنا آرامش طلب نمی گیرد. این جلاجل صورتی باریک که دقیقا این پیام، مبتنی ثمار حمایت كره زمين صنعت و اشکال داخلی باریک.

مناقبی تاکید انجام بده: دلیل این ادعا شيوا باریک، چريدن که واردات رسمی و قانونی، هر لمحه دايگي مدیریت كشته شدن باریک و هر مكان که تشخیص داده شود که توسط بهره ها اشکال مغایر باریک، می توان كره زمين طریق ابزارهای ورقه شناسايي ای، آن را به مقصد نقالي كردن ترازمندي بازگرداند ولی آنچه که عدو اشکال باریک، شیوع پدیده مصابرت كالاي ممنوع باریک.

اوی آدم كردن داد: واقعیتی که هیبت کیهان ثمار آن هشياري می گذارد آن باریک که توسط محصول سازی واردات رسمی و فروسو نظارت، اسم پري زده کاهش پیدا نمی کند. بلکه مهجور عقربه های گمرک را مجبور کرده‌ایم که واردات را ناچیز داغ جا دهد.

رئیس مجموع واردات گفت: توسط شیوع كالاي ممنوع و حذف شدني دائم الخمر های نظیر دائم الخمر استاندارد، دائم الخمر غذا و دارو،  وزارت مقاتل کشاورزی و … كره زمين فرایند واردات، خير مهجور صحت مردم باروح مخاطره آرامش طلب می گیرد، بلکه عاطل ایمنی و اطمینان خاطره ها جامعه نسبت به مقصد دولتمردان نیز کاهش پیدا می کند.

به مقصد كلام مناقبی، محدودسازی واردات اقلام باروح تقاضای مردم، علاوه ثمار آسیب های فوق، نتیجه ای که به مقصد كنار زدن دارد این باریک که توسط حذف شدني واردکنندگان شناسنامه دار و واگذاری بازارگاه به مقصد قاچاقچی، امکان دستور كار ریزی و تصمیم سازی را كره زمين سیاستگذاران اشکال و تجبر منفي کرده ایم.

اوی افزود: آمار اسم باشليق ماضي داغ جا می دهد كره زمين قريب ۴۳ میلیارد دلار واردات، ۱۰ مادام ۱۵ درصد آن یعنی قريب  ۶ میلیارد دلار پیشنهاد مصرفی واصل کشور شده ولی وقتی آن ۱۰ میلیارد دلار كالاي ممنوع را هم به مقصد آن اضافه کنیم، می بینیم که بازارگاه کشورایران، یک بازارگاه مهتر و نزدیک به مقصد ۲۰ میلیارد دلاری باریک که به مقصد دلیل گروهي شفافیت، سیاستگذاری ها تعدادی مدیریت آن، كم اولاد می ماند.

مناقبی تاکید انجام بده: بنابراین مرغوبيت باریک سیاستگذاران تجبر خارجی جلاجل کنار حمایت كره زمين اشکال داخل، مشکل رفع نیاز اسم پري زده کنندگان را جزء اولویت های اساسی كلاه خود قلمداد کنند و اجازه دهند پیمان اولیه تعدادی سیطره شفافیت جلاجل بازارگاه مهيا شود.

انتهای پیام/م

[ad_2]

صالحی: برجام دايگي مذاکره مكرر نیست

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي سیاست خارجی خبرگزاری سواره، علی اکبر صالحی رئیس دائم الخمر انرژی اتمی کشورمان که تعدادی شرکت جلاجل کنفرانس بین المللی نهي كردن گشايش ابزارجنگ های هسته ای به مقصد رم سفيران کرده باریک، جلاجل گفتگو توسط خبرگزاری صداوسیما جلاجل رم توسط تاکید ثمار اینکه همه طرفها باید به مقصد برجام پایبند باشند، گفت: چندی می خواهند که برجام جلاجل ابعاد فنی مذاکره مكرر شود، اما دايگي مذاکره نیست و ما گفتیم و همه حتی به ‌دست آوردن خارجه کشورروسیه، سخنگوی اتحادیه اروپا و سيده موگرینی و کشورچین هم تاکید داشتند که برجام افزونتر دايگي مذاکره مكرر نیست.
اوی تاکید انجام بده: ارچه آمریکا كره زمين برجام بيرون شود و افزونتر کشورها كره زمين آن پیروی کنند، قطعا برجام به مقصد هم خواهد ریخت. اما ارچه احكام آمریکا كره زمين برجام بيرون شود باید هیات نظارت ثمار برجام کشورمان جلاجل این اسم مورد تصمیم بگیرد.    
صالحی افزود: بهترین راه، پایبندی به مقصد برجام باریک، به دلیل اینکه این سازواري جلاجل صوب مسایل و تفاهمات بین المللی و هم جلاجل صوب مسایل شهربان و تقویت رژیم نهي كردن گشترش، مفید و كاستن باریک. ارچه برجام به مقصد هم بخورد، تناقضات فراوانی كره زمين يكباره مناقشه کشورکره شمالی ایجاد خواهد شد. اکنون پیشنهاد شده که اسم مكلف کشورکره شمالی توسط مذاکره و دیپلماسی گدازش شود. بنابراین ارچه جایی که سازواري شده باریک به مقصد آن پایبند نباشند چون كه پشت دادن و اسب باركش و توجیهی باقی می گذارند مادام بخواهند کشورکره شمالی را تفهیم کرده و راضی کنند مادام واصل مذاکره شود. قطعا ايشان می گویند که یک محرزشدن صور داشت که بهم خورده باریک. 
رئیس دائم الخمر انرژی اتمی کشورمان گفت:  توصیه ما پایبندی به مقصد برجام باریک و مذاکره مكرر كره زمين نگاه خشم آلود جمهوری اسلامی دايگي قبول نیست و بارها مسئولان ما كره زمين يكباره رئیس جمهوری و به ‌دست آوردن خارجه اعلام کرده بضع که به مقصد هیچ وجه دوباره مذاکره نخواهیم انجام بده. 
اوی ایضاً توسط تبیین اینکه به مقصد فراخواني مقامات ایتالیایی تعدادی محضر جلاجل کنفرانس خلع ابزارجنگ به مقصد رم سفيران کرده باریک، گفت: جلاجل این نشست شخصیت های بااستعداد كره ارض سیاست، فرهنگ و فنی حقوقی محضر دارند و توسط ايشان درزمينه برجام نیز درستكاري می کنیم.
صالحی افزود: ما جلاجل این سفيران كره زمين چندی كره زمين مراکز علمی و تحقیقات کشورایتالیا مثل مرکز پزشکی مهتر هسته ای “ای ان اف ان” و “سی ان ای او” بازدید خواهیم انجام بده. 
این سمینار كورس روزه که كره زمين دوال دوشنبه يكم می شود، توسط آکادمی ملی “لینچئی” و توسط هم‌پیشه مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا و هم‌پیشه ریاست جمهوری کشورایتالیا، وزارت امور خارجه، وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه سوم رم برگزار خواهد شد و صالحی آرامش طلب باریک دوال سه شنبه جلاجل این سمینار سخنرانی کند. 
رییس دائم الخمر انرژی اتمی کشورمان ایضاً جلاجل سفيران به مقصد رم توسط “والریا فدلی” به ‌دست آوردن علوم ، تحقیقات و دانشگاه ها دیدار و گفت وگو می کند و دوال جمعه كره زمين یک مرکز پزشکی هسته ای علاج بخش صفت سرطان زا جلاجل شهر پاویا جلاجل جبلت کشورایتالیا بازدید بعمل می آورد.
اسم بزرگواري این شرح احوال، علی اکبر صالحی، رئیس دائم الخمر انرژی اتمی، به مقصد منظور شرکت جلاجل کنفرانس « هم‌پیشه های بین المللی تعدادی تقویت ایمنی، ایمنی، و گروهي گشايش ابزارجنگ های هسته ای» جلاجل رم فردا جلاجل رئيس هیاتی واصل پایتخت کشورایتالیا شد. 
 این نشست كورس روزه که كره زمين دوال دوشنبه يكم می شود، توسط آکادمی ملی “لینچئی” و توسط هم‌پیشه مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا و ریاست جمهوری کشورایتالیا، وزارت امور خارجه، وزارت علوم و تحقیقات کشورایتالیا جلاجل رم برگزار خواهد شد. 
این کنفرانس بین المللی به مقصد مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس آژانس بین المللی انرژی هسته ای و پیمان ” EURATOM” جلاجل به دفعات هم‌پیشه های بین المللی، علمی و فنی جلاجل زمینه ایمنی و نهي كردن گشايش هسته ای توسط محضر ده ها شخصیت بااستعداد بین المللی كره زمين يكباره “یوکیا آمانو” مدیر کل آژانس هسته ای و “فدریکا موگرینی” متعهد عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سیاست امنیتی کمیسیون اروپا برگزار می شود و طی آن نزدیک به مقصد ۴۰ سخنران كره زمين چادرپوش قاره اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا سخنرانی خواهند انجام بده. 
انتهای پیام/


http://fna.ir/a1gxgf
[ad_2]

قوچ‌های خارجی و رژیم صهیونیستی به مقصد كنار زدن ایجاد یک «کشوراسرائیل جدید» جلاجل شهربان هستند/برگزاری همه‌پرسی جلاجل کردستان کشورعراق خیانت به مقصد شهربان

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره به مقصد حمل كره زمين جایگاه داده ها‌رسانی دفتراسناد مقام معظم رهبری، حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم شورش اسلامی امشب (چهارشنبه) جلاجل دیدار رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری کشورترکیه و هیئت هم مقام هم پياله، توسط تأکید ثمار لزوم افزایش هم‌پیشگی‌های اقتصادی كورس کشور،  سازواري و هم‌پیشگی کشورایران و کشورترکیه جلاجل هم سر بااستعداد دنیای اسلام را بسیار بااستعداد و اثرگذار خواندند و توسط اشارت به مقصد بهره ها آمریکا و رژیم صهیونیستی كره زمين برگزاری همه‌پرسی جلاجل شهربان کُردستان کشورعراق، به يادماندني کردند: آمریکا و قوچ‌های خارجی، غیرقابل اعتماد و به مقصد كنار زدن ایجاد یک «کشوراسرائیل جدید» جلاجل شهربان هستند.

حاضربودن آیت الله خامنه‌ای توسط اشارت به مقصد مشکلات جدی جلاجل كره ارض اسلام كره زمين شروق آسیا و کشورمیانمار برخودهموار كردن جبلت افریقا، گفتند: جلاجل مقابل این مشکلات، ارچه کشورایران و کشورترکیه جلاجل اسم مكلف‌ای به مقصد سازواري دستگاه بافندگي پیدا کنند، آن سازواري قطعاً ثابت شدن خواهد شد و آما آن به مقصد هر كورس کشور و به مقصد دنیای اسلام خواهد رسید.

ایشان توسط تأکید ثمار لزوم گشايش هم‌پیشگی‌های اقتصادی كورس کشور، افزودند: متأسفانه توسط صور ظرفیت‌های فراوان، مساحت گيري هم‌پیشگی‌های اقتصادی جلاجل تاچند اسم باشليق اخیر هیچ پیشرفتی نکرده و باید جلاجل این اسم مورد، زیاد كره زمين پیش مبارزه و فعالیت انجام بده.

رهبر شورش اسلامی توسط تقرير خرسندی كره زمين هم‌پیشگی‌های کشورایران و کشورترکیه جلاجل گردهم آيي وصيد و روند رو به مقصد به شدني قضایای کشورسوریه جلاجل تاثير این هم‌پیشگی‌ها، افزودند: پوشيدگي اسم مكلف داعش و تکفیری‌ها به مقصد این شکل پایان نخواهد یافت و گدازش این اسم مكلف، نیازمند یک دستور كار بلندمدت و واقعی باریک.

ایشان جلاجل آدم كردن، برگزاری همه‌پرسی جلاجل کردستان کشورعراق را خیانت به مقصد شهربان و موجب تهدید آینده آن، خواندند و توسط اشارت به مقصد ماليات درازمدت این اقدام در عوض همسایگان، تأکید کردند: کشورایران و کشورترکیه باید جلاجل مقابله توسط این بسته، هر اقدام ممکن را اعمال دهند و دولت کشورعراق نیز باید جلاجل این قضیه به مقصد لفظ جدی، تصمیم‌گیری و اقدام کند.

حاضربودن آیت الله خامنه‌ای، «هم‌پیشگی، همفکری و تصمیم‌های يك جهت و جدی سیاسی و اقتصادی» كره زمين صیانت کشورایران و کشورترکیه جلاجل مقابله توسط این قضیه را بسیار بااستعداد دانستند و به يادماندني کردند: نگاه آمریکا و دولت‌های اروپایی به مقصد این مشکل توسط نگاه کشورایران و کشورترکیه کاملاً متفاوت باریک و آمریکا مایل باریک که همين یک عملي ساختن ایذایی علیه کشورایران و کشورترکیه جلاجل اختیار داشته باشد، بنابراین به مقصد آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و جايگاهها ايشان به مقصد هیچ‌وجه نمی‌توان اعتماد انجام بده.

حاضربودن آیت الله خامنه‌ای جرم بخش به مقصد رئیس‌خلق کشورترکیه افزودند: همچنان که اشارت کردید، كره زمين پيشامدها اخیر جلاجل درجه اولا رژیم صهیونیستی و پس ازآن كره زمين آن، آمریکایی‌ها سود می‌برند.

رهبر شورش اسلامی توسط اشارت به مقصد مبارزه دشمنان در عوض مشغول‌سازی کشورایران و کشورترکیه و گرد هم آمدن وزیر ها كورس کشور كره زمين هم سر بااستعداد شهربان، افزودند: قوچ‌های خارجی و بویژه رژیم صهیونیستی به مقصد‌كنار زدن ایجاد یک «کشوراسرائیل جدید» جلاجل شهربان و بوجود با خود حمل كردن ولی‌ای در عوض مبانيت و نزاع هستند.

ایشان تأکید کردند: باید توسط نگاهی بلندمدت و راهبردی به مقصد قضایای اخیر، تصمیمات جدی و سریع گرفت و جلاجل شکل اقدام يك جهت، توسط این مشکل مقابله انجام بده.

جلاجل این دیدار که دليل‌الاسلام زيبايي روحانی رئیس خلق کشورمان نیز محضر داشت، «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری کشورترکیه توسط تأکید ثمار لزوم ایجاد اتحاد قدرتمند بین کشورایران و کشورترکیه جلاجل شهربان، گفت: جلاجل مذاکرات توسط رئیس خلق اسلامی کشورایران جلاجل اسم مورد کشورسوریه و کشورعراق توانستیم به مقصد جمهور‌بندی برسیم.

رئیس‌خلق کشورترکیه توسط اشارت به مقصد لزوم اقدامات مشترک و همزمان کشورایران، کشورترکیه و کشورعراق جلاجل اسم مكلف کردستان کشورعراق، گفت: ثمار ازاصل مدافع و گواه ها غیرقابل انکار، آمریکا و کشوراسرائیل جلاجل اسم مورد اسم مكلف کردستان به مقصد یک سازواري کلی رسیده‌بضع و بارزانی توسط برگزاری همه‌پرسی، خطایی غیر دايگي بخشش مرتکب شد.

اردوغان توسط تبیین اینکه به مقصد‌سواي کشوراسرائیل، هیچ‌کس کردستان کشورعراق را به مقصد رسمیت نشناخته باریک، گفت: همسایگان کشورعراق، قطعاً نمی‌توانند این تصمیم را قبول کنند، بنابراین مسئولان کردستان کشورعراق كره زمين این پشت بام قدمی نمی توانند بردارند و راه رهایی نخواهند داشت.

رئیس‌خلق کشورترکیه توسط تبیین اینکه آمریکا، کشورفرانسه و کشوراسرائیل می خواهند کشورها را جلاجل خاورمیانه پی، و كره زمين این پیمان به مقصد آما كلاه خود ثنايا برداری کنند، به يادماندني انجام بده: ايشان در عوض کشورسوریه نیز همین نقشه را دارند و اتحاد و تصمیم يك جهت کشورایران و کشورترکیه جلاجل این اسم مورد بسیار بااستعداد باریک.

اردوغان توسط تأکید ثمار لزوم افزایش هم‌پیشگی‌های اقتصادی كورس کشور برخودهموار كردن مساحت گيري ۳۰ میلیارد دلار، افزود: کارهای فراوانی صور دارد که می‌توانیم توسط هم‌پیشگی یکدیگر اعمال دهیم باآنكه مجموعه‌ای كره زمين گشايش این هم‌پیشگی‌ها گشاده رو نخواهند شد و مبارزه خواهند انجام بده که این مشي‌های واحد وزن معادل را به دنياآمدن کنند.

رئیس‌خلق کشورترکیه تقرير صاحبدیوان انجام بده توسط برگزاری سالاسال شورای راهبردی جلاجل کشورایران و کشورترکیه، تصمیمات و توافقات به مقصد صفت منسوب به طوس جدی عملیاتی شود.

انتهای پیام/

[ad_2]

اقدام مجرمانه اندام تشكيلات سياسي حامی آشوب به پا كردن و یک نشريات ادواري مورد بحث بستگاه/ علت بازنشر طلب كردن «رحمت الله بیگدلی» جلاجل آمدنیوز چیست؟

[ad_1]

رديف نظامي احزاب خبرگزاری پارس: «تا چه وقت وقته (كره زمين ۱۳ سالگی) تکنیک و سنتی رو توسط هم میزنه ازش مضطرب نشوید… در عوض کسی که به مقصد شايعه آمدنیوز پشت دادن میکنه دعا کنید… مریض محتاج دعاست…»

 

موضوع بحث فوق، یکی كره زمين ده ها واکنشی باریک که این روزها کاربران فضای مجازی و فعالان رسانه ای، به مقصد شايعه جعلی یک کانال تلگرامی اثر داغ می دهند، حروف فکری كندو هم یکسان نیست، اصولگرا یا مورد بحث‌بستگاه، حتی ايمن سازي شورش هم همین باوري را دارد.

“سندساز‌‌نیوز”، دروغ باف نیوز”، “داعش نیوز”، سعودی نیوز”، صهیون نیوز” و …  عناوینی باریک که در عوض کانال تلگرامی موساد گلچين کرده بضع، کانالی که مدتها باریک شايعه جعلی اش افزونتر پیش هیچ گروهی خریدار ندارد، حتی مشهورترین رخصت ها و رسانه های ايمن سازي شورش هم تره ای برایش فرزانگي نمی کنند و اخبارش را زیادتر طنزنامه جلاجل نگاه خشم آلود می گیرند مادام یک منبع خبری.

 

این کانال، در عوض القای شایعات و دروغ باف هایی که منتشر می کند، كره زمين  یک سری پادو كاربرد می کند که مطالبش را جلاجل واقع نوشگوار کنند مادام به مقصد لفظ زنجیره ای دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي شود و فضای رسانه ای و فضای مجازی را فروسو تاثیر آرامش طلب دهد، اما افزونتر دستش رو شده باریک…

جلاجل ماضي كره زمين آنجایی که آمدنیوز عربي زبان ماموریتش را ابتر شدن کرده صفت بويناك و هنوز خلف وعده غطا این کانال مشخص نشده صفت بويناك، بهيمه ها مناسبی در عوض يورش به مقصد نهادهای انقلابی صفت بويناك که چندی جلاجل جال آن محبوس می شدند، حتی یک نماینده مجلس نیز تا چه وقت شهرستان بار پایش روی موز گندیده آمدنیوز رفت و كله دار خورد که نتیجه ای مگراين كه شرمندگی و سکوت و پادرمیانی چندی اربابان در عوض رفع مشکلش نداشت.

سرگذشت سرایی جدید سندساز نیوز و بیانات فكاهه فعالان رسانه ای

اما پشت بام كره زمين افشای خلف وعده غطا ادمین این کانال و پيوندها روح الله زم توسط دائم الخمر های جاسوسی و رسوایی های اخلاقی او و ایضاً درز كردن كشته شدن دروغ باف بینهایت كره زمين ادعاهای آمدنیوز، افزونتر کسی به مقصد سرگذشت سرایی هایش وقعی نمی نهد، همانطور که كلام شد ايمن سازي شورش هم كره زمين آن به مقصد ديباچه منبعی در عوض هجمه علیه جمهوری اسلامی کشورایران و نظام ارباب رعيتي های نظیر نظام ارباب رعيتي داوري كاربرد نمی کنند.

زیادتر بخوانید: ترمینولوژی «اجساد، سایه‌ها و روح الله زم»/سایه‌های محلت بدنام آمدنیوز

زیادتر بخوانید: «اعزام پرستو»؛ دلیل عملگی تیم گمراه شدن آمدنیوز در عوض دائم الخمر‌های جاسوسی بیگانه/ شناسایی خبرنگاران و فرزند‌ها

اما جلاجل بازپسین همال، كره زمين هجونویسی‌ها و سرگذشت سرایی‌هایش، تا چه وقت وقتی باریک، آمدنیوز توسط پخش طلب كردن کذب و كره زمين ازاصل دروغی مجددا رئیس قوه قضائیه را تيرخور آرامش طلب داده و توسط به رشته تحرير درآوردن كتاب مهملاتی قصد تخریب ایشان را داشته باریک و توسط بدون شك طوق نسخ شده شده اش، بتواند فضای مجازی  را نسبت به مقصد دروغ باف هایش آلرژي زا کند.

مطالبی که جلاجل کنار كره زمين ازاصل کذب وجود داشتن و متوهمانه وجود داشتن آن، فعالان رسانه ای حتی لندن نشین ها را هم به مقصد پوزخند و تيبا وا داشته باریک.

 

ادعای جدید آمدنیوز، تاآنجا بی بنیاد و ازاصل باریک که حتی رخصت های رسانه ای ايمن سازي شورش مثل همداستاني حقیقت نسمت، کارشناس رسانه هایی مثل بی بی سی فارسی و صدای آمریکا که به مقصد هر بهيمه ها ای بدنبال تخریب نظام ارباب رعيتي داوري هستند، را به مقصد بیانات وا داشت.

 

اقدام دايگي برآورده كردن یک نشريات ادواري مورد بحث بستگاه؛ واتاب دروغ باف های شاخدار آمدنیوز

پشت بام كره زمين تيبا و به مقصد استیضاح دمساز شدن ادعاهای اخیر آمدنیوز که توسط بی اعتنایی ايمن سازي شورش هم هم محفل  شد، جلاجل اقدامی دايگي برآورده كردن و عجیب، یکی كره زمين نشريات ادواري های مورد بحث بستگاه داخلی، توسط پخش مقاله ای كره زمين رحمت الله بیگدلی توسط پشت دادن به مقصد طلب كردن باروح توجه آرامش طلب نگرفته این کانال، اشارتاً بازنشر ادعای کذب و یاوه سرایی آمدنیوز علیه رئیس نظام ارباب رعيتي داوري سعی کرده در عوض موضوع بحث دیده نشده مجال مهلت دوباره ایجاد کند ، اقدامی که اسم بزرگواري قانون مجلات می توان ديباچه مجرمانه ثمار آن دیدگاه انجام بده.

اسم بزرگواري هيئت‌ ۹ قانون مجلات مذمت به مقصد مقامات، نهادها و بيگانگان ممنوع نموده و آكروبات ۹ هيئت‌ ۶ قانون مذکور که حمل طلب كردن كره زمين مجلات، احزاب و رديف نظامي‌های شوك و پرخيده اسلام (داخلی و یا خارجی) به مقصد نحوی که تبلیغ كره زمين آن‌ها باشد را مجرمانه محسوب کرده و هم‌چنین به مقصد موجب آكروبات ۱۱ كره زمين هيئت‌ی ۶ این قانون پخش شایعات و طلب كردن خلاف واقع ممنوع باریک.

واتاب یادداشت‌های بیگدلی جلاجل آمدنیوز!

همانطور که جلاجل فوق اشارت شد، جلاجل ماضي نیز چندی كره زمين بيگانگان که بدنبال تخریب قوه قضائیه بودند، به مقصد نژنگ شايعه جعلی #جاعل_نیوز محبوس شده بودند که نتیجه اش جلاجل نهایت منتهی به مقصد پشیمانی و شرمساری شد، اما پشت دادن به مقصد بازپسین سرگذشت سرایی کانال رسمی موساد که هیچ رديف نظامي معاند و ايمن سازي انقلابی وقعی در عوض آن ننهاده باریک و انقدر جلاجل شاعري می زند که همه آن را فكاهه اعلامیه می کنند، اقدامی عجیب و دايگي برآورده كردن باریک که نگارنده باید مسئولیت آن را ثمار كفالت بگیرد؛  « صادقی توسط ۱۴ سابقه به مقصد دادسرا معرفی شد / تقریر نظرهای بيرون كره زمين حیطه نمایندگی صادقی چون كه صفت بويناك؟»

رحمت الله بیگدلی اندام تشكيلات سياسي اعتماد ملی و كره زمين نزدیکان سران آشوب به پا كردن باریک.

اندام تشكيلات سياسي بهان هطلبي ملی که بدلیل فعالیت اعضایش علیه ديسيپلين پشت بام كره زمين اسم باشليق ۸۸ به دنياآمدن  شده صفت بويناك،  مدعی شده نبا كره زمين ازاصل کذب و جعلی آمدنیوز واتاب گسترده ای داشته باریک!! فهمید خنده زدن داری که حتی برجسته ترین سایت ها و کانال های ايمن سازي شورش نیز وقعی به مقصد آن ننهاده بضع و حتی فعالان رسانه ای ايمن سازي شورش آن را مضحک عمداً بضع.

جلاجل مقاله مذکور تاکید شده باریک که مسئولان باید به مقصد انتقادات مردم پاسخگو باشند، آیا آمدنیوز نماینده مردم کشورایران باریک؟ آیا کانال رسمی سرویس جاسوسی کشوراسرائیل دغدغه‌های مردم را ديباچه می‌کند که نظام ارباب رعيتي داوري باید به مقصد سرگذشت سرایی‌های آن جواب دهد؟ آیا نگارنده مقاله، که مطالبش به مقصد آبسالي جلاجل آمدنیوز بازنشر داده می شود،  این کانال را نماینده مردم تلقی میکند؟

آشوب به پا كردن ۸۸ و مصائب و گرفتاری هایی که همطیفان رحمت الله بیگدلی در عوض کشور ایجاد کردند هنوز كره زمين بین نرفته باریک. سوال اینجاست اوی که یکی كره زمين نزدیک ترین بيگانگان به مقصد سران آشوب به پا كردن ۸۸ باریک، ازچه كره زمين آن‌ها در عوض وهاج سازی درزمينه آن همه خسارات کشورمالی و جانی که به مقصد کشور واصل شد و همچنان ثمار آن اصرار دارند بايسته نمی کند؟

ازچه كره زمين همفکران كلاه خود که جشن انتخابات پرشور را به مقصد عزا تبدیل کردند و جلاجل دوال عاشورا پرچم حسین(ع) را آذريون مضروب بودند و به مقصد ردياب های عزاداری يورش کردند بايسته پاسخگویی نمی کند؟

دلیل علاقه آمدنیوز به مقصد بازنشر طلب كردن تلگرامی بیگدلی به مقصد هم محفل قاتل کانال چیست؟

جلاجل رسانه ها رسم باریک، شايعه و طلب كردن رخصت های نزدیک به مقصد هر جریان چون كه در عوض تبلیغ آن فرد و چون كه كره زمين صوب كاربرد كره زمين محتوا، طلب كردن افردا باروح كاربرد آرامش طلب میگیرد، یعنی رسانه ها طلب كردن بيگانگان نزدیک به مقصد كلاه خود را غالبا منتشر و واتاب میدهند و صوب تبلیغ آن شخصیت، قاتل کانال اوی را نیز جلاجل موضوع بحث آرامش طلب می دهند.

جلاجل این میان، آمدنیوز یکی كره زمين طرفداران نوشته های رحمت الله بیگدلی باریک. کافی باریک غيرماذون بیگدلی را جلاجل کانال آمد نیوز جستجو کنید و مطالبی که كره زمين اوی حمل شده باریک را مطالعه نمایید، حلول كننده اینکه ازچه آمدنیوز به مقصد بازنشر طلب كردن بیگدلی علاقه دارد، سوالی باریک که باید كره زمين پرسید؟

 

 

به مقصد كلام مهدی محمدی كره زمين فعالان رسانه ای، بازپسین باروح هجمه علیه رئیس قوه قضائیه که رهبر شورش اوی را شخصیتی برجسته و دارای شایستگی‌های بالای علمی، عملی، معنوی و فکری معرفی کرده بضع، ” مصداقی باریک كره زمين استراتژی “دروغ باف را تاآنجا مهتر بگویید که کسی نتواند آن را تکذیب کند!” سرگذشت خنده زدن داری که حتی یک حروف مستقيم جلاجل آن نیست و کسی ارچه شهرستان اهل کتابت باشد به مقصد نیکویی می فهمد که نویسنده آن حتی سرگذشت نویس که سهل باریک، علف خوار گوی نیکویی هم نبوده باریک. خوشمزه باریک که کسانی که كلاه خود صبح و شامشان به مقصد جاسوسی و وطن فروشی می گذرد، فعلاً در عوض ملت رايد یاب شده بضع! به هر حال اینکه ظاهرا کف گیر ايمن سازي شورش به مقصد طرز فاجعه باری به مقصد معامله پاياپاي دیگ خورده و بركناري خواهي دروغ باف گویی كلاه خود را هم كره زمين کف داده بضع. جلاجل همه اینها پوشيدگي خیراتی باریک که به مقصد همین زودی ها آشکار خواهد شد”.

 انتهای پیام/ 

[ad_2]

خودمختاري مثل بایرن‌مونیخ باریک، مشکل این تیم بي قوتي بدنی و انگیزشی باریک/آبی‌ باید بالاتر كره زمين قرمز باشد/منبرها ۶۷ ساله هستم، به مقصد منبرها جلاجل کشورآلمان «شیر» می‌گویند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس، عقبه پشت بام كره زمين کش و قوس‌های فراوان وینفرد شفر سرمربی آلمانی توسط معهد خودمختاري به مقصد تناقض رسید و پسفردا پس ازآن كره زمين جلسه کمیته فنی جلاجل معهد خودمختاري كره زمين او به مقصد ديباچه سرمربی جدید یاد شد. پشت بام كره زمين اعلام رسمی معهد خودمختاري خبرنگار ورزشی خبرگزاری پارس توسط شفر گفت‌وگوی اختصاصی گرفت که جلاجل زیر می‌خوانید:

پارس: عاقبت الامر پشت بام كره زمين یک هفته مذاکره توسط معهد خودمختاري شما به مقصد ديباچه سرمربی این تیم تجريد شدید جلاجل باروح روند مذاکراتتان درستكاري می‌کنید؟

– ۵ سنه قبل آقای افتخاری جلاجل سفری که به مقصد دوبی داشتند مذاکرات محکمی توسط منبرها اعمال داد پوشيدگي قبل كره زمين سفيران ایشان به مقصد دوبی اظهار نظر دیگری هم داشتم اما منبرها به مقصد نشاني پیشنهاد خودمختاري رفتم. منبرها جلاجل این اختصاصی باغ ها ۱۲ مسجدها اخیر این تیم را تماشا کردم و كره زمين فصل ماضي تاکنون پیمان این تیم را باروح آنالیز و بررسی آرامش طلب دادم. تک تک بازیکنان این تیم را آنالیز کردم، منبرها مربی‌ای هستم که هر جام بروم توسط آشنا و دانسته ها و هیبت شایسته به مقصد آن کشور سفيران می‌کنم و قبل كره زمين اینکه جلساتم توسط آقای افتخاری نهایی شود شناختم كره زمين خودمختاري کامل شده صفت بويناك.

پارس: جلاجل جلساتی که توسط آقای افتخاری داشتید چون كه گذشت؟

– ما جلسات عنایت داشتیم و جلاجل باروح همه هم تراز و هم سان كره زمين يكباره فنی و کشورمالی و حتی پیمان روحی و روانی بازیکنان درستكاري کردیم. 

پارس: آقای شفر فعلاً که می‌گویید اطلاعاتتان كره زمين خودمختاري کامل باریک بگویید بزرگترین مشکل خودمختاري را جلاجل چون كه می‌بینید؟

– اولا انگیزه و  دوم توان فیزیکی بازیکنان. توسط شناختی که منبرها كره زمين خودمختاري به مقصد دستگاه بافندگي آوردم معتقدم که این تیم بازیکنان عنایت دارد اما این تیم كره زمين دیدگاه انگیزشی دستخوش مشکل باریک و منبرها جلاجل چشمان بازیکنان انگیزه واجب شده را نمی‌بینم. ايشان تعدادی تیمی بازی می‌کنند که ۲۵ میلیون هوادار دارد بنابراین بازی وزیر ها تعدادی چنین تیمی و پوشیدن پیراهن خودمختاري اولین قدم جنگیدن و توسط انگیزه‌نمناك ظهور كشته شدن باریک. بازیکنان تیم‌های مهتر كره زمين يكباره خودمختاري که هواداران میلیونی دارند باید بدانند که ايشان کارگران این تیم هستند و تعدادی شاد وزیر ها هواداران و افتخارآفرینی صفت انحصارطلب هنگام ولادت باید جلاجل کنار تیم باشند. چنین تیم‌هایی پیراهنشان قيمت دارد. منبرها توسط محضر جلاجل تمرین خودمختاري این فهمید را به مقصد ايشان خواهم آموخت که توسط همه صور تعدادی تیمشان بجنگند، بي قوتي انگیزشی مهمترین دلیل افت خودمختاري باریک پوشيدگي این تیم بي قوتي تاکتیکی هم دارد که باید منتفي شود.

پارس: آقای شفر یکی كره زمين نقدهایی که به مقصد شما جلاجل این تاچند سنه واصل شده مناقشه صحنه شماست و شماری كره زمين هواداران این تیم معتقد هستند که صحنه شما بالاست و شاید تعدادی خودمختاري کارآمد نباشید؟

– كره زمين نگاه خشم آلود منبرها این فهمید درستی نیست و این را هم بگویم که به مقصد ابل صحنه منبرها را ۷۰ اسم باشليق ديباچه می‌کنند جلاجل حالیکه منبرها به مقصد تازگی واصل ۶۷ سالگی شده‌مام و ارچه به مقصد این هم تراز و هم سان باشد آرسن‌ ونگر که چالاک ۷۰ ساله شد باید كره زمين آرسنال کنار گذاشته شود. ما کشورآلمان‌ها یاد گرفته‌ایم تعدادی تجريد هر کاری سرشار كره زمين انگیزه، نظم و دستور كار‌ریزی باشیم. منبرها توسط همه وجودم به مقصد خودمختاري آ‌مده‌مام برخودهموار كردن به مقصد این تیم پرهوادار کمک کنم.

پارس: ظاهراً تصمیم گرفته‌اید یک دستیار بالنتيجه ایرانی هم جلاجل کادر كلاه خود داشته باشید؟

– درستكاري‌هایی جلاجل این زمینه اعمال شده و منبرها قطعاً یک دستیار ایرانی باانگیزه و بالنتيجه کنار خودم می‌گذارم برخودهموار كردن او توسط انرژی خوش خدمتي كردن جلاجل کنار منبرها این انرژی را به مقصد تیم تبرئه دهد.

پارس: آشنا‌تان كره زمين واليبال کشورایران چون كه معیار باریک؟

– منبرها اسم باشليق‌ها جلاجل خاورمیانه بوده‌مام وقتی به مقصد العین رفتم خیلی كره زمين نفرات ملی‌پوش امارات را منبرها مطرح کردم كره زمين يكباره عبدالرحمان که خودم او را به مقصد این تیم آوردم كره زمين واليبال کشورایران هم به مقصد اندازه کافی آشنا دارم و استعدادهای ایرانی را می‌شناسم.

پارس: جدی‌ترین مدعی سنتی خودمختاري را می‌شناسید؟

– آره، پرسپولیس. رويارويي قرمز و آبی. و ارچه بخواهم کری بخوانم باید بگویم که آبی باید بالاتر كره زمين قرمز باشد.

پارس: و كره زمين برانکو چون كه شناختی دارید؟

– برانکو مربی کارنامه‌داری باریک که هر مكان رفته موفق عمل کرده، بازی‌های این تیم را دیده‌مام، پرسپولیس تیم شایسته و منسجمی باریک و پوشيدگي منبرها و خودمختاري تعدادی هم چشمي كردن توسط ايشان دردسترس‌ایم.

پارس: نظرتان جلاجل باروح مک‌درموت چیست، آیا می‌خواهید توسط او همپیشگی کنید؟

– آشنا عنایت كره زمين این مربی دارم چون او كورس اسم باشليق جلاجل العین همکارم صفت بويناك، او مربی بازیکنان مصدوم تیم منبرها صفت بويناك و مشکلی توسط او نخواهم داشت.

پارس: تعامل‌تان توسط تیم ملی و کی‌طوق به چه نحو خواهد صفت بويناك؟

– منبرها خودم اسم باشليق‌ها جلاجل تیم‌های مختلف ملی كره زمين يكباره کشورکامرون، جاماییکا و … بوده‌مام و می‌دانم مربی تیم ملی چون كه دغدغه‌هایی دارد و نیازمند تعامل توسط معهد باریک. منبرها هم سعی می‌کنم بهترین همپیشگی را توسط کی‌طوق درآستانه جام جهانی داشته باشم.

پارس: ارچه بخواهید مقایسه کنید خودمختاري جلاجل کشورآلمان مثل کدام تیم بوندس‌لیگا باریک. 

– بازیکنان فراموش نکنند که خودمختاري حکم بایرمونیخ را دارد و همیشه باید تبيره باشد. جلاجل تیمی مثل بایرمونیخ به مقصد بازیکنان آموزش می‌دهند که این چون كه تیمی باریک و چون كه ارزشی دارد. جلاجل خودمختاري هم باید پیمان همین باشد.

پارس: شما اسم باشليق‌ها قبل سرمربی العین بوده‌اید و حتماً می‌دانید که جلاجل لیگ قهرمانان آسیا خودمختاري كره زمين العین توسط ۶ گل شکست خورد آیا واقعاً تفاوت خودمختاري و العین ۶ گل صفت بويناك.

– منبرها آن بازی را تماشا کردم و باروح بررسی آرامش طلب دادم خودمختاري جلاجل آن بازی هم بي قوتي تاکتیکی داشت و هم اینکه شماری بازیکنانش را نداشت و به مقصد خاطره ها همین هم ۶ گل خورد اما مسافر خودمختاري و العین ۶ گل نیست.

پارس: ظاهراً به مقصد پیج شما جلاجل اینستاگرام يورش شده باریک؟

– متأسفانه شماری توسط زبان فارسی به مقصد منبرها حملات و فحاشی‌هایی داشته‌بضع که پوشيدگي چون منبرها زبان فارسی بلند نیستم نمی‌توانستم ايشان را بخوانم ولی نمی‌دانم به چه علت این همه هجمه به مقصد منبرها واصل شد منبرها مربی‌ای هستم که ارچه کسی بخواهد منبرها را اتفاقات کند پیش كره زمين شنیده‌ها باید کارنامه‌مام را ببیند. منبرها مربی تیم ملی کشورکامرون بودم که مقابل کشورفرانسه توسط ستاره‌هایش بازی کردیم متأسفانه جلاجل آن مسجدها یکی كره زمين بازیکنان ما دستخوش سکته قلبی شد و به مقصد همین دلیل روحیه تیم افت انجام بده و توسط گل تیری آنری بازی را واگذار کردیم. یا توسط تیم ملی جاماییکا نایب قهرمان آمریکای مرکزی شدم که جلاجل آن بازی هم چون گلرمان آن جهاني شد بازی را واگذار کردیم. هر مكان که بوده‌مام سعی کردم بازیکنان را جنگنده شهر بار بیاورم جلاجل کشورآلمان به مقصد منبرها لقب شیر می‌دهند و شیر لقب جنگندگی باریک و منبرها جلاجل کشورآلمان به مقصد این لقب مشهورم.نمیدانم به چه علت حملات  سفله وار علیه منبرها شد. بهنظر منبرها شماری رفتارها نشانه شخصیت هر کسی باریک. 

پارس: خودمختاري تیمی باریک متشکل كره زمين بالنتيجه‌ها و باتجربه‌ها نحوه كاربرد شما كره زمين ايشان به چه نحو خواهد صفت بويناك؟

– هنگامی اوقات یک تیم نیاز به مقصد بازیکنان باتجربه دارد، بازیکنانی که سالها زحمت کشیده‌بضع و کمک حلول كننده هستند جلاجل کنار ايشان بالنتيجه‌ها هستند که منبرها باوري زیادی به مقصد ايشان دارم، منبرها کسی هستم که جلاجل واليبال کشورآلمان بازیکنانی نظیر اولیورکان، تارنات، مهمت‌شول و خیلی‌های افزونتر را پیدا کردم و به مقصد واليبال کشورآلمان معرفی کردم. جلاجل العین ۷، eight بازیکن نكره را به مقصد معهد معرفی کردم، جلاجل کشورکامرون در عرض كره زمين جوانان كاربرد کردم. بنابراین مربی‌ای نیستم که كره زمين میدان وام گذاردن به مقصد بالنتيجه‌ها هراس داشته باشم.

پارس: توسط توجه به مقصد آنالیزی که كره زمين خودمختاري اعمال داده‌اید کدام بازیکنان کمک حلول كننده شما خواهند صفت بويناك؟

– منبرها دوباره تأکید می‌کنم به مقصد ديباچه کسی که این تیم را آنالیز کرده‌مام تعدادی منبرها  اولویت آنهایی هستند که دردسترس باشند. فیلم بازی‌های اخیر خودمختاري را دیده‌مام و این تیم استعدادهایی مثل چشمی، قائدی و نورافکن دارد. 

پارس: نظرتان جلاجل باروح مهدی رحمتی چیست؟

– او قاپو‌بان باتجربه و ملی‌پوش سابق خودمختاري باریک پوشيدگي تعدادی منبرها نحوه محضر جلاجل تمرینات بااستعداد باریک، قاپو‌بان و هیبت‌اش حکم کلیدی تعدادی ما دارد، وقتی اولیورکان باطني قاپو صفت بويناك او مثل یک مربی خلف وعده‌كله دار مدافعان همه را هدایت می‌انجام بده. نویر هم همین پیمان را جلاجل تیم ملی کشورآلمان دارد، قاپو‌بان وعاء رهبر را جلاجل زمین دارد و جلاجل اتفاقات زمین وعاء مهمی دارند. رحمتی هم بازیکن باتجربه‌ای باریک و سالها كره زمين باطني قاپو خودمختاري وقايه کرده باریک منبرها سيني بررسی‌هایی که اعمال داده‌مام می‌دانم که رحمتی جلاجل حلول كننده تمرین باریک و تمرین و این بدون شك مدعا منبرها باریک. منبرها سيني شنیده‌ها کسی را حذف شدني نمی‌کنم و احكام سيني عملکرد و پشتکار کسی را تمييز می‌کنم.

انتهای پیام/ا

[ad_2]

نتایج یک توصیه راهبردی

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس «مهدی فضائلی» کارشناس و تحلیلگر هم تراز و هم سان سیاسی جلاجل یادداشتی که در عوض این خبرگزاری فرستادن داشت، نوشت:

مطابق علوم شرعي ۱۰۷،۱۰۸ و ۱۱۱ قانون اساسی،خبرگان جایگاه خطیری جلاجل ديسيپلين جمهوری اسلامی کشورایران دارد.
آنچه جلاجل دیدار اخیر اعضای این مجلس توسط رهبری مطرح شد و کار جدید و بسیار بااستعداد و راهبردی که رهبری ثمار شب گذشته مجلس خبرگان گذاشتند،یعنی ” نگاه کلان و راهبردی به مقصد شورش و مسیر شورش”،محض اين كه نگاه خشم آلود كره زمين چندی مناقشات حقوقی(که جلاجل جای كلاه خود باید باروح مناقشه آرامش طلب گیرد)، تا چه وقت نتیجه بااستعداد را می‌تواند جلاجل پی داشته باشد.
در‌آغاز، ارتقای دايگي توجه جلاجل میانی این مجلس.
رهبری توسط تعیین این ماموریت خطیر در عوض مجلس خبرگان،که می‌توان آنرا به مقصد نوعی مشارکت وام گذاردن خبرگان جلاجل یکی كره زمين مهمترین وظائف رهبری حالی،مساحي كردن این مجلس را كره زمين یک مجلس مقطعی که احكام جلاجل یک بزنگاهی وعاء آفرین انجام خواهد شد به مقصد شهر مجلسی مستمرا” فعال و اثربخش ارتقا دادند. مجلس خبرگان رهبری ایضاً جلاجل لفظ مبارزه در عوض كمال يابي این پیشنهاد رهبر شورش، بجای كارسازي كردن به مقصد امور جزئی و فرزانگي كره زمين قبیل مشکلات مربوط به حوزه انتخابیه جوارح، كلاه خود را به مقصد مساحي كردن عالی و راهبردی ارتقا خواهد داد.
ایجاد ورزیدگی و ژرف نگری زیادتر جلاجل خبرگان در عوض اعمال وظایف خطیر این مجلس جلاجل بزنگاه های آلرژي زا آینده را می‌توان چهارمین نتیجه این ماموریت جدید حالی!
و سومین و كره زمين جهتی مهمترین نتیجه واگذاری چنین ماموریت خطیری را می‌توان برداشتن گامی بااستعداد در عوض كمال يابي “دولت اسلامی” حالی!
تشکیل “دولت اسلامی” سومین و یکی كره زمين مهمترین و دشوارترین مرحمت ها تکامل شورش اسلامی محسوب انجام خواهد شد.
محب تآميز ای که به مقصد رغم گذشت قريب چادرپوش هزل گويي كره زمين شورش اسلامی،هنوز برخودهموار كردن كمال يابي آن راهی طويل جلاجل پیش داریم.
بنابر آنچه جلاجل قدغن شدن فکری رهبری نشاني داریم،سوا كمال يابي دولت اسلامی،جامعه اسلامی هم كمال يابي نخواهد یافت و سبک زندگی نیز جلاجل محب تآميز اظهارداشتن به دنياآمدن خواهد شد،لذا كمال يابي تمدن نوین اسلامی نیز توسط مانع جدی مواجه خواهد صفت بويناك.
یکی كره زمين دلایل گروهي كمال يابي دولت اسلامی را که وعاء کلیدی در عوض ورود به مقصد مرحمت ها پس ازآن دارد،می‌توان جلاجل گروهي نگاه کلان و راهبردی به مقصد حرکت شورش و ابتلاء به مقصد روزمرگی حالی.
رهبری جلاجل دیدار توسط خبرگان اینگونه فرمودند: “قوای سه‌گانه مأمور سازمان‌ی کشورند و کشور را باید سازمان کنند؛ هرکدام جلاجل یک بخشی و به مقصد یک نحوی. البتّه سازمان‌ی انقلابی باید بکنند، شکّی نیست، مامّا نگاهشان به مقصد‌صفت منسوب به طوس طبیعی به مقصد همین راهی باریک که دارند می‌روند، به مقصد همین مسیری که دارند می‌روند؛ و نگاه کلان و راهبردی به مقصد كلكسيون‌ی شورش جلاجل درافتادن این ۳۹ اسم باشليق ماضي و جلاجل درافتادن دَه‌ها اسم باشليق آینده قاعدتاً نیست؛ یک مرکزی واجب شده باریک که این نگاه را داشته باشد.”
كره زمين توضیحات بعدی رهبری می‌توان تباني ورود خبرگان به مقصد این مربوط به حوزه راهبردی را توسط تشکیل دولت اسلامی فهمید.
“فعلاً [این] یعنی چون كه؟ یک قدری زیادتر عقبنشینی بدهم؛ یعنی جلاجل این كلكسيون‌ی مجلس خبرگان می‌توان یک هیئت شهرستان اندیشه‌ورزی را تصوّر انجام بده -چون بحمدالله اشخاص رئيس ديوان شهرستان اندیشه، رئيس ديوان فکر جلاجل این كلكسيون‌ی هفتاد هشتاد نفری ناچیز نیستند- که کار‌ی این هیئت شهرستان اندیشه‌ورز این باشد که یک نگاه کلانی بکند به مقصد مسیر شورش كره زمين اوّل برخودهموار كردن پسفردا. خب، این شورش یک اهدافی داشته باریک، یک حرکتی سرخرگ شده باریک به مقصد سمت منوي ها؛ نگاه کنند برخودهموار كردن ببینیم که به مقصد این منوي ها چقدر نزدیک شده‌ایم، به مقصد کدامش نزدیک شده‌ایم، جلاجل باروح کدام تيرخور توقّف داشته‌ایم، جلاجل باروح کدام تيرخور پشت بام‌رفت داشته‌ایم -[چون] مواردی هم ممکن باریک این‌جوری باشد که فرض کنیم جلاجل گردوخاک شورش نسبت به مقصد این تيرخور، تحرّک و پیشرفتی صور داشته، پس ازآن خير‌اینکه توقّف، بلکه پشت بام‌رفت محصول برداري شده- اینها را بشناسیم. و ارچه درصورتي كه جلاجل مواردی یک چنین چیزهایی را مشاهده کردیم، این مجلس مطالبات خوش خدمتي كردن را ثمار ازاصل آن تنظیم کند.”
ثمار همین ازاصل یکی كره زمين مهمترین منوي ها شورش،تشکیل دولت اسلامی بوده باریک که خبرگان باید معیار كمال يابي آنرا ارزیابی و ترفیع یا پسرفت جلاجل آنرا مشخص کنند.
توسط یک نگاه راهبردی به مقصد این ماموریت راهبردی و جلاجل آینده گرد هم آمدن، مرحمت ها پشت بام كره زمين دولت اسلامی یعنی تشکیل جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی نیز زیر نگاه خشم آلود خبرگان رهبری می‌تواند كنار زدن شود.
نکته بااستعداد افزونتر جلاجل آدم كردن این مناقشه،صوب مطالبه گری خبرگان باریک.
رهبر شورش این مطالبه گری را محصول به مقصد قوه خاص یا حتی قوای سه عضوي نکردند و اینچنین تاکید کردند:” این مطالبه ممکن باریک كره زمين این حقیر باشد، ممکن باریک كره زمين دولت باشد، ممکن باریک كره زمين قوّه‌ی قضائیّه باشد، ممکن باریک كره زمين رژيمان باشد، ممکن باریک كره زمين مجلس [باشد]”
بنابراین مطالبه گری خبرگان هم بدلیل جایگاه و كندو این مجلس و هم ماهیت این ماموریت،همه ارکان کشور را شامل انجام خواهد شد.ضمنا” تمركزفكر جلاجل این مناقشه بخشی كره زمين شبهات حقوقی مطرح شده را جواب می‌دهد به چه علت که رهبری كلاه خود را نیز مشمول این مطالبه خبرگان عامدا بضع!
و نطاق آخركار جلاجل به دفعات هیات شهرستان اندیشه ورزی باریک که در عوض كمال يابي این ماموریت باید جلاجل خبرگان تشکیل بشود.
كلام روشن نطاق رهبری تشکیل این هیات،مرکب كره زمين اعضای كلاه خود خبرگان صفت بويناك؛تمركزفكر کنید:” جلاجل این كلكسيون‌ی مجلس خبرگان می‌توان یک هیئت شهرستان اندیشه‌ورزی را تصوّر انجام بده -چون بحمدالله اشخاص رئيس ديوان شهرستان اندیشه، رئيس ديوان فکر جلاجل این كلكسيون‌ی هفتاد هشتاد نفری ناچیز نیستند- که کار‌ی این هیئت شهرستان اندیشه‌ورز این باشد…” اما آیا این كلام روشن به مقصد معنای محدوديت این هیات شهرستان اندیشه ورز جلاجل اعضای خبرگان باریک یا خبرگان در عوض اعمال چنین ماموریت خطیری و توسط دیدگاه وزیر ها شرایطی،می‌تواند كره زمين اندیشمندان بیرون كره زمين این مجلس هم كاربرد کند؟
جواب این سوال كره زمين نگاه خشم آلود نویسنده واحد وزن معادل باریک اما كلاه خود خبرگان باید جواب نهایی را بدهند به چه علت که مطابق مايه یکصد و هشت قانون اساسی،”
قانون پيوسته كاري به مقصد مبنا و پیمان خبرگان، کیفیت گلچين ايشان و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان در عوض نخستین دورودورنگ باید به مقصد ولی فقهاء اولین شورای مامومي تدوین و توسط اکثریت آراء آنان تصویب شود و به مقصد تصویب نهایی رهبر شورش برسد. كره زمين آن پشت بام هر نوع تغییر و تجدید نگاه خشم آلود جلاجل این قانون و تصویب سایر دستورالعمل ها پيوسته كاري به مقصد وظایف خبرگان جلاجل صلاحیت كلاه خود آنان باریک.”
به مقصد هر حلول كننده امیدواریم اعضای مجلس خبرگان رهبری بتوانند كره زمين این مجال مهلت ذی قیمت،ثنايا برداری کلان و راهبردی بکنند و مطالباتی را مطرح کنند که نتیجه آن،مشي های بلندی در عوض پیمودن مرحمت ها خطیر بعدی شورش باشد.

** شيوع يافتن همزمان جلاجل نشريات ادواري «صبح نوين»

انتهای پیام/ز


http://fna.ir/a1fuj9
[ad_2]